Quark License Administrator 4.01 Betjeningsvejledning

Mærke
Quark
Model
License Administrator 4.01
Type
Betjeningsvejledning
MINIMUMSSYSTEMKRAV3
Inden du STARTER 4
AFINSTALLATION
af tidligere versioner af QLA 6
INSTALLATION
af QLA Server 6
AFINSTALLATION
af QLA Server 10
Registrering og download af et LICENSARKIV 11
INSTALLATION
af QLA Control Panel-softwaren 13
AFINSTALLATION
af QLA Control Panel-softwaren 15
KONTAKT
Quark 15
JURIDISKE
oplysninger 16
Med Quark® License Administrator (QLA)
kan du forenkle administrationen af flere
installationer af Quark-produkter. QLA
giver en centraliseret metode til kontrol
med brugeradgang til licenserede
kopier af Quark-software, forøgelse af
antallet af licenserede kopier og hurtig
anskaffelse af ekstra kopier, når dine
arbejdsprocesser kræver det.
Dette dokument er opbygget, så det
hjælper dig med at installere QLA hurtigt.
Vi forudsætter, at du har adgang til at
ændre systemparametre og mulighed
for at installere software på et netværk.
Se
En vejledning til Quark License
Administrator på din Quark License
Administrator
-cd-r
om for detaljerede
installationsinstruktioner.
Quark License Administrator 4.01
Hurtige installationsinstruktioner
Side 2
Read me.
Side 3
EMNER
Minimumssystemkrav
Minimumssystemkravene for QLA 4.01 er:
Mac OS
Krav til QLA Server
n
PowerPC-baseret Mac OS®-kompatibel computer eller
Intel-baseret Mac OS-kompatibel computer
n
Mac OS X 10.3.x (Panther®) til PowerPC-baserede Mac OS-
computere eller Mac OS X 10.4.4 (Tiger
) til Intel-baserede
Mac OS-computere
n
Ledig RAM: 128 MB
n
Ledig harddiskplads til installation: 16 MB
n
Java
Development Kit 1.4.1
n
En internetforbindelse og Microsoft® Internet Explorer 5.2.x,
Netscape Navigator
® 6.2.x eller 7.1 eller Safari 1.2
n
JavaScript
, Java, 128-bit-kryptering og Secure Sockets Layer
(SSL) skal være aktiveret for webbrowseren
Krav til QLA Control Panel
n
PowerPC-baseret Mac OS-kompatibel computer eller
Intel-baseret Mac OS-kompatibel computer
n
Mac OS X 10.3.x (Panther) til PowerPC-baserede Mac OS-
computere eller Mac OS X 10.4.4 (Tiger) til Intel-baserede
Mac OS-computere
n
Ledig RAM: 128 MB
n
Ledig harddiskplads til installation: 16 MB
n
Java Development Kit 1.4.1
Krav til netværk
TCP/IP-netværk
BEMÆRK Forsøg på at køre klientsoftwaren, serversoftwaren
og det licenserede Quark-program på en computer med mindre
end 128 MB RAM vil muligvis medføre fejl på QLA.
Windows
Krav til QLA Server
n
166 MHz Pentium-baseret Windows®-kompatibel computer
n
Windows 2000, Windows XP eller Windows 2003
Standard/Enterprise Edition
n
Ledig RAM: 128 MB
n
Ledig harddiskplads til installation: 85 MB
n
En internetforbindelse og Microsoft Internet Explorer 5.5
eller 6.0 eller Netscape Navigator 7.1
n
JavaScript, Java, 128-bit-kryptering og Secure Sockets Layer
(SSL) skal være aktiveret for webbrowseren
Krav til QLA Control Panel
n
166 MHz Pentium-baseret Windows-kompatibel computer
n
Windows 2000, Windows XP eller Windows 2003
n
Ledig RAM: 128 MB
n
Ledig harddiskplads til installation: 85 MB
Read me.
Minimumssystemkrav
Side 4
EMNER
Krav til netværk
TCP/IP-netværk
Solaris
Krav til QLA Server
n
200 MHz Sun
UltraSparc
-computer
n
Ledig harddiskplads til installation: 130 MB
n
Ledig RAM: 512 MB
n
Sun Solaris
2.9
n
Indbygget webbrowser, Mozilla 1.4 eller Netscape
Navigator 6.2.3
Krav til netværk
TCP/IP-netværk
Inden du starter
Hav følgende informationer parat for at installere Quark License
Administrator og downloade et licensarkiv.
n
Brugernavn og adgangskode for at downloade licensarkivet
n
DNS-navnet eller IP-adressen på QLA Server-computeren
n
Portnummer til QLA Server-computeren
n
Server-host-ID’en (Ethernet-kortadressen) på den computer,
hvorpå du vil køre QLA Server
n
Kundenummer og serienumre på de licenserede
Quark-programmer, som du overvåger med QLA
n
En e-mail-adresse til din regnskabsafdeling.
n
E-mail-adresserne på dine systemadministratorer (du kan angive
op til ti adresser til systemadministratorer)
Hvis du planlægger at anvende en backupserver, har du også brug
for følgende informationer:
n
DNS-navn eller IP-adresse på backupserveren
n
Portnummeret på backupserveren
n
Server-host-ID’en (Ethernet-kortadressen) på
backupservercomputeren
BEMÆRK Du kan ikke anvende den samme computer som
primær server og backupserver.
Brugernavne og kodeord
Du bliver bedt om at indtaste to brugernavne og to kodeord:
n
Et brugernavn og et kodeord til systemadministratoren til brug
ved login på QLA Control Panel-softwaren til styring af licenser
og til gennemsyn af systemloggen.
n
Det andet brugernavn og kodeord er til webbrugeren til at
downloade et licensarkiv eller ændre informationer.
Du kan anvende det samme brugernavn til begge funktioner,
men du skal anvende forskellige kodeord.
Read me.
Minimumssystemkrav
Side 5
EMNER
Brugernavne og kodeord skal være alfanumeriske og skal inde-
holde mellem 4 og 32 tegn. Kodeord skelner mellem store og
små bogstaver.
BEMÆRK Når du har indtastet et brugernavn, kan du ikke ændre
navnet, medmindre du geninstallerer QLA Server-softwaren. Heru-
dover kan du ikke ændre webbrugernavnet, når du har oprettet en
konto for at downloade licensarkivet.
Tekniske informationer
Når du installerer QLA Server og registrerer hos Quark for at
downloade et licensarkiv, skal du sikre dig, at du har følgende
oplysninger om din server og dit netværk:
n
DNS-navnet eller IP-adressen på den computer, hvorpå QLA
Server installeres, samt for backupcomputeren (hvis du planlæg-
ger at bruge en backup). Quarks tekniske personale anbefaler,
at du anvender statiske IP-adresser, så dine klienter altid kan
finde serveren.
BEMÆRK Se En vejledning til Quark License Administrator
på din Quark License Administrator-cd-rom for informationer
om at ændre servernavn eller port, efter du har installeret
QLA Server-softwaren.
n
Din IP-adresse, hvis du har nogle Mac OS-klienter på dit
netværk, og din server er en Windows-kompatibel computer.
Mac OS-klienter genkender ikke Windows-DNS-navne.
n
Portnumrene til din QLA Server og backupserver. Brug port-
numre mellem 1024 og 65535. Se afsnittet “Valg af portnumre”
i dette dokument for flere informationer.
n
Server-host-ID’en (adressen på Ethernet-kortet) i
QLA Server-computeren på dit netværk. Se afsnittet “Find
Ethernet-kortadresser” i dette dokument for flere oplysninger
om at finde denne adresse.
n
Dit kundenummer og serienumrene på de licenserede
Quark-programmer, som du overvåger med QLA.
Valg af portnumre
Vælg portnumre, der ikke allerede anvendes. Brug en af følgende
metoder til at finde en liste med ikke-tilgængelige portnumre:
n
På Mac OS X: Start funktionen Netværk (Programmer Þ
Utilities Þ Netværk), klik på fanen PortScan, skriv computerens
IP-adresse og klik på
Scan.
n
På Windows og Solaris: Skriv Netstat -a ved
kommandoprompten.
Find Ethernet-kortadresser
Brug en af følgende fremgangsmåder til at finde adressen på
Ethernet-kortet:
n
På Mac OS: Vælg -menuen Þ System Preferences Þ
Netværk Þ fanen Ethernet. Server-host-ID’en er tallet i
Ethernet-adressen.
n
På Windows: Vis kommandoprompten. Skriv ipconfig/all
ved kommandoprompten, og tryk på Enter. Adressen på
Ethernet-kortet er tallet på linjen
Fysisk adresse.
n
På Solaris: Start konsollen, gå til rodmappen og skriv
kommandoen
bin/hostid.
Read me.
Inden du starter
Side 6
EMNER
Kontaktinformationer
Når du registrerer for at downloade et licensarkiv, skal du indtaste
følgende informationer, så Quark kan kontakte dig:
n
En e-mail-adresse til din regnskabsafdeling. Det er den
e-mail-adresse, Quark anvender til at kontakte din virksomhed
i faktureringsmæssige spørgsmål (f.eks. hvis du anvender en
ekstra licens).
n
En e-mail-adresse som Quarks medarbejdere kan anvende til
at kontakte dig vedrørende brug af ekstra licenser eller til andre
meddelelser. Du kan angive op til 10 e-mail-adresser.
BEMÆRK Når du vælger en e-mail-adresse, anbefaler Quarks
tekniske personale, at du anvender adressen på virksomheden
eller en afdeling, som f.eks. [email protected],
i stedet for adressen på en bestemt person.
Andre vigtige oplysninger
Quarks tekniske personale anbefaler, at du installerer QLA Server,
inden du installerer dine licenserede Quark-programmer på
klientcomputere.
Inden du starter installationen af QLA, bør du læse afsnittet
“Minimumssystemkrav” i dette dokument for at sikre, at dine
computere og dit netværk opfylder alle krav.
n
Serversoftwaren installeres på den computer, der anvendes som
det centrale sted for licensadministrationsarbejdet.
n
Der er adgang til grænsefladen og kontrollerne i QLA via
QLA Control Panel-softwaren. Du kan installere QLA Control
Panel-softwaren på enhver computer, som du ønsker skal
administrere licensbrug. Du kan også installere den på
flere computere og ændre konfigurationer fra mere end
én computer.
Afinstallation af tidligere versioner af QLA
Du skal afinstallere tidligere versioner af QLA både Server- og –
Control Panel-softwaren – helt fra computeren, inden du
installerer QLA 4.01.
Installation af QLA Server
QLA-softwaren er opdelt i to dele: QLA Server-softwaren og
QLA Control Panel-softwaren. Installer QLA Server-softwaren på
den computer, der skal anvendes som det centrale sted for licens-
administrationsarbejdet. Brug QLA Control Panel-softwaren for
at få adgang til grænsefladen og kontrollerne til QLA Server. Du
kan installere QLA Control Panel-softwaren på en vilkårlig computer
eller på flere computere på netværket.
Du kan også installere QLA Server-softwaren på en backupserver.
Backupserveren overvåger automatisk licensbrug, hvis din primære
server er ude af drift. Når den primære server kører igen, sender
backupserveren licenskonfigurations- og brugsinformationer til den
primære server, så du har en fortløbende registrering af brugen.
Du kan anvende instruktionerne i dette afsnit til at installere
QLA Server på den primære server og på backupservere.
BEMÆRK Quarks tekniske personale anbefaler, at du installerer
QLA Server-softwar
en, inden du installerer dine licenserede
Quark-programmer på klientcomputere.
Read me.
Inden du starter
Side 7
EMNER
Mac OS
BEMÆRK Du skal køre QLA Server-softwaren på en serverplat-
form, der har en fast IP-adresse. For at indstille en fast IP-adresse
skal du starte
System Preferences, klikke på Netværk og derefter
klikke på fanen
TCP/IP. Vælg Manuelt eller Bruger DHCP med
fast IP-adresse
på drop-down-menuen Konfigurer, og skriv dine
IP-adresseinformationer. Du skal også foretage de nødvendige
ændringer på din DHCP-server. Kontakt din netværksadministrator
for flere oplysninger.
Hvis du installerer QLA Server-softwaren som en administrator,
er det kun brugere med administratorrettigheder, der kan starte
serversoftwaren.
1 Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware, og luk alle
programmer, inden du kører installationsprogrammet
til QLA 4.01.
2 Åbn mappen “QLA 4.01 Installers” på din QLA-cd-rom, og
dobbeltklik på filen “QLA Server 4.01 Installer”. Dette installa-
tionsprogram søger efter en relevant Java-version. Når denne
er fundet, vises dialogen
Autentificér.
3 Skriv administratorens brugernavn og kodeord, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
4 Klik på Fortsæt. Dialogen Licensaftale vises.
5 Klik på Fortsæt. Dialogen Jeg accepterer/Jeg accepterer
ikke
vises.
6 Klik på Jeg accepterer. Dialogen Vælg destination vises.
BEMÆRK Du skal acceptere betingelserne i licensaftalen for
at fortsætte.
7 Vælg den placering, hvor du vil installere QLA Server, og klik
Fortsæt.
8 Dialogen Brugerinformationer vises.
9 Skriv Brugernavn og Kodeord for de systemadministratorer,
der skal administrere QLA.
BEMÆRK Det brugernavn, du skriver, fungerer som superad-
ministrator for alle de lokale administratorer, der findes derunder.
Brugernavnet og adgangskoden skal hver især indeholde mellem
fire og 32 tegn.
Det
Brugernavn og det Kodeord, du skriver under installationen,
er det brugernavn og det kodeord, du skal anvende ved login på
QLA Control Panel-softwaren, licensstyring og til gennemsyn af
systemloggen. Disse er ikke de brugernavne/kodeord, du anven-
der, når du downloader licensarkiver. For at ændre
Brugernavn og
Kodeord skal du geninstallere QLA.
10 Indtast kodeordet igen i feltet Bekræft kodeord og klik på OK.
Dialogen
Registreringsinformationer vises.
BEMÆRK For at installere QLA Server på en backupserver skal
du afkrydse
Backupserver. Da du ikke skal indtaste Brugernavn
og Kodeord ved installation af QLA Server på en backupserver,
er alle andre felter ikke tilgængelige.
Bibehold afkrydsningen ved
Installer som en tjeneste for at køre
QLA Server som en tjeneste. QLA Server installeres som standard
som en tjeneste. Som en tjeneste kører QLA Server i baggrunden.
Read me.
Installation af QLA Server
Side 8
EMNER
11 Afkryds Registrér og download et licensarkiv for at regi-
strere QLA Server-softwaren og downloade dit licensarkiv fra
Quarks website. Se afsnittet “Registrering og download af et
licensarkiv” i dette dokument for detaljerede oplysninger om
at registrere QLA Server.
12 Klik på OK. Dialogen Installationstype vises.
13 Klik på Installér.
Efterhånden, som objekter installeres, ændres statuslinjen
Installerer fra tom til fuld. Når installationen er færdig, vises
billedet
Færdig.
14 Klik på Slut, når systemet fortæller dig, at installationen
er færdig.
Windows
BEMÆRK Quarks tekniske personale anbefaler, at du kører
QLA-serversoftwaren på en server med en fast IP-adresse og
kører på en af Windows Server-versionerne. For at indstille en
fast IP-adresse skal du vælge
Start Þ Kontrolpanel Þ Netværk
og opkaldsforbindelser
. Højreklik på Netværksforbindelser, og
vælg
Egenskaber på genvejsmenuen. Markér Internetprotokol
(TCP/IP)
, og klik på Egenskaber. Klik på Brug følgende IP-adresse,
og skriv computerens IP-adresseinformationer.
1 Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware, og luk alle
programmer, inden du kører installationsprogrammet
til QLA 4.01.
2 Åbn mappen “QLA 4.01 Installers” på din QLA-cd-rom,
og dobbeltklik på filen “QLA Server 4.01 Installer.exe”.
3 Vælg et sprog til installationsprogrammet, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises. Klik på Næste.
Dialogen
Licensaftale vises.
4 Klik på Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik
Næste. Dialogen Installationssted vises.
BEMÆRK Du skal acceptere betingelserne i licensaftalen for
at fortsætte.
5 Angiv det sted, hvor softwaren skal installeres, eller klik på
Gennemse for at finde en placering. Klik på Næste. Dialogen
Brugerinformationer vises.
6 Afkryds Installér som backup-server, hvis du installerer på
en backupserver.
BEMÆRK Installér som backupserver er som standard
ikke afkrydset.
7 Bibehold afkrydsningen ved Installér som en tjeneste for at
køre QLA Server som en tjeneste. QLA Server installeres som
standard som en tjeneste. Som en tjeneste kører QLA Server
i baggrunden.
8 Skriv Brugernavn og Kodeord for de systemadministratorer,
der skal administrere QLA.
BEMÆRK Det brugernavn, du skriver, fungerer som superad-
ministrator for alle de lokale administratorer, der findes derunder.
Brugernavnet og adgangskoden skal hver især indeholde mellem
fire og 32 tegn.
Read me.
Installation af QLA Server
Side 9
EMNER
BEMÆRK Det Brugernavn og det Kodeord, du skriver under
installationen, er det brugernavn og det kodeord, du skal anvende
ved login på QLA Control Panel-softwaren, licensstyring og til gen-
nemsyn af systemloggen. Disse er ikke de brugernavne/kodeord,
du anvender, når du downloader licensarkiver. For at ændre
Brugernavn og Kodeord skal du geninstallere QLA.
9 Indtast kodeordet igen i feltet Bekræft kodeord, og klik på
Næste. Dialogen Registreringsinformationer vises.
10 Afkryds Registrér og download et licensarkiv for at regi-
strere din QLA Server-software og downloade dit licensarkiv
fra Quarks website. Se afsnittet “Registrering og download af
et licensarkiv” i dette dokument for detaljerede oplysninger
om at registrere QLA Server. Klik på
Næste.
Efterhånden, som objekter installeres, ændres statuslinjen
Installerer fra tom til fuld. Når alle objekter er installeret, vises
billedet
Installation fuldført.
11 Klik på Udfør, når systemet fortæller dig, at installationen
er færdig.
Solaris
1 Åbn mappen “QLA 4.01 Installers” på din QLA-cd-rom,
og dobbeltklik på filen “QLA Server 4.01 Installer”.
Du kan også åbne konsolvinduet og skrive
cd for at undersøge
indholdet i mappen “QLA 4.01 Installers” på din cd-rom.
Skriv
./"QLA Server 4.01 Installer", og tryk på Enter.
2 Vælg et sprog til installationsprogrammet, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
3 Klik på Næste. Dialogen Licensaftale vises.
4 Klik på Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik på
Næste. Dialogen Installationssted vises.
BEMÆRK Du skal acceptere betingelserne i licensaftalen for
at fortsætte.
5 Angiv det sted, hvor softwaren skal installeres, eller klik på
Gennemse for at finde en placering. Klik på Næste. Dialogen
Brugerinformationer vises.
6 Afkryds Installér som backupserver, hvis du installerer på
en backupserver.
BEMÆRK Installér som backupserver er som standard
ikke afkrydset.
7 Bibehold afkrydsningen ved Installér som en tjeneste for at
køre QLA Server som en tjeneste. QLA Server installeres som
standard som en tjeneste. Som en tjeneste kører QLA Server
i baggrunden.
8 Skriv Brugernavn og Kodeord for de systemadministratorer,
der skal administrere QLA.
BEMÆRK Det brugernavn, du skriver, fungerer som superad-
ministrator for alle de lokale administratorer, der findes derunder.
Brugernavnet og adgangskoden skal hver især indeholde mellem
fire og 32 tegn.
BEMÆRK Det Brugernavn og det Kodeord, du skriver under
installationen, er det brugernavn og det kodeord, du skal anvende
ved login på QLA Control Panel-softwaren, licensstyring og til gen-
nemsyn af systemloggen. Disse er ikke de brugernavne/kodeord,
du anvender, når du downloader licensarkiver. For at ændre
Brugernavn og Kodeord skal du geninstallere QLA.
Read me.
Installation af QLA Server
Side 10
EMNER
9 Indtast kodeordet igen i feltet Bekræft kodeord, og klik på
Næste. Dialogen Registreringsinformationer vises.
10 Afkryds Registrér og download et licensarkiv for at regi-
strere din QLA Server-software og downloade dit licensarkiv
fra Quarks website. Se afsnittet “Registrering og download af
et licensarkiv” i dette dokument for detaljerede oplysninger
om at registrere QLA Server. Klik på
Næste.
Efterhånden, som objekter installeres, ændres statuslinjen
Installerer fra tom til fuld. Når alle objekter er installeret, vises
billedet
Installation fuldført.
11 Klik på Udfør, når systemet fortæller dig, at installationen
er færdig.
Afinstallation af QLA Server
Inden du starter med at afinstallere QLA Server, skal du sikre dig,
at programmet ikke kører. Hvis afinstallationsprogrammet opdager,
at QLA Server kører, vises en advarsel.
Mac OS
1 Dobbeltklik på arkivet “QLA Server 4.01 Uninstaller”
i mappen “_uninstServer” i programmappen
“Quark_License_Administrator”. Dialogen
Velkommen vises.
2 Klik på Fortsæt. Dialogen Bekræftelse vises.
3 Klik på Ja. Dialogen Autentificér vises.
4 Skriv administratorens brugernavn og adgangskode, og klik
OK.
5 Afinstallationsprogrammet starter med at fjerne programfilerne
til QLA. Når afinstallationen er færdig, vises billedet
Færdig.
6 Klik på Afslut.
Windows
1 Vælg Start Þ Alle programmer Þ
Quark License Administrator Þ Afinstallér QLA Server.
2 Vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
3 Klik på Næste. Afinstallationsprogrammet starter med at fjerne
programfilerne til QLA. Når afinstalleringen er færdig, vises
dialogen
Afinstallering fuldført.
4 Klik på Udfør.
Solaris
1 Dobbeltklik på filen “QLA Server 4.01 Uninstaller”
i mappen “_uninstServer” i programmappen
“Quark_License_Administrator”.
Du kan også åbne konsolvinduet, åbne mappen
“Quark_License_Administrator/_uninstServer” og køre
følgende kommando:
./"QLA Server 4.01 Uninstaller"
2 Vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
3 Klik på Næste. Afinstallationsprogrammet starter med at fjerne
programfilerne til QLA. Når afinstalleringen er færdig, vises
dialogen
Afinstallering fuldført.
4 Klik på Udfør.
Read me.
Installation af QLA Server
Side 11
EMNER
Registrering og download af et licensarkiv
Når du afkrydser Registrér og download et licensarkiv i dialogen
Registreringsinformationer og klikker på Næste under installa-
tionen af QLA Server-softwaren, starter din webbrowser automatisk
og flytter til Quarks website til licensregistrering. Når du angiver
informationerne på registreringssiderne, skriver du informationer,
som Quark skal bruge for at generere det relevante licensarkiv.
Du skal downloade dette licensarkiv, inden du kan anvende QLA
til at styre brugen af licenser på dit netværk.
BEMÆRK For at registrere og downloade dit licensarkiv senere
skal du fjerne afkrydsningen ved
Registrér og download et
licensarkiv
under installationen. Når du er parat til at registrere,
skal du starte din webbrowser på QLA Server-computeren, gå til
Quarks QLA-side på http://www.quark.com/products/qla og starte
med trin 2 i dette afsnit.
Sådan registrerer du informationer og downloader dit
første licensarkiv:
1 Klik på Næste i dialogen Registreringsinformationer for at
registrere og downloade licensarkivet. Din standardbrowser
starter automatisk og viser den første registreringsside
2 Vælg sprog og region til sin kontoside, og klik på Fortsæt.
Siden
Adgang til din konto vises.
3 Klik på Klik her for at indstille din konto.
4 Skriv systemadministratorens Brugernavn og Kodeord, og angiv
kodeordet igen for at bekræfte i området
Log-on-information.
Du skal anvende disse informationer til at logge på disse sider
i fremtiden og udføre forskellige vedligeholdelsesopgaver
(som f.eks. download af en nyt licensarkiv eller ændring af
kontaktinformationer).
BEMÆRK Brugernavnet og kodeordet skal være på mellem 4
og 32 tegn. Kodeord skelner mellem store og små bogstaver.
5 Skriv dine kontaktinformationer og informationer om din
QLA Server-software i området
Systeminformation. Skriv
en e-mail-adresse til din regnskabsafdeling i feltet
Regnskabsafdeling e-mail.
6 Skriv den e-mail-adresse i feltet E-mail-adresse til systemad-
ministrator
, som Quarks medarbejdere kan anvende til at
kontakte dig vedr. brug af ekstra licenser eller til at sende
andre meddelelser.
BEMÆRK Du kan modtage lokaliserede e-mails fra Quark, hvis
du bruger Microsoft Exchange Server og Microsoft Outlook
®. Du
skal have den relevante sprogpakke installeret på din e-mail-server
og dine klientcomputere. Du kan angive op til ti e-mail-adresser til
systemadministratorer. Adresserne skal adskilles med semikoloner.
7 Skriv i feltet Navn på server DNS-navnet eller en IP-adresse
på den computer, hvor den primære QLA Server-software er
installeret. Quarks tekniske personale anbefaler, at du skriver
en statisk IP-adresse i dette felt, så dine klienter altid kan
finde serveren.
BEMÆRK Mac OS-klienter genkender ikke DNS-navne. Hvis
du har nogle Mac OS-klienter på dit netværk, og din server er
en Windows-kompatibel computer, skal du skrive en IP-adresse i
feltet
Navn på server.
Read me.
Registrering og download af et licensarkiv
Side 12
EMNER
8 Skriv i feltet Server-portnummer det portnummer, du anvender
til den primære server. Dette portnummer skal være det samme,
som det portnummer, du konfigurerede, da du installerede
QLA Control Panel-softwaren.
9 Skriv i feltet Server-host-ID server-host-ID’en (Ethernet-
kortadressen) på serveren på dit netværk. Skriv tallet uden
skråstreger, mellemrum eller punktummer.
Brug en af følgende fremgangsmåder til at finde adressen på
Ethernet-kortet:
n
På Mac OS: Vælg -menuen Þ System Preferences Þ
Netværk Þ fanen Ethernet. Server-host-ID’en er tallet i
Ethernet-adressen.
n
På Windows: Vis kommandoprompten. Skriv ipconfig/all
ved kommandoprompten, og tryk på Enter. Adressen på
Ethernet-kortet er tallet på linjen
Fysisk adresse.
n
På Solaris: Start konsollen, gå til rodmappen og skriv
kommandoen
bin/hostid.
BEMÆRK Kun Windows: Du kan anvende mere end én
metode til visning af kommandoprompten. Det afhænger af den
Windows-version, du kører. For at vise kommandoprompten skal
du vælge
Start Þ Kør og skrive command (Windows XP) eller
cmd (Windows 2000 og Windows Server 2003) i feltet Åbn og
klikke på
OK.
Du kan også anvende en af følgende muligheder for at vise
kommandoprompten:
n
Start Þ Programmer Þ Tilbehør Þ Kommandoprompt
(Windows 2000 og Windows Server 2003)
n
Start Þ Alle programmer Þ Tilbehør Þ Kommandoprompt
(Windows XP)
10 Hvis du installerer på en backupserver, skal du afkrydse
Indtast detaljer for backupserver. Efterlad dette alternativ
ikke-afkrydset, hvis du kun kører på en primær server.
11 Angiv de relevante informationer i følgende felter:
n
Navn på backupserver: Skriv DNS-navnet eller en IP-adresse
på den computer, hvorpå QLA-backupserversoftwaren skal
installeres. For Mac OS-klienter skal du kun skrive IP-adressen.
n
Portnummer på backupserver: Skriv det portnummer, som du
anvender til backupserveren. Dette portnummer skal være det
samme, som det backupserverportnummer, du indtastede, da
du installerede QLA Control Panel-softwaren.
n
Host-ID på backup-server: Angiv Ethernet-kortadressen på
backupserveren i dit netværk. Skriv tallet uden skråstreger,
mellemrum eller punktummer.
12 Skriv dine Produktserienumre for de licenserede Quark-
produkter, du overvåger med QLA. Hvis du skriver mere end
ét serienummer, skal du skrive hvert nummer på en ny linje
eller adskille numrene med et semikolon.
13 Klik på Afsend.
Read me.
Registrering og download af et licensarkiv
Side 13
EMNER
Download af licensarkivet
Når du har indtastet alle dine registreringsinformationer, vises
billedet
Download licensarkiv. Sådan downloader du licensarkivet:
1 Brug en af følgende metoder til at klikke på Download:
n
På Mac OS skal du trykke på Alternativ, mens du klikker på
Download på siden Download licensarkiv.
n
På Windows skal du klikke på Download på siden
Downloadlicensfil.
n
På Solaris skal du højreklikke på linket Download nu og vælge
Save Link As på genvejsmenuen.
BEMÆRK Kun Mac OS: Hvis du ikke trykker på Alternativ, når du
klikker på
Download, forsøger din webbrowser muligvis at vise
indholdet i licensarkivet.
BEMÆRK Kun Windows og Solaris: Hvis du anvender Netscape
som din webbrowser, skal du højreklikke på linket
Download og
vælge
Gem link som på genvejsmenuen. Ellers forsøger din
webbrowser måske at vise indholdet af licensarkivet.
Dialogen
Arkiv download/Fil download vises.
2 Klik på Arkiver dette arkiv til disk/Gem denne fil til disk,
og klik på
OK.
3 Brug dialogen Arkivér som/Gem som til at navigere til map-
pen “Server” i din QLA-programmappe, og klik herefter på
Arkivér/Gem. Kontrollér, at licensarkivets navn er
“QLALicense.dat”.
BEMÆRK Omdøb ikke filerne i feltet Arkivér aktuelle dokument
som
(Mac OS) eller Filnavn (Windows/Solaris) i dialogen Arkivér
som/Gem som
. Hvis du omdøber arkivet, fungerer det ikke korrekt.
4 Når licensarkivet er downloadet, vises siden Download
licensarkiv
igen.
5 Hvis du bruger en backupserver, skal du kopiere arkivet
“QLALicense.dat” til mappen “Server” i din QLA-programmappe
på backupserveren, inden du starter den primære server
første gang.
Installation af QLA Control Panel-softwaren
QLA Control Panel-softwaren består af dialogen QLA Control
Panel
, der kommunikerer med serveren for at hjælpe dig med at
overvåge og konfigurere licensbrug. Du kan installere QLA Control
Panel på flere computere for at administrere licenser samtidigt.
Inden du installerer, skal du fjerne tidligere QLA Control
Panel-installationer.
Mac OS
1 Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware.
2 Åbn mappen “QLA 4.01 Installers” på din QLA-cd-rom,
og dobbeltklik på filen “QLA Client 4.01 Installer”.
3 Installationsprogrammet søger efter en relevant Java-version.
Når denne er fundet, vises dialogen
Autentificér.
4 Skriv administratorens brugernavn og kodeord, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
Read me.
Registrering og download af et licensarkiv
Side 14
EMNER
5 Klik på Fortsæt. Dialogen Licensaftale vises.
6 Klik på Fortsæt. Dialogen Jeg accepterer/Jeg accepterer
ikke
vises.
7 Klik på Jeg accepterer. Dialogen Vælg destination vises.
BEMÆRK Du skal acceptere betingelserne i licensaftalen for
at fortsætte.
8 Vælg den placering, hvor du vil installere QLA Control
Panel-softwaren, og klik på
Fortsæt. Dialogen
Serveroplysninger vises.
9 Skriv navnet på den computer, hvor den primære QLA Server
skal køre, i feltet
Navn på server. Dette navn kan være DNS-
navnet eller IP-adressen. Quarks tekniske personale anbefaler,
at du skriver en statisk IP-adresse i dette felt, så dine klienter
altid kan finde serveren.
BEMÆRK Mac OS-klienter genkender ikke DNS-navne. Hvis du
har nogle Mac OS-klienter på dit netværk, og din server er en
Windows-kompatibel computer, skal du skrive en IP-adresse i
feltet
Navn på server.
10 Skriv i feltet Server-portnummer det portnummer, som skal
anvendes af den primære QLA Server.
BEMÆRK Portnummeret skal være mellem 1024 og 65535.
11 Hvis du har en backupserver, skal du i feltet Navn på
backupserver
skrive navnet på den computer, hvor
QLA-backupserveren findes.
12 Skriv i feltet Portnummer på backupserver det portnummer,
som skal anvendes af QLA-backupserveren.
13 Klik på OK. Dialogen Installationstype vises.
14 Klik på Installér.
Efterhånden, som objekter installeres, ændres statuslinjen
Installerer fra tom til fuld. Når alle objekter er installeret, vises
billedet
Færdig.
15 Klik på Afslut.
Windows
1 Inaktivér eventuel virusbeskyttelsessoftware.
2 Åbn mappen “QLA 4.01 Installers” på din QLA-cd-rom,
og dobbeltklik på filen “QLA Client 4.01 Installer.exe”.
3 Vælg et sprog til installationsprogrammet, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
4 Klik på Næste. Dialogen Licensaftale vises.
5 Klik på Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik
derefter på
Næste. Dialogen Installationssted vises.
BEMÆRK Du skal acceptere betingelserne i licensaftalen for
at fortsætte.
6 Angiv det sted, hvor softwaren skal installeres, eller klik på
Gennemse for at finde en destinationsmappe. Klik derefter
Næste. Dialogen Serveroplysninger vises.
7 Skriv navnet på den computer, hvor den primære QLA Server
skal køre, i feltet
Navn på server. Dette navn kan være DNS-
navnet eller IP-adressen. Quarks tekniske personale anbefaler,
at du skriver en statisk IP-adresse i dette felt, så dine klienter
altid kan finde serveren.
Read me.
Installation af QLA Control Panel-softwaren
Side 15
EMNER
8 Skriv i feltet Server-portnummer det portnummer, som skal
anvendes af den primære QLA Server.
BEMÆRK Portnummeret skal være mellem 1024 og 65535.
9 Hvis du har en backupserver, skal du i feltet Navn på
backupserver
skrive navnet på den computer, hvor
QLA Server findes.
10 Skriv i feltet Portnummer på backupserver det portnummer,
som skal anvendes af QLA-backupserveren.
11 Klik på Næste.
Efterhånden, som objekter installeres, ændres statuslinjen
Installerer fra tom til fuld. Når alle objekter er installeret, vises
billedet
Installation fuldført.
12 Klik på Udfør.
Afinstallation af QLA Control Panel-softwaren
Inden du starter med at afinstallere QLA Control Panel, skal du
sikre dig, at det ikke kører. Hvis afinstallationsprogrammet opdager,
at QLA Control Panel kører, vises en advarsel.
Mac OS
1 1 Dobbeltklik på filen “QLA Client 4.01 Uninstaller”
i mappen “_uninstClient” i programmappen
“Quark_License_Administrator”. Dialogen
Velkommen vises.
2 Klik på Fortsæt. Dialogen Bekræftelse vises.
3 Klik på Ja. Dialogen Autentificér vises.
4 Skriv administratorens brugernavn og adgangskode,
og klik på
OK.
5 Afinstallationsprogrammet starter med at fjerne programfilerne
til QLA. Når afinstallationen er færdig, vises billedet
Færdig.
6 Klik på Afslut.
Windows
1 Vælg Start-menuen Þ Programmer Þ
Quark License Administrator Þ Afinstallér QLA Client.
2 Vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog, og klik på OK.
Dialogen
Velkommen vises.
3 Klik på Næste. Afinstallationsprogrammet starter med at fjerne
programfilerne til QLA Control Panel. Når afinstalleringen er
færdig, vises dialogen
Afinstallering fuldført.
4 Klik på Udfør.
Kontakt Quark
Hvis du har problemer med at installere, konfigurere eller bruge
Quark License Administrator, kan du kontakte Quark Inc.
I USA
For teknisk support kan du ringe til 800.788.0045 eller 303.894.3610
mellem 7:00 og 18:00 Mountain Standard Time, mandag til fredag.
For produktinformationer kan du besøge Quarks website
www.quark.com eller sende en e-mail til [email protected]
Read me.
Installation af QLA Control Panel-softwaren
Side 16
EMNER
Udenfor USA
For teknisk support kan du ringe 00800 2505-2606
eller +41 32 7201 414 eller faxe til Quarks tekniske support
på 00800 4627 8275 eller +41 (0) 32 7201 556 mellem 08:30
og 17:30 (dansk tid), mandag til fredag.
For produktinformationer kan du besøge Quarks website
euro.quark.com, eller sende en e-mail til [email protected]
Juridiske oplysninger
©2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Schweiz mht.
indholdet og arrangementet af dette materiale. Alle
rettigheder forbeholdes.
©2000–2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Schweiz og
deres licenshavere mht. teknologien. Alle rettigheder forbeholdes.
Beskyttet af en eller flere US-patenter, nr. 5,541,991; 5,907,704;
6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666; 6,947,959 B1;
6,940,518B2; samt andre patenter under udarbejdelse.
Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel
og indebærer ingen forpligtigelser for Quark Inc. og/eller
Quark Media House Sàrl, Schweiz.
Quark-produkter og -materialer er omfattet af copyright og anden
beskyttelse af intellektuelle rettigheder i USA og andre lande. Ikke-
autoriseret brug eller reproduktion uden Quarks skriftlige samtykke
er forbudt.
QUARK ER IKKE PRODUCENT AF TREDJEPARTSSOFT-
WARE ELLER ANDEN TREDJEPARTSHARDWARE (HEREFTER
KALDET “TREDJEPARTSPRODUKTER”), OG DISSE TREDJE-
PARTSPRODUKTER ER IKKE SKABT, GENNEMGÅET ELLER
AFPRØVET AF QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER
ELLER DISSES LICENSGIVERE. (ASSOCIEREDE SELSKABER
ER PERSONER, AFDELINGER ELLER ENHEDER, DER KON-
TROLLERER, KONTROLLERES AF ELLER ER UNDER SAMME
KONTROL SOM QUARK ELLER DENNES MODERSELSKAB
ELLER ET FLERTAL AF QUARK-AKTIONÆRER, HVAD ENTEN
DISSE EKSISTERER NU ELLER DANNES I FREMTIDEN,
SAMMEN MED PERSONER, AFDELINGER ELLER ENHEDER,
SOM MÅTTE ERHVERVE EN SÅDAN STATUS I FREMTIDEN).
QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG/ELLER
DISSES LICENSGIVERE GIVER INGEN GARANTIER, HVER-
KEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED
HENSYN TIL QUARKS PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER
ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRERS PRODUKTER OG
TJENESTEYDELSER, DERES EGNETHED SOM HANDELS-
VARE ELLER DERES EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
QUARK, QUARKS ASSOCIEREDE SELSKABER OG DISSES
LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED
HENSYN TIL QUARKS PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER
OG TREDJEPARTSLEVERANDØRERS PRODUKTER OG TJENE-
STEYDELSER. ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER,
DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER
ACCESSORISKE, OG HVAD ENTEN DISSE FREMSÆTTES
AF DISTRIBUTØRER, DETAILHANDLERE, XTENSIONS-
UDVIKLERE ELLER ANDRE ELLER EJ, FRASKRIVER QUARK,
Read me.
Kontakt Quark
Side 18
EMNER
Quark er et varemærke, der tilhører Quark Inc. og alle relevante
tilknyttede selskaber, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. og i mange andre
lande. Quark-logoet er et varemærke, der tilhører Quark Inc. og alle
relevante, tilknyttede selskaber.
Microsoft, Outlook og Windows er registrerede varemærker,
der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Sun, Sun Microsystems, Sun-logoet og Solaris er varemærker
eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems Inc.
i USA og andre lande. Alle SPARC-varemærker anvendes under
licens og er varemærker, der tilhører SPARC International Inc.
i USA og i andre lande.
Java og alle Java-baserede mærker er varemærker eller registre-
rede varemærker, der tilhører Sun Microsystems Inc. i USA og i
andre lande og anvendes under licens.
Dette produkt indeholder kode, der er licenseret fra RSA
Data Security.
Mac OS, Panther og Tiger er registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Apple Computer Inc. i USA og
andre lande.
Netscape Navigator er et registreret varemærke, der tilhører
Netscape i USA og andre lande.
Alle øvrige mærker tilhører deres respektive ejere.
Read me.
Juridiske oplysninger
/

Denne vejledning er også velegnet til