Denver BTH-150BLUE Brugermanual

Mærke
Denver
Kategori
mobile headset
Model
BTH-150BLUE
Type
Brugermanual
06
DEN
Tillykke med dine nye hovedtelefoner og tak fordi, du valgte at købe vores Bluetooth-hovedtelefoner.
Læs betjeningsvejledningen grundigt, så du kan komme godt i gang.
Forsigtig
1. Sluk hovedtelefonerne, og læg dem i æsken, så du ikke beskadiger, ridser eller bøjer dem, når de ikke
er i brug i længere tid. Forlæng batteriets levetid ved at oplade det hver 6. måned.
2. Oplad batteriet inden brug, hvis hovedtelefonerne ikke har været brugt længe.
3. Batteriet i hovedtelefonerne er et originalbatteri – vi anbefaler ikke, at du selv forsøger at udskifte det.
4. Opbevar hovedtelefonerne på et tørt sted.
5. Brug ikke dette produkt på steder, hvor temperaturen overstiger 60oC, og undgå brand.
6. Undlad at bøje eller vride i bøjlen, så den ikke går ud af facon.
7. Udsæt ikke ørepuderne for slid, der overstiger alm. daglig brug.
8. Undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du oplever tinnitus, bør du skrue ned for
lyden eller afbryde afspilningen. Skru ikke pludseligt op for lyden. Skru langsomt op for lyden, så du
undgår høreskader, der skyldes høj lydstyrke.
9. Hvis du anvender hovedtelefonerne i trafikken, skal du være opmærksom på dine omgivelser.
Indhold:
Headsættet omfatter følgende dele:
Bluetooth headsæt x 1
Betjeningsvejledning x 1
2,5 mm – 3,5 mm lydkabel x 1
Micro USB-kabel til opladning x 1
Next Song / Volume +
Previous Song / Volume -
On & Off / Play & Pause
Line-in
Micro USB Charging Port
Indicator
Mic
EN
NEXT SONG/ VOLUME+
PREVIOUS SONG/ VOLUME-
On & Off / Play & Pause
Micro USB Charging Port
Line-in
MIC
Indicator
DA
Næste musikfil / Vol +
Forrige musikfil / Vol -
Tænd & sluk / Afspil & pause
Micro USB ladeterminal
Linjeindgang
Mikrofon
Indikator
Tænde: Tryk og hold multifunktionsknappen i ca. 3 sekunder. Hovedtelefonerne aktiverer automatisk
Bluetooth parringstilstand, og LED-indikatoren blinker hurtigt skiftevis rødt og blåt .
Slukke: Tryk og hold multifunktionsknappen i ca. 3 sekunder.
Opkald: Tryk kort på multifunktionsknappen for at besvare et opkald; Tryk og hold multifunktionsknappen
for at afvise eller afslutte et opkald; Tryk kort på multifunktionsknappen to gange for at ringe op til sidst
kaldte nummer.
Skifte musiknummer: Tryk kort på knappen +/-.
Justere lydstyrken: Tryk og hold knappen +/-. Når lydstyrken når maks. niveau, afgiver
hovedtelefonerne et bip
Parring:
1. Sørg for, at din telefon eller anden Bluetooth-enhed er tændt.
2.Sådan parres hovedtelefonerne, hvis de ikke tidligere har været parret med en enhed: Tænd
hovedtelefonerne. Hovedtelefonerne aktiverer parringstilstand, og LED-indikatoren blinker hurtigt
skiftevis rødt og blåt. Hvis du vil parre hovedtelefonerne med en anden enhed end den, de tidligere har
været parret med, skal du sikre dig, at den tidligere parrede enhed er slukket.
3. Aktivér Bluetooth på din telefon eller Bluetooth-enhed, og søg efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg “Denver BTH-150” på listen over fundne enheder på din telefon eller Bluetooth-enhed.
5. Når forbindelsen er oprettet, lyser LED-indikatoren konstant blåt.
Opladning af batteriet:
Forbind Micro USB-kablet til USB-ladeterminalen på hovedtelefonerne, og forbind kablets andet stik til en
USB-port på din computer eller anden USB-opladningsenhed. LED-indikatoren lyser rødt under
opladningen. Når hovedtelefonerne er fuldt opladede, skifter LED-indikatoren til blåt.
Advarsel om lavt batteriniveau:
Når batterispændingen når under 3,2 V, afgives et advarselsbip hvert 15. sekund.
Nedlukning pga. lavt batteriniveau:
Når batterispændingen når under 3,0 V, slukker hovedtelefonerne automatisk.
Anvendelse:
Denver BTH-150 kan foretage og modtage håndfri opkald til/fra din kompatible mobiltelefon, og du kan
lytte til musik fra en kompatibel Bluetooth-enhed, men hovedtelefonerne skal befinde sig indenfor en
rækkevidde på 15 meter uden forhindringer imellem.
Hovedtelefonerne overholder standarden Bluetooth 5.0 og understøtter følgende profiler:
Hovedtelefonprofil (HSP), Håndfri profil (HFP), Avanceret audiodistributionsprofil (A2DP).
07
08
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer,
der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.
Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På
denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstem- melse med lovgivningen
og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt
bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller
bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske
forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne model DENVER BTH-150 er i overensstemmelse med
direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse. Gå venligst ind
på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: BTH-150
Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads".
Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maximal udgangseffekt: 14dBm
Advarsel, indeholder lithiumbatteri
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denverelectronics
Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.
/

Denne vejledning er også velegnet til