Ford 307 313 Brugermanual

Mærke
Ford
Kategori
biler
Model
307 313
Type
Brugermanual
DK
MONTAGEANVISNING-ANHÆNGERTRÆK
Type: 307 313
D-værdi: 11,6 kN
Støttelast: 80 kg
Producent: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Anvendelsesområde: Ford Mondeo 03/2007
EF-godkendelsesnr.: e13*94/20*2228
Officiel betegnelse: BA7
Bemærk:
Monteringen skal udføres i henhold til denne
monteringsvejledning.
Bilproducentens oplysninger angående trukket vægt og
kuglebelastning er afgørende for kørslen, idet tallene for
anhængertrækket ikke må overskrides.
Formel til beregning af D-værdien:
Den højest tilladte samlede vægt af kombinationen bil og
anhænger må ikke overskrides. Oplysningen om den
tilladte vægt for køretøj plus anhænger er angivet på bilens
typeskilt. Din Ford-forhandler er gerne behjælpelig.
Før anhængertrækket tages i brug, skal det el-byggesæt,
der hører til anhængertrækket, installeres.
Det anbefales, at el-sættet installeres, før anhængertrækket
monteres.
Løft bilen.
Afmontér bageste kofanger (X1) og prelenhed iht.
værkstedshåndbogen.
Prelenheden skal ikke bruges igen.
© Copyright Ford 2007
HM02 E 11464820 000
SK7S7J 19D520 JA
9/24
Obs:
Skru skruerne til prelenheden (X2) og ligeledes
skruen (F) fast i gevindet i bagvæggen, og spænd
dem med det foreskrevne tilspændingsmoment.
Løsn lydpotterne som vist, og fjern varmeskjoldene i
henhold til værkstedshåndbogen.
Skub anhængertrækkets sidedele (A) ind i åbningerne i
vangerne, og skru dem fast med håndkraft med modhold
(2x C) og skruer (6x D).
Obs: Fastskruningen af anhængertrækket på
karosseriet skal ske uden olie og fedt på skruer
og gevind.
Spænd skruerne (D) med det foreskrevne tilspændings-
moment.
Hægt lydpotterne på, og montér varmeskjoldene igen.
Montér stikkontaktholderen (L) på anhængertrækket (A)
som vist, og spænd den fast med det foreskrevne
tilspændingsmoment.
Bemærk:
Her skal du færdiggøre installationen af el-sættet.
Lav en udskæring midt på den bageste kofanger, som vist
på figuren.
Montér kofangeren. Afmonterede eller løsnede dele
monteres eller spændes i henhold til værkstedshåndbogen.
Fastspænd kuglestangen (B) med skruer (2x E),
spændskiver (4x G) og møtrikker (2x H) på anhænger-
trækket (A), og spænd med det foreskrevne tilspændings-
moment.
Når anhængertrækket ikke er i brug, kan stikkontakt-
holderen (L) svinges til venstre ind under kofangeren.
Anvisninger vedrørende brug:
Koblingskuglen skal holdes ren og smøres med fedt (*).
(*) Undtagelse:
Ved brug af stabiliseringsanordninger, der virker på
koblingskuglen, skal der gåes frem efter anvisningerne fra
producenten af stabiliseringsanordningerne. Hvis der
bruges stabiliseringsanordninger, skal koblingskuglen
undersøges regelmæssigt for slitage.
Så snart koblingskuglen et vilkårligt sted når en diameter
på 49,0 mm eller mindre, må anhængertrækket ikke længere
bruges til kørsel med anhænger. Om nødvendigt skal
anhængertrækket udskiftes.
Bilens egenvægt øges efter monteringen af
anhængertrækket med ca. 18,0 kg.
XXXX kg
Trukket vægt [kg] x bilens totalvægt [kg] 9,81
Trukket vægt [kg] + bilens totalvægt [kg] 1000
x
= D [kN]
!
!
/