basicXL BXL-SFN16 Betjeningsvejledning

Mærke
basicXL
Kategori
husstands fans
Model
BXL-SFN16
Type
Betjeningsvejledning
05-03-2012
BXL-SFN16
MANUAL (p. 2)
Stand fan
ANLEITUNG (S. 3)
Standventilator
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Ventilateur sur pied
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
Staande ventilator
MANUALE (p. 9)
Ventilatore con supporto
MANUAL DE USO (p. 10)
Ventilador de pedestal
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
Állványos ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 14)
Jalustatuuletin
BRUKSANVISNING (s. 15)
Stående fläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 17)
Ventilátor s podstavcem
MANUAL DE UTILIZARE (p. 19)
Ventilator cu picior
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20)
Ανεμιστήρας δαπέδου
BRUGERVEJLEDNING (s. 22)
Ventilator med fod
VEILEDNING (s. 24)
Stående vifte
22
Οδηγίες ασφαλείας:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα
πρέπει να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν
απαιτείται συντήρηση (σέρβις). Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Μην εκθέτετε
το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
Συντήρηση:
Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Εγγύηση:
Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης
που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.
Γενικά:
- Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
- Αυτό το εγχειρίδιο συντάχτηκε με προσοχή. Ωστόσο, δεν προκύπτουν δικαιώματα. Η König Electronic δεν
φέρει καμία ευθύνη για σφάλμα σε αυτό το εγχειρίδιο ή στις συνέπειές το
υς.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.
Προσοχή:
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.
DANSK
Ventilator med fod
Montering af base og stativ:
1. Tag base- og stativ-dele ud af kassen.
2. Drej højdejusteringen mod uret, og træk stålrøret ud af stativet. Drej derefter højdejusteringern med uret
for at fastgøre den.
3. Sæt stativet i foden, monter skruens møtrik fra bunden af foden og stram den.
4. Juster højden, således at ventilatoren får den ønskede højde.
Montering af ventilatorhoved og søjle:
Fjern skruen fra undersiden af ventilatorkroppen.
Indfør forlængersøjlen i hullet i ventilatorkroppen, stram herefter møtrikken for at fastgøre den.
1. Fjern spinneren og plastikmøtrikken fra motorakslens forside, og stram derefter plastikmøtrikken. (Figur
1)
1. Lås
2. Spinner
3. Ristlås
4. Møtrik
5. Plastik
2. Monter ventilatorbladene på akslen, og kontroller at stoppinden er klemt ind i fordybningen i
ventilatorbladet. Skru spinneren mod uret for at stramme bladet. (Figur 2)
FIGUR 1
23
1. Spinner
2. Lås
3. Ventilatorblade
4. Fordybning
5. Stoppind
3. Placer frontristen ovenpå bagristen, og luk clipsene for at fastgøre front- og bagrist til hinanden.
Brugervejledning
Hastighedsfunktion:
Benyt hastighedskontakten til at tænde og slukke ventilatoren, og juster hastigheden ved at skubbe kontakten
mod et af følgende numre:
0-Sluk 2-Medium
1-Lav 3-Høj
Rotationsfunktion:
Tryk på knappen øverst på ventilatorens motorhylster for at aktivere ventilatorrotation.
Hiv i rotationsknappen for at opnå en bestemt vindretning.
Vinkelfunktion:
Løs vinkelmøtrikken og juster ventilatorhovedet til den ønskede vinkel ved at holde fast i ventilatorhovedet
mens møtrikken strammes.
Timerfunktion:
Tryk på timeren og vælg et tidspunkt mellem 0 og 60 minutter.
Vedligehold:
Rengør ventilatoren ved at tørre den af med en blød klud med et mildt vaskemiddel. Vær omhyggelig med
ikke at bruge skurepulver til rengøring af ventilatorens plastikdele.
Smør ventilatorens forreste og bagerste leje med et par dråber ren motorolie hver 12. måned for at sikre,
at ventilatoren bliver ved med at virke optimalt.
Rengør ventilatoren grundigt før opbevaring, dæk herefter med plastikposen og opbevar den på et koldt
tørt sted.
Advarsel:
Læs alle disse instruktioner grundigt før ventilatoren tages i brug, for at sikre korrekt anvendelse.
Sørg for at tilslutte ventilatoren til den angivne spænding og frekvens.
Stik ikke fingre eller andre genstande ind gennem risten, når ventilatoren er i brug.
Tag stikket ud af stikkontakten, når ventilatoren flyttes.
Tag stikket ud af kontakten, før ventilatoren rengøres.
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks.
når der kræves service, KUN åbnes af en autoriseret tekniker.
Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et
problem. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert
brug af dette produkt.
Generelt:
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
ejere og anses herved som sådan.
- Denne vejledning blev udført omhyggeligt. Imidlertid kan der ikke afledes nogen rettigheder. König
Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.
FIGUR 2
/