König SEC-PH110 Specifikation

Mærke
König
Kategori
dørtelefonsystemer
Model
SEC-PH110
Type
Specifikation
2013-02-21
SEC-PH110
MANUAL (p. 2)
Doorphone intercom
ANLEITUNG (S. 6)
Gegensprechanlage
MODE D’EMPLOI (p. 11)
Interphone de porte
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 16)
Deurtelefoon intercom
MANUALE (p. 21)
Citofono interfono
MANUAL DE USO (p. 26)
Intercomunicador de portero automático
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 31.)
Ajtótelefon
KÄYTTÖOHJE (s. 36)
Ovipuhelin sisäpuhelin
BRUKSANVISNING (s. 41)
Porttelefon intercom
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 46)
Domovní telefon
MANUAL DE UTILIZARE (p. 50)
Interfon uşă
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 55)
Θυροτηλέφωνο
BRUGERVEJLEDNING (s. 60)
Dørklokke-kommunikationssystem
VEILEDNING (s. 65)
Intercom for dørtelefon
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 70)
Домофон
60
Ξεκλείδωμα (κουμπί)
Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να ανοίξετε την πόρτα (ισχύει μόνο για τις πόρτες
με ηλεκτρονική κλειδαριά)
Ένταση (τροχός)
Ρυθμίστε την ένταση του κουδουνιού.
Συντήρηση:
Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Εγγύηση:
Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης. Δεν
φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη χρήση
αυτού του προϊόντος.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα,
οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
Απόρριψη:
Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην
απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές
διαχείρισης αποβλήτων.
DANSK
Dørklokke-kommunikationssystem
Indholdsfortegnelse:
• Introduktion (s. 60)
• Sikkerhedsforholdsregler (s. 60)
• Pakkens Indhold (s. 61)
• Tekniske specifikationer (s. 61)
• Produktbeskrivelse (s. 61)
• Installationsvejledninger (s. 62)
• Brugervejledninger (s. 64)
• Vedligeholdelse (s. 65)
• Garanti (s. 65)
• Ansvarsfraskrivelse (s. 65)
• Bortskaffelse (s. 65)
Introduktion:
Dørtelefon med dørklokke til besvaring af besøgende. Udstyret med en frigivelsesknap til elektronisk
dørlås (medfølger ikke). Lydstyrkeknap og flere funktionsknapper og indikatorlys gør den nem at bruge.
Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen før du installerer/bruger produktet.
Gem denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.
Sikkerhedsforholdsregler:
Frakobl produktet fra hovedstrømforsyningen, hvis der opstår en fejl. Udsæt ikke den indendørs enhed
for vand eller fugt.
61
Pakkens Indhold:
1 x besvaringsenhed
1 x dørklokke med regnbeskyttelse
1 x 12V AC/DC-adapter
1 x forbindelseskabel
1 x monteringsmateriale
1 x brugsvejledning
Tekniske specifikationer:
Dørklokke:
• Driftsspænding: i besvaringsenhed
• Kommunikationssystem: duplex
• Beskyttelse: IP24
• Driftstemperatur: -20°C~+50°C
• Vægt: 84 g
• Mål: 127x38x48 mm (inklusiv regnbeskyttelse)
Besvaringsenhed:
• Driftsspænding: 12V DC
• Kommunikationssystem: duplex
• Vægt: 346 g
• Mål: 200x195x32 mm (inklusiv telefon)
Forbindelsen mellem besvaringsenheden og den udendørs enhed består af et kabel med 2 ledninger,
og det kan forlænges til 50 meter med et kobber/0,75 mm kabel.
Produktbeskrivelse for dørklokke:
Højttaler
Dørklokkeknap
Mikrofon
62
Produktbeskrivelse for besvaringsenheden:
1. MUTE-knap
2. INTERNT opkald
(bruges ikke i denne
model)
3. ALARM-knap
4. Frigørelse-knap
5. Regulering af
LYDSTYRKE
6. ALARM-indikator
7. OPKALDS-indikator
(bruges ikke i denne
model)
8. MUTE-indikator
9. TÆNDT-indikator
Installationsvejledning:
System
Forbindelseskabel
med 2 ledninger
(medfølger)
Strømforsyning 12V DC
(medfølger)
Elektronisk lås
(medfølger ikke)
63
Tilslut dørklokken og besvaringsenheden i henhold til nedenstående diagram
Dørklokke
Installér dørklokken på væggen eller på dørkarmen.
Bagdørsklokke
Forbindelseskabel
(medfølger)
Strømforsyning 12V DC
DC-strømforsyning
(medfølger ikke)
Bagdørs-
besvaringsenhed
Elektronisk lås
(medfølger ikke)
64
Besvaringsenhed
Installér besvaringsenheden på væggen ved hjælp
af det medfølgende beslag.
Fastlås besvaringsenheden på beslaget ved at
skubbe besvaringsenheden mod venstre.
Brugervejledninger
Besvarelse (telefon)
Når en besøgende trykker på dørklokken, ringer besvaringsenheden 4 gange. Tag
telefonrøret for at svare den besøgende.
Mute (knap)
Tryk på mute-knappen for at indstille klokken til lydløs. Ringetonen er så slået fra og
mute-indikatoren lyser. Når en besøgende trykker på dørklokken, blinker
mute-indikatoren.
Internt opkald (knap)
Ikke anvendelig for denne model.
Alarm (knap)
Tryk vedvarende på alarmknappen i nødstilfælde. Alarmlyden afgives af dørklokkens
højttaler.
65
Frigivelse (knap)
Tryk på frigivelsesknappen for at åbne døren (kun anvendelig hvis der er installeret en
elektronisk lås)
Lydstyrke (drejeknap)
Justerer ringetonens lydstyrke.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ændringer og/eller modifikationer af produktet vil medføre bortfald af garantien. Vi fralægger os ethvert
ansvar for skader forårsaget på grund af forkert brug af produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle bomærker og produktnavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.
Bortskaffelse:
Dette produkt skal afleveres på et passende affalds indsamlingspunkt. Bortskaf ikke dette
produkt sammen med husholdningsaffald.
For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for
kontrol af affald.
NORSK
Intercom for dørtelefon
Innholdsfortegnelse:
• Innledning (s. 65)
• Sikkerhetsforhåndsregler (s. 65)
• Pakkeinnhold (s. 66)
• Tekniske spesifikasjoner (s. 65)
• Produktbeskrivelse (s. 66)
• Installasjonsanvisninger (s. 67)
• Bruksanvisning (s. 69)
• Vedlikehold (s. 70)
• Garanti (s. 70)
• Ansvarsfraskrivelse (s. 70)
• Avhending (s. 70)
Innledning:
Lydtelefon med ringeklokke for å svare besøkende. Utstyrt med en opplåsnings-knapp for elektroniske
låser (medfølger ikke). Volumkontroll og flere driftsknapper og indikatorer for bekvemmelig bruk.
Vi anbefaler at du leser denne brukerveiledningen før du installerer/bruker produktet.
Oppbevar instruksene på et trygt sted for fremtidig bruk.
Sikkerhetsforhåndsregler:
Koble produktet fra stikkontakten dersom det skulle oppstå et problem. Ikke utsett den innendørs
responsenheten for vann eller fuktighet.
67
Produktbeskrivelse – responsenhet:
1. Lydløsknapp
2. INTERN samtale
(ikke gjeldende for
denne modellen)
3. ALARM-knapp
4. OPPLÅSNINGS-knapp
5. VOLUM-kontroll
6. Alarmindikator
7. SAMTALE-indikator
(ikke gjeldende for
denne modellen)
8. LYDLØS-indikator
9. STRØM-indikator
Installasjonsanvisninger:
System
2-ledet
tilkoblingskabel
(medfølger)
Strøm via 12 V DC
(medfølger)
Elektronisk lås
(medfølger ikke)
68
Koble sammen ringeklokken og responsenheten i henhold til diagrammet nedenfor.
Ringeklokke
Installer ringeklokken på veggen eller i dørrammen.
Bak-ringeklokke
Tilkoblingskabel
(medfølger)
Strøm via 12 V DC
DC-strøm
(medfølger ikke)
Bak-responsenhet
Elektronisk lås
(medfølger ikke)
/