Energy Speaker Systems C-50 Brugermanual

Mærke
Energy Speaker Systems
Kategori
biler
Model
C-50
Type
Brugermanual
Det glæder os at kunne byde Dem velkommen som en ny ejer af ENERGY
®
højttaler systemets C-Series. ENERGY
®
højttalere er et resultat af en omfattende
forskning indenfor nøjagtig lydgengivelse, og de er ledende inden for både
højttalerdesign og ydelse. De bedste komponenter og materialer til kabinettet
vil sammen med raffinerede fremstillingsmetoder og udbredt kvalitetskontrol
sikre mange års enestående ydelse og dermed Deres glæde ved at lytte.
Tag Dem venligst tid til at læse alle anvisningerne i denne vejledning, så De kan
være sikker på, at Deres system er rigtigt installeret og indstillet til optimal
lydgengivelse.Vær omhyggelig, når De pakker systemet ud. Gem kassen og alt
pakkemateriale til senere brug.
UDPAKNING
Man åbner kassen ved forsigtigt at skære tapen op. Fold kassens vinger tilbage
og træk højttalerne med indpakning ud af kassen. Når man skal tage C-300
eller C-500 gulvmodeller ud, stilles kassen oprejst, tapen skæres op, og
højttalerne trækkes ud af kassen. Fjern al emballage og tilbehør fra kassen.
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
C-Series gulvmodeller C-300 og C-500 er designet, så der kan sættes spyd og
fødder på undersiden af højttalerne. Det er vigtigt, at de bliver monteret rigtigt,
da de både giver stabilitet og forbedrer højttalernes udseende.
INDHOLD:
4 - Selvklæbende gummidupper
4 - Beskyttelsesskiver (kun C-300, C-500)
4 - Spyd (kun C-300, C-500)
4 - Møtrikker (C-300, C-500)
1 - Højglans sort sokkel/fodstykke/fodstykke (kun C-300, C-500)
INDKØRING
Det er VIGTIGT, at Deres nye C-Series højttalere bliver kørt rigtigt til,før De
foretager den endelige opsætning og finindstilling af systemet eller spiller med
fuld styrke. Den bedste måde for tilkøring er at spille en indspilning med et
bredt dynamisk lydbillede med moderat styrke så længe som muligt. Det gøres
lettes ved at bruge “gentag” funktionen på Deres CD eller DVD maskine. Den
optimale lyd opnås først efter ca. 100 timers brug. Efter tilkøringen kan
lydstyrken forøges. Sæt ikke højttalerne på fuld styrke, før tilkøringsfasen er
overstået.Transducerne skal have tid til at “løsne” sig,og indtil det er sket, kan
de tage skade.
SOKKEL/FODSTYKKER
C-300 og C-500 gulvhøjttalere kommer med sorte højglans sokler/fodstykker
monteret på undersiden. Hvis De ønsker det, kan soklen/fodstykket tages af. Det
gøres ved at løsne de 4 rundhovede maskinskruer, der holder soklen/fodstykket
fast på kabinettet.Vær forsigtig, så højttaleren eller soklen/fodstykket ikke bliver
beskadiget under aftagningen. Soklen/fodstykket giver større overflade og
dermed bedre stabilitet for højttaleren. Se venligst diagram 1.
SPYD
Alle gulvhøjttalere har vedlagte spyd. De er beregnet til at løfte højttaleren fra
gulvet. Mens højttaleren er vendt på hovedet (husk at beskytte højttalerens
overflade, mens dette gøres) sættes spydene ind i gevindet på
soklen/fodstykket. Møtrikken på hvert spyd spændes med den vedlagte nøgle,
så der sikres god stabilitet. Man kan også finindstille højttalerens stilling ved
hjælp af møtrikkerne, mens højttaleren står op, og dermed sikre, at højttaleren
er i niveau. Hvis De har trægulv eller anden hård gulvbelægning, såsom fliser,
laminat eller lignende, anbringes de vedlagte beskyttelsesskiver mellem spydet
og gulvet med den bløde side nedad, så gulvet beskyttes. Beskyttelsesskiven
lægges på gulvet, og højttaleren anbringes, så spidsen af spydet passer ind i
hullet på oversiden af skiven. Hvis De har fjernet soklen/fodstykket, kan
spydene sættes direkte ind i gevindet på undersiden af højttaleren. Hvis De har
tæpper, må De passe på,at evt.ledninger under tæppet ikke bliver ramt af
spydene.
Hvis De ikke ønsker at bruge spyd eller spyd med beskyttelsesskiver, kan de
vedlagte selvklæbende gummidupper anvendes til beskyttelse af trægulve eller
andre hårde gulvbelægninger. SKUB IKKE HØJTTALEREN, NÅR SPYDENE ER
BLEVET MONTERET. DET VIL BESKADIGE BÅDE GULVET OG HØJTTALERNE. Se
venligst diagram 2.
MAGNETISK SKÆRMNING
Selvom alle C-Series højttalere er magnetisk skærmede, kan der forekomme
spredningsfelter. Når man anbringer C-Series højttalere ovenpå eller ved siden
af et fjernsyn med billedrør, bør der ikke være interferens.Hvis der alligevel
skulle være en mindre misfarvning, kan højttaleren blot flyttes en smule frem
eller tilbage eller nogle centimeter væk fra fjernsynet.Det løser almindeligvis
problemet. Bemærk: Magnetisk interferens har ingen indvirkning på LCD, DLP
og Plasma skærme.
TILSLUTNING AF HØJTTALERE
Alle modeller indenfor C-Series har samme guldbelagte tilslutningsterminaler
af høj kvalitet,så mulighederne for tilslutning af hver kanal er ens. Man bør
anvende højttalerledninger af god kvalitet op til 12 gauge (AWG). C-Series kan
klare forskellige tilslutninger såsom spade kabelsko, bananstik eller afisoleret
ledning. Den bedste tilslutning får man efter vor mening med spade kabelsko,
fordi de danner en større kontaktflade med terminalen,og de gør, at
tilslutningen kan spændes, til der er en stabil forbindelse. Både audiophiler og
nybegyndere har deres foretrukne forbindelsestype, så tal med Deres
autoriserede ENERGY
®
forhandler om, hvad der er bedst for Deres audio/ video
system. De kan være ganske rolig, almindelig højttalerledning er ganske
udemærket, man kan altid opgradere ledninger og/eller forbindelser på et
senere tidspunkt.
Hvis De ønsker at anvende bananstik, løsnes møtrikken på
terminalen ved, at den skrues mod uret, indtil den kommer helt fri.
Fjern den røde eller sorte plastindsats og sæt terminalmøtrikken på
igen. Plastindsatsen er en sikkerhedsforanstaltning, der kræves af
mange lokale og føderale instanser. Se venligst diagram 3.
Tilslutning af højttalersystemet: Begynd med een højttaler og forbind een
kanal ad gangen. Det er bedst at begynde med fronthøjttalerne.Vær sikker på,
at strømmen er AFBRUDT til hele A/V systemet, før der foretages nogen som
helst tilslutning. De positive og negative (røde og sorte) sider af
højttalerterminalerne SKAL passe til de positive og negative (røde og sorte)
terminaler på modtageren eller forstærkeren. Hvis de ikke passer sammen, vil
man få en unormal lyd, og bassen vil mangle. Når fronthøjttalerne er tilsluttet,
tilsluttes resten af højttalerne til de passende kanaler på modtageren eller
forstærkeren. De tre tilslutningsmetoder med forklaringer følger:
bruger vejledning
VIGTIGE
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
LÆS DEM OMHYGGELIGT.
17
DEN TRADITIONELLE TILSLUTNINGSMETODE
(SE VENLIGST DIAGRAM 4)
1) Ved hjælp af Deres valg af højttalerledning og tilslutningsmetode forbindes
højttalerledningen (pas på den positive og negative polaritet) til det nederste
sæt terminaler. Kontroller, at terminalerne er spændte. De gyldne
“kortslutningsklemmer”,der forbinder de nederste og øverste terminaler,
skal blive siddende.
2) Gør det samme på den anden højttaler.
DOBBETL-LEDNINGS METODEN (SE VENLIGST DIAGRAM 5)
Ved denne metode skal man anvende flere ledninger og tilslutninger for at nå
til begge sæt terminaler på C-Series højttalerne samtidigt. Fordelen ved at
anvende dobbeltledninger er støjreduktion og ligeledes nedsættelse af
sandsynligheden for problemer med jordforbindelser, da man vil have en
ledning med dobbelt tykkelse - sammenlignet med den traditionelle metode -
mellem forstærkeren og højttalerne. De kan tale med Deres autoriserede
ENERGY
®
forhandler om fordelene ved dobbeltledninger.
BEMÆRK: Før De starter, fjernes de gyldne “kortslutningsklemmer”,der
forbinder det øverste og nederste sæt indgangsterminaler. De fjernes ved,at
man løsner alle tilslutningsterminalerne og trækker klemmerne ud. Husk at
lægge dem et bestemt sted for senere brug.
1) Anvend Deres valg af højttalerledning og tilslutningsmetode og forbind den
ene højttalerledning fra forstærkeren (pas på den positive og negative
polaritet) til det øverste sæt tilslutningsterminaler. Kontroller, at terminalerne
er spændt.
2) Derefter forbindes den anden ledning fra den samme kanal på forstærkeren
til det nederste sæt terminaler.
3) Gør det samme på den anden højttaler.
DOBBEL- FORSTÆRKNINGSMETODEN
(SE VENLIGST DIAGRAM 6)
Denne form for tilslutning kræver brugen af to separate tokanals forstærkere for
at drive et sæt højttalere. Ideen er, at man har een stereoforstærker forbundet
til een højttaler og en identisk forstærker til at drive den anden højttaler. Dette
omtales ofte som “vertikal” dobbelt-forstærkning. Dette er den eneste metode,
ENERGY
®
kan anbefale.
BEMÆRK: Inden man begynder, fjernes de gyldne kortslutningsklemmer, der
forbinder øverste og nederste sæt indgangsterminaler. Klemmerne fjernes
ved, at man løsner alle terminaler og trækker dem ud. Husk at gemme dem
et bestemt sted til senere brug.
1) Ved hjælp af Deres valg af højttalerledning og tilslutningsmetode, forbindes
en højttalerledning fra forstærkeren (pas på positiv og negativ polaritet) til
det øverste sæt terminaler. Kontroller, at terminalerne er spændt.
2) Derefter forbindes den anden ledning fra forstærkerens anden kanal til det
nederste sæt terminaler, idet man igen sørger for, at der er en god
forbindelse.
3) Gentag punkt 1 og 2 på den anden højttaler og den anden forstærker.
ANBRINGELSE OG MONTERING
AF HØJTTALERE
HØJRE OG VENSTRE HOVEDHØJTTALERE
(C0-50, C-100, C-200, C-300, C-500)
Hovedhøjttalere anbringes normalt fremme i rummet på hver side af et fjernsyn
eller en videomaskine. De bør anbringes med en minimums afstand på 180
cm., og hvis møbleringen gør det muligt, mindst 30 cm fra alle vægge. Man
finder den bedste placering ved at måle afstanden mellem højttalerne
indbyrdes og lyttepositionen. Deres afstand til højttalerne bør være ca. 1.5
gange afstanden mellem højttalerne. F.eks.:Hvis afstanden mellem højttalerne
og lyttepositionen er 3 m., bør den indbyrdes afstand mellem højttalerne være
2 m. Dette vil give udmærket stereo adskillelse og et godt lydbillede. Dette er
dog kun et udgangspunkt. Rummets akustik og møblering kan ændre
anbringelsen af højttalerne. Brug sund fornuft og eksperimenter med forskellige
placeringer af højttaleren. Selv små ændringer kan betyde væsentlige
forbedringer i ydelsen.
C0-50, C-100, C-200
C-50, C-100, C-200 er designet til at blive brugt som en front, højre eller
venstre højttaler eller som en bagkanal. Hvis man ønsker at montere C-50,
C-100, C-200 reolhøjttaleren på en væg, findes der en indsats på bagsiden af
højttaleren lige over indgangsterminalerne. Indsatsens gevind er specielt
designet til et ENERGY
®
Macromount™ beslag, der kan fås hos Deres
autoriserede ENERGY
®
forhandler. Se venligst diagram 7.
Hvis C-50, C-100, C-200 skal monteres i en reol eller på en stander, fastgøres
de 4 gummidupper på undersiden af højttaleren. Det vil beskytte både
overfladen og højttaleren. Pil duppen af arket og anbring den på undersiden af
højttaleren, så der er en dup i hvert hjørne. Gummiduppen hjælper også til at
isolere højttaleren fra reolen eller standeren.Se venligst diagram 8.
C-C50, C-C100
Hvis C-C50, C-C100 bruges som midterhøjttaler, anbringes den bedst så nær
centeret af fjernsynet eller videomaskinen som muligt. Det er for at sikre, at
stemmer og lyd svarer til kunstnerens placering på skærmen.Højttaleren kan
stå ovenpå, under eller på en hylde i samme vægenhed eller møbel.Vælg den
placering, der giver den bedste lydkvalitet,men husk også,at placeringen skal
være sikker og passe ind i rummets øvrige møblering. Midterkanalen virker
bedst, når forkanten af højttaleren er på linie med fjernsynet eller den hylde,
det står på. Hvis midterkanalen er trukket tilbage, vil den lyde fjern og virke
udefineret. Se venligst diagram 9.
Hvis C-C50, C-C100 skal monteres ovenpå et fjernsyn, i et skab eller på en
hylde, sættes de 4 gummidupper på undersiden af højttaleren for at beskytte
både overfladen og højttaleren. Pil duppen af arket og sæt en dup i hvert
hjørne af højttaleren. Se venligst diagram 8.
bruger vejledning
18
19
C-R100
De bageste højttalere kan anbringes mange forskellige steder afhængigt af
rummets indretning og møblering. Den ideelle placering er enten på side- eller
bagvægge.
Sidevægge: Denne placering bruger rummets bagvæg til reflektering af lyd og
dermed skabes en "surround" effekt.
Bagvæg: Bruges normalt, når en sidevæg ikke kan vælges på grund af
møblering eller rummets dimensioner. Bagvæggen bruges også i en 6.1 eller
7.1 surround opstilling.
Begge placeringer har fordele og ulemper. Man bør vælge den placering,der
dækker hele rummet bedst. Formålet med surround højttalere er, at de skal
skabe "atmosfære", når man ser en film. Den ideelle placering af bagkanal
højttalerne er, at de anbringes i samme afstand fra lytteren som
fronthøjttalerne. Men det er ikke altid muligt i et hjem. C-R100 udsender lyd fra
begge sider af højttaleren, og den bedste anbringelse er et sted, hvor den kan
bruge væggene til at reflektere lyden rundt om lytteren. Den bedste placering
for et 5.1 system er en sidevæg, så rummets bag- og sidevægge bruges. Det vil
skabe en troværdig surround effekt og få rummet til at lyde større, end det er.
Ved denne placering skal man forsøge at anbringe højttaleren, så den er ved
siden af og en smule bag lytteren. Højden skal være omkring ørets niveau, ca.
2/3 af væggens højde. 180 cm fra gulvet er normalt et godt udgangspunkt,og
højttaleren bør være omkring 60 cm over hovedhøjde, når man sidder ned.
Disse tommelfingerregler skulle hjælpe, når man skal vælge en placering. Se
venligst diagram 9.
Man kan også opnå glimrende resultater med anbringelse på en bagvæg.
Forsøg at undgå at placere højttalerne direkte i et hjørne. Lad der være 60 cm
eller mere mellem kanten af kabinettet og sidevæggen, så lyden kan blive
reflekteret ind i rummet. Bagvæggen vælges normalt, hvis rummet ikke giver
mulighed for placering på en sidevæg på grund af ulige vægge, døre, store
åbninger eller lignende.Vi anbefaler, at bageste midterkanal (6.1 system) eller
dobbelt bageste surround (7.1) anbringes i samme højde som de to andre
bageste surround højttalere, hvis det er muligt.
MONTERING AF C-R100 HØJTTALERE
BEMÆRK: C-R100 har et meget enkelt system for vægmontering. Man må
være meget omhyggelig med at montere højttaleren på en forsvarlig måde,
da den er tung, og en dårlig montering kan beskadige enheden og/eller
forårsage kvæstelser. Følg anvisningerne omhyggeligt! Se venligst
diagram 10.
1) Vælg det sted til monteringen, der passer bedst til rummet.
2) Anbring beslaget til vægmontering op mod væggen på det ønskede sted og
marker midten af de to huller med en blyant.Her skal de rigtige
monteringsdele, der kan bære en vægt på 7 kg, skrues ind i væggen. Disse
dele kommer ikke sammen med højttalerne,fordi byggematerialer er meget
forskellige fra land til land.Men vi anbefaler, at der anvendes en skrue med
et nr.8 hoved. Skruens længde afhænger af vægmaterialet.
3) Hvis monteringen foretages direkte på gipsplader, skal man anvende
passende forankringer, da skruer i gipsplader ikke giver en forsvarlig
montering. Sæt forankringerne på plads og hold derefter monteringsbeslaget
op mod væggen. Skru skruerne i, til de er godt spændte. Hvor det er muligt,
bør man prøve at finde stolperne.
4) Sæt den vedlagte bolt ind i indsatsen, der sidder over terminalen bag på
C-R100 højttaleren. Spænd bolten helt ind med hånden, og løsn den
derefter mod uret et par omgange.Anbring de to vedlagte gummidupper
bag på højttaleren på hver side af den sorte etiket.
5) Hold højttaleren opret og sæt boltens hoved ind i det store hul. Lad
højttaleren glide ned på plads.
FININDSTILLING
Før man begynder at finindstille, er det vigtigt at kontrollere, at alle forbindelser
er korrekt udført,og at højttalerne har haft en chance for at blive kørt til i
mindst 100 timer. Dette vil sikre det optimale resultat.
Deres aflytningsrum er den sidste komponent i audiosystemet,og det vil betyde
forskellen mellem jævnt god lyd og kvalitetslyd.Reflektering,der er en del af al
indspilning og musikgengivelse, har en afgørende indvirkning på Deres systems
ydelse. Hvis Deres rum er for “levende”, d.v.s. at der er mange bare overflader -
såsom vinduer, hårde gulvbelægninger og sparsom møblering - kan man synes,
at lyden er for overvældende. Hvis Deres rum er “dødt”, d.v.s. der er tykke
tæpper, polstrede møbler og megen vægudsmykning,kan man synes, at lyden
mangler dynamisk energi. For at afhjælpe disse problemer kan man overveje
små ændringer i rummet, da de som regel giver store forbedringer af
lydkvaliteten.De fleste aflytningsrum er nødt til at finde en balance mellem
æstetik og lyd, men tålmodighed og små ændringer i anbringelse og
indstillinger kan give store akustiske gevinster.
De lave basfrekvenser er normalt dem, der berøres mest af aflytningsrummet.
Hvis De synes bassen i Deres rum er ujævn eller overdreven ved visse
frekvenser, kan det hjælpe at eksperimentere med placeringen af
fronthøjttalerne eller deres orientering mod lyttestillingen. Hvor tæt højttalerne
er på rummets afgrænsninger, såsom vægge, vil også have indflydelse på
basfrekvenserne. Hvis De synes, systemet mangler bas, må De først kontrollere
tilslutningerne for at være sikker på, at systemet er i fase. Eksperimenter
derefter med placeringen. Jo længere væk fra væggen des mindre
basgengivelse vil systemet have, men bassen vil almindeligvis være bedre
defineret. Hvis De anbringer højttalerne for tæt på rummets afgrænsninger, vil
bassen almindeligvis være overdreven og udefineret. Hvis man tilpasser
højttalerne til rummet, får man de bedste resultater.
Hvis man har problemer med lydbilledet, må man først kontrollere, at
højttalerne er i fase. Hvis de er, og der stadig er problemer med lydbilledet,kan
det hjælpe at flytte højttalerne nærmere mod hinanden og vende dem en lille
smule (dreje dem mod lyttepositionen).
Når man installerer et surround system, er alt det forannævnte sandt.Men for
at få det absolut mest mulige ud af Deres højttaler system kan brugen af en
SPL lydmåler være nødvendig til korrekt kalibrering af højttalernes afstand,
justering af forsinkelser og balancering af niveauer.
VEDLIGEHOLDELSE AF OVERFLADEN
For at fjerne støv og fedtede finger bør C-Series kabinetter nu og da renses
forsigtigt med en fugtig klud og varmt vand. Brug ikke skuremidler eller nogen
form for amoniakbaseret rensevæske eller vinduesrens. Man fjerner støv fra
forpladens stof med børsten til støvsugeren eller en let fugtig svamp eller
fnugfri klud. Rør ikke ved højttalerkeglen og lad den ikke komme i kontakt med
vand eller rensemidler, da keglen kan tage varig skade.
bruger vejledning
/

Denne vejledning er også velegnet til