Jabra GN8110 Brugervejledning

Mærke
Jabra
Kategori
mobile headset
Model
GN8110
Type
Brugervejledning
User guide
Bedienungsanleitung
Guide d’utilisation
Manual del usuario
Guia do utilizador
Istruzioni d’uso
Gebruikershandleiding
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Illustrations
UK
D
F
ES
POR
I
NL
DK
S
SF
Dansk
GN 8110 USB
Illustrationerne kan ses på bagsideflappen.
GN 8110 USB tilslutning
System krav:
GN 8110 USB kræver et af følgende programmer:
Windows 98 SE (2. udgave)
Windows 2000
Windows ME (Millenium udgave)
Macintosh OS 9.0.4 eller nyere
En ledig USB port er nødvendig. GN 8110 USB virker ikke med tidligere udgaver af ovennævnte programmer.
Generelt
Windows ME eller Macintosh OS 9.0.4: Det er ikke nødvendigt at installere software. Tilslut blot USB stikket u til
computeren.
Windows 98 SE og Windows 2000: Før ibrugtagning af GN 8110 USB er det nødvendigt at installere USB drivere for at
computeren genkender komponenten.
Tilslutning af GN 8110 til computeren - Windows 98 SE og Windows 2000
Tænd computeren og lad den afslutte startprocessen. Ingen andre programmer må køre samtidig med installeringen af USB
softwaren.
Tilslut GN 8110 USB stikket u til en ledig USB port på computeren. Det er ikke nødvendigt at have tilsluttet headsettet på
dette tidspunkt. Når USB’en er tilsluttet, vil Windows automatisk starte Add New Hardware Wizard for at installere den
nødvendige hardware.
Add New Hardware Wizard vil køre tre gange og installere følgende drivere:
USB Composite Device (INF/USB/INF))
USB Human Interface Device (INF/HIDDEV.INF)
USB Audio Device (INF/WDMA_USB.INF)
Disse drivere er typisk for-installerede i Windows, så der ikke er behov for yderligere software. Hvis du har opdateret dit system
til Windows 98 SE eller Windows ME, kan det være nødvendigt at bruge opgraderings-CD’en, mens installationen kører.
Installation af USB Composite Device
1 Add New Hardware Wizard indikerer, at den har fundet den nye USB. Vælg Next.
2 Programmet beder dig vælge mellem at søge efter den bedst egnede driver eller vælge en driver fra en liste. Vælg Search
for the best driver for your device. Vælg Next.
3 Windows søger nu efter den nye driver. Ingen bokse må være markerede. Vælg Next.
4 Programmet indikerer, at det er klar til at installere driveren. Vælg Next for at starte installationen.
Vælg Finish når programmet er færdigt.
Installation af Human Interface Device
5 Derefter vil programmet automatisk installere USB Human Interface Device. Add New Hardware Wizard indikerer, at den
23
Let op! Hoewel de professionele headsets van GN Netcom zijn voorzien van een ingebouwde gehoorbescherming, kunnen
computers extreem harde geluidsexplosies hebben zoals modemverbindingen. Controleer altijd de volumesterkte alvorens u de
headset opzet.
Volume-instellingen
17 Het volume van zowel de luidspreker als de microfoon wordt bepaald door de software. Ga naar Start/Settings/Control
Panel voor toegang tot het scherm Control Panel. Dubbelklik op het pictogram Multimedia om in het scherm Multimedia
Properties te komen.
18 Met de Audio tab in het Multimedia Properties scherm kunt u de sterkte van de Playback of luidspreker regelen en die
van de Recording of microfoon.
19 Klik op de knop Playback in de Audio tab om het scherm Speaker te openen. Hiermee kunt u het niveau van het volume
van de verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar bepalen. De meeste geluidsterktes worden ingesteld met de
Speaker of Wave schuif.
20 Klik op de knop Recording in de Audio tab om het scherm Microphone te openen. Stel de schuiven van Volume in op de
gewenste niveaus.
N.B.: Op deze manier stelt u de volumesterktes in, maar veel andere toepassingen hebben ook nog hun eigen volumecontrole.
Deze onafhankelijke toepassingen kunnen de Windows-instellingen domineren en onafhankelijk werken van de GN 8110 USB
geluidsinstellingen. Raadpleeg het gebruikershandboek van uw software als u hierover vragen heeft.
Veel gestelde vragen
Ik heb de GN 8110 USB aangesloten, maar het geluid komt nog steeds via de geluidskaart.
Ga naar Start/Settings/Control Panel. Dubbelklik op het pictogram Multimedia om in het scherm Multimedia Properties te
komen. Klik op de Audio tab. Onder Playback en Recording, kiest u USB Audio Device als voorkeursapparaat. Selecteer het
vakje Use only preferred devices. Klik op OK.
Waarom kan ik met GN 8110 USB niet naar mijn RealAudio-bestanden luisteren?
USB audio-apparaten werken niet altijd samen met RealAudio-spelers. Dit wordt veroorzaakt door het RealAudio software-
ontwerp. U kunt verschillende digitale audio-bestanden beluisteren zoals MP3 en Wave via de USB met gebruik van de
MPlayer van Microsoft en andere spelers.
Waarom kan ik via de GN 8110 USB mijn muziek-cd’s niet beluisteren?
Standaard PC cd-spelers ondersteunen de USB audio niet zonder extra software.
Waarom kan ik mijn stem niet horen als ik een stembestand opneem in de Sound Recorder?
Controleer of het volume van de luidspreker goed is afgesteld. Ga naar Start/Settings/Control Panel. Dubbelklik op het
pictogram Multimedia om in het scherm Multimedia Properties te komen. Klik op de Audio tab. Klik op de knop Playback om
het scherm Speaker te openen. Verzeker u ervan dat de schuif van Speaker Volume minstens in het midden staat en dat het
vakje Mute All niet is geselecteerd.
Controleer of het volume van de microfoon goed is afgesteld. Ga naar Start/Settings/Control Panel/Multimedia
Properties/Audio/Recording om in het scherm Microphone te komen. Verzeker u ervan dat de schuif van Microphone Volume
minimaal in het midden is geplaatst.
Neem een nieuw stembestand op. Speel het bestand af. Als u uw stem hoort, is de opname geslaagd en werkt de microfoon
goed.
22
Volumen Kontrol
17 Lydniveauet for både højttaler og mikrofon er softwarestyret. Gå til Start/Settings/Control Panel for at åbne Control
Panel-vinduet. Dobbeltklik på ikonet Multimedia for at åbne Multimedia Properties vinduet.
18 Under Audio-fanen i Multimedia Properties-vinduet kan du tilpasse Playback eller højttaler-niveauet og Recording eller
mikrofon-niveauet.
19 Klik på Playback knappen under Audio fanen for at åbne Speakervinduet. Her kan du tilpasse volumen individuelt for
forskellige lydkilder. De fleste indstillinger styres af Speaker eller Wave justeringerne.
20 Klik på Recording knappen i Audio fanen for at åbne Microphone-vinduet. Indstil Volume justeringen til det ønskede
niveau.
Bemærk: Ovenstående justering styrer volumen, men også andre programmer har deres egen volumenkontrol. Disse
programmer kan evt ændre Windows lydindstillinger og virke uafhængigt af GN 8110 USB volumenkontrol. (Se i software
manualen, hvis du har nogen spørgsmål.)
FAQ
Jeg har tilsluttet GN 8110 USB, men lyden kommer stadig gennem lydkortet.
Gå til Start/Settings/Control Panel. Dobbeltklik på ikonet Multimedia for at åbne Multimedia Properties vinduet. Klik på
Audio-fanen. Under Playback og Recording, vælges USB Audio Device som den foretrukne komponent. Afkryds Use only
preferred devices. Klik OK.
Hvorfor kan jeg ikke høre RealAudio filer med GN 8110 USB?
USB audio komponenter virker ikke altid med RealAudio players. Dette skyldes designet af RealAudio software. Du kan høre
forskellige digitale audio filer såsom MP3 og Wave med USB’en ved at bruge f.eks. Microsoft’s MediaPlayer og andre
afspillere.
Hvorfor kan jeg ikke høre musik CD’er med GN 8110 USB?
Standard PC CD-afspillere understøtter ikke USB audio uden supplerende software.
Hvorfor kan jeg ikke høre min stemmen, når jeg optager en lydfil i Sound Recorder?
Undersøg at højttalervolumen er rigtigt sat. Gå til Start/Settings/Control Panel. Dobbeltklik på ikonet Multimedia for at åbne
Multimedia Propertiesvinduet. Vælg Audio fanen. Klik på Playback knappen for at åbne Speakervinduet. Sørg for at Speaker
Volume kontrol er mindst halvvejs oppe og at Mute All boksen ikke er valgt.
Undersøg at mikrofon volumen er sat korrekt. Gå til Start/Settings/Control Panel/Multimedia Properties/Audio/Recording for at
åbne Microphonevinduet. Sørg for at Microphone Volume kontrol er mindst halvvejs oppe.
Optag en ny lydfil. Afspil filen. Hvis du kan høre din egen stemme, er optagelsen foretaget korrekt og mikrofonen virker
tilfredsstillende.
25
nye USB Human Interface komponent er fundet. Vælg Next.
6 Programmet beder dig vælge mellem at søge efter den bedst egnede driver eller vælge en driver fra en liste. Vælg Search
for the best driver for your device. Vælg Next.
7 Windows søger nu efter den nye driver. Ingen bokse må være markerede. Vælg Next.
8 Programmet indikerer, at det er klar til at installere driveren. Vælg Next For at starte installationen
Vælg Finish når programmet er færdigt.
Installation af USB Audio Device
9 Derefter vil programmet automatisk installere USB Audio komponenten. Add New Hardware Wizard indikerer, at USB
Audio komponenten er fundet. Vælg Next.
10 Programmet beder dig vælge mellem at søge efter den bedst egnede driver eller vælge en driver fra en liste. Vælg Search
for the best driver for your device. Vælg Next.
11 Windows søger nu efter den nye driver. Ingen bokse må være markerede. Vælg Next.
12 Programmet indikerer, at det er klar til at installere driveren. Vælg Next for at starte installationen.
Vælg Finish når programmet er færdigt.
Hvis programmet ikke kan finde driver’en
Hvis Add New Hardware Wizard ikke kan lokalisere driveren, skal du indsætte Windows Operating System CD-ROM i CD-ROM
drevet. Vælg derefter Back, og afkryds boksen for CD-ROM drevet. Vælg Next. Vælg Finish når programmet er færdigt.
Bemærk: Tag ikke USB’en ud af computeren, mens et program der bruger USB’en kører. Dette kan få systemet til at bryde
ned.
Headset
GN 8110 USB er designet til brug med et GN Netcom headset med et Quick-Disconnect stik, som passer til Quick-Disconnect
stikket på USB’en. Ved at bruge Quick-Disconnect stikket er det muligt at forlade computeren uden at skulle tage headsettet
af.
13 Før headsettet tages i brug, skal det tilsluttes Quick-Disconnect stikket på GN 8110 USB.
Test
14 Klik på ikonet Højttaler i skærmens nederste højre hjørne, for at afprøve om headsettet virker og at lydniveauet er
passende. Klik på volumen-indstillingen for at få afspillet en lyd. Indstil volumen til et behageligt lydniveau. Multimedia
Properties vinduet gør det muligt at foretage mere avancerede indstillinger; Se under afsnittet Volumen Kontrol.
For at teste mikrofonerne bruges optage-funktionen, som findes i Windows. Gå til
Start/Programs/Accessories/Entertainment/Sound Recorder.
15 Placér mikrofonen ca. en fingerbredde fra mundvigen.
16 Klik på den røde Record knap og optag en lydfil. Klik på Stop knappen for at afslutte optagelsen. Afspil filen ved at
klikke på Play knappen. Hvis du kan høre din stemme, er optagelsen foretaget korrekt, og mikrofonen virker
tilfredsstillende.
Hvis du ikke kan høre din egen stemme, se da under afsnittet FAQ.
Advarsel! Selvom GN Netcoms headset har indbygget hørebeskyttelse, kan computere generere meget høje lyde. Undersøg
altid lydniveauet før headsettet tages på.
24
/