König KN-CP40 Specifikation

Mærke
König
Kategori
navigeringskompasser
Model
KN-CP40
Type
Specifikation
36
Συντήρηση:
Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Εγγύηση:
Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή
μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης
χρήσης του προϊόντος.
Γενικά:
Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία
προειδοποίηση.
Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.
Προσοχή:
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό
σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.
DANSK
1. Funktioner:
1. Fire knapper: SET, COMPASS, HISTORY, ALTI
2. Time-, minut-, sekundvisning
3. Valg mellem 12/24-timers format
4. Valg mellem° C/° F format
5. Vejrudsigt i 4 tilstande: solskin, let overskyet, overskyet, regn
6. Indendørs temperaturområde (-10 ° C~50 ° C), prøvecyklus:
30 sekunder
7. Kompasfunktion
8. Højdemålerfunktion
9. Højdeenhed: valg mellem M/Fod
10. Lufttryk historisk register
11. Lufttryksenhed: valg mellem hpa/mmHg/inHg
2. Tænding og nulstilling:
Ved tænding eller nulstilling, vises det fulde LCD- display i 3 sekunder
LED-lampen tændes i 3 sekunder
normal funktion
37
3. Knapfunktion:
Funktion
Betjening
SET HIST COMPASS ALTI
Standard
funktion
Tryk på Tjek dato Tjek
historisk
register
Gå til kompas-
funktion
Højde høj
funktion
Hold Gå til indstillings-
funktion
Gå til kontrol-
funktion
Test absolut
højde
Indstil
funktion
Tryk på Bekræft indstilling Forlad
indstillings-
funktion
Et trin fremad Et trin fremad
Hold 8 trin/sekunder
fremad
8 trin/sekunder
fremad
3.1. Indstilling af normal funktion
1. Tryk på “SET” for at skifte mellem tid og dato.
2. Hold “SET” inde i 2 sekunder for at gå til indstillingsfunktion.
3. Hold “SET” inde i 12 sekunder for at slukke, tryk på en vilkårlig knap for
at tænde.
4. Når højde vises, tryk på “HIST” for at kontrollere historisk register for
højde.
5. Når barometer vises, tryk på “HIST” for at kontrollere historisk register
for lufttryk.
6. Tryk på “COMPASS” for at gå til kompasfunktion.
7. Hold “COMPASS” inde for at gå til kontrolfunktion for kompas.
8. Tryk på “ALTI” for at skifte højde for visning af højde.
9. Hold “ALTI” inde for at teste absolut højde.
10. Når “SET” holdes, holdes “COMPASS” inde igen, for at gå til indstilling
af magnetisme afbøjningsvinkel.
11. LED-lampe tændes, hvis der trykkes på en knap.
3.2. Indstillingsfunktion
1. I normal funktion, tryk på “SET” i 2 sekunder for at gå til
indstillingsfunktion.
2. 1 Hz vil blinke under indstillingen.
3. Rækkefølge for indstillinger: 12/24
time
minut
år
måned
dato
° C/° F
HPA/mmHg/inHg
M/FOD.
4. Tryk på “SET” for at bekræfte indstillingerne.
5. Tryk på “ALTI” én gang, indstillingen vil gå et trin fremad; hold tasten
nede i 2 sekunder, den vil gå 8 trin/sekunder fremad.
6. Tryk på “COMPASS” én gang, indstillingen vil gå et trin tilbage; hold
tasten nede i 2 sekunder, den vil gå 8 trin/sekunder tilbage.
7. Systemet vil forlade automatisk hvis der ikke trykkes på en tast i
15 sekunder, den indstillede værdi vil blive gemt.
3.3. Visningsfunktion
1. Under visning af dato, vil den forlade til tidsfunktion, hvis der ikke
trykkes på en tast i 15 sekunder.
2. Under visning af kompas, vil den forlade automatisk, hvis der ikke
trykkes på en tast i 30 sekunder.
3. Under kontrol af historisk register, vil den forlade automatisk, hvis der
ikke trykkes på en tast i 15 sekunder.
38
3.4. Kompasfunktion
1. Tryk på “COMPASS” for at gå til kompasfunktion.
2. Hold “COMPASS” nede for at gå til kontrolfunktion, i dette øjeblik skal
produktet placeres vandret, drejes en hel omgang, afslut kontrollen,
og tryk på “COMPASS” igen for at forlade kontrolfunktion og gå til
kompasfunktion, start kontrolretning (følg venligst trinene herover
nøjagtigt, for at opnå korrekte resultater).
3. Når “SET” holdes, hold “COMPASS” inde igen, for at gå til indstilling
af magnetisme afbøjningsvinkel (område:+/- 90 grader), tryk på “HIST”
for at forlade, efter afslutning af indstillingerne eller menuen vil forlade
automatisk efter 15 sekunder.
4. Sørg for at holde kompasset væk fra magnetfelter under brug. For at
forstærke nøjagtigheden, gentag venligst trinene for kontrolfunktion,
når der skiftes miljø eller batterierne udskiftes.
3.5. Højdefunktion
1. Tryk på “ALTI” for at gå til kontrol af højde for højdefunktion (abs), i
denne funktion måles højden og skærmen opdateres hver 5 sekunder.
2. I normal funktion, hold “ALTI” nede for at gå til kontrol af relativ
højdefunktion (rel.), højden vil blive slettet, og starte kontrol af højde fra
NUL til destination.
3. Højde måleområde: - 1000 fod~30000 fod (-305 m~9144 m), hvis
højden er uden for dette område vises “Err”.
3.6. Barometerfunktion
1. Denne funktion er også under normal funktion, lufttryksværdien vises
for aktuelle forhold, lufttrykket måles hver 30 sekunder og displayet
opdateres.
2. Når “SET” holdes, hold “ALTI” inde igen, for at gå til lufftryksværdi
korrekt funktion.
3. Barometer måleområde: 301 hpa~1051 hpa, hvis måling er uden for
dette område vises “Err”.
3.7. Temperaturfunktion
1. Temperatur måleområde: -10 ° C~50 ° C
2. Måleperiode: 30 sekunder
3. Temperatur opløsning: +/-0,1 ° C
Sikkerhedsforholdsregler:
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE
FORSIGTIG:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må
dette produkt, f.eks. når der kræves service, KUN
åbnes af en autoriseret tekniker. Frakobl
produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem. Udsæt
ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende
rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet
eller for skade på grund af forkert brug af dette produkt.
Generelt:
Design og specikationer kan ændres uden varsel.
Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
39
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Der ndes særlige indsamlingssystemer
for disse produkter.
NORSK
1. Egenskaper:
1. Fire knapper: SETT (sett), COMPASS (kompass), HISTORY (historie),
ALTI (høyde)
2. Time, minutt, andre display
3. 12/24 timer kan velges
4. °C/°F kan velges
5. Værvarsling for 4 tilstander: sol, delvis sol, skyet, regn
6. Innendørs temperaturområde (-10 °C~50 °C), prøvesyklus: 30 sekunder
7. Kompass
8. Høydemåler
9. Høydeenhet: M/Fot kan velges
10. Lufttrykkshistorikk
11. Lufttrykksenhet: hpa/mmHg/inHg kan velges
2. Påslåing og nullstilling:
Når enheten slås på eller nullstilles, vil LCD- display være helt på i
3 sekunder
LED-lyset i 3 sekunder
Normal modus
3. Knappenes funksjon:
Funksjon
Drift
SET HIST COMPASS ALTI
Standard-
modus
Trykk Sjekk dato Sjekk
historikk
Gå til kompass-
modus
Høydemålings-
modus
På vent Gå til
innstillings-
modus
Gå til sjekk ut-
modus
Test absolutthøyde
Sett-
modus
Trykk Bekreft
innstilling
Gå ut av
sett-modus
Et steg frem Et steg frem
På vent 8 steg/sekunder
frem
8 steg/sekunder
frem
/