Marantec Comfort 211 Brugervejledning

Mærke
Marantec
Model
Comfort 211
Type
Brugervejledning
FULL-SERVICE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR GARAGENTORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR SEKTIONALTORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR SCHIEBETORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR DREHTORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR ROLLTORE
PARKSCHRANKEN
SYSTEME
ELEKTRONISCHE
STEUERUNGEN
PRODUKT-SERVICE
ZUBEHÖR
Comfort 211
Portautomatik til garageporte
DK
Håndbog for montering og betjening
FULL-SERVICE
OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS
OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS
OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES
OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES
OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS
PARK BARRIER
SYSTEMS
ELECTRONIC
CONTROL UNITS
PRODUCT SERVICE
ACCESSORIES
2 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
1. Symbolforklaring
Forsigtig!
Risiko for personskader!
Her er angivet vigtige
sikkerhedshenvisninger, som ubetinget
skal følges med henblik på at undgå
personskader!
OBS!
Risiko for materiel skade!
Her er angivet vigtige
sikkerhedshenvisninger, som ubetinget
skal følges med henblik på at undgå
materielle skader!
Bemærkning / tip
Kontrol
Krydshenvisning
i
Fotoceller
Slutposition ÅBEN
Uden funktion i mens porten kører
Slutposition LUKKET
Kontrol referencepunkt
Fejl
Impulsgivning
Drift, netspænding
Fingerklemsikring på underkanten
Stop
Eksterne betjeningselementer
Modulantenne
Symboler for styring og motorenhed Henvisninger
Typeskilt
Type:
Varenummer:
Produkt-nr.:
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 3
2. Indholdsfortegnelse
1. Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3. Generelle sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4. Oversigt over delene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.1 Leveringsomfang Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.2 Porttyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5. Forberedelser til montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.1 Generelle oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.2 Kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6. Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.1 Klargøring af styreskinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.2 Montering af motorenhed og styreskinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6.3 Montering udad svingende vippeport (svingport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6.4 Montering ledhejseport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.5 Loftmontering af portautomatikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.6 Frigørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
6.7 Tilslutninger til styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7. Håndsender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.1 Betjening og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.2 Indkodning af håndsenderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
8. Idriftsættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.1 Tilslutning af portautomatikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.2 Oversigt over styringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.3 Oversigt over indikatorfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.4 Referencepunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.5 Hurtigprogrammering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
8.6 Funktionskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
9. Udvidede driftsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9.1 Generelle oplysninger om udvidede driftsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9.2 Forløbsdiagram for udvidet programmering (Eksempel for niveau 2, menu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
9.3 Samlet oversigt over programmerbare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
9.4 Funktionsoversigt for niveauerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
10. Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Statusmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.2 Fejlmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.3 Afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
11. Addendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.1 Forbindelsesdiagram Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.2 Oversigt over reservedele Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
11.3 Tekniske data Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
11.4 Fabrikanterklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
11.5 EF-overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
4 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
Skal under alle omstændigheder læses!
Målgruppe
Denne portautomatik må kun monteres, tilsluttes og sættes i drift af uddannet og kvalificeret fagpersonale!
Kvalificeret og uddannet personale i denne beskrivelses forstand er personer
- som har kendskab til de generelle og specifikke sikkerhedsforskrifter og forskrifter til forebyggelse af ulykker,
- som har kendskab til de relevante forskrifter om elektriske installationer,
- som er uddannet i anvendelse og vedligeholdelse af passende sikkerhedsudstyr,
- med tilstrækkelig instruktion og tilsyn via elektrikere,
- som har evnen til at kunne erkende farer og risici, som elektrisk strøm kan forårsage,
- som har kendskab til anvendelse af EN 12635 (krav til installation og brug).
Garanti
For garanti med hensyn til funktion og sikkerhed skal henvisningerne i denne vejledning overholdes. Tilsidesættelse af
advarselshenvisningerne kan medføre kvæstelser eller materielle skader. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
skader resulterende af tilsidesættelse af henvisningerne.
Batterier, sikringer og glødelamper er ikke omfattet af garantien.
For at undgå fejl ved monteringen samt beskadigelse af port og automatik, skal monteringen gennemføres i
overensstemmelse med monteringsvejledningen. Produktet må først tages i drift, når den tilhørende monterings- og
betjeningsvejledning er blevet læst og forstået.
Monterings- og betjeningsvejledningen skal udleveres til kunden og opbevares hos kunden. Den indeholder vigtige
henvisninger vedr. betjening, kontrol og vedligeholdelse.
Dette produkt er blevet fremstillet i henhold til normerne og retningslinjerne, som er angivet i fabrikant- og
overensstemmelseserklæringen. Produktet er blevet udleveret fra fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand.
Motordrevne vinduer, døre og porte skal efterses af en sagkyndig person (inklusive skriftligt protokol) inden første
idriftsættelse og hvis der er behov for det, dog mindst én gang om året.
Formålsbestemt anvendelse
Portautomatikken er udelukkende beregnet til åbning og lukning af garageporte.
Den må kun anvendes i tørre rum.
Der skal tages højde for den maksimale træk- og trykkraft.
Krav til porten
Portautomatikken er egnet til:
- små og mellemstore garageporte med en max. vægt af fløjen på 75 kg
(svarende til en portstørrelse på 3000 x 2250 mm ved en masse på ca. 11 - 15 kg/m
2
).
Porten skal:
- selvstændigt blive stående i enhver position (afbalanceret via fjeder),
- være let bevægeligt.
Udover henvisningerne i denne vejledning skal der også tages højde for de almene sikkerhedsforskrifter
samt forskrifter til forebyggelse af ulykker. I øvrigt gælder vores salgs- og leveringsbetingelser.
3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 5
Henvisninger til montering af portautomatikken
• Kontrollér, at portens mekanik befinder sig i en fejlfri tilstand.
• Kontrollér, at porten bliver stående i enhver position.
• Kontrollér at porten let kan bevæges både i retningerne ÅBEN og LUKKET.
• Kontrollér, at porten åbner og lukker korrekt.
• Fjern alle komponenter fra porten, som der ikke mere er brug for (fx. wirer, kæder, vinkler mm.).
• Tag alle anordninger ud af drift, som der ikke mere er brug for efter montering af portautomatikken.
• Inden der foretages arbejder på eltilslutningen, skal portautomatikken kobles fra strømforsyningen.
Sikr strømforsyningen mod at blive koblet til, så længe arbejdet på eltilslutningen foregår.
• De lokale sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
• Ledningerne for strømforsyning og styrestrøm skal under alle omstændigheder lægges separat.
Styrespændingen er 24 V DC.
• Portautomatikken må kun monteres, mens porten er lukket.
• Impulssendere og alle styreanordninger (fx. trådløs kodetastatur) skal monteres inden for synsvidde af porten samt i
sikker afstand fra portens bevægelige dele. En monteringshøjde på mindst 1,5 m skal overholdes.
• Anbring på holdbar måde og på synlige steder advarselsskilte for klemningsfare.
• Sørg for, at ingen af portens dele rager ud på offentlige fortove eller gader efter monteringen.
Henvisninger til idriftsættelse af portautomatikken
Efter idriftsættelse af anlægget skal portanlæggets ejer eller dennes stedfortræder instrueres i betjeningen.
• Sørg for, at børn ikke kan lege med portstyringen.
• Kontrollér inden porten bevæges, at hverken personer eller genstande befinder sig i portens farezone.
• Kontrollér alle forhåndenværende nød-kommandoanordninger.
• Grib aldrig ind i den kørende port eller bevægede dele.
Henvisninger til vedligeholdelse af portautomatikken
For at sikre en fejlfri funktion, skal følgende punkter kontrolleres i regelmæssige afstande og om nødvendigt sættes i
stand. Før der gennemføres arbejder på portanlægget, skal portautomatikken i hvert fald kobles fra strømforsyningen.
• Kontroller en gang om måneden, om portautomatikken reverserer, når porten møder en forhindring.
Til dette formål placeres en forhindring med en bredde og højde på 50 mm i portens bane.
• Kontrollér justeringen af den automatiske frakobling for stillingerne ÅBEN og LUKKET.
• Kontrollér alle bevægelige dele på port og portautomatik.
• Kontrollér portanlægget med hensyn til slitage eller beskadigelse.
• Kontroller, om porten er letløbende, ved at køre den manuelt.
Henvisninger til rengøring af portautomatikken
Følgende må under ingen omstændigheder anvendes: direkte vandstråle, højtryksrensere, syrer eller lud.
Skal under alle omstændigheder læses!
3. Generelle sikkerhedsanvisninger
6 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
4.1 Leveringsomfang Comfort 211
4. Oversigt over delene
1 Motorenhed Comfort 211
2 Ophængningsskinne
3 Port-medbringerbeslag
4.1 / 1
4.1 / 4
4.1 / 5
4.1 / 3
1
!#
!^
!fi
!\
„¯
2
3
!”
4 Ophængningsklemme
5 Koblingsbeslag til portkæmper
6 Sikringsmuffe
7 Port-medbringervinkel (2x)
8 Skinneklemme (2x)
9 Koblingselement til porten
10 Pladeskruer 6,3 x 16 (6x)
11 Sekskantskrue M6 x 20 (2x)
12 Bolt A8 med SL-lås
13 Skrue 4,0 x 18 (2x)
14 Skrue 4,0 x 10 (4x)
15 Bolt 8 x 20
16 Sikringsclips (2x)
17 Ledbolt ø 6
18 Skrue 8,0 x 70 (4x)
19 Mellemlægsskiver A8 (4x)
20 Dybler U10 (4x)
Standard-leveringsomfang
4
6
7
8
9
4.1 / 2
5
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 7
4. Oversigt over delene
4.1 / 6
„”
„£
„fi
„#
„·
4.2 Porttyper
4.2 / 1
Standard-leveringsomfanget er egnet til følgende
porttyper
Udad svingende vippeport (svingport)
4.2 / 2
Ledhejseport
„^
Ikke udad svingende vippeport
4.2 / 3
4.1 / 8
„∏
21 Håndsender
22 Clip til solskærm
23 Modulantenne
24 Kommunikationsstik
25 Adaptermuffe
26 Programmeringsstift
29 Styreskinne
4.1 / 7
„˜„\
27 Advarselsskilt frigørelse
28 Advarselsmærkat
Udover standard-leveringsomfanget er følgende
tilbehør nødvendig til monteringen:
- Styreskinne
Styreskinner
Motorenheden kan kombineres med forskellige
styreskinner.
For følgende porttype kræves specielt tilbehør.
8 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
5.2 Kontroller
OBS!
For at sikre en korrekt montering,
skal følgende kontroller i hvert fald
gennemføres, inden arbejdet
påbegyndes.
Leveringsomfang
• Tjek, om hele leveringsomfanget er kommet med.
• Tjek, om alt tilbehør, som er nødvendig i den
specielle monteringssituation, er tilstede.
Garage
• Tjek, om garagen er udstyret med en passende
strømforsyning samt anordning til frakobling fra
nettet.
Port
5. Forberedelser til montering
5.1 Generelle oplysninger
Illustrationerne i denne vejledning er ikke gengivet
målestokstro. Længdemål angives generelt i
millimeter (mm).
For en korrekt montering skal følgende værktøj stå til
rådighed:
5.1 / 1
10 13 10
13 2 ø 6 ø 10
ø 5
OBS!
Ved garager uden andre indgange:
For at få adgang til garagen også i
tilfælde af fejlfunktioner, skal
garageporten forsynes med en
nødoplukning.
Hvis et frigørelsessæt anvendes:
• Kontrollér portlåsene med hensyn til korrekt
funktion. Portlåsene må under ingen
omstændigheder sættes ud af drift.
Hvis der ikke anvendes et frigørelsessæt:
• Fjern portlåsene eller sæt dem ud af funktion.
• Kontrollér, om porten opfylder følgende krav:
- Porten skal let kunne betjenes manuelt.
- Porten bør selvstændigt blive stående i enhver
position.
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 9
6. Montering
6.1 / 1
6.1 / 2
6.1 Klargøring af styreskinnen
• Tryk den røde frigørelsesstift (A) ind til bundstop i
den røde åbning på styreslæden.
• Træk i træksnoren (B), for derved at frigøre
styreslæden.
Styreslæden er nu koblet fra portautomatikken og kan
frit skydes frem og tilbage i styreskinnen.
A
A
Krydshenvisning:
Styreslædens frigørelsesfunktion er
beskrevet i punkt 6.6.
i
• Tag den røde frigørelsesstift (A) ud.
• Sæt port-medbringerbeslaget (C) sammen med
bolten (D) ind i styreslæden.
• Spænd bolten (D) fast ved hjælp af to skruer.
C
D
6.1 / 3
4 x 18
Krydshenvisning:
Anvendes en skinne, som består
af flere dele, skal den tilsvarende
vejledning følges.
i
6.1 / 4
• Skyd den røde sikringsmuffe (E) hen over
spændeskruen (F).
EF
Bemærk:
Sikringsmuffen er beregnet til sikring
mod ubeføjet voldelig demontering
udefra (indbrud).
B
10 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
6. Montering
6.1 / 6
• Sikr herefter ledbolten (H) ved at sætte den næste
sikringsclips (G) på ledbolten.
G
H
6.1 / 5
• Sæt en sikringsclips (G) på ledbolten (H).
• Forbind koblingsbeslaget til portkæmperen (I) og
skinnens endestykke (J) med ledbolten (H).
I
G
H
H
J
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 11
6. Montering
6.2 Montering af motorenhed og
styreskinne
• Adaptermuffen (A) skydes til bundstop hen over
gearets udgangsaksel (B).
6.2 / 1
• Styreskinnen (C) afrettes parallelt med overfladen på
motorenheden (F).
• Placér styreskinnen (C) i korrekt position på
adaptermuffen (A).
• Sænk styreskinnen (C) ved hjælp af let tryk ned på
motorenheden (F).
OBS!
Styreskinnen (C) skal monteres
forsigtigt på motorenheden (F).
Der må ikke anvendes magt, idet der
ellers er mulighed for beskadigelse af
fortandingen!
A
B
A
F
C
D
EE
6.2 / 2
4,0 x 10
Tip:
Hvis styreskinnen (C) er korrekt rettet til,
er det tilstrækkelig med et kort ryk i
trækelementet (rullekæde, tandrem eller
kuglesnor) for at sænke styreskinnen (C)
på plads.
• Placér skinneklemmerne (D) på styreskinnen (C).
• Skinneklemmerne (D) skrues fast til motorenheden (F)
ved hjælp af de fire skruer (E).
12 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
6.3 / 4
• Åbn porten.
• Find frem til det højeste punkt, som porten når under
hele sin bevægelse.
På dette højest beliggende punkt på portens bane skal
portbladets øvre kant befinde sig 10 - 50 mm under
styreskinnens vandrette underkant.
Drevets styreskinne skal monteres parallelt med portens
styreskinner.
• Luk porten.
10 - 50 mm
6. Montering
6.3 Montering på udad svingende
vippeport (svingport)
• Forbind begge port-medbringervinklerne (A) med
koblingselementet til porten (B).
6.3 / 2
B
C
C
6.3 / 1
B
• Bor de nødvendige huller på portbladets øvre kant
(ø 5 mm).
• Koblingselementet til porten (B) skrues fast på
portbladets øvre kant ved hjælp af fire skruer (C).
A
• Find frem til positionen for koblingselementet til
porten i midten af portbladets øvre kant.
Bemærk:
Hvis koblingselementet til porten ikke
kan placeres i midten (ved porte med
ydre håndtag i midten og ved lav
lofthøjde), monteres elementet
ca.100 mm til venstre eller til højre for
portens midtpunkt.
6,3 x 16
6.3 / 3
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 13
6.3 / 8
Isæt port-medbringerbeslaget (G) i forbindelseselement
til porten (B).
• Sikr port-medbringerbeslaget (G) med bolten (H) og
SL-låsen (I).
G
H
I
B
6.3 / 6
6.3 / 7
6. Montering
6.3 / 5
Forsigtig!
Indtil den endelige fastgørelse
skal portautomatikken sikres mod
at falde ned (fx. ved hjælp af
monteringshjælp (E),
varenummer 66427).
• Placér motorenheden med styreskinnen på
portkæmperen i midten oven over koblingselementet
til porten.
• Sikr portautomatikken mod af falde ned.
Alt efter de bygningsmæssige forhold findes to muligheder
for montering af koblingsbeslaget til portkæmperen (F):
Fastgøring på kæmperen
Fastgøring på loftet
• Montér koblingsbeslaget til portkæmperen (F) i
overensstemmelse med den relevante monteringstype.
F
F
E
OBS!
For at sikre en fejlfri gang af porten,
skal styreskinnens koblingsbeslag til
portkæmperen monteres i midten oven
over koblingselementet til porten.
8,0 x 70
A8 / U10
8,0 x 70
A8 / U10
14 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
6. Montering
6.4 Montering på ledhejseport
• Forbind begge port-medbringervinklerne (A) med
koblingselementet til porten (B).
6.4 / 2
6.4 / 1
B
B
C
D
C
• Bor de nødvendige huller til de fire skruer (C) på
portbladets øvre kant (ø 5 mm).
• Koblingselementet til porten (B) skrues fast på
portbladets øvre kant ved hjælp af fire skruer (C).
• Drej to skruer (D) så langt ned i koblingselementet til
porten, at de slutter tæt op ad portbladet.
A
• Find frem til positionen for koblingselementet til
porten i midten af portbladets øvre kant.
6.4 / 4
• Åbn porten.
• Find frem til det højeste punkt, som porten når under
hele sin bevægelse.
10 - 50 mm
Bemærk:
- Hvis koblingselementet til porten ikke
kan placeres i midten (ved porte med
ydre håndtag i midten og ved lav
lofthøjde), monteres elementet ca.
100 mm til venstre eller til højre for
portens midtpunkt.
- Ved ledhejseporte med torsionsfjeder-
aksel kan koblingselementet til porten
anbringes på hele portens bredde.
M6 x 20
6,3 x 13
6.4 / 3
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 15
• Isæt port-medbringerbeslaget (G) i koblingselementet
til porten (B).
• Sikr port-medbringerbeslaget (G) med bolten (H) og
SL-låsen (I).
• Montér koblingsbeslaget til portkæmperen (F) i
overensstemmelse med den relevante monteringstype.
6. Montering
Alt efter de bygningsmæssige forhold findes to muligheder
for montering af koblingsbeslaget til portkæmperen (F):
Fastgøring på kæmperen
6.4 / 6
6.4 / 7
Fastgøring på loftet
6.4 / 5
Forsigtig!
Indtil den endelige fastgørelse skal
portautomatikken sikres mod at
falde ned (fx. ved hjælp af
monteringshjælp (E), varenummer.
66427).
• Placér motorenheden med styreskinnen på
portkæmperen i midten oven over koblingselementet
til porten.
• Sikr portautomatikken mod af falde ned.
6.4 / 8
G
H
I
B
F
F
OBS!
For at sikre en fejlfri gang af porten,
skal styreskinnens koblingsbeslag til
portkæmperen monteres i midten oven
over koblingselementet til porten.
E
På dette højest beliggende punkt på portens bane skal
portbladets øvre kant befinde sig 10 - 50 mm under
styreskinnens vandrette underkant.
Drevets styreskinne skal monteres parallelt med portens
styreskinner.
• Luk porten.
8,0 x 70
A8 / U10
8,0 x 70
A8 / U10
16 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
6. Montering
6.5 / 4
6.5 Loftmontering af portautomatikken
Portautomatikken fastgøres under loftet ved hjælp af
ophængningsbeslag.
• Placér ophængningsklemmen (A) på styreskinnen.
• Bøj laskerne (B) til sikring ned.
• Før ophængningsskinnen (C) ind i
ophængningsklemmen (A).
C
• Bøj ophængningsskinnen (C) til passende til de
bygningsmæssige forhold på stedet.
6.5 / 3
• Skru ophængningsskinnen fast i loftet.
15 - 30°
Krydshenvisning:
Anvendes en skinne, som består af flere
dele, skal den tilsvarende vejledning
følges.
i
6.5 / 5
8,0 x 70
A8 / U10
A
A
6.5 / 1
300 mm
6.5 / 2
• Drevets styreskinne afrettes parallelt med portens
styreskinner.
C
B
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 17
6. Montering
6.6 Frigørelse
• Begræns portens bane i opadgående retning ved
hjælp af bygningsmæssige foranstaltninger.
• Kontrollér, at træksnorens højde er på mindst 1,8 m.
• Placér "advarselsskilt frigørelse" på træksnoren.
Forsigtig!
Ved frigørelse af porten kan det ske, at
porten bevæger sig ukontrolleret:
- hvis portens fjedre er for svage eller
brudt.
- hvis porten ikke befinder sig i
ligevægt.
Åbnes porten manuelt, er der mulighed
for, at styreslæden støder sammen med
motorenheden.
Når porten er frigjort, må den kun
bevæges med moderat hastighed!
• Træk træksnoren (A) ned til nederste endestop for at
frigøre styreslæden.
Sammenkobling
Frigørelse
• Tryk den røde frigørelsesstift (B) tilbage i pilens
retning.
• Start portautomatikken, for derved at koble port og
styreslæde sammen igen.
A
B
6.6 / 1
6.6 / 2
1
2
3
70
71
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
18 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
6. Montering
6.7 Tilslutninger til styring
OBS!
For at undgå beskadigelse af styringen:
- må kun potentialfrie sluttekontakter
tilsluttes til klemmerne 1 og 2 (C).
- må kortslutningsstikket (A) ikke
sættes i stikdåsen (D)!
Krydshenvisning:
- Programmering af fotocellerne på et
senere tidspunkt er beskrevet i
punkt 9.4 / niveau 8.
- Ved montering af eksterne
betjeningselementer skal der tages
højde for de relevante vejledninger
samt forbindelsesdiagrammerne i
punkt 11.1.
i
A Kortslutningsstik
B XB10 Stikdåse til "Eksterne
betjeningselementer"
Ved tilslutning af et element skal
kortslutningsstikket (A) fjernes.
C Tilslutning af eksterne betjeningselementer uden
systemkabler må kun foretages på
tilslutningsklemmerne:
1 GND
2 Impuls
3 24 V DC max. 50 mA
70 GND
70 + 71 Totråds fotocelleanlæg
(kapslingsklasse IP 65)
D XP60 Stikdåse til system-fotocelleranlæg
eller adapterkabel til modulantenne
E Tilslutning modulantenne
S1 Ekstern impulskontakt (hvis denne findes)
6.7 / 1
A
BC D E
C
Bemærk:
Hvis der tilsluttes et totråds
fotocelleanlæg til klemmerne 70+71,
skal dette installeres, inden
hurtigprogrammeringen finder sted.
Kun i dette tilfælde identificeres det
automatisk af styringen.
Forsigtig!
Risiko for elektrisk stød:
Inden der foretages arbejder på
eltilslutningen, skal det sikres, at alle
ledninger er koblet fra strømforsyningen.
Derudover skal det sikres, at ledningerne
ikke kan blive koblet til
strømforsyningen, mens arbejderne på
eltilslutningen foregår (fx. skal forhindres,
at strømforsyningen kan blive koblet til
igen).
1
Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019) 19
7.1 Betjening og tilbehør
E Håndsenderens bagside
F Batteri 3V CR 2032
• Åbn håndsenderens bagside (E), fx. ved hjælp af en
mønt.
• Skift batteriet (F) og sørg for, at det vender den
rigtige vej.
Forsigtig!
Håndsendere må ikke komme i
børnehænder!
Håndsenderen må kun aktiveres, hvis
det er sikret, at hverken personer eller
ting befinder sig i portens bane.
A
D
B
D
C
F
E
Clips til solskærm, beregnet til at placere håndsenderen
på en solskærm i bilen.
7.1 / 1
7.1 / 2
7.1 / 3
7. Håndsender
A Betjeningstast stor
B Betjeningstast lille
C Batteri - sendekontrollampe
D Bøsning til kommunikationsstik
Med den anden betjeningstast kan en yderligere
portautomatik betjenes.
Oversigt
Tilbehør
Udskiftning af batteri
Krydshenvisning:
Programmering af håndsenderne
(fjernbetjening) til portautomatikken er
beskrevet i punkt 8.5.3.
i
20 Håndbog for montering og betjening, Comfort 211 DK (#77019)
7. Håndsender
7.2 Indkodning af håndsenderne
7.2.1 Overførsel af kode
Bemærk:
Stikforbindelserne på begge sider af
håndsenderen er identiske.
Bemærk:
Ved flerkanals-sendere skal
kodningsprocessen gennemføres
enkeltvis for hver tast.
Denne funktion er beregnet til overførsel af koden fra
en håndsender, som allerede er programmeret til
portautomatikken (master), til en anden håndsender.
• Begge håndsenderne forbindes via medleverede
kommunikationsstik.
• Aktiver master-senderen og hold tasten nede.
Senderens LED lyser.
• Tryk den ønskede tast på håndsenderen, som ønskes
ny kodet, mens tasten på master-senderen holdes
nede.
LED'en blinker.
Efter 1 - 2 sekunder begynder LED'en på den ny
indkodede sender at lyse konstant.
Kodningsprocessen er nu afsluttet.
Håndsenderen har overtaget koden fra master-
senderen.
• Tag kommunikationsstikket ud.
Forsigtig!
Håndsenderen må kun aktiveres, hvis
det er sikret, at hverken personer eller
ting befinder sig i portens bane.
7.2.1 / 1
7.2.1 / 2
7.2.1 / 3
/