Quark QUARKXPRESS 6.1 Brugervejledning

Mærke
Quark
Model
QUARKXPRESS 6.1
Type
Brugervejledning
Dette dokument indeholder vigtige informationer om
QuarkXPress
- og QuarkXPress Passport
-softwaren. Læs
venligst dette dokument med informationer om installation af
QuarkXPress og de allerseneste informationer om softwaren.
QuarkXPress 6.1 indeholder mange nye funktioner og for-
bedringer. Se
Hvad er nyt i QuarkXPress 6.1 (What’s New in
QuarkXPress 6.0), der findes på din QuarkXPress-cd-rom, for
en hurtig oversigt over disse ændringer. Se En vejledning til
QuarkXPress – tillæg, der findes på din QuarkXPress-cd-rom,
for detaljerede informationer om, hvordan du bruger
disse forbedringer.
Emner
Minimumssystemkrav
Vigtige informationer om funktioner
Inden du installerer QuarkXPress
Installér QuarkXPress på Mac OS
Installér QuarkXPress på Windows
Aktivér QuarkXPress
Opgradér QuarkXPress fra en tidligere version
Lær QuarkXPress
Rettelser til dokumentation
Forhold vedr. kompatibilitet
Kendte problemer
Kontakt Quark
Juridiske meddelelser
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Side 2
Minimumssystemkrav
Mac OS
Hardware
G3 eller hurtigere processor
Cd-ROM-drev til installationen
RAM: 128 MB
Ledig harddiskplads til komplet installation: 230 MB
Kun site-licenser: TCP/IP-kompatibelt netværk
Software
Mac OS X v. 10.2 eller nyere
Valgfrit
PostScript-printer med 2 MB RAM (yderligere printerhukom-
melse kræves muligvis til grafikintensive dokumenter)
En internetforbindelse og Microsoft® Internet Explorer
version 5.0 eller nyere eller Netscape Navigator version 6.0
eller nyere eller Safari til online-registrering
En internetforbindelse til aktivering via internettet
Windows
Hardware
Cd-ROM-drev til installationen
RAM: 128 MB
Ledig harddiskplads til komplet installation: 190 MB
Kun site-licenser: TCP/IP-kompatibelt netværk
Software
Microsoft Windows 2000 eller Windows XP
Valgfrit
Windows-kompatibel PostScript-printer med 2 MB RAM
(yderligere printerhukommelse kræves muligvis til
grafikintensive dokumenter)
En internetforbindelse og Microsoft Internet Explorer
version 5.0 eller nyere eller Netscape Navigator version 6.0
eller nyere til online-registrering
En internetforbindelse til aktivering via internettet
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 3
Vigtige informationer om funktioner
Skrifterstatning
Med funktionen til skrifterstatning kan du oprette regler, der
styrer, hvilke manglende skrifter der erstattes med hvilke erstat-
ningsskrifter. Du kan oprette en regel, når som helst du åbner et
dokument, der indeholder manglende skrifter.
Med funktionen til skrifterstatning kan du redigere, arkivere og
slette skrifterstatningsregler. Du kan også importere og ekspor-
tere din skrifterstatningstabel (der indeholder samlingen af
skrifterstatningsregler) til andre computere. Du kan herefter
anvende skrifterstatningsfunktionen på QuarkXPress-projekter,
projektskabeloner, ældre dokumenter og skabeloner (version 3.3.2
og nyere).
Redigér skrifterstatningsregler
Sådan redigerer du en regel:
1 Vælg Ekstra & Skrifterstatning. Dialogen Skrifterstatning
vises. Markér i dialogen Skrifterstatning den regel, der
skal redigeres.
2 Klik på Redigér. Dialogen Redigér skrifterstatning vises.
3 Vælg erstatningsskriften på pop-up-menuen Erstatning, og
klik på
OK.
4 Klik på Arkivér (Mac OS) eller Gem (Windows) for at
arkivere ændringen.
Slet skrifterstatningsregler
Sådan sletter du en regel:
1 Vælg Ekstra & Skrifterstatning. Dialogen Skrifterstatning
vises. Markér i dialogen Skrifterstatning den regel, der
skal slettes.
2 Klik på Slet for at fjerne reglen fra din skrifterstatningstabel.
3 Klik på Arkivér (Mac OS) eller Gem (Windows) for at
arkivere ændringerne.
Importér skrifterstatningstabellen
Sådan importerer du en skrifterstatningstabel:
1 Vælg Ekstra & Skrifterstatning. Dialogen Skrifterstatning
vises. Klik på Importér. Dialogen Importér skrifterstatning vises.
2 Vælg et XML-arkiv, der indeholder skrifterstatningsreglerne,
og klik herefter på
Åbn. Alle regler i XML-arkivet importeres og
vises i dialogen
Skrifterstatning.
3 Klik på Arkivér (Mac OS) eller Gem (Windows) for at arkivere
de importerede regler.
Eksportér skrifterstatningstabellen
Sådan eksporterer du en skrifterstatningstabel:
1 Vælg Ekstra & Skrifterstatning. Dialogen Skrifterstatning
vises. Klik på Eksportér. Dialogen Eksportér
skrifterstatning vises.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 4
2 Angiv det sted på harddisken, hvor du vil arkivere tabellen,
og skriv navnet på XML-arkivet i feltet
Filnavn. Klik på Arkivér
(Mac OS) eller Gem (Windows) for at gemme arkivet.
Indstil valg for skrifterstatning
Sådan indstiller du valg for funktionen til skrifterstatning:
1 Vælg QuarkXPress & Valg (Mac OS
) eller Redigér & Valg
(Windows). Dialogen Valg vises.
2 Afkryds Angiv standarderstatningsskrift på panelet Skrif-
terstatning
for at vælge en erstatningsskrift på pop-up-menuen
Standarderstatningsskrift.
3 For at udelade visningen af dialogen Manglende skrifter skal
du afkrydse
Vis ikke dialogen “Manglende skrifter“. Hvis der
ikke findes regler for manglende skrifter, kan du:
Klikke på
Vis dialogen “Manglende skrifter“ for at vise
dialogen
Manglende skrifter.
Klikke på Erstat manglende skrifter med standarderstat-
ningsskrifter
for at erstatte en manglende skrift med
en erstatningsskrift.
QuarkXTensions-softwaren EditOriginal
Kun Mac OS: EditOriginal er QuarkXTensions
-software til
QuarkXPress og QuarkXPress Passport, med hvilken du kan åbne
billeder i et standardprogram og opdatere ændrede billeder vha.
kommandoerne
Edit Original og Opdatér i genvejsmenuen for
billedfelter og billedceller.
QuarkXTensions-softwaren Table Import
Med QuarkXTensions-softwaren Tabel Import kan du, når den
anvendes sammen med QuarkXPress eller QuarkXPress Passport,
oprette og opdatere tabeller i QuarkXPress med et Microsoft®
Excel-arkiv som datakilde. Du kan også bruge Tabel Import til at
importere diagrammer og billeder fra Microsoft Excel-arkiver.
QuarkXTensions-modulerne Fremvisning i fuld opløsning
og EPS Preview
Med QuarkXTensions-softwaren Fremvisning i fuld opløsning
kan du vise billeder på skærmen med billedarkivets opløsning.
Herudover kan du med QuarkXTensions-softwaren EPS Preview
alene vise EPS- og PDF-billeder på skærmen med billedarkivets
fulde opløsning.
Med disse QuarkXTensions-moduler kan du også skalére eller fors-
tørre billedet med minimal forvrængning, anbringe sideelementer
og oprette mere nøjagtige fritlægningsstier i QuarkXPress.
QuarkXTensions-softwaren XSLT Export
Med QuarkXTensions-softwaren XSLT Export kan du generere
XSL-transformationer i et XSL-arkiv fra et weboptimeret layout,
der indeholder XML-noder. Disse XSL-transformationer kan,
når de anvendes på XML med en XSLT-processor, producere et
HTML-arkiv (der overholder XHTML 1.1) til præsentation af
XML-dataene i en browser.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Vigtige informationer om funktioner (fortsat)
Emner
Side 5
QuarkXTensions-softwaren Item Sequence
Denne QuarkXTensions-software er kraftigere, og du kan nu ogsa
tilfoje tabeller, grupper, felter, felter med indholdet “Ingen“
samt streger til en sekvens. Se En vejledning til Item Sequence
QuarkXTensions-softwaren pa din QuarkXPress- eller
QuarkXPress Passport-cd-ROM for flere informationer om brug
af de nye forbedringer.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Vigtige informationer om funktioner (fortsat)
Emner
Side 6
Inden du installerer QuarkXPress
For informationer om registrering af QuarkXPress skal du se
“Online-registrér ved installationen“ eller “Online-registrér
efter installationen“ i installationsafsnittene i dette dokument.
Aktivér QuarkXPress
Når du har en enkeltbrugerkopi af QuarkXPress, skal du aktivere
programmet. Hvis du har en internetforbindelse, kan du regi-
strere og aktivere QuarkXPress vha. den. Du kan også aktivere
QuarkXPress pr. telefon.
Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress, kan du anvende programmet
i fem dage. Efter fem dage ændres det til en demoversion, og det
skal aktiveres, inden det kan køre som en fuld version.
Du kan installere QuarkXPress på én hardwarekonfiguration pr.
år uden genaktivering. Når du har installeret QuarkXPress på den
anden hardwarekonfiguration, skal QuarkXPress genaktiveres.
Opdatering eller geninstallation af QuarkXPress på den samme
computer eller gendannelse af en computer fra en sikkerhedskopi
kræver ikke genaktivering.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer
QuarkXPress i Aktivering_Hjælp på din QuarkXPress-cd-ROM.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 7
Installér QuarkXPress på Mac OS
1
Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er be-
kymret for, at din computer skal blive inficeret med virus, bør du
undersøge din harddisk og de diske, der er leveret af Quark.
2 Genstart computeren.
3 Indsæt cd-rom’en i din computer, eller åbn
QuarkXPress-CD-ROM’en via netværket.
4 Dobbeltklik på QuarkXPress-installationssymbolet på din
QuarkXPress-CD-ROM.
5 Dialogen Autentificér åbnes. Skriv dit administratornavn
og -kodeord i de relevante felter, og klik på
OK.
6 Billedet QuarkXPress 6.1-installationsprogram vises.
Klik på
Fortsæt.
BEMÆRK Dette er en ny installation af QuarkXPress. Når du
kører dette installationsprogram, installeres ingen tredjeparts-
XTensions
-software eller XPress-valgarkiver fra tidligere versioner
af QuarkXPress.
7 Billedet Licensaftale vises. Læs licensaftalen omhyggeligt.
Klik på
Acceptér, hvis du accepterer betingelserne i aftalen.
Klik på
Afslå, hvis du ikke accepterer betingelserne.
BEMÆRK Hvis du ikke accepterer betingelserne i licensaftalen,
kan du ikke installere QuarkXPress.
8 Hvis du klikkede på Acceptér, vises billedet Valideringskode.
Angiv den valideringskode, der findes i produktpakken.
BEMÆRK Gem valideringskoden et sikkert sted. Du kan få
brug for den ved geninstalleringer.
9 Klik på Næste, når du har angivet valideringskoden. Billedet
Brugerregistrering vises. Skriv dine informationer i de relevante
felter. Klik på
Næste.
Hvis du har installeret Quark
License Administrator, bedes
du se afsnittet “Installér QuarkXPress med Quark License
Administrator“ i dette dokument for hjælp til indtastning af
informationerne til Quark License Administrator. Hvis Quark
License Administrator ikke er installeret, skal du fortsætte til
næste punkt.
10 Billedet QuarkXPress 6.1-installationsprogram vises.
Vælg
Komplet installation på pop-up-menuen, hvis du
ønsker at installere alle programarkiverne. Dette alternativ
bruger mest diskplads.
Vælg
Specialinstallation på pop-up-menuen, hvis du kun
ønsker at installere bestemte programarkiver. Dette alternativ
anbefales til erfarne QuarkXPress-brugere.
11 Hvis du valgte Specialinstallation, vises listen Specialin-
stallation.
Klik på et plus-tegn for at se de enkelte filer. Ønsker
du, at et arkiv skal installeres, skal du afkrydse feltet ved siden af
det. Kun de afkrydsede objekter installeres. For at se en beskrivelse
af et arkiv skal du klikke på knappen
I efter dets navn.
BEMÆRK QuarkXPress installerer muligvis nødvendige arkiver,
der ikke vises i listen
Specialinstallation.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 8
12 Området Installeringssted nederst på billedet viser stien til
den mappe eller enhed, i hvilken QuarkXPress installeres. Ønsker
du at installere QuarkXPress et andet sted, skal du vælge
Vælg
mappe
på pop-up-menuen Installeringssted. Navigér til den
ønskede mappe og klik på
Vælg, når du er færdig. Du vender
tilbage til billedet
QuarkXPress 6.1-installationsprogram.
13 Når du har valgt de filer, du ønsker at installere og godkendt
det sted, hvor QuarkXPress bliver installeret, skal du klikke på
Installér. Efterhånden som objekter installeres, ændres
statuslinjen
Installerer fra tom til fuld.
14 Når installationen er færdig, vises et billede, der spørger,
om du ønsker at registrere QuarkXPress online. Hvis du klikker
Ja, fortsætter installationsprogrammet med at registrere din
software hos Quark.
Hvis QuarkXPress-installationssoftwaren ikke kan finde en web-
browser eller behandle din registrering, færdiggøres installationen,
uden at din software registreres. Følg punkterne i “Online-registrér
efter installationen“ for at registrere din software.
15 Efter registreringen (hvis du valgte det i punkt 13) vises en
meddelelse: “Softwaren blev installeret korrekt.“ Hvis du ikke
valgte at registrere, vises en meddelelse umiddelbart efter
installationen. Klik på
Afslut.
Online-registrér ved installationen
Hvis du klikkede på Ja til at registrere under installationen, åbnes
formularen
Online-registrering automatisk i din webbrowser.
Felterne indeholder de informationer, du angav på billedet
Brugerregistrering. Du kan også tilpasse disse informationer,
inden du afsender dem.
1 Gennemse informationerne på formularen, genindtast om
nødvendigt og klik på
Afsend anmodning for at afsende din
registrering. Webbrowseren afsender informationerne til Quark.
2 Når dine informationer er modtaget hos Quark, viser web-
browseren et vindue, der fortæller, at registreringen foregik
tilfredsstillende. Du kan herefter lukke webbrowseren.
BEMÆRK Hvis QuarkXPress-installationssoftwaren ikke kan
finde en webbrowser eller behandle din registrering, færdiggøres
installationen uden at din software registreres. Følg punkterne i
“Online-registrér efter installationen“ for at registrere
din software.
BEMÆRK Det kan tage op til tre dage for Quark at behandle
din online-registrering.
BEMÆRK Du kan også registrere via telefon. Se afsnittet
“Kontakt Quark“ i dette dokument for kontaktinformationer.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Mac OS (fortsat)
Emner
Side 9
Online-registrér efter installationen
Når QuarkXPress er installeret, oprettes en mappe med navnet
“Registration Folder“. Med arkivet “Register.htm“ i denne mappe
kan du registrere fra enhver computer med internetadgang og en
webbrowser, der kan udføre en online-registrering. (Læs de valgfrie
systemkrav for specifikke informationer om webbrowseren).
1 Brug menuen Arkiv i din webbrowser til at åbne arkivet
“Register.htm“ i mappen “Registration Folder“, eller dobbeltklik
på arkivet “Register.htm“ for at starte webbrowseren og
åbne arkivet.
2 Gennemse informationerne på formularen, genindtast om
nødvendigt data, og klik på
Afsend for at afsende din registrering.
Webbrowseren afsender informationerne til Quark.
3 Når dine informationer er modtaget hos Quark, viser web-
browseren et vindue, der fortæller, at registreringen foregik
tilfredsstillende. Du kan herefter lukke webbrowseren.
BEMÆRK For at registrere QuarkXPress med din webbrowser
skal du sikre dig, at den opfylder de krav, der findes i
“Minimumssystemkrav“.
BEMÆRK Du kan også registrere via telefon. Se afsnittet
“Kontakt Quark“ i dette dokument for kontaktinformationer.
Tilføj arkiver efter installationen
1 Gentag punkt 1–8 i “Installér QuarkXPress på Mac OS“.
2 Billedet QuarkXPress 6.1-installationsprogram vises.
3 Vælg Specialinstallation på pop-up-menuen for at installere
yderligere arkiver. Listen
Specialinstallation vises. Klik på et
plus-tegn for at se de enkelte arkiver. Ønsker du, at et arkiv skal
installeres, skal du afkrydse feltet ved siden af det. Kun de af-
krydsede objekter installeres. For at se en beskrivelse af et arkiv
skal du klikke på knappen I efter dets navn.
BEMÆRK QuarkXPress installerer muligvis nødvendige arkiver,
der ikke vises i listen
Specialinstallation.
4 Området Installeringssted nederst på billedet viser stien til
den mappe eller enhed, i hvilken de valgte objekter installeres.
Navigér til din QuarkXPress-programmappe, og klik på
Vælg,
når du er færdig. Du vender tilbage til billedet
QuarkXPress 6.1-installationsprogram.
5 Klik på Installér. Efterhånden som objekter installeres, ændres
statuslinjen Installerer fra tom til fuld.
6 Når QuarkXPress-arkiverne er installeret, vises en meddelelse:
“Softwaren blev installeret korrekt.“ Klik på
OK.
Installér QuarkXPress med Quark License Administrator
Quark License Administrator er software, der styrer licenser til
Quark-produkter. Hvis du har en Multi-Pak eller en Lab-Pak, har
du sikkert modtaget en Quark License Administrator-CD-ROM, da
du anskaffede QuarkXPress. Quark License Administrator skal
være installeret, inden du installerer QuarkXPress.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Mac OS (fortsat)
Emner
Side 10
Hvis du har installeret Quark License Administrator, og du nu
installerer QuarkXPress, vises billedet
Detaljer for licensserver,
når du har indtastet valideringskoden. Inden du fortsætter, skal
du sikre dig, at du har de informationer, der skal anvendes til
indtastning i følgende felter:
License Server-IP-adresse: Skriv IP-adressen eller navnet på
den server, du har angivet som licensserver. Licensserveren
håndterer anmodninger fra licensklienter.
License Server-port: Skriv værdien for licensserverporten.
Værdien bestemmes, når Quark License Administrator-
softwaren er registreret online. Licensserverporten er den port,
som anmodninger til licensserveren passerer gennem.
IP-adresse på backup-server: Skriv værdien for porten på
licens-backup-serveren
Port på backup-server: Skriv værdien for porten på
backup-serveren.
Klik på
Næste, når du har angivet værdierne. Billedet Installa-
tionstype
vises. Vend tilbage til afsnittet “Installér QuarkXPress
på Mac OS“ i dette dokument, og følg punkt 9–14.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Mac OS (fortsat)
Emner
Side 11
Installér QuarkXPress på Windows
1
Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er be-
kymret for, at din computer skal blive inficeret med virus, bør
du undersøge din harddisk og de diske, der er leveret af Quark.
2 Genstart computeren.
3 Indsæt CD-ROM’en i din computer, eller åbn
QuarkXPress-CD-ROM’en via netværket.
4 Installationsprogrammet starter automatisk. Der vises en
meddelelse, der fortæller, at systemet konfigureres. Når konfigu-
rationen er færdig, bliver du muligvis bedt om at genstarte
din computer.
BEMÆRK Dette er en ny installation af QuarkXPress. Når du
kører dette installationsprogram, installeres ingen tredjeparts-
XTensions-software eller XPress-valgfiler fra tidligere versioner
af QuarkXPress.
5 Dobbeltklik på QuarkXPress-installationssymbolet på din
QuarkXPress-CD-ROM. Installationsguidens velkomstbillede
vi-ses. Klik på
Næste.
6 Billedet Softwaregodkendelse vises. Angiv den
valideringskode, der findes i produktpakken. Klik på
Næste.
BEMÆRK Gem valideringskoden et sikkert sted. Du kan få
brug for den ved geninstalleringer.
Hvis Quark License Administrator er installeret, bedes du se af-
snittet “Installér QuarkXPress med Quark License Administrator“
for hjælp til indtastning af informationerne til Quark License
Administrator. Hvis Quark License Administrator ikke er
installeret, skal du fortsætte til næste punkt.
7 Billedet Licensaftale vises. Læs licensaftalen omhyggeligt.
Klik på
Acceptér, hvis du accepterer betingelserne i aftalen.
Klik på
Afslå, hvis du ikke accepterer betingelserne.
BEMÆRK Hvis du ikke accepterer betingelserne i licensaftalen,
kan du ikke installere QuarkXPress.
8 Klik på Næste, hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen.
9 Billedet Kundeoplysninger vises. Skriv informationer om
din organisation i feltet
Organisation. Klik i området Installer
dette program til
Kun for mig eller Enhver der bruger
denne computer (Alle superbrugere på Windows 2000).
Klik på Næste.
10 Billedet Brugerregistrering vises. Skriv dine informationer
i de relevante felter. Klik på
Næste.
11 Billedet Destinationsmappe vises og oplyser stien til den
mappe, i hvilken QuarkXPress installeres. Klik på
Skift for at
navigere til en anden mappe. Navigér til den ønskede mappe
og klik på
OK, når du er færdig.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 12
12 Klik på Næste, når du har valgt en mappe. Billedet
Installationstype vises.
Afkryds
Fuldstændig, hvis du ønsker at installere alle
programfilerne. Dette alternativ bruger mest diskplads.
Afkryds
Brugerdefineret, hvis du kun ønsker at installere
bestemte programfiler. Dette alternativ anbefales til erfarne
QuarkXPress-brugere.
13 Hvis du klikkede på Brugerdefineret, vises billedet Special-
installation.
Klik på et plus-tegn for at se de enkelte filer. Klik på
en fil for at se dens beskrivelse i området
Beskrivelse af funktion.
Klik på pop-up-menuen til højre for hvert filnavn, og vælg
et alternativ:
Denne funktion installeres på en lokal harddisk.
Denne funktion og alle underfunktioner installeres på en
lokal harddisk.
Denne funktion bliver installeret, når den kræves.
Denne funktion vil ikke være tilgængelig.
(En funktion indeholder ikke nødvendigvis alle alternativer).
Hvis du ønsker at vide, hvor megen harddiskplads der er til
rådighed, inden du vælger de filer, der skal installeres, skal du
klikke på knappen
Plads. Billedet Krævet diskplads vises. Du
kan se, hvor megen plads der er på de valgte drev, og hvor megen
plads der kræves til de filer, du har valgt. Klik på
OK, når du har
set dette billede. Du vender tilbage til billedet
Specialinstallation.
BEMÆRK QuarkXPress kræver, at visse filer skal installeres.
Du kan ikke fravælge disse filer.
14 Området Installér i nederst på billedet viser stien til den
mappe, i hvilken QuarkXPress installeres. Ønsker du at installere
QuarkXPress i en anden mappe, skal du klikke på
Skift for at
vise billedet
Vælg en ny destination. Navigér til den ønskede
mappe og klik på
OK, når du er færdig. Du vender tilbage til
billedet
Installationstype.
15 Når du har valgt de filer, du ønsker at installere og godkendt
det sted, hvor QuarkXPress-mappen bliver installeret, skal du
klikke på
Næste.
16 Billedet Klar til at installere programmet vises. Hvis du
ønsker at online-registrere automatisk efter installationen, skal
du afkrydse
Kør online-registreringen efter installationen.
17 Klik på Installér.
18 Når QuarkXPress er installeret, vises billedet
Installationsguiden er afsluttet. Klik på Udfør.
Online-registrér ved installationen
Hvis du afkrydsede Kør online-registreringen efter installatio-
nen,
åbnes formularen til online-registrering automatisk i din
webbrowser. Felterne indeholder de informationer, du angav på
billedet
Brugerregistrering. Du kan tilpasse disse informationer,
inden du afsender dem.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Windows (fortsat)
Emner
Side 13
1 Gennemse informationerne på formularen, genindtast om
nødvendigt data, og klik på
Afsend for at afsende din registrering.
Webbrowseren afsender informationerne til Quark.
2 Når dine informationer er modtaget hos Quark, viser web-
browseren et vindue, der fortæller, at registreringen foregik
tilfredsstillende. Du kan herefter lukke webbrowseren.
BEMÆRK Hvis QuarkXPress-installationssoftwaren ikke kan
finde en webbrowser eller behandle din registrering, færdiggøres
installationen uden at din software registreres. Følg punkterne i
“Online-registrér efter installationen“ for at registrere
din software.
BEMÆRK Det kan tage op til tre dage for Quark at behandle
din online-registrering.
BEMÆRK Du kan også registrere via telefon. Se afsnittet
“Kontakt Quark“ i dette dokument for kontaktinformationer.
Online-registrér efter installationen
Når QuarkXPress er installeret, oprettes en mappe med navnet
“Registration Folder“. Med filen “Register.htm“ i denne mappe
kan du registrere fra enhver computer med internetadgang og en
webbrowser, der kan udføre en online-registrering. (Læs de valgfrie
systemkrav for specifikke informationer om webbrowseren).
1 Brug menuen Filer i din webbrowser til at åbne filen
“Register.htm“ i mappen “Registration Folder“, eller dobbeltklik
på filen “Register.htm“ for at starte webbrowseren og åbne filen.
2 Gennemse informationerne på formularen, genindtast om
nødvendigt data, og klik på
Afsend for at afsende din registrering.
Webbrowseren afsender informationerne til Quark.
3 Når dine informationer er modtaget hos Quark, viser web-
browseren et vindue, der fortæller, at registreringen foregik
tilfredsstillende. Du kan herefter lukke webbrowseren.
BEMÆRK For at registrere QuarkXPress med din webbrowser
skal du sikre dig, at den opfylder de krav, der findes i
“Minimumssystemkrav“.
BEMÆRK Du kan også registrere via telefon. Se afsnittet
“Kontakt Quark“ i dette dokument for kontaktinformationer.
Tilføj og fjern filer efter installationen
1 Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er be-
kymret for, at din computer skal blive inficeret med virus, bør
du undersøge din harddisk og de diske, der er leveret af Quark.
2 Genstart computeren.
3 Dobbeltklik på QuarkXPress-installationssymbolet
på din QuarkXPress-CD-ROM. Installationsguidens
velkomstbillede vises.
4 Klik på Næste. Billedet Programvedligeholdelse vises.
Vælg et af alternativerne:
Redigér for at ændre, hvilke QuarkXPress-filer der installeres.
Du kan installere nye filer eller fjerne tidligere installerede
filer. Brug dette alternativ til at tilføje filer efter den
første installation.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Windows (fortsat)
Emner
Side 14
Reparér løser mindre problemer med QuarkXPress-filer som
f.eks. manglende genveje eller filer. Brug dette alternativ,
hvis du har problemer med manglende eller beskadigede
QuarkXPress-filer, genveje eller indgange i
registreringsdatabasen.
BEMÆRK Hvis du ønsker at fjerne alle installerede versioner
af QuarkXPress fra computeren, skal du brugere funktionen
Reparér i programmets installationsprogram, inden du anven-
der Windows-funktionen
Tilføj/fjern til at fjerne programmet.
Hvis du ikke anvender
Reparér-funktionen, inden du anvender
Tilføj/fjern-funktionen i Windows, fjernes nogle filer fejlagtigt,
og QuarkXPress 6.1 vil ikke fungere korrekt.
BEMÆRK Hvis du ikke fjernede tidligere versioner af
QuarkXPress, inden du installerede QuarkXPress 6.1 og herefter
anvendte
Tilføj/fjern-funktionen i Windows til at afinstallere den
tidligere version, kan det betyde, at din kopi af QuarkXPress 6.1
ikke fungerer korrekt. Brug
Reparér til at løse dette problem.
Fjern fjerner alle installerede QuarkXPress 6.1-filer fra
din computer. Brug dette alternativ, når du installerer ny
systemsoftware eller inden geninstallation af QuarkXPress.
5 Klik på Næste. Hvis du klikkede på Redigér på det forrige
billede, vises billedet
Specialinstallation. Gentag punkt 11 i
“Installér QuarkXPress på Windows“, og klik herefter på
Næste.
Billedet Klar til at ændre programmet vises. Klik på Installér
for at foretage dine ændringer.
Hvis du klikkede på
Reparér på det forrige billede, vises billedet
Klar til at reparere programmet. Klik på Installér for at starte
reparationen af programfiler.
Hvis du klikkede på
Fjern på det forrige billede, vises billedet Fjern
programmet. Klik
på Fjern for at fjerne QuarkXPress 6.1-filer.
6 Når QuarkXPress-filerne er installeret, repareret eller fjernet,
vises billedet
Installationsguiden er afsluttet. Klik på Udfør.
Installér QuarkXPress med Quark License Administrator
Quark License Administrator er software, der styrer licenser til
Quark-produkter. Hvis du har en Multi-Pak eller en Lab-Pak, har
du sikkert modtaget en Quark License Administrator-CD-ROM, da
du anskaffede QuarkXPress. Quark License Administrator skal
være installeret, inden du installerer QuarkXPress.
Hvis du har installeret Quark License Administrator, og du nu
installerer QuarkXPress, vises billedet
Detaljer for licensserver,
når du har indtastet valideringskoden. Inden du fortsætter, skal
du sikre dig, at du har de informationer, der skal anvendes til
indtastning i følgende felter:
License Server-IP-adresse: Skriv IP-adressen eller navnet på
den server, du har angivet som licensserver. Licensserveren
håndterer anmodninger fra licensklienter.
License Server-port: Skriv værdien for licensserverporten.
Værdien bestemmes, når Quark License Administrator-
softwaren er registreret online. Licensserverporten er den
port, som anmodninger til licensserveren passerer gennem.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Windows (fortsat)
Emner
Side 15
IP-adresse på backup-server: Skriv IP-adressen eller navnet
på den server, du har bestemt skal være licens-backup-server.
Port på backup-server: Skriv værdien for porten på
licens-backup-serveren.
Klik på
Næste, når du har angivet værdierne. Billedet Installa-
tionstype
vises. Vend tilbage til afsnittet “Installér QuarkXPress
på Windows“ i dette dokument, og følg punkt 8–18.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Installér QuarkXPress på Windows (fortsat)
Emner
Side 16
Aktivér QuarkXPress
Første gang, du starter QuarkXPress, vises dialogen Aktivér
QuarkXPress 6.1
og anmoder dig om, at du aktiverer din kopi
af QuarkXPress. Sådan aktiveres QuarkXPress:
1 Når dialogen Aktivér QuarkXPress 6.1 vises, skal du vælge
den metode, du vil anvende til aktivering af QuarkXPress:
Klik på
Via internettet (anbefales) for automatisk at aktivere
via en internetforbindelse
Klik på
Via telefon for at få din aktiveringskode fra Quark
kundeservice pr. telefon.
BEMÆRK For at aktivere QuarkXPress via internettet
skal du sikre dig, at du opfylder de krav, der findes i
“Minimumssystemkrav“.
2 Klik på Aktivér QuarkXPress 6.1.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis du klikkede på
Via internettet (anbefales), vises med-
delelsen
QuarkXPress 6.1-internetaktivering sammen med
en statuslinje. Når statuslinjen er udfyldt, vises en meddelelse,
der fortæller, at QuarkXPress er aktiveret tilfredsstillende.
Hvis du klikkede på
Via telefon, vises dialogen
QuarkXPress 6.1-telefonaktivering. Ring til et af de
telefonnumre, der vises i dialogen, og oplys installationsnøg-
leværdien i dialogen til en Quark kundeservicemedarbejder.
Servicemedarbejderen oplyser dig herefter en aktiveringskode.
Skriv koden i de relevante felter i dialogen, og klik herefter på
Aktivér QuarkXPress 6.1.
Spring aktivering over
Hvis du ikke ønsker at aktivere QuarkXPress, når du starter
programmet, skal du klikke på
Spring over. Hvis du klikker på
Spring over, viser QuarkXPress muligheden for at aktivere, hver
gang du starter programmet, indtil du aktiverer det.
Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress, kan du anvende programmet
i fem dage efter installationen. Efter fem dage ændres det til en
demoversion, og det skal aktiveres, inden det kan køre som en
fuld version.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 17
Opgradér QuarkXPress fra en tidligere version
Hvis du opgraderer QuarkXPress fra en tidligere version, skal
du følge installationsinstruktionerne i afsnittet “Installér
QuarkXPress på Mac OS“ eller “Installér QuarkXPress på
Windows“ i dette dokument. Når du indtaster din valide-
ringskode i punkt 7 og klikker på
Næste, gennemsøger
QuarkXPress-installationsprogrammet computeren for
eksisterende kopier af QuarkXPress, der svarer til den
valideringskode, du indtastede. Hvis der findes en passende
kode, skal du følge installationsinstruktionerne fra punkt 8.
Hvis installationsprogrammet finder en tidligere version af
QuarkXPress, der ikke svarer til din valideringskode, vises et
billede, og du kan bestemme, hvilken kopi der skal opgraderes.
Vælg
QuarkXPress-program, og klik herefter på Gennemse
for at navigere til den kopi af QuarkXPress, som du
vil opgradere.
Vælg
Serienummer, og skriv det serienummer, du
vil opgradere.
Klik på
OK, når du har foretaget dine valg. Billedet
Kontaktinformationer vises. Fortsæt med at følge
installationsinstruktionerne fra punkt 8.
Opgraderingsprogrammet installerer en ny kopi af
QuarkXPress 6.1 i samme mappe, som din tidligere kopi
af QuarkXPress befinder sig i. Det erstatter ikke den
tidligere version.
Opgradér QuarkXPress med Quark License Administrator
Hvis du har installeret Quark License Administrator, og du op-
graderer QuarkXPress, vises billedet
Detaljer for licensserver,
når du har indtastet valideringskoden. Inden du fortsætter, skal
du sikre dig, at du har de informationer, der skal anvendes til
indtastning i følgende felter:
License Server-IP-adresse: Skriv IP-adressen eller navnet på
den server, du har angivet som licensserver. Licensserveren
håndterer anmodninger fra licensklienter.
License Server-port: Skriv værdien for licensserverporten.
Værdien bestemmes, når Quark License Administrator-
softwaren er registreret online. Licensserverporten er den
port, som anmodninger til licensserveren passerer gennem.
IP-adresse på backup-server: Skriv IP-adressen eller navnet
på den server, du har bestemt skal være licens-backup-server.
Port på backup-server: Skriv værdien for porten på
licens-backup-serveren.
Klik på
Næste, når du har angivet værdierne. Billedet Installa-
tionstype
vises. Vend tilbage til afsnittet “Installér QuarkXPress“
i dette dokument, og fortsæt med at følge installationspunkterne
fra punkt 8.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 18
Lær QuarkXPress
Hvis du kun har lidt eller ingen erfaring med QuarkXPress- og
QuarkXPress Passport-softwaren, og du ønsker at begynde at
lære det, tilbyder Quark instruktionsmoduler, så du kan lære de
grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for at oprette
dokumenter med disse programmer. Du kan finde disse instruk-
tionsmoduler på Quarks websted på adressen
www.quark.com/service/desktop/training/.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 19
Rettelser til dokumentation
Følgende informationer er dokumenteret forkert eller er ændret
efter udgivelsen af
En vejledning til QuarkXPress – tillæg eller En
vejledning til QuarkXPress: Arbejde med QuarkXPress.
Navnet på paletten Layout er ændret til Sidelayout
(Vindue
& Vis/Skjul sidelayout). Denne palet hed
Dokumentlayout i tidligere versioner af QuarkXPress.
Kommandoen
Slet rollover (Objekt & Rollovers &
Slet rollover) er ændret til Fjern rollover.
Du kan ikke kopiere objekter fra ét layout til et andet i det
samme projekt.
Skemaet “Redigérbare billedarkivformater“ i kapitel 11,
“Billeder“, er ændret efter
En vejledning til QuarkXPress: Arbejde
med QuarkXPress
blev udgivet. Følgende viser det nye skema:
Type Farve Raster Negativ Kontrast Rasterbillede
EPS/DCS nej nej nej nej nej
GIF ja ja nej
JPEG (*.JPG)
Gråtone ja ja ja ja ja
Farve ja ja nej
PICT (*.PCT) på Mac OS
1-bit ja ja nej nej ja
Gråtone ja ja ja ja ja
Farve nej nej nej nej nej
Type Farve Raster Negativ Kontrast Rasterbillede
PICT (*.PCT) i Windows
1-bit ja ja ja nej ja
Gråtone ja ja ja ja ja
Farve nej nej ja ja nej
PNG ja ja nej
TIFF (*.TIF)
1-bit ja ja ja nej ja
Gråtone ja ja ja ja ja
Farve ja ja nej
Windows .BMP
på Mac OS nej nej nej nej nej
Windows PCX på Mac OS
1-bit nej nej nej ja ja
Gråtone nej nej nej ja ja
Farve nej nej nej ja ja
Windows bitmap (*.BMP)/PCX i Windows
1-bit ja ja ja nej ja
Gråtone ja ja ja ja ja
Farve ja ja nej
WMF nej nej nej nej nej
† Kan justeres via dialogen
Billedkontrastspecifikationer
(Form
& Kontrast).
En vejledning til QuarkXPress – tillæg oplyser fejlagtigt, at du
kan anvende Fremvisning i fuld opløsning på et billede, når
du importerer det. Du kan kun anvende Fremvisning i fuld
opløsning på billeder, efter de er importeret.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Emner
Side 20
Pop-up-menuen Tekst er fjernet fra området Farver i følgende
weblayout-dialoger:
Nyt projekt (Arkiv (Mac OS) eller Fil
(Windows) & Ny(t) & Projekt), Nyt layout (Layout & Nyt),
Dublér layout (Layout
& Dublér) og Layout-egenskaber
(Layout
& Layout-egenskaber).
Du kan åbne en bog over et netværk på Mac OS og Windows
på samme tid, men du kan ikke åbne et kapitel på to
computere på samme tid.
Kun Windows: Filtypenavnet for en autogemt version af et
projekt er nu “.a$v““.
Kun Windows: En vejledning til QuarkXPress: Arbejde med
QuarkXPress
oplyser fejlagtigt, at knappen Tilføj ændres til
Sammenlign i dialogen O&J’er (Redigér & O&J’er), når du
trykker på Ctrl. Den korrekte tast for at opnå denne funktion
er Alt-tasten.
QuarkXPress and QuarkXPress Passport 6.1 ReadMe
Rettelser til dokumentation (fortsat)
Emner
Side 21
/

Denne vejledning er også velegnet til