Roche ACCU-CHEK Inform II Brugermanual

Mærke
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Type
Brugermanual
Accu-Chek
®
Inform II
SYSTEM FOR BLODGLUKOSEMÅLING
Tillegg til bruksanvisning
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
2
Revisjonshistorikk
Dokumentets formål
Dette dokumentet inneholder tilleggsinformasjon for bruksanvisningen.
Dette tillegget gjelder for og skal brukes sammen med bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II
(alle versjoner opptil 5.0). Det er ikke en erstatning for den fullstendige bruksanvisningen for
Accu-Chek Inform II.
© 2015, Roche Diagnostics. Med enerett.
Innholdet i dette dokumentet, inkludert alle diagrammer, er Roche Diagnostics' eiendom.
Ingen del av dette dokumentet må gjengis eller overføres på noen måte eller med noen midler,
verken elektronisk eller mekanisk, for noe formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Roche
Diagnostics. Roche Diagnostics har bestrebet seg på å sikre at all informasjon i denne bruks-
anvisningen er korrekt på trykketidspunktet. Roche Diagnostics forbeholder seg imidlertid
retten til å foreta eventuelle nødvendige endringer uten varsel, som et ledd i vår kontinuerlige
produktutvikling.
Vennligst send spørsmål eller kommentarer om dette dokumentet til din lokale Roche-avdeling.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM og COBAS er varemerker for Roche.
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Dokumentversjon Revisjonsdato Endringer
Versjon 1.0 2015-07 Nytt dokument, tillegg til bruksanvisning:
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) – beskrivelse
av endringer
Sørg for å lese hele bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II.
3
Dokumentets formål ......................................................................................................................................... 2
Tillegg til bruksanvisning: Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) 5
Dette er nytt ......................................................................................................................................................... 5
Oversikt over Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) ...................................................................................... 6
Koble til Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) ............................................................................................... 7
Tekniske data ............................................................................................................................................................. 8
Ytterligere informasjon ............................................................................................................................................ 9
Bestilling................................................................................................................................................................ 9
4
Denne siden er tom.
5
Tillegg til bruksanvisning:
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
Følgende beskrivelse av endringer gjelder kun for
Accu-Chek Inform II Base Unit med NY maskinvare/
programvare (REF 07671717190).
For en beskrivelse av eldre versjoner av Accu-Chek
Inform II Base Unit (REF 05060290001) henvises det til
bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II (alle versjoner
opptil 5.0).
Accu-Chek Inform II Base Unit Light er uendret.
Beskrivelsen i bruksanvisningen for Accu-Chek Inform II
gjelder fortsatt.
Dette er nytt
Ny genereringsprosessor
Raskere oppstartstid
Ny utforming på ladekontakter
USB-kabelen har nå Micro B-tilkoblingsplugg
Strømledning med forbedret tilkoblingsplugg
Merknad for systemadministrator: For ytterligere
teknisk informasjon om oppsett og konfigurasjon av
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY), henvises det til
pakningsvedlegget som følger med enheten, samt
«Technical Note» som er lagret i Accu-Chek Inform II
Base Unit (NY) som en PDF-fil. Du får tilgang til denne
filen ved å koble baseenheten til en PC med USB-
kabelen.
6
Oversikt over Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
1 Ladekontakter
2 Infrarødt vindu
3 Status-LED
4 Avtakbart veggfeste
5 Kontakt for den medfølgende strømforsyningen
6 Nettverkstilkobling – LAN, Ethernet (RJ45)
7 USB-tilkobling
8 Strømforsyningsenhet ( )
9 USB-kabel (USB A til USB Micro B)
2
1
3
5
4
6
7
8
9
12V 1,25A
7
Koble til Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
1 Før baseenheten oppover og fjern den fra
veggfestet (hvis det brukes).
2 Koble strømledningen til riktig kontakt.
3 Hvis du vil koble til Accu-Chek Inform II Base
Unit i et kablet miljø: Koble Ethernet-kabelen
(RJ45) eller USB-kabelen til det respektive uttaket.
Bruk kun USB-kabelen som er levert med
Accu-Chek Inform II-systemet.
4 Før baseenheten tilbake på veggfestet
(dersom i bruk).
BEMERK
For å sikre kontinuerlig sikkerhet og pålitelig bruk,
bruk kun strømforsyningsenheten som er levert med
Accu-Chek Inform II-systemet (for bestillingsinformasjon
henvises det til side 9 i dette tillegget).
For detaljer om konfigurering av Accu-Chek Inform II
Base Unit, kontakt Roche-kontoret.
8
Tekniske data
Spesifikasjon Accu-Chek Inform II
Base Unit (NY)
Strømforsyningsenhet (NY)
Høyde 123 mm / 4,84 tommer (maks.) 35 mm / 1,38 tommer + veksel-
strømkontakt (28–40 mm /
1,1–1,6 tommer)
Bredde 130 mm / 5,12 tommer (maks.) 51 mm / 2,01 tommer
Lengde 130 mm / 5,12 tommer (maks.) 87 mm / 3,43 tommer
Vekt Accu-Chek Inform II
Base Unit
671 g med veggfeste
170 g
Brukergrensesnitt LED-lys (trefarget: rød,
grønn, blå)
N/A
Driftstemperatur 3 til 50 °C 0 til 40 °C
Oppbevaringsforhold
(langvarig oppbevaring)
5 til 40 °C ved en relativ luftfuktighet på 10 – 85 %
(ikke-kondenserende)
Luftfuktighet (bruk) 10 – 90 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Inngangsspenning +12V DC 100 til 240 V vekselstrøm
Inngangsfrekvens DC 50 til 60 Hz
Inngangsstrøm 1,25 A (maks) 350 til 150 mA
Grensesnitt Ladekontakter
IR-port
RJ45 Ethernet
USB type Micro B
Likestrømkobling
Utskiftbare vekselstrøm-
kontakter
Dataoverføringskapasitet IR: 9,6 K – 115 K bps
Ethernet: 10/100 Mbps
USB: 12 Mbps
N/A
9
Ytterligere informasjon
Bestilling Endringer i bestillingsinformasjonen i gjeldende bruksan-
visning for Accu-Chek Inform II, versjon 4.0 og 5.0, vises
med rødt.
Artikkel Beskrivelse REF/katalog-
nummer
Accu-Chek Inform II-instrumentet Instrument, uten WLAN-funksjonalitet (utgått) 05060311001
Accu-Chek Inform II-instrumentet Instrument, utstyrt med WLAN-funksjonalitet 05060303001
Batteripakke for Accu-Chek Inform II Oppladbar batteripakke (for instrumenter med
serienr. over UU14000000)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Batterideksel
Reservedeksel for instrumentets batterirom (for
instrumenter med serienr. over UU14000000)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit Utstyrt med funksjoner for lading og tilkobling
(utgått)
05060290001
Accu-Chek Inform II Base Unit Light Utstyrt med funksjoner for lading 05920353001
Strømforsyning Strømforsyning for Base Unit Light/Base Unit
REF 05060290001 (internasjonal utgave)
04805666001
Strømforsyning Strømforsyning for Base Unit Light/Base Unit
REF 05060290001 (Nord-Amerika)
05388805001
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) Utstyrt med funksjoner for lading og tilkobling 07671717190
Strømforsyning Strømforsyning for Base Unit (NY)
REF 07671717190 (internasjonal utgave)
07006098001
Strømforsyning Strømforsyning for Base Unit (NY)
REF 07671717190 (Nord-Amerika)
07455976190
Veggfeste for Accu-Chek Inform II
Base Unit
Veggfeste for Base Unit (passer gamle og
nye utgaver)/Base Unit Light
05404878001
10
Hub for Accu-Chek Inform II Base Unit Utstyrt med funksjoner for strøm og tilkobling
for Accu-Chek Inform II Base Unit Light
05888760001
Strømledning Nødvendig for å gi strøm til Base Unit Hub
(Nord-Amerika)
03868133001
Strømledning Nødvendig for å gi strøm til Base Unit Hub
(Storbritannia)
03034933001
Strømledning Nødvendig for å gi strøm til Base Unit Hub
(internasjonalt)
11800515001
Kodebrikkeleser for
Accu-Chek Inform II
04884671001
Utstyrsboks for Accu-Chek Inform II 05060281001
Batteripakke for Accu-Chek Inform II Oppladbar batteripakke (tilleggsutstyr,
for instrumenter med eldre maskinvare og
serienr. under UU14000000)
04882326001
RF-kortsett for Accu-Chek Inform II Wi-Fi-korterstatning (tilleggsutstyr,
for instrumenter med eldre maskinvare og
serienr. under UU14000000)
05112699001
Artikkel Beskrivelse REF/katalog-
nummer
11
Denne siden er tom.
0 7674562001 (01) 2015-07 NO
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM og COBAS
er varemerker for Roche.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.roche.com
www.accu-chek.com
/