Matrix GO-S23 Brugervejledning

Mærke
Matrix
Kategori
fitness, gymnastik
Model
GO-S23
Type
Brugervejledning
13
TRAININGSOPPERVLAK
1,1 M
(43,4”)
1,48 M
(58,3”)
VRIJE RUIMTE
0,6 M (2 FT)
DOORGANG
NEDERLANDS
UDPAKNING
Tak fordi du har købt et MATRIX Fitness-produkt. Det kontrolleres, inden det emballeres. Maskinen
sendes adskilt i flere dele, for at den kan emballeres på kompakt vis. Inden maskinen samles, skal
du kontrollere, at alle komponenterne er til stede, ved at sammenligne med hvert diagram. Tag
forsigtigt maskinen ud af kassen, og bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser.
Træningsudstyret skal samles af et uddannet samlingsteam eller være samlet på forhånd før levering.
FORSIGTIG
For at undgå personskader og beskadigelse af rammekomponenterne skal du sørge for
at have den fornødne hjælp til at fjerne delene fra kassen. Sørg for at montere udstyret
pået stabilt grundlag, og sørg for, at maskinen bringes i vater. Sørg for, at der er et frirum
på mindst 60 cm (24) omkring MATRIX-styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og
passage. Bemærk: ADA anbefaler mindst 91 cm frirum i siderne for personer i kørestole.
GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE (niet meegeleverd)
L-vormige inbussleutel van 3 mm L-vormige inbussleutel van 10 mm
L-vormige inbussleutel van 4 mm Kruiskopschroevendraaier
L-vormige inbussleutel van 5 mm Steeksleutel van 8 mm
L-vormige inbussleutel van 6 mm Steeksleutel van 17 mm
L-vormige inbussleutel van 8 mm Smeer geleidestangen
Indien er onderdelen ontbreken, kunt u voor assistentie contact opnemen met de plaatselijke MATRIX-dealer in uw land.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
15
SKULDERPRES
2
1
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Det er køberen af MATRIX-produkters eneansvar at instruere alle personer, hvad enten
de er slutbrugeren eller tilsynsførende personale, i korrekt brug af udstyret.
Det anbefales, at alle brugere af MATRIX-træningsudstyr underrettes om følgende inden
brugen af udstyret.
Brug ikke udstyr til andet, end det er designet til eller beregnet til af producenten. Det er
yderst vigtigt, at MATRIX-udstyr bruges korrekt for at undgå personskader.
MONTERING
1. STABIL OG PLAN OVERFLADE: MATRIX-træningsudstyr skal monteres på et stabilt
grundlag og skal nivelleres korrekt.
2. FASTGØRELSESUDSTYR: Producenten anbefaler, at alt stationært MATRIX-
styrketræningsudstyr fastgøres til gulvet for atstabilisere udstyret og undgå, at det
vipper eller vælter. Dette skal udføres af en autoriseret leverandør.
Alle fastgørelsespunkter skal kunne modstå en trækpåvirkning på 3,3 kN (750 lbs.).
VEDLIGEHOLDELSE
1. BRUG IKKE udstyr, der er beskadiget eller har slidte eller ødelagte dele. Brug kun
reservedele fra den lokale MATRIX-forhandler i dit land.
2. LAD MÆRKATER OG NAVNESKILTE SIDDE: Du må ikke fjerne mærkaterne af nogen
grund. De indeholder vigtige oplysninger. Hvis de er ulæselige eller mangler, skal du
kontakte din MATRIX-forhandler for at få nogle nye tilsendt.
3. VEDLIGEHOLD ALT UDSTYR: Præventiv vedligeholdelse er nøglen til træningsudstyr,
der fungerer gnidningsfrit, samt til at minimere dit ansvar. Udstyret skal efterses med
jævne mellemrum.
4. Sørg for, at enhver, der foretager justeringer eller vedligeholdelse eller reparationer
af nogen art, er kvalificeret til det. Påanmodning vil vores MATRIX-forhandlere
tilbyde oplæring i service og vedligeholdelse på vores erhvervsanlæg.
YDERLIGERE BEMÆRKNINGER
Dette udstyr må kun bruges i områder, der er under opsyn, hvor adgang og kontrol
er specifikt reguleret af ejeren. Det er op til ejeren at afgøre, hvem der kan bruge
dette motionsudstyr. Ejeren skal tage en brugers pålidelighed, alder, erfaring osv.
ibetragtning.
Dette træningsudstyr lever op til branchestandarderne for stabilitet, når det anvendes
til dets tilsigtede brug i overensstemmelse medde instruktioner, som leveres af
producenten.
Dette udstyr er kun til indendørs brug.Dette træningsudstyr er et klasse
S-produkt (designet til professionel brug, f.eks. i et fitnesslokale). Dette
træningsudstyr er i overensstemmelse med EN ISO 20957-1 og EN 957-2.
ADVARSEL
DER KAN SKE DØD OG ALVORLIGE PERSONSKADER
MED DETTE UDSTYR. FØLG DISSE FORHOLDSREGLER
FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER!
1. Hold børn under 14 år på afstand af dette
styrketræningsudstyr. Teenagere skal altid være
under opsyn, når de bruger dette udstyr.
2. Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende erfaring og
kendskab, medmindre de er blevet superviseret
eller instrueret i, hvordan udstyret bruges, af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
3. Alle advarsler og instruktioner skal læses, og der
skal modtages korrekt instruktion inden brug.
Brug KUN dette udstyr til dets tilsigtede formål.
4. Efterse maskinen inden brug. BRUG IKKE
maskinen, hvis den er beskadiget eller ikke
funktionsdygtig.
5. Overskrid ikke dette udstyrs vægtkapacitet.
6. Kontrollér, at indstillingsstiften er sat helt ind
i vægtmagasinet.
7. Sæt ALDRIG stiften i vægtmagasinet med
hovedpladen løftet. Vælg altid den ønskede vægt
med magasinet i bund.
8. Brug ALDRIG dumbbells eller andet udstyr til at
øge vægtmodstanden. Brug kun det udstyr, der
er leveret direkte af producenten.
9. Forkert eller for intensiv træning kan medføre
skader på helbredet. Stop med at motionere, hvis
du føler dig dårlig eller svimmel. Bliv undersøgt af
en læge, før du begynder på et træningsprogram.
10. Hold kroppen, tøjet, håret og fitnesstilbehør væk
fra alle bevægelige dele.
11. Hvis der er justerbare stop, skal de bruges til
enhver tid.
12. Når du justerer eventuelle justeringsmekanismer
(stopposition, sædeposition, pladens placering,
bevægelsesbegrænser, remskiveslæden eller
enhver anden type mekanisme), skal du inden
brug sørge for, at den justerbare mekanisme er
helt i indgreb for at forhindre utilsigtet bevægelse.
13. Producenten anbefaler, at dette udstyr fastgøres
til gulvet for at stabilisere det og undgå, at det
vipper eller vælter. Brug en autoriseret leverandør.
14. Hvis udstyret IKKE er fastgjort til gulvet: Fastgør
ALDRIG modstandsstropper, reb eller andre
anordninger til dette udstyr, da det kan medføre
alvorlige personskader. Brug ALDRIG dette udstyr
som støtte under udstrækning, da dette kan
medføre alvorlige personskader.
15. FJERN IKKE DENNE MÆRKAT. UDSKIFT DEN, HVIS
DEN ER BESKADIGET ELLER ULÆSELIG.
DANSK
16
GARANTI
Er du bosiddende i Nordamerika, kan du besøge matrixfitness.com for
at få oplysninger om garanti samt undtagelser og begrænsninger.
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Maksimal brugervægt 159 kg / 350 lb
Maks. træningsvægt 47,3 kg / 105 lb
Produktvægt 160 kg / 353 lb
Vægtstakke 45 kg / 100 lb
Tilføjelsesvægt 2,3 kg / 5 lb, eectieve weerstand
Samlede mål
(L x B x H)*
148 x 110,5 x 141 cm /
58,4” x 43,5” x 55,5”
* Sørg for, at der er et frirum på mindst 60 cm (24″) omkring MATRIX-
styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage. Bemærk:
ADA anbefaler mindst 91 cm frirum i siderne for personer i kørestole.
VEDLIGEHOLDELSESTJEKLISTE
HANDLING HYPPIGHED
Rengør betrækket
1
Dagligt
Efterse kablerne
2
Dagligt
Rengør styrestængerne Månedligt
Efterse skruer og bolte Månedligt
Efterse rammen Hvert halve år
Rengør maskinen Efter behov
Rengør håndtagene
1
Efter behov
Smør styrestængerne
3
Efter behov
1
Betræk og greb skal rengøres med en mild sæbe og vand eller et rengøringsmiddel,
der ikke indeholder ammoniak.
2
Kablerne skal efterses for revner eller trævler og om nødvendigt straks udskiftes.
Hvis kablet er overdrevet slapt, skal det strammes uden at løfte hovedpladen.
3
Styrestængerne skal smøres med et teflonbaseret smøremiddel. Påfør smøremidlet
på en bomuldsklud, og påfør op og ned af styrestængerne.
DREJNINGSMOMENTVÆRDIER
M10-bolte (Nyloc-møtrik og Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lb
M8-bolte 25 Nm / 18 ft-lb
M8-plastik 15 Nm / 11 ft-lb
M6-bolte 15 Nm / 11 ft-lb
Øjebolte på støtteplade 10 Nm / 7 ft-lb
DANSK
KORREKT BRUG
1. Overskrid ikke dette træningsudstyrs vægtgrænser.
2. Indstil eventuelle sikkerhedsstop til den passende højde.
3. Juster eventuelt sædepladerne, benpladerne, fodpladerne,
bevægelsesbegrænsere eller andre former for justeringsmekanismer til en
komfortabel udgangsposition. Kontrollér, at justeringsmekanismen er helt låst,
for at forhindre utilsigtet bevægelse og undgå personskader.
4. Sæt dig på bænken (eventuelt), og placer dig, så du kan udføre øvelsen.
5. Brug ikke tungere vægte, end du kan løfte og kontrollere på sikker vis.
6. Fuldfør øvelsen på kontrolleret vis.
7. Sæt vægten tilbage til dens startposition, hvor den understøttes fuldt ud.
17
TRÆNINGSOMRÅDE
1,1 M
(43,4”)
1,48 M
(58,3”)
FRIT OMRÅDE
0,6 M (2 FT)
BRED PASSAGE
UDPAKNING
Tak fordi du har købt et MATRIX Fitness-produkt. Det kontrolleres, inden det emballeres. Maskinen
sendes adskilt i flere dele, for at den kan emballeres på kompakt vis. Inden maskinen samles, skal
du kontrollere, at alle komponenterne er til stede, ved at sammenligne med hvert diagram. Tag
forsigtigt maskinen ud af kassen, og bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser.
Træningsudstyret skal samles af et uddannet samlingsteam eller være samlet på forhånd før levering.
FORSIGTIG
For at undgå personskader og beskadigelse af rammekomponenterne skal du sørge for
at have den fornødne hjælp til at fjerne delene fra kassen. Sørg for at montere udstyret
pået stabilt grundlag, og sørg for, at maskinen bringes i vater. Sørg for, at der er et frirum
på mindst 60 cm (24″) omkring MATRIX-styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og
passage. Bemærk: ADA anbefaler mindst 91 cm frirum i siderne for personer i kørestole.
DANSK
VÆRKTØJ, DER KRÆVES TIL SAMLING (medfølger ikke)
3-mm L-formet unbrakonøgle 10-mm L-formet unbrakonøgle
4-mm L-formet unbrakonøgle Stjerneskruetrækker
5-mm L-formet unbrakonøgle 8-mm gaffelskruenøgle
6-mm L-formet unbrakonøgle 17-mm gaffelnøgle
8-mm L-formet unbrakonøgle Smøring til styrestang
Hvis der mangler nogen dele, bedes du kontakte den lokale MATRIX-forhandler i dit land for at få hjælp.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
18
G
A
E
D
B
A
F
C
B
H
A
A
E
3
Skruer og bolte Antal
A
E
Bolt (M10x25L)
Buet spændeskive (M10)
2
2
4
Skruer og bolte Antal
A
B
H
Bolt (M10x25L)
Flad spændeskive (M10)
Bolt (M10x75L)
4
8
4
2
Skruer og bolte Antal
A
G
Bolt (M10x25L)
Flad spændeskive (Φ10)
2
2
SAMLING AFSLUTTET
1
Skruer og bolte Antal
A
B
C
D
E
F
Bolt (M10x25L)
Flad spændeskive (M10)
Bolt (M8x12L)
Bolt (M10x125L)
Buet spændeskive (M10)
Møtrik (M10)
12
12
2
4
8
4
DANSK
Spænd ikke rammeforbindelserne helt,
før samlingen er fuldført. Vibra-Tite 135
Red Gel eller lignende skal anvendes
på alle fastgørelseselementer, som
ikke er samlet med Nylock-møtrikker.
/