Omega DPI620G-QS Brugervejledning

Mærke
Omega
Model
DPI620G-QS
Type
Brugervejledning
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-1
1 Oversigt
Druck DPI620 Genii er et batteridrevet produkt til elektrisk måling og
kildefunktion samt HART
®
-kommunikation. Druck DPI 620 Genii leverer
også strøm og brugergrænsefladefunktioner til alt ekstraudstyr.
Berøringsskærmen viser op til seks forskellige parametre.
2 Udstyr i kassen
Følgende genstande leveres sammen med Druck DPI 620 Genii:
DC-strømforsyning/batterioplader
Litiumpolymerbatteri
Et sæt med seks testledninger
•AC-sonde
Startvejledning
•Stylus
3 Ekstraudstyr
Følgende genstande er ekstraudstyr, som kan bruges sammen med
Druck DPI 620 Genii:
Trykmodulkonsol, MC 620. Denne fastgøres direkte til Druck DPI
620 Genii, og tilsammen udgør de en fuldt integreret trykmåler.
Trykmodul, PM 620. Denne fastgøres til trykmodulkonsollen (MC
620) eller en trykstation (PV 62X) for at forbedre
trykmålingsfunktionen.
Trykstationer, PV 62X. Hvis Druck DPI 620 Genii installeres i en
trykstation, bliver den en fuldt integreret trykkalibrator.
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-2
ADVARSEL
3.1 Elektriske advarsler
For at undgå elektrisk stød eller skader på produktet må der
ikke tilsluttes mere end 30 V CAT I mellem klemmerne eller
mellem klemmerne og jord.
Perifere kredsløb skal være korrekt isoleret fra lysnettet.
For at undgå elektrisk stød må der kun anvendes den
AC-sonde, der er specificeret af GE (del: IO620-AC) til at måle
vekselspændinger på mere end 20 Vrms. Der må ikke tilsluttes
mere end 300 V CAT II mellem IO620-AC-ledningerne eller
mellem ledningerne og jord. Tilslut kun til de angivne
tilslutninger.
Dette produkt anvender en litiumpolymerbatteripakke
(Li-Polymer). For at undgå eksplosion eller brand må
batteripakken ikke kortsluttes, skilles ad eller beskadiges.
For at undgå eksplosion eller brand må der kun anvendes et
batteri som specificeret af GE (del: 191-356), strømforsyning
(del: 191-339) og batterioplader (del: IO620-CHARGER).
For at undgå batterilækage eller generering af varme må
batteriopladeren og strømforsyningen kun anvendes i
temperaturområdet 0-40 °C.
Strømforsyningsområdet er 100-240 VAC, 50-60 Hz, 250 mA,
installationskategori CAT II.
Anbring strømforsyningen, så den ikke blokerer for
strømafbryderen.
For at være sikker på, at displayet viser de korrekte data, skal
testledningerne afbrydes, før der tændes for strømmen, eller
før der ændres til en anden målings- eller kildefunktion.
For at undgå farlig frigivelse af tryk skal det sikres, at alle
tilhørende rør, slanger og alt udstyr har den korrekte
trykklassificering, er sikkert at anvende og korrekt monteret.
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-3
4 Installer batteriet
1. Fjern de fem Pozidriv-skruer (A) (ref: fig. 1, set bagfra).
2. Fjern batteridækslet.
3. Kontroller, at tilslutningerne på batteriet passer sammen med
tilslutningerne i batterirummet.
4. Anbring batteriet i batterirummet.
5. Sæt batteridækslet på plads.
6. Fastgør dækslet med de fem Pozidriv-skruer.
Fig. 1, set bagfra
5 Oplad batteriet
1. Tilslut DC-strømforsyningen/batteriopladeren til +5 V
DC
-
tilslutningen på siden af enheden (ref: fig. 2, set fra siden).
2. Batteriet kan også oplades ved hjælp af USB-forbindelserne (ref:
fig. 2, set fra siden).
3. Enheden kan være tændt eller slukket under opladning.
Opladningstiden kan forlænges, hvis enheden oplades, mens den
er tændt.
5.1 Opladning af batteri
Opladningsforbindelse Opladningstid
DC-strømforsyning 6,5 time
Ekstern batterioplader 6,5 time
USB-minitilslutning 13 timer
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-4
6 Grundlæggende indstillinger
6.1 Tænd.
Fra OFF – tryk på afbryderknappen (ref: fig. 2, set fra siden), indtil
betjeningspanelet vises.
6.2 Sluk.
Tryk på afbryderknappen, og hold den nede, indtil skærmen er tom.
6.3 Dvaletilstand.
Tryk på afbryderknappen og slip den igen for at gå i dvaletilstand.
6.4 Tænd fra dvaletilstand.
Ref: 6.1 Tænd.
Den sidste skærm, der blev vist før dvaletilstand, åbnes altid igen,
når produktet tændes fra dvaletilstand.
6.5 Temaer
Der er to tilgængelige temaer: GE Dark og GE Light. Vælg det
korrekte tema til belysningsniveauet. Vælg ikonet Settings
(Indstillinger) for at få adgang til Themes (Temaer).
.
Fig. 2, set fra siden
+5 VDC
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-5
7 Druck DPI 620 Genii, tilstande (ref: fig. 3, betjeningspanel)
Druck DPI 620 Genii kan bruges som følger:
Kalibrator (med uafhængige funktioner på hver af seks kanaler)
•HART
®
-kommunikator
Foundation Fieldbus-kommunikator
•Område
•Måler
Kalibrator
7.1 Navigation på betjeningspanelet
Der navigeres på betjeningspanelet ved at stryge med en finger fra
øverst til nederst, mens skærmen berøres.
Der navigeres på funktionsskærmene ved at stryge med en finger
fra højre til venstre, mens skærmen berøres.
7.2 Indstilling af dato, klokkeslæt og sprog
Vælg ikonet Settings (Indstillinger) for at få adgang til menuerne
Date (Dato), Time (Klokkeslæt) og Language (Sprog).
7.3 Druck DPI 620 Genii Manual
Vælg ikonet Manual på betjeningspanelet for at få adgang til
manualen. Alle de oplysninger, der er nødvendige for at betjene
Druck DPI 620 Genii, findes i sektionen Manual
betjeningspanelet.
Fig. 3 Betjeningspanel – berøringsskærm
Bemærk: Fieldbussen er ikke installeret på alle enheder.
Funktions-
menu
Indstillings-
menu
Rullepanel
Indikatorlys, der viser
den aktive funktion
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-6
8 Eksempel på funktioner på betjeningspanelet
8.1 Kalibrator
Fig. 4 Kalibratorskærme
Brug denne applikation til at sammenligne output fra testenhed/-
system med input.
Avancerede kalibreringsfunktioner
Dataoptegnelsesfunktioner. Gem testresultater.
Dokumenteringsfunktioner. Udfør automatiske procedurer, og
gem resultaterne.
8.2 HART
®
Fig. 5 HART
®
-skærm
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-7
Brug HART®-applikationen til at gøre følgende:
Kommunikere med HART®-protokolenheder
Læse og skifte HART®-enhedsindstillinger
Justere og kalibrere HART®-enhedsvariabler.
9 Overspændingskategorier
Følgende oversigt over installations- og
målingsoverspændingskategorier kommer fra IEC61010-1. De fire
overspændingskategorier er CAT I til CAT IV, hvilket angiver styrken af
en forbigående overspænding.
10 Generel specifikation
Se databladet.
11 Miljøforhold
Se databladet.
12 Kundeservice.
www.ge-mcs.com
Overspænding
Kategori
Beskrivelse
CAT I Dette er den mindste forbigående overspænding. CAT
I-udstyr kan ikke sluttes direkte til netspændingen. Et
eksempel på CAT I-udstyr er en enhed med
processløjfestrøm.
CAT II Dette er for enfaset elektrisk installation. Nogle
eksempler på dette er apparater og bærbart værktøj.
Startvejledning Druck DPI 620 Genii
2 maj 2013 K0542 Udgave 2 1-8
Forsætligt tom
Kort startveiledning Druck DPI 620 Genii
2 mai 2013 K0542 Utgave 2 1-8
Blank side
/