Matrix VS-S601 Brugervejledning

Mærke
Matrix
Kategori
fitness, gymnastik
Model
VS-S601
Type
Brugervejledning
26
7
I
J
DE MONTAGE IS VOLTOOID!
Premium set (optioneel)
Stap 10 Bevestigingsmateriaal
Beschrijving Aantal
I
J
Bout (M8x60L)
Bout (M8x35L)
4
2
Koppelwaarden
I
J
25 Nm / 18 ft-lb
15 Nm / 11 ft-lb
Raadpleeg de montagehandleiding voor
de gewichtsstapel voor meer informatie.
NEDERLANDS
27
DANSK
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Det er køberen af MATRIX-produkters eneansvar at instruere alle personer, hvad enten de er slutbrugeren eller fører tilsyn med
personale, i korrekt brug af udstyret.
Det anbefales, at alle brugere af MATRIX-træningsudstyr gøres opmærksomme på de følgende oplysninger inden brugen af det.
Brug ikke noget udstyr til andet, end det er designet til eller beregnet til af producenten. Det er yderst vigtigt, MATRIX-udstyr
bruges korrekt for at undgå personskader.
MONTERING
1. STABIL OG PLAN OVERFLADE: MATRIX-træningsudstyr skal monteres på et stabilt grundlag og skal nivelleres korrekt.
2. FASTGØRELSESUDSTYR: Producenten anbefaler, at alt stationært MATRIX-styrketræningsudstyr fastgøres til gulvet for at
stabilisere udstyret og undgå, at det vipper eller vælter. Dette skal udføres af en autoriseret leverandør.
Alle fastgørelsespunkter skal kunne modstå en trækpåvirkning på 750 lbs. (3,3 kN).
VEDLIGEHOLDELSE
1. BRUG IKKE noget udstyr, som er beskadiget eller har slidte eller ødelagte dele. Brug kun reservedele, der leveres fra dit lands
lokale MATRIX-forhandler.
2. VEDLIGEHOLDELSESMÆRKATER OG NAVNEPLADER: Fjern under ingen omstændigheder mærkaterne. De indeholder vigtige
oplysninger. Hvis de ikke kan læses eller mangler, skal du kontakte din MATRIX-forhandler for at få nogle nye.
3. VEDLIGEHOLD ALT UDSTYR: Forebyggende vedligeholdelse er essentielt for, at udstyret fungerer problemfrit samt for at holde
dit ansvar på et minimum. Udstyret skal undersøges med jævne mellemrum.
4. Sørg for, at de(n) person(er), der foretager justeringer eller udfører vedligeholdelse eller reparation af enhver art, er kvaliceret
til det. MATRIX-forhandlere yder service- og vedligeholdelseskurser i din virksomhed på anmodning.
YDERLIGERE BEMÆRKNINGER
Dette udstyr må kun bruges i områder, der er under opsyn, hvor adgang og kontrol er specikt reguleret af ejeren. Det er op til ejeren
at afgøre, hvem der kan bruge dette motionsudstyr. Ejeren skal tage en brugers: pålidelighed, alder, erfaring osv. i betragtning.
Dette træningsudstyr lever op til industristandarderne for stabilitet, når det bruges til dets tilsigtede brug i overensstemmelse med
de instruktioner, som leveres af producenten.
Dette udstyr er kun til indendørs brug. Dette træningsudstyr er et klasse S-produkt (designet til professionel brug, f.eks. i et tnesslokale).
Dette træningsudstyr er i overensstemmelse med EN ISO 20957-1 og EN 957-2.
ADVARSEL
DER KAN SKE DØD OG ALVORLIGE PERSONSKADER
MED DETTE UDSTYR. FØLG DISSE FORHOLDSREGLER
FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER!
1. Hold børn under 14 år på afstand af dette
styrketræningsudstyr. Teenagere skal altid
være under opsyn, når de bruger dette udstyr.
2. Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og kendskab,
medmindre de er blevet superviseret eller instrueret
i, hvordan udstyret bruges af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
3. Alle advarsler og instruktioner skal læses, og
der skal modtages korrekt instruktion inden brug.
Brug KUN dette udstyr til dets tilsigtede formål.
4. Efterse maskinen inden brug. BRUG IKKE
maskinen, hvis den er beskadiget eller ikke
funktionsdygtig.
5. Overskrid ikke dette udstyrs vægtkapacitet.
6. Kontrollér, at indstillingsstiften er sat helt
ind i vægtmagasinet.
7. Sæt ALDRIG stiften i vægtmagasinet med
hovedpladen løftet. Vælg altid den ønskede
vægt med magasinet i bund.
8. Brug ALDRIG dumbbells eller andet udstyr til
at øge vægtmodstanden. Brug kun det udstyr,
der er leveret direkte af producenten.
9. Forkert eller for intensiv træning kan medføre
skader på helbredet. Stop med at motionere, hvis
du føler dig dårlig eller svimmel. Bliv undersøgt af
en læge, før du begynder på et træningsprogram.
10. Hold kroppen, tøjet, håret og fitnesstilbehør væk
fra alle bevægelige dele.
11. Hvis der er justerbare stop, skal de bruges til
enhver tid.
12. Når du justerer eventuelle justeringsmekanismer
(stopposition, sædeposition, pladens placering,
bevægelsesbegrænser, remskiveslæden eller
enhver anden type mekanisme), skal du inden
brug sørge for, at den justerbare mekanisme er
helt i indgreb for at forhindre utilsigtet bevægelse.
13. Producenten anbefaler, at dette udstyr fastgøres
til gulvet for at stabilisere det og undgå, at det
vipper eller vælter. Brug en autoriseret leverandør.
14. Hvis udstyret IKKE er fastgjort til gulvet: Fastgør
ALDRIG modstandsstropper, reb eller andre
anordninger til dette udstyr, da det kan medføre
alvorlige personskader. Brug ALDRIG dette udstyr
som støtte under udstrækning, da dette kan
medføre alvorlige personskader.
15. FJERN IKKE DENNE MÆRKAT. UDSKIFT DEN,
HVIS DEN ER BESKADIGET ELLER ULÆSELIG.
28
DANSK
Udstrækning
Dip
Chin
Udstrækning
Chin/dip
29
KORREKT BRUG
1. Overskrid ikke dette træningsudstyrs vægtgrænser.
2. Indstil eventuelle sikkerhedsstop til den passende højde.
3. Juster eventuelt sædepladerne, benpladerne, fodpladerne,
bevægelsesbegrænsere eller andre former for justeringsmekanismer til en
komfortabel udgangsposition. Kontrollér, at justeringsmekanismen er helt
i indgreb for at forhindre utilsigtet bevægelse og undgå personskader.
4. Sæt dig på bænken (eventuelt), og placer dig, så du kan udføre øvelsen.
5. Brug ikke tungere vægte end du kan løfte og kontrollere på sikker vis.
6. Fuldfør træningen på en kontrolleret måde.
7. Sæt vægten tilbage til dens startposition, hvor den understøttes fuldt ud.
GARANTI
Nordamerikanske kunder kan se garantioplysninger samt garantiundtagelser
og -begrænsninger på www.matrixtness.com.
VEDLIGEHOLDELSESTJEKLISTE
HANDLING HYPPIGHED
Rengør betrækket
1
Dagligt
Efterse kablerne
2
Dagligt
Rengør styrestængerne Månedligt
Efterse skruer og bolte Månedligt
Efterse ramme Hvert halve år
Rengør maskinen Efter behov
Rengør håndtagene
1
Efter behov
Smør styrestængerne
3
Efter behov
1
Betræk og greb skal rengøres med en mild sæbe og vand, eller et rengøringsmiddel
der ikke indeholder ammoniak.
2
Kablerne skal efterses for revner eller trævler og om nødvendigt straks udskiftes.
Hvis kablet er overdrevet slapt, skal det strammes uden at løfte hovedpladen.
3
Styrestængerne skal smøres med et teonbaseret smøremiddel. Påfør smøremidlet
på en bomuldsklud, og påfør op og ned af styrestængerne.
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Maks. brugervægt 136 kg/300 lb
Maks. træningsvægt 68 kg/150 lb
Produktvægt 307 kg/676 lb
Vægtmagasin 93 kg/205 lb
Tilføjelsesvægt 2,3 kg/5 lb
Samlede dimensioner
(L x B x H)*
143 x 153 x 220 cm /
56,2 x 60,2 x 86,5"
* Sørg for, at der er et frirum på mindst 0,6 m (24") omkring MATRIX-
styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage. Bemærk,
at 0,91 m (36") er ADA's anbefalede frirum for personer i kørestol.
DANSK
30
VÆRKTØJ PÅKRÆVET TIL SAMLING (medfølger ikke)
3 MM L-formet unbrakonøgle 10 MM L-formet unbrakonøgle
4 MM L-formet unbrakonøgle Phillips-skruetrækker
5 MM L-formet unbrakonøgle 8 MM gaffelskruenøgle
6 MM L-formet unbrakonøgle 17 MM gaffelskruenøgle
8 MM L-formet unbrakonøgle Smøring af styrestang
Hvis der mangler dele, skal du kontakte dit lands lokale MATRIX-forhandler for at få hjælp.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
UDPAKNING
Tak, fordi du købte et MATRIX-tnessprodukt. Det er blevet kontrolleret, inden det blev pakket. Produktet sendes
i ere dele for at gøre det muligt at sende det i en kompakt emballage. Inden samling skal du kontrollere, at alle
komponenter er til stede ved at matche dem med diagrammerne, som viser enkeltdelene skilt ud fra hinanden.
Pak forsigtigt enheden ud af kassen, og bortskaf emballagen i overensstemmelse med dine lokale love.
Træningsudstyret skal samles af et uddannet samlingsteam eller være samlet på forhånd før levering.
FORSIGTIG
For at undgå, at du kommer til skade, og for at forhindre beskadigelse af rammens komponenter, skal du
sørge for at få hjælp til at fjerne rammens dele fra denne kasse. Sørg for at montere udstyret på et stabilt
grundlag, og sørg for, at maskinen bringes i vater. Sørg for, at der er et frirum på mindst 0,6 m (24") omkring
MATRIX-styrketræningsudstyret for at sikre let adgang og passage. Bemærk, at 0,91 m (36") er ADA's anbefalede
frirum for personer i kørestol.
VS-S601 TRÆNINGSOMRÅDE
1,53 M
(60,2")
1,43 m
(56,2")
FRIT OMRÅDE
0,6 M (2 FT)
BRED PASSAGE
DANSK
31
A
F
1
Trin 1 Skruer og bolde
Beskrivelse Antal
A
F
Bolt (M10 x 25L)
Flad spændeskive (Φ10,2)
6
6
Drejningsmomentets værdi
77 Nm/57 ft-lb
2
B
D
C
E
F
Spænd ikke rammeforbindelserne helt,
før samlingen er fuldført. Vibra-Tite 135
Red Gel eller lignende skal anvendes
på alle fastgørelseselementer, som ikke
er samlet med Nylock-møtrikker.
Trin 2 Skruer og bolde
Beskrivelse Antal
B
C
D
E
F
Buespændeskive (Φ10,2)
Bolt (M10 x 125L)
Møtrik (M10)
Bolt (M10 x 20L)
Flad spændeskive (Φ10,2)
4
2
2
2
2
Drejningsmomentets værdi
77 Nm/57 ft-lb
DANSK
#6
32
F
3 4
Trin 3 Skruer og bolde
Beskrivelse Antal
E
F
Bolt (M10 x 20L)
Flad spændeskive (Φ10,2)
8
8
Drejningsmomentets værdi
77 Nm/57 ft-lb
DANSK
33
5 6
G
H
Trin 6 Skruer og bolde
Beskrivelse Antal
G
H
Bolt (M8 x 25L)
Flad spændeskive (Φ8,4)
4
4
Drejningsmomentets værdi
15 Nm/11 ft-lb
DANSK
34
7
I
J
SAMLINGEN ER FULDFØRT!
Luksussæt (ekstraudstyr)
Trin 10 Skruer og bolde
Beskrivelse Antal
I
J
Bolt (M8 x 60L)
Bolt (M8 x 35L)
4
2
Drejningsmomentværdier
I
J
25 Nm/18 ft-lb
15 Nm/11 ft-lb
Se ere oplysninger i samlevejledningen
for vægtmagasinet.
DANSK
81
5 6
G
H
Passo 6 Hardware
Descrição Qtd.
G
H
Parafuso (M8 x 25L)
Arruela lisa (Φ8,4)
4
4
Valor de torque
15 Nm/11 ft-lb
PORTUGUÊS
/