Trust 14801 Brugermanual

Mærke
Trust
Kategori
spilkontroller
Model
14801
Type
Brugermanual
Dansk
1
Informace o výrobku
PC PlayStation2
A
Knapper 1 - 4 Knapper Δ, O, X,
B
Knap 5 L2
C
Knap 6 R2
D
Knap 7 L1
E
Knap 8 R1
F
Knap 9 Vælg
G
Knap 10 Start
H
X/Y-akse + knap 11 (tryk)
funktion kun i analog mode
Venstre retning + L3 (tryk)
funktion både i analog og digital mode
I
Z-akse + knap 12 (tryk)
funktion kun i analog mode
Højre retning + R3 (tryk)
funktion både i analog og digital mode
J
Digital mode: X/Y-akse
Analog mode : Hat kontakt
(Synsvinkelregulering)
Retnings pad
K
Analog / digital mode kontakt Analog / digital mode kontakt
L
Turbo: Fortsat (skud) handling Turbo: Fortsat (skud) handling
M
Makro: Program en række
knappehandlinger under en knap
Makro: Program en række knappehandlinger
under en knap
N
Makroindikator Makroindikator
O
- Langsom: Nedsætter visningshastigheden
(kun ved kompatible spil)
P
- Gamepad forbindelse
Q
USB-forbindelse -
i
Připojení počítače
(1)Tænd for PC’en. (2) Forbind USB til PC’en.
Åbn Spilleenheder i Windows kontrolpanel.
Vælg dette produkt (Status skal være OK) klik derefter på Egenskaber.
(1) Klik på Test:
Digital mode
Tryk på 8-D pad i hver retning og se, om krydset på skærmen flytter sig tilsvarende.
Hvis alt fungerer korrekt, klik derefter på OK. Produktet er klar til brug.
Hvis ikke gentag trin 5-6.
Analog mode
Tryk på Analog knappen for at aktivere analog mode.
3
2
1
4
2
Tryk på de 12 knapper og se, om de svarer til 1-12 på skærmen.
Tryk på 8-D pad i hver retning og se, om synsvinkelreguleringen på skærmen flytter sig tilsvarende.
Flyt mini stangen i venstre side for at se, om krydset på skærmen flytter sig tilsvarende.
Flyt mini stangen i højre side for at se, om Z-akslen flytter sig tilsvarende.
(2) Klik på OK. Controlleren er klar til brug.
Bemærk:
Styrkevibration virker kun ved PlayStation2 spil som understøtning af vibration.
Turbo mode
(1) Tryk på og hold Turbo knappen, tryk på en affyringsknap (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2) = turbo
affyring til (on).
(2) Tryk på og hold Turbo knappen, tryk igen på den samme knap = automatisk turbo affyring.
(3) Tryk på og hold Turbo knappen, tryk igen på den samme knap = turbo affyring fra (off).
Makro mode: Tilføj knap(per) til affyringsknap
Program: (1) tryk på og hold Macro <
indikator tændt
>, (2) vælg en knap som vil blive macro knappen (5, 6,
11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
indikator blinker
>, (3) vælg knap sekvens ved at trykke på en eller flere knapper
fra D-pad eller 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) tryk på Macro <
indikator fra (off)
>.
Brug: tryk på den definerede knap for at aktivere den programmerede knapsekvens <
indikator blinker for
hver knap
>.
Der kan maksimalt programmeres 15 handlinger.
Deaktivér: (1) tryk på Macro <
indikator tændt
>, (2) tryk på den definerede knap <
indikator blinker
>, (3)
tryk på Macro <
indikator fra (off)
>.
Hastighedsindstilling for Macro (0,03 eller 0,1 sekund):
- Hurtig: (1) Skub og hold Macro, (2) tryk på på D-pad <
indikator blinker hurtigt i 2 sekunder
>.
- Langsom: (1) Skub og hold Macro, (2) tryk på på D-pad <
indikator blinker langsommere i 2 sekunder
>.
Brug på PlayStation2
Følg venligst PlayStation2 instruktionsmanual.
Brug på PC
Kontrollér at dit spil understøtter denne type spillecontroller. Læs instruktionsmanualen til spillet for at
opsætte de bedste indstillinger.
Forlæng ikke USB kabler over 5 meter.
/