GROHE Allure 19316 Brugermanual

Mærke
GROHE
Model
Allure 19316
Type
Brugermanual
8
DK
Tekniske data
Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk
- Afløb ca. 26 l/min.
- Bruser ca. 9,4 l/min.
Temperatur
- Skoldningsbeskyttelse er mulig ved montering af en
temperaturbegrænsning (se „Reservedele“, foldeside II,
bestillingsnummer: 46 375).
Installation
Monter slangegennemføringen, se foldeside I, ill. [1] og [2].
1. Tag beskyttelsesbøsningerne (A1) og dækpladen (A) af, se
ill. [1].
2. Monter slangegennemføringen (B) på dækpladen (A) med
fastgørelses- og pakningssættet (B1).
3. Fastgør rosetten (B2) med adapteren (B3).
4. Luk for patronen og åben for koldt- og varmtvandstilførslen.
5. Afmontér bruserslangen (C) med
brusertilslutningsslangen (C1) fra stativet, se ill. [2].
6. Skub fjederen (K) på bruserslangen (C) og stik den gennem
slangegennemføringen (B).
7. Skru konusmøtrikken (D) på bruserslangen (C).
Læg dækpladen (A) på.
Monter afløbet og håndbruseren, se ill. [3].
1. Læg pakningen (E1) i konusmøtrikken (D), og skru
håndbruseren (E) på konusmøtrikken (D).
2. Sæt afløbet (G) med pakningen (G1) på skaftet (H), skru
gevindstiften (J) på med en unbrakonøgle (3mm), og sæt
proppen (J1) .
Monter rosetten og grebet, se ill. [4].
1. Skru kappen (L) på.
2. Sæt rosetholderen (M) på armaturet og fastgør med
skruerne (M1).
3. Smør den indv. O-ring (N1) og skub den på.
4. Sæt rosetten (N) på.
5. Sæt grebet (O) på, fastgør det med den løst iskruede
gevindstift (O1) vha. en unbrakonøgle (3mm), og sæt
proppen (O2) på.
Læg permanent elastisk materiale i fugen omkring
dækpladen.
Ændringsskakten er så til enhver tid tilgængelig!
Betjening
- Greb (O), se foldeside III, ill. [5].
- Omstilling (U)
Ved at trække i grebet åbnes der for vandtilførslen.
Vandet løber først ud i karret.
Tryk i omstillingsknappen = der skiftes fra kar til bruser
Træk på omstillingsknappen = der skiftes fra bruser til kar
Når der lukkes for armaturet, skiftes der automatisk fra bruser
til kar.
Vedligeholdelse
Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem
med specielt armaturfedt.
Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.
I. Patron, se foldeside III, ill. [6].
1. Vip proppen (O2) ud.
2. Løsn gevindstiften (O1)med en unbrakonøgle (3mm) og
træk grebet (O) af.
3. Træk rosetten (N) og O-ringen (N1) af.
4. Skru skruerne (M1) ud og træk rosetholderen (M) af.
5. Skru kappen (L) af.
6. Løsn skruerne (R), og tag hele patronen (S) af.
7. Udskift hele patronen (S).
Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.
Vær opmærksom på monteringspositionen.
Patronens pakninger skal gribe ind i husets inddrejninger. Skru
skruerne (R) i, og spænd dem ensartet og skiftevis.
II. Bruserslange, se ill. [7] og [8].
1. Træk bruserslangen (C) ud, og tag håndbruseren (E) af
konusmøtrikken (D), se ill. [7].
2. Skru adapteren (D1) ud, se ill. [8].
3. Træk bruserslangen (C) ud, til
brusertilslutningsslangen (C1) rager frem.
4. Fastgør brusertilslutningsslangen (C1), så den ikke glider
tilbage.
5. Afmonter bruserslangen (C) og træk fjederen (K) af.
Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.
Reservedele, se foldeside II (* = specialtilbehør).
Pleje
Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført
i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.
/