Matrix G7-S22 Brugervejledning

Mærke
Matrix
Kategori
fitness, gymnastik
Model
G7-S22
Type
Brugervejledning
21
KORREKT BRUG
1. Overskrid ikke dette træningsudstyrs vægtgrænser.
2. Indstil eventuelle sikkerhedsstop til den passende højde.
3. Juster eventuelt sædepladerne, benpladerne, fodpladerne,
bevægelsesbegrænsere eller andre former for justeringsmekanismer til en
komfortabel udgangsposition. Kontrollér, at justeringsmekanismen er helt låst,
for at forhindre utilsigtet bevægelse og undgå personskader.
4. Sæt dig på bænken (eventuelt), og placer dig, så du kan udføre øvelsen.
5. Brug ikke tungere vægte, end du kan løfte og kontrollere på sikker vis.
6. Fuldfør øvelsen på kontrolleret vis.
7. Sæt vægten tilbage til dens startposition, hvor den understøttes fuldt ud.
GARANTI
Er du bosiddende i Nordamerika, kan du besøge  for at få
oplysninger om garanti samt undtagelser og begrænsninger.
VEDLIGEHOLDELSESTJEKLISTE
HANDLING HYPPIGHED
Rengør betrækket
1
Dagligt
Efterse kablerne
2
Dagligt
Rengør styrestængerne Månedligt
Efterse skruer og bolte Månedligt
Efterse rammen Hvert halve år
Rengør maskinen Efter behov
Rengør håndtagene
1
Efter behov
Smør styrestængerne
3
Efter behov
1
Betræk og greb skal rengøres med en mild sæbe og vand, eller et rengøringsmiddel
der ikke indeholder ammoniak.
2
Kablerne skal efterses for revner eller trævler og om nødvendigt straks udskiftes.
Hvis kablet er overdrevet slapt, skal det strammes uden at løfte hovedpladen.
3
Styrestængerne skal smøres med et teonbaseret smøremiddel. Påfør smøremidlet
på en bomuldsklud, og påfør op og ned af styrestængerne.
DANSK
DREJNINGSMOMENTVÆRDIER
M10-bolt (Nyloc-møtrik og Flowdrill) 77 Nm/57 ft-lb
M8-bolte 25 Nm/18 ft-lb
M8-plastik 15 Nm/11 ft-lb
M6-bolte 15 Nm/11 ft-lb
Øjebolte på støtteplade 10 Nm/7 ft-lb
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Maksimal brugervægt 136 kg/300 lb
Maks. træningsvægt
G7-S22
G7-S22B
G7-S22BH
138,4 kg/307,5 lb
90 kg/200 lb
135 kg/300 lb
Produktvægt
G7-S22
G7-S22B
G7-S22BH
390 kg/860 lb
283,5 kg/625 lb
328,5 kg/725 lb
Samlede mål
(L x B x H)*
143,5 x 173,5 x 197 cm /
56,4 x 54,1 x 77,6”
* Sørg for, at der er et frirum på mindst 60 cm (24”) omkring MATRIX-
styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage. Bemærk: ADA
anbefaler mindst 91 cm (36”) fri plads i siderne for personer i kørestole.
22
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Køberen af MATRIX-produkter har alene ansvaret for at instruere alle personer, hvad enten de er slutbrugere eller tilsynsførende
personale, i korrekt brug af udstyret.
Det anbefales, at alle brugere af MATRIX-træningsudstyr gøres opmærksom på de følgende oplysninger inden brug.
Brug ikke noget udstyr til andet, end det er designet til eller beregnet til af producenten. Det er yderst vigtigt, at MATRIX-udstyr
bruges korrekt for at undgå personskader.
MONTERING
1. STABIL OG PLAN OVERFLADE: MATRIX-træningsudstyr skal monteres på et stabilt grundlag og skal nivelleres korrekt.
2. FASTGØRELSESUDSTYR: Producenten anbefaler, at alt stationært MATRIX-styrketræningsudstyr fastgøres til gulvet for at
stabilisere udstyret og undgå, at det vipper eller vælter. Dette skal udføres af en autoriseret leverandør.
Alle fastgørelsespunkter skal kunne modstå en trækpåvirkning på 750 lbs. (3,3 kN).
VEDLIGEHOLDELSE
1. BRUG IKKE udstyr, der er beskadiget eller har slidte eller ødelagte dele. Brug kun reservedele fra den lokale MATRIX-forhandler
i dit land.
2. LAD MÆRKATER OG NAVNESKILTE SIDDE: Du må ikke fjerne mærkaterne af nogen grund. De indeholder vigtige oplysninger.
Hvis de er ulæselige eller mangler, skal du kontakte din MATRIX-forhandler for at få nogle nye tilsendt.
3. VEDLIGEHOLD ALT UDSTYR: Præventiv vedligeholdelse er nøglen til træningsudstyr, der fungerer gnidningsfrit, samt til at
minimere dit ansvar. Udstyret skal efterses med jævne mellemrum.
4. Sørg for, at enhver, der foretager justeringer eller vedligeholdelse eller reparationer af nogen art, er kvaliceret til det.
På anmodning vil vores MATRIX-forhandlere tilbyde oplæring i service og vedligeholdelse på vores træningsanlæg.
YDERLIGERE BEMÆRKNINGER
Dette udstyr må kun bruges i områder, der er under opsyn, og hvor adgang og kontrol er specikt reguleret af ejeren. Det er op til
ejeren at afgøre, hvem der må bruge dette motionsudstyr. Ejeren skal tage hensyn til brugerens pålidelighed, alder, erfaring osv.
Dette træningsudstyr lever op til branchestandarderne for stabilitet, når det bruges til dets tilsigtede brug i overensstemmelse
med de instruktioner, som leveres af producenten.
Dette udstyr er kun til indendørs brug. Dette træningsudstyr er et klasse S-produkt (beregnet til professionel brug, f.eks. i et
tnesslokale). Dette træningsudstyr er i overensstemmelse med EN ISO 20957-1 og EN 957-2.
ADVARSEL
DER KAN SKE DØD OG ALVORLIGE PERSONSKADER
MED DETTE UDSTYR. FØLG DISSE FORHOLDSREGLER
FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER!
1. Hold børn under 14 år på afstand af dette
styrketræningsudstyr. Teenagere skal altid være
under opsyn, når de bruger dette udstyr.
2. Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende erfaring og
kendskab, medmindre de er blevet superviseret
eller instrueret i, hvordan udstyret bruges, af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
3. Alle advarsler og instruktioner skal læses, og der
skal modtages korrekt instruktion inden brug.
Brug KUN dette udstyr til dets tilsigtede formål.
4. Efterse maskinen inden brug. BRUG IKKE
maskinen, hvis den er beskadiget eller ikke
funktionsdygtig.
5. Overskrid ikke dette udstyrs vægtkapacitet.
6. Kontrollér, at indstillingsstiften er sat helt ind
i vægtmagasinet.
7. Sæt ALDRIG stiften i vægtmagasinet med
hovedpladen løftet. Vælg altid den ønskede vægt
med magasinet i bund.
8. Brug ALDRIG dumbbells eller andet udstyr til at
øge vægtmodstanden. Brug kun det udstyr, der
er leveret direkte af producenten.
9. Forkert eller for intensiv træning kan medføre
skader på helbredet. Stop med at motionere, hvis
du føler dig dårlig eller svimmel. Bliv undersøgt af
en læge, før du begynder på et træningsprogram.
10. Hold kroppen, tøjet, håret og fitnesstilbehør væk
fra alle bevægelige dele.
11. Hvis der er justerbare stop, skal de bruges til
enhver tid.
12. Når du justerer eventuelle justeringsmekanismer
(stopposition, sædeposition, pladens placering,
bevægelsesbegrænser, remskiveslæden eller
enhver anden type mekanisme), skal du inden
brug sørge for, at den justerbare mekanisme er
helt i indgreb for at forhindre utilsigtet bevægelse.
13. Producenten anbefaler, at dette udstyr fastgøres
til gulvet for at stabilisere det og undgå, at det
vipper eller vælter. Brug en autoriseret leverandør.
14. Hvis udstyret IKKE er fastgjort til gulvet: Fastgør
ALDRIG modstandsstropper, reb eller andre
anordninger til dette udstyr, da det kan medføre
alvorlige personskader. Brug ALDRIG dette udstyr
som støtte under udstrækning, da dette kan
medføre alvorlige personskader.
15. FJERN IKKE DENNE MÆRKAT. UDSKIFT DEN, HVIS
DEN ER BESKADIGET ELLER ULÆSELIG.
DANSKDANSK
23
DANSK
REAR
DELT
PEC
FLY
Justér
udgangspositionen
over hovedet til pec
fly eller rear delt
PEC FLY
REAR DELT
PEC FLY
REAR DELT
Justér sædehøjden, så håndtagene
befinder sig ud for midten af brystet
24

3-mm L-formet unbrakonøgle 10-mm L-formet unbrakonøgle
4-mm L-formet unbrakonøgle Stjerneskruetrækker
5-mm L-formet unbrakonøgle 8-mm gaffelskruenøgle
6-mm L-formet unbrakonøgle 17-mm gaffelskruenøgle
8-mm L-formet unbrakonøgle Smøring til styrestang
Hvis der mangler nogen dele, bedes du kontakte den lokale MATRIX-forhandler i dit land for at få hjælp.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
UDPAKNING
Tak, fordi du har købt et MATRIX Fitness-produkt. Det kontrolleres, inden det
emballeres. Maskinen sendes adskilt i ere dele, for at den kan emballeres på
kompakt vis. Inden maskinen samles, skal du kontrollere, at alle komponenterne
er til stede ved at sammenligne med hvert diagram. Tag forsigtigt maskinen
ud af kassen, og bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser.
Træningsudstyret skal samles af et uddannet samlingsteam eller være samlet på
forhånd før levering.
FORSIGTIG
For at undgå personskader og beskadigelse af rammekomponenterne skal du
sørge for at have den fornødne hjælp til at fjerne delene fra kassen. Sørg for at
montere udstyret på et stabilt grundlag, og sørg for,
at maskinen bringes i vater. Sørg for, at der er et frirum på mindst 60 cm
(24") omkring MATRIX-styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage.
Bemærk: ADA anbefaler mindst 91 cm (36") fri plads i siderne for personer i
kørestole.
DANSK
G7-S22-TRÆNINGSOMRÅDE
1,94 m
(76,1")
1,44 m
(56,4")
FRIT OMRÅDE
0,6 m (2 FT)
BRED PASSAGE
25
DANSK
B
F
A
D
C
B
21

 
A
F
B
C
D
Bolt (M10 x 80L)
Fjederskive (Φ10,2)
Spændeskive (Φ10,2)
Nyloc-møtrik (M10)
Prop
9
9
18
9
8
Sørg for at fjerne isoleringslaget, når du
installerer gentagelsestælleren.
Spænd ikke rammeforbindelserne helt, før
samlingen er fuldført. Vibra-Tite 135 Red
Gel eller lignende skal anvendes på alle
fastgørelseselementer, som ikke er samlet
med Nyloc-møtrikker.
26
3
DANSK

 
E Bolt (M10 x 25L) 6
E
E
SAMLING FULDFØRT!
 
G7-S13  A9 B10 C13
G7-S23  A10 B11 C14
G7-S71  A8 B9 C13
G7-S72  A7 B11 C15
G7-S70  A10 B11 C14
G7-S33  A6 B7 C12
G7-S42  A5 B9 C12
G7-S34  A7 B8 C13
G7-S40  A12 B13 C15
G7-S74  A8 B9 C11
G7-S75  A6 B7 C11
G7-S22  A8 B9 C14
G7-S51  A10 B11 C13
G7-S52  A7 B8 C13
G7-S78  A9 B12 C15
G7-S55  A11 B12 C15
G7-S21  A8 B9 C15
G7-S73  A10 B11 C15
G7-S77  A9 B11 C15
* A = øverste sensor
B = midterste sensor
C = nederste sensor

=
=
/