Marantec Comfort 150 DC Brugervejledning

Mærke
Marantec
Model
Comfort 150 DC
Type
Brugervejledning
Comfort 150DC / 160DC
Monterings- og betjeningsveiledning
Garasjeportmotor
N
Oppbevar veiledningen omhyggelig.
Version: 05.2000
#8 009 869
1 - N 36098 - M - 0.5 - 0297
EN 55011
EN 50081
EN 50082
ETS 300220
NORSK Beskyttet opphavsrett.
Ettertrykk - også i utdrag - bare med vår tillatelse.
Endringer, som tjener den tekniske utviklingen, forbeholdes.
Norsk Side 35
Comfort 150DC / 160DC
Norsk 3
Side 4 - 32
Side 4 - 7
Side 8 - 10
Side 11 - 28
Side 29
Side 30 - 31
Side 31
Side 32
Norsk
Monterings- og betjeningsveiledning . . . . . . . . .
O
1 -
O
13 . . . . . . .
Elektrisk styring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O
14 -
O
19 . . . . . . . .
Programmeringsmuligheter . . . . . . . . . . . . . . . .
O
20 -
O
23 . . . . . . .
Kablingsplan/Koplingsskjema . . . . . . . . . . . . . . .
O
24 -
O
25 . . . . . . . .
Kontrollveiledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O
26 -
O
27 . . . . . . . .
Igangsetting og vedlikeholdsveiledning . . . . . . . . . . . .
O
28 . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O
29 . . . . . . . .
Side 34
NorskNorsk Side 33Side 4
Föringssleidens glidebaner settes inn med fett på alle sider.
Skyv låsen (A) forover, skyv sleiden inn i föringsskinnen og trekk låsen (A) tilbake igjen.
Fjern sikringsstiften (B).
O
4
Leddelen (A) skrues sammen med föringsskinnen.
O
5
For å unngå monteringsfeil og skader på port og portmotor, skal monteringen
ubetinget utföres ifölge monteringsveiledningens henvisninger.
Ta vare på veiledningen.
Nödvendig verktöy:
Kombinasjonsnökkel NV 10
Kombinasjonsnökkel NV 13
Pipenökkel NV 10
Pipenökkel NV 13)
Skrutrekker nr 8
Skrutrekker nr 5
Kryssportrekker nr 2
Kryssportrekker nr 3
Murbor ö 10 mm
Murbor ö 6 mm
HS-bor ö 5 mm
HS-bor ö 7 mm
Tang
Metallsag (baufil)
Elektrisk drill
Hammer
Tommestokk
Viktig:
Ved boring på motorhuset, må dette dekkes til med plastfolie eller papp.
Stöv fra boringen og spon kan före til funksjonsforstyrrelser.
O
2
Skyv föringsskinnen inn i motorhuset.
Skru de medsendte sentreringsskruene (A) gjennom föringsskinnen og inn i motorhuset.
2 klemmskruer (B) trekkes til.
O
3
Gjör alt klart for montering og fjern emballasjen fra föringsskinne og motorhus samt tilbehör.
O
1
NorskNorsk Side 5
O
7
O
6
Vippeporter:
Leddstykket (A) skrues med føringsskinnen til karmoverdelen, karmen og taket slik at
portbladets overkant ligger på det høyeste punktet på åpningsbanen ca. 10 cm under den
vannrette underkanten på føringsskinnen (se ill. 6 og 10).
Drivaggregatet legges høyt på en støttebokk eller en annen passende gjenstand til et senere
takfeste.
To medbringervinkler (B) forbindes med portfesteelementet (C) og skrues 4 ganger fast midt
på portbladets overkant (se ill. 6). Bor diam.: 5 mm.
Portmedbringer (D) forbindes med føringssleiden (E) og portens medbringervinkel (B).
En forlenget portmedbringer settes inn hvis en minsteavstand på 165 mm på grunn av
innbyggingssituasjonen på monteringsstedet ikke kan overholdes.
Portens lås demonteres eller settes ut av funksjon.
Leddheisporter:
Leddstykket (A) skrues med føringsskinnen til karmoverdelen, karmen og taket slik at
portbladets overkant ligger på det høyeste punktet på åpningsbanen ca. 10 cm under den
vannrette underkanten på føringsskinnen (se ill. 7.1 og 10).
Drivaggregatet legges høyt på en støttebokk eller en annen passende gjenstand til et senere
takfeste.
To medbringervinkler (B) forbindes med portfesteelementet (C) og skrues 4 ganger fast midt
på portbladets overkant (se ill. 7.1). Bor diam 5 mm.
Hvis nødvendig kan drivmotoren monteres 200 mm fra midten
Ved leddheisporter av tre brukes Spax-skruer diam. 5x35 mm. Bor diam. 3 mm
To skruer som lager egne furer (D) skrus inn i portfesteelementet til skruespissen berører
lamellen.
Portmedbringer (E) forbindes med føringssleiden (F) og portens medbringervinkel (B).
En forlenget portmedbringer settes inn hvis en minsteavstand på 165 mm på grunn av
innbyggingssituasjonen på monteringsstedet ikke kan overholdes.
Portens lås demonteres eller settes ut av funksjon.
NB!
Til store og tunge leddheisporter benyttes i tillegg portfestebraketten Spezial 111,
art.-nr. 47574 (se ill. 7.2)
(Leveres ikke automatisk med).
Side 32
Tekniske data:
Garasjeportmotor
Comfort 150DC / 160DC
Tilkoblingsverdier:
230 V, 50 Hz
200 W (motor med belysning)
3,9 W (i ro uten belysning)
Portens bevegelseshastighet:
0,14 m/s med myk-start og myk-stopp
0,08 m/s med myk-start og myk-stopp
Trekk- og trykkraft:
Comfort 150DC: 500 N / 800 N
Comfort 160DC: 700 N / 1000 N
Löpetidsbegrensning:
88 sekunder
Automatisl lukkeinnretning:
med ekstra relé for signallampetilkobling og gjennomkjörings-fotocelle som tilbehör.
Forvarseltid innstillbar fra 2 til 70 sekunder.
Åpen-tid innstillbar fra 5 - 255 sekunder.
Belysning:
1 x 40 W E 14, slukker automatisk etter 180 sekunder.
Styrespenning:
Lavspenning under 24 V DC.
Utkoblingsautomatikk:
Elektronisk kraftbegrensning via mikroprosessor og motorströmovervåking.
Blokkeringsbeskyttelse:
Via mikroprosessor og turtallsensor.
Hevesikring:
Via mikroprosessor og turtallsensor.
Kapslingsgrad:
Bare for törre rom.
O
29
NorskNorsk Side 31
Kontrollveiledning - Feilnummer -
Felnummerne indikeres ved en kort betjening av programmeringstasten P.
O
28
Idriftsettelse
I industriområder må elektrisk betjente vinduer, dörer og porter kontrolleres av en sakkyndig för
de tas i bruk förste gang og deretter etter behov, men minst en gang i året.
Vedlikeholdsveiledning
Comfort 150DC / 160DC garasjeportmotor arbeider stort sett vedlikeholdsfritt. Innstillingen av
utkoblingsautomatikken ‘Åpne’ og ‘Lukke’ skal kontrolleres regelmessig. Imidlertid skal alle
bevegelige deler for port og drivsystemet kontrolleres regelmessig og holdes i orden.
Porten må kunne betjenes lett for hånd.
Kontroller den separate motvekten med jevne mellomrom.
O
27
Feilens kjennetegn Indikering blinker uregelmessigFeilnummer
Fotocelle betjent Indikering 66
Programmering avbrutt Indikering 77
Referansepunktbryter defekt Indikering 88
Turtallsensor defekt
Blokkeringsbeskyttelsen har reagert
Indikering 8 + 19
Kraftbegrensning Indikering 8 + 210
Begrensning av bevegelsestid Indikering 8 + 311
Testing fotocelle ikke OK Indikering 8 + 715
Testing Indikering 8 + 7 + 116
Innlært kraftbegrensning Indikering 8 + 7 + 6 + 5 +228
Følsomhet kraftbegrensning Indikering 8 + 7 + 6 + 5 +127
Hjelpestrømkrets brutt Indikering 1 - 836
Side 6
Ikke utsvingende vippeporter:
Kurvearmen Special 102, art-nr.: 564 865 og fotocelle Special 601, art-nr.: 564 266 er nödvendig
(inngår ikke i leveringsomfanget).
Motorhuset legges opp på en stöttebokk eller en annen passende gjenstand for montering til
taket på et senere tidspunkt.
För monteringen av motoren settes portlåsen ut av funksjon.
Leddelen (A) med föringsskinnen skrues til karmoverdelen eller karmen, midt over porten,
slik at portbladets overkant - på sitt höyeste punkt på åpningsbanen - ligger minst 10 mm
under föringsskinnens underkant (se pkt 10).
Montering av portens kurvearm:
Festevinkelen (B) skrues midt på portbladets overkant med 6 plateskruer (ö 5 mm bor).
Midten av festevinkelen er midten av föringsskinnen.
Portens kurvearm (C) stikkes inn i festevinkelen (B) og skrues fast til
portstreveren (E) med to platevinkler (D).
ö 5 mm bor i portstreveren (4x).
ö 7 mm bor i portens kurvearmen (2x).
Platevinkelen (D) skrues til portens kurvearm ved hjelp av 2 stk skruer M6 x 10 og
sekskantmuttere.
Porten åpnes helt, föringssleiden (F) og medbringer for port (G) forbindes med staget (C)
(ta hensyn til angitt mål).
Ved å senke föringsskinnen og ved å trekke staget ut, ökes portåpningen.
Staget må bare trekkes så langt ut at de innvendige trykkrullene (H) ikke stöter an mot
begrensningsskruene (I).
Lukk porten og kontrollmål om minsteavstanden på 165 mm ikke er underskredet.
O
8
2 festejern (A) monteres på motoren. Festejernene böyes slik at de passer til taket og kappes
deretter til passende lengde (se pkt 10).
Monter et festejern på midten av föringsskinnen.
O
9
For å oppnå optimal motor- og portfunksjon må portens
bevegelseshastighet endres til 8 cm/s.
Se monteringsveiledningens pkt 11.
Motorhuset med föringsskinnen henges opp slik at portens overkant - på sitt höyeste punkt på
åpningsbanen - ligger 10 mm under föringsskinnens underkant (se pkt 6, 7 og 8).
Forankringen i taket utföres i henhold til bygningsmessige forhold på monteringsstedet
(ta hensyn til målangivelsene for boring av murplugger).
O
10
NorskNorsk Side 7
Viktig:
För huset åpnes,
må motoren ubetinget kobles fra nettet!
Motorhusdekselets sentrale festeskrue (A) skrues ut. Alle de fire låsehakene (B) trykkes innover
og dekselet tas av nedover.
Remdekselet (C) skyves ca 5 mm i pilens retning, klemmes sammen nede og trekkes av oppover.
Drivremmen legges först på den nedre lille motorremskiven (D) og legges deretter på den övre
store spindelremskiven (E).
Til dette skal det ikke benyttes skarpkantet verktöy.
Montering i omvendt rekkefölge.
Endring av bevegelseshastigheten for store porter og
for ikke utsvingende vippeporter.
Må bare utföres av en fagmann!
Motoren leveres med den hurtige porthastigheten - ca 14 cm/s. Ved å
legge drivremmen på den yttre remskiven kan portens
bevegelseshastighet reduseres til 8 cm/s.
O
11
O
12
Glödelampe (maks 40 watt, E 14) skrues inn og lampeskjermens styreribber (A) skyves
under de to holderne (B) på motorhuset.
Lampeskjermen svinges ned og skrues fast iflg figur.
Etter gitt impuls lyser glödelampen i ca 3 min.
Garantikrav på glödelamper er utelukket.
Viktig:
I utkoblet tilstand må porten
bare beveges med redusert hastighet.
For å unngå en kollisjon av föringssleiden med motorhuset når porten åpnes for hånd,
må portens bevegelsesveg begrenses på monteringsstedet.
Hurtigutkobling
Snorgrepet (A) trekkes ned - porten er frakoblet motoren.
Ved gitt impuls i utkoblet tilstand kobles föringssleiden automatisk inn igjen.
For konstant frakobling av motoren fra porten, må reilen (B) skyves helt forover.
O
13
Side 30
O
26
Kontrollveiledning - bare for service-personell.
Eventuelt forekommende feil rettes på
fölgende måte:
P
2
1
3
4
5
6
7
8
Feilens kjennetegn
Indikering 8 lyser
ikke
Indikering 6
blinker.
Feil 10
Indikering 6
blinker.
Teil 6 eller 15
Motor löper bare i
retning ‘Åpne port’
men ikke i retning
‘Lukke port’.
Feil 15
Ingen reaksjon
etter gitt impuls.
Indikering 7 lyser
Ingen reaksjon
etter gitt impuls.
Feil 36
Indikering 7 blinker
ikke hurtig etter
gitt impuls fra
fjernkontroll
Fjernstyringen har
for liten rekkevidde
(under 5 m).
Indikering 6
blinker.
Feil 9
Årsak
Ingen spenning.
Termosikring i trafo har reagert.
Styringsenhet defekt.
Utkoblingsautomatikk for fölsomt innstilt.
Porten går for tungt.
Porten blokkert.
Ekstern fotocelle defekt eller brutt.
Fotocelle (pkt 22/1) programmert,
men fotocelle ikke tilkoblet.
Tilkoblingsklemme for trykknapp
‘Impuls’ overkoblet f.eks. på grunn av
kortsluttede ledninger eller feilkobling.
Kortslutningsplugg fjernet (pkt 19/T),
men stopp-tasten ikke tilkoblet.
Elektronisk antenne ikke plugget inn.
Koding av fjernkontroll stemmer ikke
overens med koding av mottaker.
Tomt batteri.
Fjernkontroll eller styringselektronikk
eller elektronisk antenne defekt.
Tomt batteri.
Elektronisk antenne lagt feil.
Turtallsensor defekt.
Porten går for tungt.
Tiltak
Kontroller om det er nettspenning. Kontroller
stikkontakt. Kontroller nettsikring i motor
(pkt 15/B og 15/C).
La trafoen avkjöles.
Motoren kobles fra nettet.
Skru av styringsenheten.
Trekk styringsenheten litt forover, trekk
forbindelsespluggen ut og ta ut styringsenheten.
Få styringsenheten kontrollert.
Utkoblingsautomatikken (pkt 22/3 (retning
Åpne port) og pkt 22/4 (retning Lukke port) er
for fölsomt innstilt. Få porten til å gå lettere.
Fjern hindere eller få kontrollert fotocelle.
Omprogrammer fotocellefunksjon eller koble til
fotocelle.
Forsök å koble av et eventuelt opplegg for
nökkelbryter eller innvendig trykknapp for
styringsenheten. Trekk ut plugg (pkt 19/R),
stikk inn plugg (pkt 19/T) og sök etter kabelfeil.
Stopp-taste kobles inn.
Forbind antenne med styringsenhet (pkt 18).
Kontroller koding (pkt 22/6).
Legg inn nytt batteri, 12 V A 23 (pkt 16).
Blinkende lysdiode viser batteriets tilstand.
Få de tre komponentene kontrollert.
Legg inn nytt batteri, 12 V A 23 (pkt 16).
Blinkende lysdiode viser batteriets tilstand.
Juster antennelisse, la den falle så fritt i rommet
som mulig.
Få motoren kontrollert.
Kontroller porten.
NorskNorsk Side 29
O
24
Kablingsplan
A Motor Comfort 150DC / 160DC
B Jordet stikkontakt 220 V - 240 V, 50 Hz (monteringssted)
C Elektronisk antenne
D Styring Comfort 150DC / 160DC
E Innvendig tastatur Marantec Command-serien med forbindelsesledning
F Nökkelbryter Marantec Command-serien
Koblingsskjema B-MC 150DC / 160DC
F1 Sikring (maks 2,5 A)
F2 Sikring (maks 10 A)
H1 Motorbelysning
M1 Motor
S x) Hovedbryter eller trykknapp
‘Nödbryter’ (monteringssted)
S1 x) Trykknapp ‘Impuls’
S21 Turtallsensor
S22 Referansepunktsensor
X0 +) Nettstikkontakt
X1 Nettledning med plugg
Tilkoblingsklemmer:
X2c Signalutstyr
Pluggtilkoblinger:
X10 Eksterne betjeningselementer
X20 Elektronisk antenne
Ekstern fotocelle
Tilkobling utstyr:
W20 Elektronisk antenne
XS10 -) Eksterne betjeningselementer
Marantec Command-serien
Viktig:
Ta hensyn til det offentlige regelverket vedrörende installasjoner.
Nett- og styreledninger må ubetinget legges adskilte.
Viktig:
Lavspenning!
Fremmed spenning på klemmene X2c, X10 til X20 förer til at
hele elektronikken blir ödelagt.
O
25
+) monteringssted
x) hvis dette forekommer
-) kortslutningsplugg fjernes ved tilkobling
Side 8
A Styringsenhet
B Motorsikring 10A MT maks
C Nettsikring 2,5A MT maks
Etter at nettpluggen er trukket ut og styringsenheten er tatt ut, kan sikringene skiftes.
Elektronisk styring:
B Indikering åpne port - lyser når endestilling
‘Åpne port’ er nådd.
D Indikering lukke port - lyser når endestilling
‘Lukke port’ er nådd.
E Lyser ved referansepunktets passering
F Indikering forstyrrelse
- blinker ved melding om forstyrrelse
G Indikering gitt impuls
- lyser ved betjent trykknapp
- blinker ved gyldig signal fra fjernkontroll
H Indikering nettspenning
- lyser når det spenning forefinnes
- slukker et sekund ved motorstopp
I Testknapp ‘Åpne’, programmeringstast +
J Testknapp ‘Lukke’, programmeringstast -
K Programmeringstast P
L Nettsikring maks 2,5 A MT
M Nettsikring maks 10 A MT
N Tilkoblingsklemme ekstern impulstast
P Stikkontakt for ‘Eksterne betjeningselementer’
Q Stikkontakt for ‘Elektronisk antenne’
‘Ekstern fotocelle’
Ved innkobling av nett, lyser alle kontrollamper og
motorbelysning i ca 2 sekunder.
1
2
3
P
Stopp-tast
Automatisk lukking
Åpne port
Programmeringstast -
Testknapp ‘LUKKE’
Programmeringstast +
Testknapp ‘ÅPNE’
Drift, nettspenning
Impuls
Forstyrrelse
Elektronisk antenne
Eksterne betjeningselementer
Eksterne tilkoblingsklemmer
O
14
Programmeringstast
Lukke port
Motorbelysning
O
15
Ekstern fotocelle
Symboler
Betydning
O
16
Fjernkontroll:
A Batteri - blinkende kontrollampe
B Betjeningstaster
C Batterirom - lokk
D Batteri 12 V A 23
E Programmeringskontakt
F Batteri 3 V CR 1025
NorskNorsk Side 9
For å bytte og legge inn nytt batteri, åpnes dekselet.
Ta hensyn til riktig polaritet ved skifte av batteri.
Garantikrav på batterier er utelukket.
Viktig:
Fjernkontrollen skal bare betjenes når det er sikkert at det ikke
befinner seg personer eller gjenstander i portens bevegelsesområde.
Fjernkontroll er ikke barneleke!
Lære koding:
Det er påkrevd å programmere begge fjernkontrollene med den samme kodingen.
Trinn 1:
Begge fjernkontrollene forbindes med den medsendte programmeringskabelen.
Trinn 2:
Betjen den venstre fjernkontrollen og hold tasten trykket.
Trinn 3:
Betjen den höyre fjernkontrollen mens du holder den venstre fjernkontrollen trykket.
Etter ca 2,5 sek er programmeringen avsluttet. Fjern programmeringskabelen.
Endre koding:
Ved tap av en fjernkontroll, er det mulig å programmere en ny kode til anlegget.
Progammeringskabelen kobles til den fjernkontrollen som skal omprogrammeres.
Trinn 4
En av de to yttre ledningene på programmeringskabelen kortsluttes med den mittere ledningen.
Betjen fjernkontrollen i minst 5 sek. Gjennom tilfeldig programmering skjer det en ny koding.
Herunder blinker LED hurtig. Ved fjernkontroller med flere kanaler må denne fremgangsmåten
foretas for hver enkelt tast. Etter at fjernkontrollens LED lyser konstant, kan fjernkontrollens tast
slippes og kabelen tas av. Den nye kodingen er avsluttet.
Viktig:
Etter nykodingen av fjernkontrollen må også garasjens drivmotor omprogrammeres til
den nye koden, da den gamle koden er tapt for all tid
O
17
Side 28
90 sek.
95 sek.
100 sek.
110 sek.
120 sek.
130 sek.
140 sek.
150 sek.
160 sek.
170 sek.
180 sek.
190 sek.
200 sek.
210 sek.
220 sek.
240 sek.
deaktivert
1 sek.
2 sek.
3 sek.
4 sek.
5 sek.
6 sek.
7 sek.
-
-
-
-
-
-
-
-
deaktivert
2 sek.
5 sek.
10 sek.
15 sek.
20 sek.
25 sek.
30 sek.
35 sek.
40 sek.
45 sek.
50 sek.
55 sek.
60 sek.
65 sek.
70 sek.
deaktivert
5 sek.
10 sek.
15 sek.
20 sek.
25 sek.
30 sek.
35 sek.
40 sek.
50 sek.
80 sek.
100 sek.
120 sek.
150 sek.
180 sek.
255 sek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LED Indikering Meny 1:
Portens
åpen-tid
Trinn 3: Automatisk lukking
Trinn 5: Driftsbelysning/
Signallamper
Meny 2:
Forvarseltid
Meny 3:
Lukkevarsel
Meny 1:
Belysningstid
Deaktivering av automatisk lukking (begge tidene uten funksjon)
Stilles åpen-tid eller forvarseltid inn ‘uten funksjon’ i fölge tabell, er ‘automatisk lukking’ utkoblet.
= Fra fabrikk
Programmeringstabell Comfort 150/160 DC
O
23
NorskNorsk Side 27
-
+
P
P
P
P
P
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
10 Sekunder
Ved å betjene programmeringstasten P er kodingen lagret og
programmeringsforløpet er avsluttet. Dette kjennes på løpelys på alle indikeringene.
Styringen befinner seg i driftstilstand
Trinn 3: Automatisk lukking
+
-
Meny 1: Portens åpen-tid
+
-
Meny 2: Forvarseltid
+
-
Meny 3: Lukkevarsel
+
-
Meny 4: Lukking før tiden etter at fotocelle
er forlatt
Trinn 5: Driftsbelysning/Signallamper
+
-
Meny 1: Belysningstid
+
-
Meny 2: Signallamper
+
-
Meny 3: Belysning
+
-
Meny 4: Eksternt lysrelé
LED av
LED lyser
LED blinker
LED blinker hurtig
Side 10
Elektronisk antenne:
Kapslingsgrad: Bare for törre rom
A Forbindelsesledning med plugg, til styringen
B Antennelisse
C Antennehus med klebeflate
D Motorhus
E Frontdeksel
Frontdekselet åpnes, forbindelsesplugg stikkes inn i den elektroniske styringsenheten
(se pkt 18/Q).
Antennehuset legges inn i tilsvarende fordypning i motorhuset eller klebes på siden av
motorhusets deksel.
Ved lukking av frontdekselet legges forbindelsesledningen i föringskanalen.
Ved dårlig rekkevidde plasseres antennen på et annet sted eventuelt forleng
tilkoblingsledningen (A) (inngår ikke i leveringsomfanget).
O
18
Viktig:
Stikk ikke kortslutningspluggen (T)
inn i stikkontakt (Q).
T Kortslutningsplugg
Viktig:
Tilkoblingene må vëre spenningsfrie.
Fremmed spenning förer til at elektronikken ödelegges.
R Forbindelsesledning for betjeningselementer (Marantec systemkabling).
Ved tilkobling fjernes kortslutningsplugg (T).
(Innvendig trykknapp eller utvendig nökkelbryter inngår ikke i leveringsomfanget).
S Tilkobling elektronisk antenne
Tilkobling av eksterne betjeningselementer
N Tilkobling av betjeningselementer på monteringsstedet foretas bare på tilkoblingsklemmene
1 GND
2 Impuls
3 24 V DC maks 50 mA
O
19
NorskNorsk Side 11
Programmeringsmuligheter
O
20
Oversikt over indikeringsfunksjoner og programmeringsmuligheter
Indikeringsfunksjoner
Etter at nettspenningen er koblet inn lyser indikeringene 1 - 8 og motorbelysningen
i ca 2 sekunder. Deretter slukker indikeringene og motorbelysningen.
Styringen er i driftstilstand. Indikering 8 lyser.
(Er en endestilling ‘Åpne’ eller ‘Lukke’ nådd, lyser likeså de tilsvarende lampene.)
Feilmeldinger
Blinker indikeringen FORSTYRRELSER så indikeres de tilhörende feilnummer etter en kort
betjening av tasten P (indikeringen blinker uregelmessig).
Feilnummeret finnes ved å addere de blinkende siffre. Se pkt 27 ‘Feilnummer’.
Programmering av motorens grunnfunksjoner
Betjen tasten P lenger enn 2 sekunder.
Da skifter styringen fra driftstilstand til grunnfunksjonenes programmeringstilstand.
Indikering 1 blinker, alle andre indikeringer lyser. Slipp tasten P.
Med tasten
O
+ eller
O
- kan det foretas endringer i programmeringsmenyen og
lagres med tasten P. Gå videre i den neste menyen.
(Betjenes tasten P uten at det foretas endringer med tastene
O
+ eller
O
- , springes det over
programmeringsmenyen og innstillingen forblir uforandret).
Etter den siste programmeringsmenyen er programmeringen av motorens grunnfunksjoner
avsluttet. Dette kjennes på at alle indikeringer slukker i rekkefölge 8 - 1.
Programmeringsmenyer
1. Fotocelle, drift med eller uten ekstern fotocelle
2. Endestilling ÅPNE PORT
3. Endestilling LUKKE PORT
4. Utkoblingsautomatikk ÅPNE
5. Utkoblingsautomatikk LUKKE
6. Koding av fjernstyringen
Programmering av de utvidede motorfunksjoner
Betjen tasten P i mer enn 10 sekunder. Styringen skifter da fra driftstilstand over til
programmtrinnet for utvidede motorfunksjoner.
Indikering 3 blinker hurtig mens alle andre indikeringer lyser. Ved fortsatt betjening
av tasten P, velges det ut med tasten
O
+ eller
O
- de önskede programmeringstrinnene
(trinnets indikering blinker hurtig, alle andre indikeringer lyser).
Slipp nå tasten P.
Den förste programmeringsmeny for de utvalgte trinnene er valgt (indikering 1 blinker,
alle andre indikeringer lyser). Med tastene
O
+ eller
O
- kan det foretas endringer i
}
(Kraftbegrensning)
Side 26
t
n
aM
a
r
e
c
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
+
-
Programmering av ekstern fotocelle
Driftstilstand (Hvis porten befinner seg i tilstand 'Åpen' eller 'Lukket', likeså lyser de tilsvarende
indikeringene 2 henholdsvis 4).
Ved å betjene programmeringstasten P er kodingen lagret og
programmeringsforløpet er avsluttet. Dette kjennes på løpelys på alle indikeringene.
Styringen befinner seg i driftstilstand
+
-
Programmering av 'Endestilling åpne'
+
-
Programmering av 'Endestilling lukke'
+
-
Programmering av 'Utkoblingsautomatikk åpne'
+
-
Programmering av 'Utkoblingsautomatikk lukke'
Programmering av fjernstyring
Kort programmeringsveiledning for fagmannen
NorskNorsk Side 25
Etter at tasten P ikke lenger betjenes, blinker in dikering 4 (eksternt lysrelé).
Med tastene
eller
programmeres funksjonen Alarmmelding.
Indikering 1 blinker: Belysning på monteringsstedet lyser i belysningstiden.
Indikering 1 lyser: Eksternt lysrelé - 30 sekunder alarmmelding når skyvesikringen
reagerer.
Ved gjentatt betjening av programmeringstasten P avsluttes programmeringsforløpet.
Dette kjennes på at alle indikeringene slukker i rekkefølgen 8 - 1.
Deretter springer styringen over i driftstilstand
(indikering 8 lyser. Hvis porten befinner seg i tilstand 'Åpen' eller 'Lukket', likeså lyser de
tilsvarende indikeringene 2 henholdsvis 4).
Etter at tasten P ikke lenger betjenes, blinker in dikeringen 3 (belysning).
Med tastene
eller
programmeres funksjonen Belysning.
Indikering 1 blinker: Driftsbelysningen lyser i forvarseltiden.
Indikering 1 lyser: Driftsbelysningen blinker i forvarseltiden.
Lagres med programmeringstasten P.
LED av
LED lyser
LED blinker
LED blinker hurtig
Fra fabrikk
Side 12
programmeringsmenyen og lagres med tasten P. (Betjenes tasten P uten at det foretas noen
forandring med tastene
O
+ eller
O
- , springes det over programmeringsmenyen og
innstillingen forblir uforandret.) Etter den siste programmeringsmenyen er programmeringen
av de utvidede motorfunksjonene avsluttet. Dette kjennes på at alle indikeringer
slukker i rekkefölge 8 - 1.
Anvisninger for pogrammeringen
De innprogrammerte data kann ikke slettes, men bare skrives over.
Befinner styringen seg i programmeringsmoduset og ingen av de tre
programmeringstastene (
O
+ ,
O
- eller P) betjenes innen 30 sekunder, så avbrytes
programmeringsforlöpet. Styringen skifter til driftstilstand.
Indikeringen FORSTYRRELSE blinker.
Ved en kort betjening av tasten P indikeres feilnummeret (7 = Programmering avbrutt).
Forklaring av de utvidede motorfunksjonene (se tabell for detaljer)
3. Programmeringstrinn: Automatisk lukking
Funksjoner Forklaring
- Portens åpen-tid
- Forvarseltid
- Lukkevarsel
- Förtids lukking etter at fotocelle er
forlatt
Tiden hvor porten står åpen för den automaisk
lukkes igjen.
Signallampene blinker i forvarslingstiden för porten
automatisk lukker igjen.
Signallampene blinker så lenge för porten setter
seg i bevegelse.
Porten lukker enten etter portens innstilte åpen-tid eller
för tiden etter gjennomkjöring av fotocelle.
5. Programmeringstrinn: Motorbelysning / Signallamper
Funksjoner Forklaring
- Belysningstid
- Signallamper
- Belysning
- Alarmmelding
Driftsbelysningens varighet etter portbevegelsen.
Signallampene blinker eller lyser ved elektrisk
beveging av porten.
Motorbelysning blinker eller lyser i forvarseltiden.
Eksternt lysrelé, 30 sekunder.
Alarmmelding når hevesikringen reagerer.
NorskNorsk Side 13
Programmering av den elektroniska styrningen:
A Indikasjon for ekstern fotocelle programmeres
B Indikasjon for sluttposisjon programmeres opp
C Indikasjon for automatisk lukking programmeres
D Indikasjon for sluttposisjon programmeres til
E Indikasjon for lystiden programmeres
F Indikator kraftbegränsning programmera
(Indikator 6 och 2 blinkar: Kraftbegränsning öppna)
(Indikator 6 och 4 blinkar: Kraftbegränsning stäng)
G Indikator fjärrstyrning programmera
I Programmeringsknapp +
O
J Programmeringsknapp -
O
K Programmeringsknapp P (Programmeringsmodus, menyval/spara programmeringen)
Hur en felrapport indikeras på den elektroniska styrningen:
Vid en störrapport kan orsaken till felet indikeras, se punkt 27.
K Programmeringsknapp P felrapport indikeras (tryck helt kort)
1-8 Indikation av fel-nummer (blinkar oregelbundet)
t. ex.: Indikation 8 och indikation 2 blinkar samtidigt 8 + 2 = felnummer 10 (se punkt 27)
O
21
Programmering av styringen.
När nätspänningen har kopplats på befinner sig styrningen i driftstillstånd (indikator 8 lyser).
Betjenes tasten P i mere enn 2 sekunder, skifter styringen over til programmeringsmodus.
Ved fornyet betjening av tasten P velges etter hverandre de programmeringsmenyer som er
nødvendige for driftens grunninnstilling.
Springes det over en programmeringsmeny, blir innstillingen uforandret.
Med tastene
eller
kan det foretas endringer i de tilsvarende programmeringsmenyer
som deretter lagres med tasten P.
Befinner styringen seg i programmeringsmodus og ingen av de 3 programmeringstastene
blir betjent i løpet av 30 sekunder, avbrytes programmeringen. Styringen befinner seg i
driftstilstand (feilmelding 7, se pkt 27).
En reset ved programmeringsfeil er ikke nødvendig, alle lagrede verdier kan programmeres
på nytt.
P
LED av
LED lyser
LED blinkar
LED blinkar fort
O
22
Side 24
Programmeringstabel Trinn 5
Driftsbelysning/Signallamper
- Fortsettelse -
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 4: Eksternt lysrelé
P
Belysning på
monterings-
stedet
30 sekunder
alarmmelding
hevesikring
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 3: Belysning
P
Driftsbelys.
lyser i
belysning-
stiden
Driftsbelys.
blinker i
belysning-
stiden
NorskNorsk Side 23
Etter at tasten P ikke lenger betjenes, blinker indikeringen 2 (signallamper).
Med tastene
eller
programmeres funksjonen Signallamper.
Indikering 1 blinker: eksterne signallamper lyser
Indikering 1 lyser: eksterne signallamper blinker
Lagres med programmeringstasten P.
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Etter at tasten P ikke lenger betjenes, blinker indikeringen 1 (belysningstid).
Med tastene
eller
programmeres funksjonen Belysningstiden (iflg tabell).
Lagres med programmeringstasten P.
160 170 180 190 200 210 220 240
Styringen befinner seg i driftstilstand slik det er beskrevet på punkt 22.
Betjenes tasten P lenger enn 10 sekunder, skifter styringen over i programmeringstrinnet for
utvidete driftsfunksjoner (indikering 3 blinker hurtig).
Fortsett å holde tasten P, velg 5. programmeringstrinn med tastene
eller
(indikering 5 blinker, alle andre indikeringer lyser) og slipp tasten P.
punkt 23 (Programmeringstabel) finnes en oversikt med hjelp for lnnstilling av den ønskede
belysningstid.
Her kan dine egne innstilte verdier innføres.
Side 14
1. Programmering av ekstern fotocelle (Portens drivenhet er forprogrammert
for tilkobling av en gjennomkjørings-fotocelle. Blir ikke denne fotocellen
tilkoblet, må det omprogrammeres iflg pkt 22/1. Hvis ikke løper motoren
uten holdestrøm i retning 'Lukke').
Betjen programmeringstasten i ca 2 sekunder inntil indikering 1 blinker.
Den eksterne fotocellen tilkobles med tasten
.
Indikering 1 lyser.
Ved betjening av tasten
kan motoren kjøres uten ekstern fotocelle.
Indikering 1 blinker.
Lagres med programmeringstasten P.
2. Programmering av 'Endestilling åpne'
Indikering 2 blinker.
Beveg porten i endestillingen 'Åpne port' med tastene
eller
(driften beveger seg
uten holdestrøm og kraftbegrensning) og
lagre ved å betjene programmeringstasten P.
NorskNorsk Side 15
3. Programmering av 'Endestilling lukke'
Indikering 4 blinker.
Beveg porten i endestillingen 'Lukke port' med tastene
eller
(driften beveger seg
uten holdestrøm og kraftbegrensning) og
lagre ved å betjene programmeringstasten P.
4. Programmering av 'Utkoblingsautomatikk åpne'
Indikering 2 og 6 blinker.
Ved å betjene tastene
eller
kan utkoblingsautomatikken
stilles inn i trinn fra 1 (følsomste verdi) til 16.
Indikering 1 blinker = trinn 1
Indikering 1 lyser = trinn 2
Indikering 1 lyser, indikering 2 blinker = trinn 3
Indikeringene 1 til 8 lyser = trinn 16
Lagring med programmeringstast P.
Utkoblingsautomatikken innstilles så følsom som mulig
(maks 150 N mot lukkekant).
Side 22
Programmeringstabel Trinn 5
Driftsbelysning/Signallamper
Driften har muligheten å tilkoble en ekstern signallampe når styringen tilkobles relé-tilleggssett
'Portfunksjon ÅPNE-LUKKE+lys' for normmotor i huset (art-nr.: 152 137) og den automatiske
lukkingen aktiveres.
Denne utgangen kan så programmeres slik at signallampene blinker eller lyser.
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 2: Signallamper
P
eksterne
signallamper
lyser
eksterne
signallamper
blinker
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 1: Belysningstid
Belysningstid (Sekunder):
P
90 95 100 110 120 130 140 150
NorskNorsk Side 21
LED av
LED lyser
LED blinker
LED blinker hurtig
Fra fabrikk
Etter at tasten P ikke lenger er betjent, blinker indikeringen 4
(førtids-lukking etter gjennomkjøring av gjennomkjørings-fotocellen).
Med tastene
eller
kan funksjonen 'Førtids gjennomkjøring av gjennomkjørings-
fotocelle' eller innstilt tid programmeres.
Indikering 1 blinker: Porten lukker etter den innstilte tiden.
Indikering 2 lyser: Porten lyser etter gjennomkjøring av gjennomkjørings-fotocellen.
Ved gjentatt betjening av programmeringstasten P avsluttes programmeringsforløpet.
Dette kjennes på at alle indikeringene slukker i rekkefølgen 8 - 1.
Deretter springer styringen over i driftstilstand (indikering 8 lyser. Hvis porten befinner seg i
tilstand 'Åpen' eller 'Lukket' lyser likeledes de tilsvarende indikeringene 2 henholdsvis 4).
Etter at tasten P ikke lenger er betjent, blinker indikeringen 3 (lukkevarsel).
Med tastene
eller
kan lukkevarselet programmeres (iflg tabell).
Minimalverdi: 0 sekunder
Maksimalverdi: 7 sekunder
Lagres med programmeringstasten P.
Side 16
5. Programmering av 'Utkoblingsautomatikk lukke'
Indikering 4 og 6 blinker.
Ved å betjene tastene
eller
kan utkoblingsautomatikken
stilles inn i trinn fra 1 (følsomste verdi) til 16.
Indikering 1 blinker = trinn 1
Indikering 1 lyser = trinn 2
Indikering 1 lyser, indikering 2 blinker = trinn 3
Indikering 1 til 8 lyser = trinn 16
Lagres med programmeringstast P.
Utkoblingsautomatikken innstilles så følsom som mulig
(maks 150 N mot lukkekant).
Indikering 7 blinker.
Multibit-fjernkontrollen er forhåndskodet fra fabrikk.
Betjen de tilsvarende tastene på fjernkontrollen inntil LED 7 blinker hurtig.
6. Programmering av fjernstyring
NorskNorsk Side 17
Programmering lagret
Programmering av enkelte funksjoner,
f.eks. 'Utkoblingsautomatikk lukke'
Programmeringstasten P betjenes i ca 2 sekunder inntil indikering 1 blinker.
Betjen programmeringstasten P på nytt inntil indikering 4 og 6 blinker.
Foreta programmeringen (se pkt 22/5).
Ved gjentatt betjening av programmeringstasten P avsluttes programmeringsforløpet
(dette kjennes på løpelys på alle indikeringene).
Ved å betjene programmeringstasten P er kodingen lagret og programmeringsforløpet er
avsluttet.
Dette kjennes på løpelys på alle indikeringene.
Styringen befinner seg i driftstilstand
(alle innstillinger beholdes ved strømbrudd).
P
P
Trinn 3: Automatisk lukking
Programmeringstabel Trinn 3
10 Sekunder
Styringen befinner seg i driftstilstand slik det er beskrevet på pkt 22.
Betjenes tasten P lenger enn 10 sekunder, skifter styringen til programtrinn for utvidete
funksjoner (indikering 3 blinker, alle andre indikeringer lyser). Slipp tasten P.
Nå blinker indikering 1.
Med tastene
eller
kan nå portens åpen-tid programmeres
(tabell for innstillbare tider, pkt 22).
På pkt 23 (programmeringstabell) finnes det en oversikt til hjelp for innstilling av portens
ønskede åpen-tider.
Her kan det også føres inn dine egne innstilte verdier.
Ved idriftsettelse av automatisk lukking må det
tilkobles en ekstern gjennomkjørings-fotocelle og aktiveres iflg.
(programmering av ekstern fotocelle, se pkt 22/1) -
ellers er automatisk lukking ikke mulig.
Side 20
Programmeringstabel Trinn 3
Automatisk lukking - Fortsettelse -
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 4: Lukking før tiden etter at fotocelle er forlatt
P
JaNei
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 3: Lukkevarsel
Lukkevarsel (Sekunder):
P
10 2 3 4 5 6 7
Norsk Side 19
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Etter at tasten P ikke lenger er betjent, blinker indikeringen 2 (forvarseltid).
Med tastene
eller
kan forvarseltiden programmeres (iflg tabell).
Minimalverdi: 2 sekunder
Maksimalverdi: 70 sekunder
Lagres med programmeringstasten P.
35 40 45 50 55 60 65 70
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Etter at tasten P ikke lenger er betjent, blinker indikeringen 1 (portens åpen-tid).
Med tastene
eller
kan nå portens åpen-tid programmeres (iflg tabell).
Minimalverdi: 5 sekunder
Maksimalverdi: 255 sekunder
Lagres med programmeringstasten P.
40 50 80 100 120 150 180 255
LED av
LED lyser
LED blinker
LED blinker hurtig
Fra fabrikk
Norsk Side 18
Programmeringstabel Trinn 3
Automatisk lukking
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 2: Forvarseltid
Forvarseltid (Sekunder):
P
deaktivert
2 5 10 15 20 25 30
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Meny 1: Portens åpen-tid
Portens åpen-tid (Sekunder):
P
deaktivert
5 10 15 20 25 30 35
/

Denne vejledning er også velegnet til