basicXL BXL-FN12 Betjeningsvejledning

Mærke
basicXL
Kategori
husstands fans
Model
BXL-FN12
Type
Betjeningsvejledning
05-03-2012
BXL-FN12, 16
MANUAL (p. 2)
Table fan
ANLEITUNG (S. 4)
Tischventilator
MODE D’EMPLOI (p. 6)
Ventilateur de table
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 9)
Tafelventilator
MANUALE (p. 11)
Ventilatore da tavolo
MANUAL DE USO (p. 13)
Ventilador de mesa
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 16.)
Asztali ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 18)
Pöytätuuletin
BRUKSANVISNING (s. 20)
Bordsfläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 22)
Stolní ventilátor
MANUAL DE UTILIZARE (p. 24)
Ventilator portabil
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 27)
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
BRUGERVEJLEDNING (s. 29)
Bordventilator
VEILEDNING (s. 31)
Bordvifte
29
- Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
- Αυτό το εγχειρίδιο συντάχτηκε με προσοχή. Ωστόσο, δεν προκύπτουν δικαιώματα. Η König Electronic δεν
φέρει καμία ευθύνη για σφάλμα σε αυτό το εγχειρίδιο ή στις συνέπειές τους.
- Φυλ
άξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.
Προσοχή:
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.
DANSK
Bordventilator
Figur 1 illustrerer denne ventilators forskellige dele. Kontroller efter udpakning, at alle dele medfølger.
1. Frontrist
2. Ventilatorblade
3. Møtrik
4. Kappe (smides bort)
5. Rotationsknap (øverst på motorhylsteret)
6. Haspe
7. Bladkapsel
8. Bagrist
9. 3-trins hastighedskontakt
10. Base
11. Låsepind
MONTERING
1. Forbind, ved hjælp af de 4 medfølgende skruer, ventilatorbasen til ventilatorkroppen.
2. Placer ventilatorbasen på en fast, stabil overflade, så som et bord eller en skranke.
3. Fjern plastikkappen fra akslen.
4. Brug plastikmøtrikken til at fastgøre den bagerste rist til motorhylsteret. Håndtaget skal være øverst. Drej
med uret for at stramme.
5. Før ventilatorbladene på akslen, og pres indtil de er helt på plads.
Fig. 1
30
6. Kontroller ventilatorbladene ved at rotere dem med hånden. De andre dele må ikke forårsage modstand.
Gentag trin 4-5 hvis bladene ikke roterer frit.
7. Placer bladkapslen på akslen og drej mod uret indtil den er stram.
8. Kontroller, at hasperne på hver side af den bagerste rist er åbne. Saml den forreste og bagerste rist, og
luk hasperne i siderne. Prøv igen, hvis de ikke lukker forsvarligt.
BRUGSANVISNING
Placer ventilatoren på en flad overflade, hvorfra den ikke kan falde eller blive trukket i ledningen. Tilslut
ventilatoren til et 220V/50Hz stik, og følg brugsanvisningen:
Denne ventilator er udstyret med tre hastigheder der muliggør optimal komfort.
0- Ventilatoren SLUKKES ved tryk på denne knap.
1- Ventilatoren TÆNDES ved LAV hastighed ved tryk på denne knap.
2- Ventilatoren TÆNDES ved MODERAT hastighed ved tryk på denne knap.
3- Ventilatoren TÆNDES ved HØJ hastighed ved tryk på denne knap.
ROTATION: Tryk rotationsknappen ned (placeret øverst på ventilatorens motorhylster), for at aktivere
rotationsfunktionen og fordele vinden. Løft rotationspinden op for at stoppe rotationen og opnå en bestemt
vindretning. Det er muligt at justere rotationsindstillingen, mens ventilatoren er tændt.
VIPPEFUNKTION: Hold fast i ventilatorbasen med en hånd og grib fast om motorhylsteret med den anden
hånd for at vippe ventilatorhovedet i en bestemt retning. Tryk herefter forsigtigt op ventilatorhovedet indtil den
ønskede vinkel er opnået. Vær forsigtig ikke at vippe hovedet længere tilbage end det er beregnet til, da dette
kan skade ventilatoren.
SPECIFICATIONER
MODELNUMMER BXL-FN12 BXL-FN16
WATTFORBRUG 35 46.8
SPÆNDING 220V AC, 50Hz 220V AC, 50Hz
VÆGT(KG) 2.1 2.5
DIMENSIONER (cm) 39.5x17.5x34 43.5x21x44
RENGØRINGSVEJLEDNING
• Tag altid ledningen ud af stikkontakten før ventilatoren rengøres.
• Lette støvlag kan fjernes ved at tørre med en blød klud på ventilatorens bagrist.
• Rengør lejlighedsvis ventilatorens ydre overflader med en fugtig klud (ikke våd) og tør grundigt med en tør
klud før ventilatoren igen tages I brug.
• Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller materialer til rengøring af enheden, da dette kan forårsage mange
skader.
ADVARSEL: UNDGÅ VAND I VENTILATORENS INDERSIDE DA DETTE KAN FORÅRSAGE ILD ELLER
FARE FOR ELEKTRISK STØD. VENTILATORENS MOTOR ER BLEVET LIVSTIDSSMURT PÅ FABRIKKEN
OG KRÆVER IKKE YDERLIGER SMØRRING. YYDERLIGERE VEDLIGEHOLD ER IKKE NØDVENDIGT
OG IKKE ANBEFALET.
OPBEVARING AF VENTILATOR
• Følg ovenstående rengøringsvejledning trin 1-4. Rengør og afmonter ventilatoren før opbevaring.
• Behold den originale emballage til opbevaring af din ventilator.
• Opbevar altid på et tørt sted.
• Opbevar aldrig i tilsluttet tilstand.
Bind aldrig ledningen stramt om ventilatoren, og undgå at belaste ledningen i tilslutningen til ventilatoren, da
dette kan forårsage, at ledningen flosser eller knækker.
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks.
når der kræves service, KUN åbnes af en autoriseret tekniker.
Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et
problem. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
31
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert
brug af dette produkt.
Generelt:
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
ejere og anses herved som sådan.
- Denne vejledning blev udført omhyggeligt. Imidlertid kan der ikke afledes nogen rettigheder. König
Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.
- Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer
for disse produkter.
NORSK
Bordvifte
Figur 1 illustrerer delene i denne viften. Etter at viften er tatt ut av innpakningen, se over og vær sikker på at
alle delene er tilstede.
1. Frontrist
2. Vifteblad
3. Mutter til rist
4. Hylse (forkastes)
5. Rotasjonsknott (på toppen av motorhuset)
6. Låseklemmer
7. Bladhette
8. Bakre rist
9. 3 knapper for hastighet
10. Fot
11. Låsesplint
MONTERING
1. Fest viftens fot til viftens kropp ved bruk av de fire skruene som følger med.
Fig. 1
/

Denne vejledning er også velegnet til