Garmin Montana Montana 600 Brugermanual

Mærke
Garmin Montana
Model
Montana 600
Type
Brugermanual
44 InstruktionertilmarineholdertilMontana600-serien

Se Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i Montana-produktæsken, inden
du monterer marinebeslaget.

Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller
sliber.
bemærk
Hvis du tilslutter strøm- eller lydkablet forkert med uisolerede ledninger, kan det
beskadige båden eller batteriet. Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren
installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere holderen.
Metalkontakterne på Montana og på holderen må ikke blive våde, da det kan
beskadige udstyret. Brug altid vejrhætten på holderen, når enheden ikke er
monteret, for at holde metalkontakterne tørre og beskyttede.

Bor
Udstyr til drejeholderen: 3 bolte eller 3 skruer (medfølger ikke)
#8 (4 mm) adhovedede maskinbolte med matchende møtrikker og
pakskiver samt et 5/32 tommer (5 mm) borehoved
#8 (4 mm) adhovedede selvskærende skruer og et 1/16 tommer
(1,5 mm) borehoved til forboringshuller
InstruktionertilmarineholdertilMontana600-serien 45
3/8 tommer (9,5 mm) skruenøgle eller indsatspatron
Stjerneskruetrækker eller skruetrækker med ad kærv

bemærk
Monter ikke drejeholderen i et område, der udsættes for ekstreme
temperaturforhold. Temperaturområdet for Montana er fra -15 °C til 70 °C
(5 °F til 158 °F). Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette område (ved
opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen.
Anvend adhovedede maskinbolte eller selvskærende skruer til at fæstne
drejefoden. Hvis du anvender skruer med forsænkede hoveder, risikerer du at
beskadige monteringsholderen.
Vælg et sted at installere holderen.
Der skal være frit udsyn til skærmen og fri adgang til Montana-enheden.
Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære Montana-enheden
og holderen.
Placeringen giver plads til føring og tilslutning af kablerne. Der skal være
mindst 3 tommer (8 cm) friplads bag kabinettet.

bemærk
Undgå at overspænde skruerne eller boltene, da du kan beskadige drejearmens fod.
46 InstruktionertilmarineholdertilMontana600-serien
1. Adskil drejefoden
fra holderen.
2. Anvend drejefoden som skabelon, og afmærk placeringen
af forboringshullerne
.
3. Bor monteringshullerne.
Hvis du fastgør foden med maskinbolte, skal du bore
tre 5/32 tommer (5 mm) huller på de placeringer, du har afmærket.
Hvis du sikrer foden med selvskærende
skruer, skal du bore tre 1/16 tommer (1,5 mm)
forboringshuller på de placeringer, du har
afmærket. Lav ikke starthullerne dybere end en
halv skruelængde.
4. Fastgør drejefoden med 3 bolte eller 3 skruer
(medfølger ikke).
5. Placer drejeholderen
over drejefoden, og skru den
fast med det korte greb
.

1. Placer stikket
bag på holderen, så det passer på det
lange monteringsgreb
, og skub holderen på plads.
Du kan justere grebet for at sprede holderens arme,
hvis det er nødvendigt. Drej grebet mod uret for at
sprede holderens arme, og drej grebet med uret for at
stramme holderens arme.
InstruktionertilmarineholdertilMontana600-serien 47
2. Juster holderens vinkel, og stram det lange monteringsgreb,
indtil holderen
sidder helt stramt.
3. Roter drejeholderen
ved at dreje den til venstre eller højre.
Armen klikker, idet du drejer den. Vælg en god synsvinkel, og
stram begge greb.

bemærk
Hvis et asoleret kabel ikke er tilsluttet, skal du isolere det og fastgøre det sikkert
på din båd.
1. Slut det røde
og det sorte
kabel til din båds hovedstrømkilde
(10 til 50 Volt).
2. Slut de serielle datakabler til din båd, hvis det er nødvendigt.
Gul
er inputkablet til serielle data.
Blå
er outputkablet til serielle data.
Grøn
er jordkablet til serielle data.
3. Tilslut stereostikket
, hvis det er nødvendigt.
48 InstruktionertilmarineholdertilMontana600-serien

bemærk
Før du placerer enheden i holderen, skal du sørge for, at metalkontakterne på
enheden og holderen er tørre for at undgå skader på udstyret. Brug vejrhætten til at
holde monteringsholderen tør.
1. Placer vejrhætten
på opbevaringspladsen på holderen.
2. Placer bunden af enheden i holderen
.
3. Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
4. Brug sikkerhedsskrueværktøjet
til at stramme sikkerhedsskruen
øverst på
holderen, for at fastgøre enheden og undgå tyveri.
BEMÆRK: Hvis reekteret eller stærkt lys gør det svært at se enhedens skærm,
skal du sætte en antireeks skærmbeskytter på skærmen.
InstruktionertilmarineholdertilMontana600-serien 49

1. Løsn sikkerhedsskruen.
2. Tryk på knappen
på siden af monteringen for at
frigøre enheden.
3. Løft enheden ud.
4. Placer vejrhætten
på metalknapperne på holderen.

Garmins almindelige forbrugergaranti gælder for dette tilbehør. Du kan nde ere
oplysninger i Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken til enheden.
/