König SEC-SA200 Specifikation

Mærke
König
Kategori
røgdetektorer
Model
SEC-SA200
Type
Specifikation
2013-12-12
SEC-SA200
MANUAL (p. 2)
Interconnectable Optical Smoke Alarm
ANLEITUNG (S. 8)
Vernetzbare optische Rauchmelder
MODE D’EMPLOI (p. 14)
Détecteur de fumée optique interconnectable
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20)
Koppelbare optische rookmelder
MANUALE (p. 26)
Allarme ottico di Fumo con possibilità di
interconnessione
MANUAL DE USO (p. 32)
Alarma de humo óptica interconectable
MANUAL (p. 38)
Detector de Fumos Óptico Interconectável
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.)
Hálózatba fűzhető optikai füstérzékelő
riasztó
KÄYTTÖOHJE (s. 50)
Toisiinsa yhdistettävä optinen palovaroitin
BRUKSANVISNING (s. 56)
Sammankopplingsbar optisk rökdetektor
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 62)
Optický kouřový alarm propojitelný do
větších celků
MANUAL DE UTILIZARE (p. 68)
Alarmă de fum optică interconectabilă
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 74)
Διασυνδέσιμος Οπτικός Συναγερμός
Καπνού
BRUGERVEJLEDNING (s. 80)
Sammenkoblelig optisk røgalarm
VEILEDNING (s. 86)
Optisk røykvarsler som kan sammenkobles
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 92)
Связующий оптический сигнализатор
дыма
KILAVUZ (s. 98)
Birbirine bağlanabilen Optik Duman Alarmı
80
DANSK
Sammenkoblelig optisk røgalarm
Indholdsfortegnelse:
• Introduktion (s. 80)
• Sikkerhedsforholdsregler (s. 80)
• Pakkens Indhold (s. 80)
• Tekniske specifikationer (s. 80)
• Produktbeskrivelse og brug (s. 81)
• Installationsvejledninger (s. 83)
• Vedligeholdelse (s. 85)
• Garanti (s. 85)
• Ansvarsfraskrivelse (s. 85)
• Bortskaffelse (s. 85)
Introduktion:
Batteridrevet optisk røgalarm med radiofrekvenstransmission til aktivering af andre installerede
SEC-SA200-enheder, hvis der opfanges røg. Ved installering af flere SEC-SA200-enheder vil den røgalarm,
der opfanger røg, automatisk aktivere alle andre SEC-SA200-enheder, så de afgiver en akustisk alarm som
advarsel. Dette giver ekstra tid til at forlade huset. Udstyret med en læreknap og en testknap til periodisk
afprøvning.
En røgalarm har en begrænset levetid og bør altid udskiftes 10 år efter den er købt. Skriv købsdatoen på
denne brugsanvisning for fremtidig reference.
Denne røgalarm overholder standarden EN14604 iht. Byggevaredirektivet.
Vi anbefaler, at du læser denne brugsvejledning, før du installerer røgalarmen
Gem denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference
Sikkerhedsforholdsregler:
Udsæt ikke produktet for vand eller fugt
Røgalarmen må ikke overmales
Pakkens Indhold:
• 1x røgalarm
• 1x 9 V batteri
• 3x 1,5 V AA batterier
• 1x monteringsmateriale
• 1x brugsvejledning
Tekniske specifikationer:
• Radiofrekvens: 433,92 MHz
• Batteri: 1x 9 V DC, 3x 1,5 V AA
Alarm: >85 db (3 m)
• Maksimalt antal tilsluttede enheder: ubegrænset
• Maksimumsomfang: 40 meter
• Testknap: ja
• Læreknap: ja
Advarsel ved lavt batteriniveau: ja
• Driftstemperatur: -10 °C ~ + 40 °C
81
Produktbeskrivelse og brug:
1. ALARM-indikator
2. TEST-knap
Afprøvning af røgalarmen
Ligesom ethvert andet elektronisk apparat er røgalarmer ikke idiotsikre. Røgalarmer indeholder elektroniske
komponenter, der når som helst kan svigte eller være udslidte.
Vi anbefaler derfor, at du tester din røgalarm hver uge for at sikre dig, at den fungerer korrekt.
Tryk og hold test-knappen inde, indtil alarmen lyder i nogle sekunder. Den (røde) alarmindikator (1) og
(grønne) lære-indikator (4) blinker et kort øjeblik. Hvis alarmen ikke lyder, så undersøg om
batteriindikatoren blinker en gang for hver 45 sekunder. Hvis ikke, og hvis testen mislykkedes, så udskift
straks batterierne.
Batteriindikator
Batteriindikatoren blinker for hver 45 sekunder for at vise, at røgalarmen fungerer korrekt. Når
batteriindikatoren blinker og afgiver en kort bippelyd, er det tegn på, at batteriniveauet er lavt, så batteriet
skal straks udskiftes.
3. LEARN-knap
Bruges for at indstille den PRIMÆRE røgalarm og de/n ASSISTERENDE røgalarm/er for at oprette et
røgalarmsystem med 2 eller flere SEC-SA200-enheder.
1. Tryk på LEARN-knappen to gange, hvorefter LEARN-indikatoren skifter fra rød til grøn. Denne røgalarm
vil nu være den PRIMÆRE røgalarm. Kontrollér om LEARN-indikatoren lyser grønt, før du fortsætter.
2. Tryk på LEARN-knappen på de/n ASSISTERENDE røgalarm/er én gang. ALARM-indikatoren/erne lyser
nu rødt. Kontrollér om ALARM-indikatoren/erne lyser rødt, før du fortsætter.
3. Tryk på TEST-knappen på den PRIMÆRE røgalarm i flere sekunder for at udsende læresignalet til de/n
ASSISTERENDE røgalarm/er. ALARM-indikatoren blinker og røgalarmen udsender et signal. De/n
ASSISTERENDE røgalarm/er modtager signalet og udsender også signal.
4. Tryk på TEST-knappen på hver af de ASSISTERENDE røgalarmer i flere sekunder for at udsende
læresignalet til den PRIMÆRE røgalarm. Den PRIMÆRE røgalarm modtager signalet og udsender selv
et signal.
82
Bemærk: Antallet af røgalarmer er ubegrænset. Den maksimale afstand mellem 2 røgalarmer, der skal
kommunikere med hinanden, er 40 meter.
5. Monteringsplade og huller
Brug de medfølgende skruer og stik til at montere pladen på loftet.
6. Fjern monteringspladen
Drej røgalarmens monteringsplade modsat uret for at få
adgang til alarmens batterirum.
7. Batterirum til 9 V batteri
8. Batterirum til 1,5 V AA batteri
9. Sikkerhedsanordning
Sikkerhedsanordningen forhindrer, at røgalarmen placeres
på monteringspladen, uden at batteriet er indsat. Bemærk:
Tryk sikkerhedsanordningen for 1,5 V AA batteriet ind i
batterirummet, når du udskifter batterier.
10. Indsætning af 9 V batteri
Tag plastikforseglingen af 9 V batteriet og anbring det i
batterirummet. Overhold polaritetmærkningen inden i
batterirummet.
83
11. Indsætning af 1,5 V AA batterier
Tag plastikforseglingen af 1,5 V AA batterierne og anbring
1,5 V AA batterierne i batterirummet. Indsæt 1,5 V AA
batterierne og overhold polaritetsmærkningen inden i
batterirummet.
Når batteriet er indsat, skal du brug testknappen for at kontrollere, at røgalarmen fungerer korrekt.
(Se Afprøvning af røgalarm.)
Når monteringspladen er installeret på loftet og røgalarmen er afprøvet efter indsætning af batterier,
anbringes røgalarmen på monteringspladen ved at dreje den med uret.
Se det følgende afsnit med hensyn til, hvor røgalarmen/erne skal monteres.
Installationsvejledning:
Installer en røgalarm i hvert rum eller hvert åbent område på alle husets etager.
Røg når måske ikke frem til røgalarmen, hvis der kun er installeret en i en enkelt rum eller område. Hvis der
opstår en brand i et andet rum eller på et område borte fra, hvor røgalarmen er installeret, kan røgalarmen
ikke opfange røgen, eller dette vil ske for sent til at alarmere husstandens beboere. En røgalarm kan ikke
hurtigt detektere en brand, med mindre den opstår i det rum eller på det område, hvor alarmen er installeret.
Anbring mindst én røgalarm i hvert rum/på hvert område mellem soveværelset og husets udgang.
Vi anbefaler, at du opretter en flugtplan og gennemgår den med husstandens beboere til brug ved
nødstilfælde.
Kravene til installering af røgalarmer kan variere en smule fra land til land. Kontakt venligst dine lokale
myndigheder for at forhøre dig om eventuelle yderligere krav.
84
Eksempler til installering af røgalarmer:
På lofter
Installer røgalarmen så tæt som muligt på midten af loftet. Hvis
dette ikke er muligt, så installer røgalarmen mindst 30 til 50 cm
fra væggen.
(Dette skyldes områder uden luftcirkulation)
Rum med skrå loftssider
Installer røgalarmen 90 cm fra det højeste punkt (pga. områder
uden luftcirkulation).
Bemærk: Hvis du installerer en røgalarm i en korridor, der er 7,5 meter eller længere, anbefaler vi, at du
installerer en alarm ved korridorens start og én, hvor den ender.
Installer aldrig en røgalarm
- i et fugtigt, støvet eller røgfyldt miljø
- i rum eller på områder, hvor temperaturen kan være under 4°C eller over 38°C
- i køkken, badeværelse eller garage
- på steder med stærk træk
- i nærheden af en ventilator eller luftudtag
- over varmeapparater eller lignende
Stue
Soveværelse
Soveværelse
Køkken
Kælder
Korridor
Korridor
Korridor
Korridor
Loft
loftsmontering
minimum 30/50 cm
minimum 90 cm
85
Bemærk: Hvis du installerer en røgalarm i en korridor, der er 7,5 meter eller længere, anbefaler vi, at du
installerer en alarm ved korridorens start og én, hvor den ender.
Vedligeholdelse:
Vi anbefaler, at du rengør røgalarmen en gang om måneden. Brug støvsugerens bløde børstehoved til at
fjerne støvet fra røgalarmens yderside. Brug ikke vand, rengøringsmidler eller skrabende genstande.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af
forkert brug af dette produkt.
Ansvarsfraskrivelse:
Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.
Bortskaffelse:
Dette produkt skal afleveres på et passende affalds indsamlingspunkt. Bortskaf ikke dette produkt
sammen med husholdningsaffald.
For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol
af affald.
Dette produkt er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der
er gældende for alle EUs medlemsstater. Produktet overholder ligeledes alle gældende specifikationer og
forskrifter i de lande, hvor produktet sælges.
Formel dokumentation kan fremlægges på forlangende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:
Overensstemmelseserklæring (og produkt-ID), Sikkerhedsdatablad, testrapport for produktet.
Kontakt venligst vores kundeservice for support:
via vores website: http://www.nedis.dk/da-dk/kontakt/kontaktformular.htm
via e-mail: [email protected]
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLANDENE
13
Model: LM-101LG
DoP: 201308060001
0832-CPR-FR0033
EN 14604:2005/AC:2008
Røgalarm
Beregnet på brandsikkerhed og installation i bygninger
Væsentlige karakteristika 1: Bestået
Væsentlige karakteristika 2: Bestået
Væsentlige karakteristika 3: Bestået
Væsentlige karakteristika 4: Bestået
Væsentlige karakteristika 5: Bestået
Væsentlige karakteristika 6: Bestået
Væsentlige karakteristika 7: Bestået
/