Abus FU8330 Betjeningsvejledning

Mærke
Abus
Kategori
vanddetektorer
Model
FU8330
Type
Betjeningsvejledning
32
Forord
Kære kunde.
Tak, fordi du har valgt at købe denne
trådløse vandalarm. Dette apparat er et
produkt, som er bygget iht. den nyeste
tekniske udvikling.
Produktet opfylder kravene i de gældende
europæiske og nationale retningslinjer.
Overensstemmelsen er dokumenteret, de
pågældende erklæringer og dokumenter
befinder sig hos producenten.
Som bruger er du forpligtet til at følge
denne betjeningsvejledning for bevare
denne tilstand og sikre en farefri brug! I
tilfælde af spørgsmål bedes du henvende
dig til din forhandler.
Overhold anvisningerne og
henvisningerne i denne vejledning!
Hvis du ikke overholder denne
vejledning, bortfalder dit
garantikrav! For følgeskader
påtager vi os intet ansvar!
Produktet må ikke forandres eller
ombygges.
!
33
Batteriadvarselshenvisninger
Apparatet forsynes med jævnspænding af
et 3 V-lithiumbatteri. For at garantere en
lang levetid og undgå brande og kvæstelser
skal du overholde følgende henvisninger:
Batteriet må ikke bortskaffes med
husholdningsaffaldet.
Batteriet må ikke udsættes direkte
for en varmekilde eller solindstråling
og må ikke opbevareres på et sted
med meget høj temperatur.
Batteriet må ikke brændes.
Batteriet må ikke komme i berøring
med vand.
Batteriet må ikke skilles ad, stikkes i
eller beskadiges.
Batterikontakterne må ikke
kortsluttes.
Batteriet må ikke komme i
hænderne på små børn.
Batteriet er ikke genopladeligt.
Indledning
Vandalarmen FU8330 reagerer på væsker
og vand og melder det videre til Secvest,
hvis de forekommer. Den består af en
sender og en sensor, der er forbundet med
hinanden med et kabel. Vandalarmen kan
også inverteres. Den sender i det tilfælde,
så snart sensoren er tør.
34
Tekniske data
3 V-lithiumbatteri CR2
Indtil 3 år
I (-10 °C til +55 °C)
2
868,6625 MHz
ca. 90 g
90*35*30 mm (sender)
45*10*15 mm (sensor)
ca. 1 m
Valg af monteringsstedet
Placér vandalarmen på et sted, som under
alle omstændigheder oversvømmes meget
tidligt, hvis der trænger vand ind. Derved
garanteres det, at en alarm udløses så
hurtigt som muligt.
Montér den trådløse sender på et sted med
så gode sendeegenskaber som muligt. En
optimal position kan bestemmes ideelt med
den trådløse testboks. Montér den så højt
som muligt. På den måde beskyttes
senderen mod beskadigelse i tilfælde af en
vandskade. Sørg for, at senderen
installeres på en plan flade med
kontakterne til vandsensoren nedad.
35
Montage
Åbn den trådløse senders hus. Løsn
printkortets fastgørelsesskrue, og tag
forsigtigt printkortet ud af huset. Montér den
trådløse sender på den ønskede sted. Skru
bagsiden af detektorens hus på væggen.
Fastgør nu printkortet igen i huset, og læg
det vedlagte lithium-batteri i, så polerne
vender rigtigt. Tilslut vandsensorens kabel
til senderens skruepol.
Fastgørelse af vandsensoren:
Vælg et sted, som oversvømmes meget
tidligt ved en vandskade.
Foretag efter behov ændringer af
indstillingerne af den trådløse sender ved
hjælp af jumperne.
Indstillingsmuligheder
Jumper: Disable Tamp
Når jumperen er sat i, er detektorens
sabotagekontakt ikke aktiv. Detektorhuset
kan derefter åbnes uden at udløse en
sabotagealarm.
Jumper: Disable View State
Når jumperen er sat i, lyser lysdioden, så
snart sensoren registrerer vand.
Jumper: Alarm on Dry
Når jumperen er sat i, reagerer detektoren
ikke længere ved kontakt med vand, men
36
så snart den ikke længere har kontakt med
vand.
Jumper: Super Disable
Når jumperen er sat i, sendes der ingen
supervisionsmeldinger til alarmcentralen.
Det fører til en længere levetid for batteriet.
Sørg for, at supervision er deaktiveret på
alarmcentralen, før denne jumper sættes i.
Indkodning
1. Indstil det trådløse alarmanlæg Secvest
på indlæringsmodus. Se vejledningen til
alarmcentralen.
2. Udløs vandalarmens sabotagekontakt
for at sende en sabotagemeddelelse til
det trådløse alarmanlæg.
Alarmcentralen kvitterer registreringen
af detektoren med en dobbelttone. Efter
indkodningen skal detektoren og
tildeles zonetypen: „Teknisk alarm“.
3. Kontrollér, at detektoren er registreret af
dit trådløse alarmanlæg, og tilslut
derefter detektoren igen.
37
Dette apparat opfylder kravene i følgende
EU-direktiv: 1995/5/EF direktiv om radio- og
teleterminaludstyr samt gensidig
anerkendelse af udstyrets
overensstemmelse.
Overensstemmelseserklæringen kan
rekvireres hos:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
D-86444 Affing
GERMANY
www.abus-sc.eu
/