Geemarc AMPLICALL 1 Brugervejledning

Mærke
Geemarc
Model
AMPLICALL 1
Type
Brugervejledning
OBS: Garantien er kun gyldig inden for EU.
GARANTI
Fra det øjeblik du har købt din Geemarc produkt, er den garanteret af
GEEMARC i to år.
I løbet af dette år er alle reparationer og udskiftninger (efter vort skøn) gratis.
Skulle der opstå et problem, kontakt da venligst vores hjælpeservice eller
vores website på www.geemarc.com. Garantien dækker ikke ulykker,
skødesløshed eller brud på dele.
Produktet må ikke ændres eller skilles ad af andre end en autoriseret
repræsentant for Geemarc
Geemarc's garanti begrænser ikke på nogen måde dine lovmæssige
rettigheder.
VIGTIGT: DIN KVITTERING ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL
OPBEVARES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF GARANTIKRAV.
Deklaration: Geemarc erklærer herved, at dette produkt er i
overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante forordninger,
som beskrevet i Radio and Telecommunications Terminal Equipment
Directive 2014/53/UE.
En kopi af Declaration of Conformity to the essential requirements
of 2014/53/UE findes på www.geemarc.com
RETNINGSLINJER FOR GENBRUG
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) er udstedt
med henblik på bortskaffelse af produkter ved slutningen af deres brugbare
liv og for genbrug på bedst mulig måde.
Når dette produkt er brugt op, bedes du ikke putte det i den hjemlige
skraldespand.
Benyt venligst en af følgende muligheder for afskaffelse:
- Kast produktet i en dertil indrettet WEEE beholder.
- Eller aflever det gamle produkt hos en forhandler. Hvis du køber nyt, bør de
modtage det gamle.
Hvis du på denne måde overholder disse instruktioner er du med til at
bevare menneskers helbred og beskytte miljøet.
For teknisk støtte og hjælp, besøg vores hjemmeside på
www.geemarc.com
Eller kontakt Geemarc France:
Parc de l’Etoile,
2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex
/