Matrix MG-A86 Brugervejledning

Mærke
Matrix
Kategori
fitness, gymnastik
Model
MG-A86
Type
Brugervejledning
12
KORREKT BRUG
1. Overskrid ikke dette træningsudstyrs vægtgrænser.
2. Indstil eventuelle sikkerhedsstop til en passende højde.
3. Juster eventuelt sædepladerne, benpladerne, fodpladerne,
bevægelsesbegrænsere eller andre former for justeringsmekanismer til en
komfortabel udgangsposition. Kontrollér, at justeringsmekanismen er helt
i indgreb, for at forhindre utilsigtet bevægelse og undgå personskader.
4. Sæt dig på bænken (eventuelt), og placer dig, så du kan udføre øvelsen.
5. Brug ikke tungere vægte, end du kan løfte og kontrollere på sikker vis.
6. Fuldfør øvelsen på en kontrolleret måde.
7. Sæt vægten tilbage til dens startposition, hvor den understøttes fuldt ud.
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Maksimal brugervægt 159 kg / 350 lb
Maks. træningsvægt 136 kg / 300 lb
Produktvægt 62 kg / 137 lb
Samlede mål
(L x B x H)*
166 x 60.5 x 53.5 cm /
65.3” x 23.8” x 21”
* Sørg for, at der er et frirum på mindst 60 cm (24″) omkring MATRIX-
styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage. Bemærk:
ADA anbefaler mindst 91 cm frirum i siderne for personer i kørestole.
VEDLIGEHOLDELSESTJEKLISTE
HANDLING HYPPIGHED
Rengør betrækket
1
Dagligt
Efterse kablerne
2
Dagligt
Rengør styrestængerne Månedligt
Efterse skruer og bolte Månedligt
Efterse rammen Hvert halve år
Rengør maskinen Efter behov
Rengør håndtagene
1
Efter behov
Smør styrestængerne
3
Efter behov
1
Betræk og greb skal rengøres med en mild sæbe og vand eller et rengøringsmiddel,
der ikke indeholder ammoniak.
2
Kablerne skal efterses for revner eller trævler og om nødvendigt straks udskiftes.
Hvis kablet er overdrevet slapt, skal det strammes uden at løfte hovedpladen.
3
Styrestængerne skal smøres med et teflonbaseret smøremiddel. Påfør smøremidlet
på en bomuldsklud, og påfør op og ned af styrestængerne.
DREJNINGSMOMENTVÆRDIER
M12-bolt (Nyloc-møtrik og Flowdrill) 135 Nm / 100 ft-lb
M10-bolt (Nyloc-møtrik og Flowdrill) 77 Nm / 57 ft -lb
M8-bolte 25 Nm / 18 ft-lb
M8-plastik 15 Nm / 11 ft-lb
M6-bolte 15 Nm / 11 ft-lb
Øjebolte på støtteplade 10 Nm / 7 ft-lb
TRÆNINGSOMRÅDE
60,3 cm
(23,8”)
165,8 cm
(65,3”)
FRIT OMRÅDE
0,6 M (2 FT)
BRED PASSAGE
DANSK
13
GARANTI
Er du bosiddende i Nordamerika, kan du besøge www.matrixfitness.com
for at få oplysninger om garanti samt undtagelser og begrænsninger.
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Det er køberen af MATRIX-produkters eneansvar at
instruere alle personer, hvad enten de er slutbrugeren eller
tilsynsførende personale, i korrekt brug af udstyret.
Det anbefales, at alle brugere af MATRIX-træningsudstyr
underrettes om følgende inden brugen af udstyret.
Brug ikke udstyr til andet, end det er designet til eller
beregnet til af producenten. Det er yderst vigtigt, at MATRIX-
udstyr bruges korrekt for at undgå personskader.
MONTERING
1. STABIL OG PLAN OVERFLADE: MATRIX-træningsudstyr
skal monteres på et stabilt grundlag og skal nivelleres
korrekt.
2. FASTGØRELSESUDSTYR: Producenten anbefaler, at
alt stationært MATRIX-styrketræningsudstyr fastgøres
til gulvet for atstabilisere udstyret og undgå, at det
vipper eller vælter. Dette skal udføres af en autoriseret
leverandør.
Alle fastgørelsespunkter skal kunne modstå en
trækpåvirkning på 3,3 kN (750 lbs.).
VEDLIGEHOLDELSE
1. BRUG IKKE udstyr, der er beskadiget eller har slidte
eller ødelagte dele. Brug kun reservedele fra den lokale
MATRIX-forhandler i dit land.
2. LAD MÆRKATER OG NAVNESKILTE SIDDE: Du må ikke
fjerne mærkaterne af nogen grund. De indeholder vigtige
oplysninger. Hvis de er ulæselige eller mangler, skal
du kontakte din MATRIX-forhandler for at få nogle nye
tilsendt.
3. VEDLIGEHOLD ALT UDSTYR: Præventiv vedligeholdelse
er nøglen til træningsudstyr, der fungerer gnidningsfrit,
samt til at minimere dit ansvar. Udstyret skal efterses
med jævne mellemrum.
4. Sørg for, at enhver, der foretager justeringer eller
vedligeholdelse eller reparationer af nogen art, er
kvalificeret til det. Påanmodning vil vores MATRIX-
forhandlere tilbyde oplæring i service og vedligeholdelse
på vores erhvervsanlæg.
ADVARSEL
Med skiver/frie vægte
DETTE UDSTYR KAN FORÅRSAGE DØD ELLER
ALVORLIGE SKADER. FØLG DISSE FORHOLDSREGLER
FOR AT UNDGÅ SKADER!
1. Hold børn under 14 år væk fra dette
styrketræningsudstyr. Teenagere skal under
alle omstændigheder overvåges under brug af
dette udstyr.
2. Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, medmindre de
har fået tilsyn eller instruktion om brugen af udstyret
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
3. Du bør læse alle advarsler og instruktioner og få
korrekt vejledning inden brug. Anvend KUN dette
udstyr til det tilsigtede formål.
4. Sørg for at undersøge maskinen inden brug.
Brug IKKE maskinen, hvis den virker beskadiget
eller uanvendelig.
5. Overskrid ikke udstyrets vægtkapacitet.
6. Brug ALTID en spotter, når du træner med frie vægte.
7. Balancér vægten på dette udstyr og/eller en eventuel
vægtstang. Brug en fastholdelsesanordning til at
fastholde eventuelle vægtskiver.
8. Ukorrekt eller overdreven træning kan medføre
helbredsskader. Afbryd træningen, hvis du føler
dig svimmel eller dårlig. Sørg for at få en
lægeundersøgelse, inden du påbegynder et
træningsprogram.
9. Sørg for at holde kropsdele, tøj, hår og andet
træningsudstyr fri af alle bevægelige dele.
10. Der bør altid anvendes justerbare stopklodser.
11. Når du indstiller justeringsmekanismerne
(stopposition, sædeposition, pudeplacering,
bevægelsesområde, trisse eller andet), skal du sikre,
at justeringsmekanismerne er helt på plads inden
brug for at undgå utilsigtede bevægelser.
12. Producenten anbefaler, at dette udstyr fastgøres
til gulvet for at stabilisere udstyret og undgå,
at det gynger eller vælter. Brug altid en autoriseret
entreprenør.
13. Hvis udstyret IKKE er fastgjort til gulvet: Fastgør
ALDRIG modstandsbånd, reb eller lignende til dette
udstyr, da det kan medføre alvorlige skader. Anvend
ALDRIG dette udstyr som støtte under udstrækning,
da dette kan medføre alvorlige skader.
14. FJERN IKKE DENNE ETIKET. UDSKIFT ETIKETTEN,
HVIS DEN ER BESKADIGET ELLER ULÆSELIG.
YDERLIGERE BEMÆRKNINGER
Dette udstyr må kun bruges i områder, der er under opsyn, hvor adgang og kontrol
er specifikt reguleret af ejeren. Det er op til ejeren at afgøre, hvem der kan bruge
dette motionsudstyr. Ejeren skal tage en brugers pålidelighed, alder, erfaring osv.
ibetragtning.
Dette træningsudstyr lever op til branchestandarderne for stabilitet, når det anvendes
til dets tilsigtede brug i overensstemmelse medde instruktioner, som leveres af
producenten.
Dette udstyr er kun til indendørs brug.Dette træningsudstyr er et klasse
S-produkt (designet til professionel brug, f.eks. i et fitnesslokale). Dette
træningsudstyr er i overensstemmelse med EN ISO 20957-1 og EN 957-2.
UDPAKNING
Tak fordi du har købt et MATRIX Fitness-produkt. Det kontrolleres, inden det
emballeres. Maskinen sendes adskilt i flere dele, for at den kan emballeres på
kompakt vis. Inden maskinen samles, skal du kontrollere, at alle komponenterne er til
stede, ved at sammenligne med hvert diagram. Tag forsigtigt maskinen ud af kassen,
og bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser. Træningsudstyret skal
samles af et uddannet samlingsteam eller være samlet på forhånd før levering.
FORSIGTIG
For at undgå personskader og beskadigelse af rammekomponenterne skal
du sørge for at have den fornødne hjælp til at fjerne delene fra kassen. Sørg
for at montere udstyret pået stabilt grundlag, og sørg for, at maskinen
bringes i vater. Sørg for, at der er et frirum på mindst 60 cm (24″) omkring
MATRIX-styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage. Bemærk:
ADA anbefaler mindst 91 cm frirum i siderne for personer i kørestole.
DANSK
14
A
B
C
1
Skruer og bolte Antal
A Bolt (M10x25L) 4
2
Skruer og bolte Antal
B
C
Bolt (M10x75L)
Flad spændeskive (M10)
3
3
D
E
3
Skruer og bolte Antal
D
E
Hex Bolt (M10x35L)
Flad spændeskive (M10)
4
4
SAMLING AFSLUTTET
DANSK
/