Wolfcraft LC 300 Brugermanual

Mærke
Wolfcraft
Model
LC 300
Type
Brugermanual
5
2
2.6
2.7 2.8
a
b
b
c
„safety“
stop
„auto”
unlock
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 5
m
Laminatskærer
Denne laminatskærer må udelukkende anvendes til afkortning af laminat uden brug af maskiner op til maks.
bredde på 40,0 cm og med en MDF/HDF på 11 mm + trindæmpning.
Laminatskærerens blad består af et slidfrit materiale. På grund af bladets specielle form er det ikke nødvendigt
og ikke tilladt at slibe eller hvæsse skærebladet.
Skruesamlingen på knivholderen skal strammes om nødvendigt.
Vær opmærksom på illustrationerne på side 2 - 9 mht. montering og betjening af apparatet.
Tip: Hvis du ønsker at skære tykkere laminat, kan produktet skrues på en træplade for at opnå størst
mulig stabilitet.
Betjeningsinstruktioner
1. Åben skærebladet helt op med håndtaget.
2. Læg laminatbrættet op mod anslaget, herved opstår en nøjagtig skærevinkel på 90 grader.
Tip: Læg noget under den anden ende af laminatbrættet, så det ligger vandret langs med anslaget.
3. Ved at trykke skærebladet jævnt ned med håndtaget opstår et rent snit.
Sørg for at trykke skærebladet lige ned for at opnå et optimalt resultat.
4. Bemærk: Ved vinkelskæring og til længdeskæring (f.eks. til afsluttende brædder) skal vinkelanslaget
fjernes inden der skæres.
Sikkerhedsoplysninger:
• Hold laminatskæreren kun i håndtaget, og hold altid fingrene væk fra skæreområdet.
• Brug altid laminatskæreren alene!
• Luk knivbladet, når laminatskæreren ikke benyttes. Når bladet åbnes, skal det bevæges helt tilbage til
anslaget.
• Foretag ingen modifikationer eller ændringer på laminatskæreren.
• Bladet må under ingen omstændigheder hvæsses!
• Kontroller altid, at du står sikkert og stabilt, når du håndterer laminatskæreren.
• Kontroller altid inden arbejdet påbegyndes, at laminatskæreren er samlet korrekt (f. eks. skruesamlinger).
• Sørg for at bære tætsluttende tøj (især ærmer) og bær øjenværn.
• Børn må ikke komme i nærheden af værkstedet, og opbevar altid udstyr og værktøj sikkert.
• Lad aldrig uøvede arbejde uden vejledning eller opsyn med udstyret og værktøjet.
• Arbejd altid efter en plan, koncentreret og ved tilstrækkelig belysning.
Garanti
Kære hobbysnedker!
Vi yder en
5 års garanti
på det wolfcraft
®
-produkt, som De har købt.
Opstår der skader inden for denne periode, som skyldes fabrikations- eller materialefejl, ombytter wolfcraft
®
produktet uden omkostninger. Garantiperioden begynder med købsdatoen. Sørg for at garantibeviset er ud-
fyldt korrekt og gem regningen. En forudsætning for overholdelsen af denne garanti er, at de købte apparater
kun benyttes til gør-det-selv arbejde, at de betjenes forskriftsmæssigt og at der benyttes originale
wolfcraft
®
-reservedele. Garantikrav kan kun gøres gældende, såfremt garantibeviset er udfyldt korrekt.
17
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 17
/