Vega LoRa Gateway Supplementary instructions

Mærke
Vega
Model
LoRa Gateway
Type
Supplementary instructions
Supplerende vejledning
LoRa-Gateway
Gateway med LoRaWAN-interface til brug
sammen med VEGA-sensorer
Document ID: 65719
2
Indholdsfortegnelse
LoRa-Gateway • Gateway med LoRaWAN-interface til brug sammen med VEGA-sensorer
65719-DA-210219
Indholdsfortegnelse
1 For din sikkerhed ..................................................................................................................... 3
1.1 Tilsigtet brug..................................................................................................................... 3
1.2 Generelle anvisninger ...................................................................................................... 3
2 Produktbeskrivelse .................................................................................................................. 4
3 Montering og tilslutning .......................................................................................................... 5
3.1 Montering ......................................................................................................................... 5
3.2 Tilslutning ......................................................................................................................... 5
4 Ibrugtagning ............................................................................................................................. 6
5 Tillæg......................................................................................................................................... 7
5.1 Tekniske data ................................................................................................................... 7
Datostempel: 2021-02-15
3
1 For din sikkerhed
LoRa-Gateway • Gateway med LoRaWAN-interface til brug sammen med VEGA-sensorer
65719-DA-210219
1 For din sikkerhed
1.1 Tilsigtet brug
LoRa-Gateway bruges til trådløs overførsel af måle- og diagnosedata
fra LoRa-sensorer til en VEGA-server.
1.2 Generelle anvisninger
Den supplerende vejledning beskriver ibrugtagningen af LoRa-Ga-
tewayen sammen med LoRa-sensorer. Den er et supplement til den
originale brugermanual fra rmaet Kerlink. Yderligere informationer
ndes under https://www.kerlink.com.
4
2 Produktbeskrivelse
LoRa-Gateway • Gateway med LoRaWAN-interface til brug sammen med VEGA-sensorer
65719-DA-210219
2 Produktbeskrivelse
Leveringsomfanget består af:
LoRa-Gateway
Stikmodul (kun på indoor-versionen)
Strømforsyning med PoE-injector (kun på outdoor-versionen)
Montageadapter (kun på outdoor-versionen)
VEGA-SIM kort
Dokumentation
Nærværende brugermanual
Quick Start Guide fra Kerlink
Informationsblad " PINs og koder" med adgangsdata
LoRaWAN står for Long Range Wide Area Network. Dette netværk
muliggør en meget eektiv forsendelse af data fra mange sensorer
med lang rækkevidde. Det meget lave energiforbrug sikrer, at batterid-
revne sensorer kan bruges i mange år uden at batteriet skal udskiftes.
LoRa-Gateway får måle- og diagnosedata via LoRaWAN fra tilsva-
rende kongurerede LoRa-sensorer. Gatewayen samler de modtagne
data og sender dem videre til VEGA Inventory System via mobiltele-
foni.
Overførsel af måleværdier og meldinger sker via GSM-/GPRS-/
UMTS-/LTE-net.
Gatewayen fås i to versioner:
Indoor-version til brug i kontorer og boliger
Outdoor-version til brug i hårde omgivelser såsom værksteder og
produktionshaller samt udendørs
Der kræves en mobiltelefonikontrakt med frigivet SIM-kort til målevær-
diernes overførsel. VEGA-SIM kort følger derfor med ved leveringen
af gatewayen.
Leveringsomfang
Hvad er LoRaWAN?
Anvendelsesområde
VEGA-SIM kort
5
3 Montering og tilslutning
LoRa-Gateway • Gateway med LoRaWAN-interface til brug sammen med VEGA-sensorer
65719-DA-210219
3 Montering og tilslutning
3.1 Montering
Begge versioner af LoRa-Gateway skal monteres på en væg. For
outdoor-versionen kan den også monteres på et rør. Detaljer til mon-
teringen ndes i den originale vejledning fra Kerlink, der følger med
instrumentet ved leveringen.
Kontrollér før monteringen, om det ønskede monteringssted har
tilstrækkelig netdækning (signalstyrke).
3.2 Tilslutning
Spændingsforsyningen sker via det leverede stikmodul. Skub en
passende stikdåseadapter på strømforsyningen.
Spændingsforsyning sker via " Power over Ethernet" (PoE). Den med-
følgende PoE-injector eller en allerede installeret PoE-tilslutning kan
bruges. PoE-tilslutningen skal kun bruges til spændingsforsyningen,
der sker her ingen dataoverførsel, denne sker via mobiltelefoni.
Bemærk:
En PoE-injector må kun bruges indendørs. Det er ikke tilladt at monte-
re den udendørs. Der skal bruges et Ethernet patchkabel i den rigtige
længde til tilslutningen hos kunden.
Detaljer om spændingsforsyningen ses i de tekniske data i tillægget
eller i den originale brugermanual fra Kerlink.
Monteringsmuligheder
Monteringsposition
Spændingsforsyning
indoor-version
Spændingsforsyning
outdoor-version
6
4 Ibrugtagning
LoRa-Gateway • Gateway med LoRaWAN-interface til brug sammen med VEGA-sensorer
65719-DA-210219
4 Ibrugtagning
VEGA-SIM kort er sat i på fabrikken og alle nødvendige parametre er
allerede kongureret. Når gatewayen påtrykkes spænding, er den klar
til brug uden yderligere konguration.
7
5 Tillæg
LoRa-Gateway • Gateway med LoRaWAN-interface til brug sammen med VEGA-sensorer
65719-DA-210219
5 Tillæg
5.1 Tekniske data
Spændingsforsyning
Strømforsyning indoor-version
Ʋ Indgang 100 … 240 V AC, 0,3 A
Ʋ Udgang 12 V DC, 0,5 A
PoE-injektor outdoor-version
Ʋ Indgang 100 … 240 V AC, 0,67 A
Ʋ Udgang 55 V DC, 0,54 A
PoE-interface
Spændingsforsyning 48 V DC, 140 mA
Stiksamling RJ45
Kommunikation
Sensor -> LoRa-Gateway LoRaWAN
LoRa-Gateway -> VEGA Inventory
System
Mobiltelefoni (3G/4G)
Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur
Ʋ Indoor-version -20 … +55 °C (-4 … +131 °F)
Ʋ Outdoor-version -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Elektrisk beskyttelse
Kapslingsklasse
Ʋ Indoor-version IP30
Ʋ Outdoor-version IP67
Printing date:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
65719-DA-210219
Oplysninger om leveringsomfang, anvendelse, indsats og driftsbetingelser for
sensorerne og analysesystemer svarer til det kendskab, man havde på tidspunktet
for trykningen.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021
Phone +49 7836 50-0
www.vega.com
/