Jabra BT130 Brugermanual

Mærke
Jabra
Kategori
mobile headset
Model
BT130
Type
Brugermanual
60
Español
61
Dansk
Dansk
Tak! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kom godt i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
1. Opladning af headsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2. Aktivering af headsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3. Tilslutning af headsettet til telefonen (parring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. Vælg, hvordan du vil bære headsettet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5. Sådan ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
6. Lysdiodernes betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
7. Brug af Jabra Bluetooth-adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
8. Fejlfinding og ofte stillede spørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
9. Har du brug for mere hjælp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
10. Pleje og vedligeholdelse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
11. Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
12. Registrering og sikkerhedsgodkendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13. Ordliste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
62
Dansk
63
Dansk
Opladning af headsettet
Kontrollér, at Jabra BT130-headsettet er ladet helt op, før du tager det i brug. Brug
adapteren i en almindelig stikkontakt, eller oplad headsettet direkte fra en pc ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel. Tilslut headsettet som vist på figur 3. Når lysdioden lyser
blåt, lader headsettet op. Når den blå lysdiode går ud, er headsettet fuldt opladet.
1
Jabra BT130-headsettet er meget brugervenligt. Med knappen answer/end”, der sidder
på headsettet, kan du betjene forskellige funktioner, afhængigt af hvor lang tid du
holder knappen nede.
Anvisning Trykkets varighed:
Kort tryk Tryk og slip
Tryk Ca. 1 sekund
Tryk, og hold nede Ca. 5 sekunder
Tak, fordi du valgte et Jabra BT130 Bluetooth®-headset. Vi håber, du vil få stor glæde
af det!
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem for at få mest muligt ud af headsettet.
Tak!
Hvis du taler i mobiltelefon, mens du kører, kan du miste koncentrationen og køre galt.
Sørg derfor altid for at køre ind til siden, før du foretager eller besvarer et opkald, især hvis
vejret er dårligt, trafikken er tæt, der er børn i bilen, eller vejen er ujævn. Sørg også for at
gøre telefonsamtalerne korte, og undlad at tage notater eller læse imens.
Kør altid sikkert, og overhold loven
Husk, at det vigtigste er trafiksikkerheden!
!
Om Jabra BT130
1 Lysdioder
Blå: Viser den aktuelle tilstand
(parrer, aktiv eller standby) samt
batteriopladning
Rød: Viser, at batteriniveauet er lavt
2 Lydstyrke op (+), lydstyrke ned (–)
3 Stik til batterioplader
4 Knappen answer/end” (besvar/afslut)
Tryk på denne knap for at tænde headsettet
Hold knappen nede for at slukke headsettet
Tryk kort knappen for at besvare et opkald eller afslutte en samtale
Tryk på denne knap og knappen ‘+’ samtidigt for at indstille headsettet
til parring
5 Ørekrog – kan vippes og drejes 180° og bruges på venstre øre (Se fig. 2)
Med Jabra BT130 kan du:
Besvare opkald
Foretage stemmestyrede opkald (afhængigt af telefonen)
Afslutte samtaler
Ringe det sidst kaldte telefonnummer op igen
Afvise opkald (afhængigt af telefonen)
Tekniske specifikationer
:
Taletid/standbytid: 4-6 timers taletid (afhængigt af telefonen) og 110 timers
standbytid
Genopladeligt batteri, der kan oplades i en almindelig stikkontakt eller sluttes til en
biloplader (medfølger ikke)
Vægt: 18 g
Rækkevidde: Op til 10 m
Understøtter headset-funktion og håndfri funktion via Bluetooth
Bluetooth
1
-profiler og -specifikationer version 1.2 (se ordliste)
Headsettets funktioner
Kom godt i gang
64
Dansk
65
Dansk
Vælg, hvordan du vil bære headsettet
4
Jabra BT130-headsettet er indstillet til brug på højre øre. Hvis du foretrækker at bruge
det på venstre øre i stedet, skal du blot vippe og dreje ørekrogen 180°. (se figur 2
)
Bær Jabra BT130-headsettet og mobiltelefonen ud for hinanden på samme side af
kroppen for at sikre, at enhederne fungerer korrekt. Generelt opnår du det bedste
signal, hvis der ikke er forhindringer mellem headsettet og mobiltelefonen.
Sæt kulør dit headset – skift coverfarven
Afmonter coveret ved at skubbe tommelfingerneglen ind i sporet øverst
Monter det nye cover (se fig. 5)
Sådan besvarer du et opkald
Tryk kort knappen answer/end”headsettet for at besvare et opkald
Sådan afslutter du en samtale
Tryk kort knappen answer/end” for at afslutte en igangværende samtale
Sådan afviser du et opkald (forudsat, telefonen understøtter denne funktion)
Tryk på knappen answer/end”, når telefonen ringer, hvis du vil afvise et opkald.
Afhængigt af indstillingerne i telefonen vil den person, der ringer op, enten blive
viderestillet til din telefonsvarer eller høre et optaget-signal
Sådan foretager du et opkald
Når du ringer op fra den tilsluttede mobiltelefon, stilles samtalen automatisk om til
headsettet (afhængigt af indstillingerne i telefonen)
Sådan aktiverer du stemmestyret opkald (forudsat, telefonen understøtter
denne funktion)
Tryk kort knappen answer/end”. Optag altid stemmekoden via headsettet for
at opnå det bedste resultat. Læs mere om, hvordan du bruger denne funktion, i
brugervejledningen til telefonen
Sådan ringer du det sidst kaldte telefonnummer op igen (forudsat, telefonen
understøtter denne funktion)
Tryk på knappen answer/end”
Sådan justerer du lyden og lydstyrken
Tryk på knappen ‘+’ eller ‘–’ for at justere lydstyrken (se figur 1)
Sådan ...
5
Før du tager Jabra BT130-headsettet i brug, skal du parre det med en mobiltelefon.
1. Indstil headsettet til parring
2
Kontrollér, at headsettet er tændt.
Trykknappen answer/end” og knappen ‘+’ samtidigt, indtil lysdioden lyser blåt
permanent.
2. Indstil telefonen til at ‘finde Jabra BT130-headsettet via Bluetooth
Følg anvisningerne i vejledningen til telefonen. Normalt skal du åbne menuen
‘Setup’ (Indstillinger), ‘Connect’ (Tilslut) eller ‘Bluetooth telefonen og vælge
indstillingen ‘discover’ (søg efter) eller add’ (tilføj) for at tilsluttet en Bluetooth-
enhed* (se eksemplet fra en almindelig mobiltelefon på figur 4)
3. Telefonen finder Jabra BT130-headsettet
Når telefonen har fundet headsettet, bliver du bedt om at parre enhederne. Tryk
Yes (Ja) eller ‘OK’telefonen, og bekræft med en adgangskode eller PIN
3
=
0000 (4 nuller)
.
Telefonen giver en meddelelse, når parringen er gennemført. Hvis parringen ikke
lykkes, skal du gentage trin 1 til 3.
Tilslutning af headsettet til telefonen (parring)
3
Aktivering af headsettet
2
Tryk på knappen answer/end” for at tænde for headsettet
Hold knappen answer/end” nede for at slukke for headsettet
Lysdiodernes betydning
6
Det ser du Det betyder det for headsettet
Blinkende blåt lys Blinker hvert sekund: Reagerer på et opkald
Blinkende blåt lys Blinker hvert tredje sekund: Standbytilstand
4
Blinkende rødt lys Lavt batteriniveau
Permanent blåt lys Oplader
Permanent blåt lys går ud Fuldt opladet
Permanent blåt lys I parringtilstand
(se afsnit 3)
66
Dansk
67
Dansk
Fejlfinding og ofte stillede spørgsmål
8
Jeg kan høre en knitrende lyd
Bær altid headsettet på den samme side af kroppen som mobiltelefonen for at
opnå den bedste lydkvalitet.
Jeg kan ikke høre noget i headsettet
Skru op for lydstyrken i headsettet.
Kontrollér, at headsettet er parret med telefonen.
Kontrollér, at telefonen er sluttet til headsettet. Hvis du ikke kan oprette
forbindelse via telefonens Bluetooth-menu eller ved at trykke kort på knappen
answer/end”, skal du følge anvisningerne til parring af enhederne (se afsnit 3
)
Brug af Jabra Bluetooth-adapter
7
Hvis du vil bruge Jabra BT130-headsettet sammen med en mobiltelefon, der ikke
understøtter Bluetooth, skal du bruge Jabra A210-adapteren.
Med denne adapter får du en trådløs forbindelse, hvor du kan bruge headsettet til
følgende funktioner: Besvare opkald/afslutte samtaler samt foretage stemmestyrede
opkald (afhængigt af telefonen). Hvis du sætter stikket fra headsettet i mobiltelefonen,
kan du muligvis ikke bruge headsettet til følgende funktioner: Afvise et opkald og ringe
op til det sidst kaldte telefonnummer.
Sådan parrer du Jabra BT130-headsettet med Jabra A210-adapteren
Fremgangsmåden er lidt anderledes:
Indstil Jabra BT130-headsettet til parring
Indstil Jabra A210-adapteren til parring
Anbring enhederne ved siden af hinanden. Du behøver ikke at indtaste en PIN-kode
for at parre de to Jabra-enheder. Se i brugsanvisningen til Jabra A210-adapteren for
at få yderligere oplysninger
Sådan foretager og besvarer du opkald med Jabra A210-adapteren
Når du ringer op fra den tilsluttede mobiltelefon, stilles samtalen automatisk om til
headsettet (hvis det er tændt).
Sådan besvarer du et opkald: Tryk kort på knappen answer/end”headsettet,
eller tryk på knappen “answer på mobiltelefonen
Har du brug for mere hjælp?
9
Internet: www.jabra.com (her finder du de sidste nye support-oplysninger og vores
online-brugsanvisninger)
Find yderligere oplysninger om kundeservice på den indvendige side af coveret.
Pleje og vedligeholdelse
10
1. Opbevar altid headsettet med strømmen slukket og sikkert beskyttet.
2. Undgå opbevaring ved høje temperaturer (over 60° C) – f.eks. i et meget varmt
køretøj eller i direkte sollys (opbevaring ved høje temperaturer kan forringe
ydeevnen og reducere batteriets levetid).
3. Udsæt ikke headsettet eller de medfølgende dele for regn eller andre væsker.
Jeg har problemer med at parre enhederne, selvom telefonen viser noget andet
Du har muligvis slettet parringen af headsettet i mobiltelefonen. Følg anvisningerne
til parring af enhederne, der er beskrevet i afsnit 3.
Jeg kan ikke anvende funktionerne Afvis opkald”, “Stil opkald i venteposition”
eller “Stemmestyret opkald”
Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis telefonen understøtter dem. Se, om det er
tilfældet, i brugsanvisningen til telefonen.
Understøtter Jabra BT130-headsettet andet Bluetooth-udstyr?
Jabra BT130-headsettet er beregnet til brug med mobiltelefoner, der understøtter
Bluetooth. Det kan også bruges sammen med andet Bluetooth-udstyr, der understøtter
Bluetooth i version 1.1 eller 1.2 samt headset-funktion og/eller håndfri funktion.
Garanti
11
Jabra (GN Netcom) yder garanti på dette produkt for alle defekter vedrørende
materialer og kvalitet i en periode på to år fra den oprindelige købsdato. Vilkårene i den
foreliggende garanti og vores ansvar i henhold til denne garanti er som følger:
Garantien er begrænset til den oprindelige køber
En kopi af kvitteringen eller anden dokumentation på køb kræves. Uden
købsdokumentation defineres garantien som begyndende produktionsdatoen
angivet på produktet
68
Dansk
69
Dansk
Registrering og sikkerhedsgodkendelse
12
Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i
R & TTE-direktivet (99/5/EØF).
GN Netcom erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EØF.
Yderligere oplysninger findes på adressen http://www.gnnetcom.com
Bemærk, at dette produkt bruger radiofrekvensbånd, der ikke er harmoniseret
inden for EU. Inden for EU er dette produkt beregnet til brug i Østrig, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg,
Holland, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien og inden for EFTA i Island, Norge
og Schweiz.
Garantien er ugyldig, hvis serienummeret, datokodeetiketten eller produktetiketten
fjernes, eller hvis produktet er blevet udsat for hårdhændet eller uforsvarlig behandling,
forkert installation, modifikation eller reparation af en uautoriseret tredjepart
Ansvar i forbindelse med Jabra-produkter (GN Netcom) er begrænset til reparation
eller erstatning af produktet efter eget skøn
Enhver stiltiende garanti på Jabra-produkter (GN Netcom) er begrænset til to år fra
købsdatoen på alle dele, herunder ledninger og stik
Specifikke dele, som ikke er omfattet af garantien, er forbrugskomponenter med
begrænset levetid, der er udsat for normal slitage, f.eks. vindskærm til mikrofonen,
ørepuder, dekorativ finish, batterier og andet tilbehør
Jabra (GN Netcom) er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader, der måtte
opstå som følge af brug eller misbrug af et Jabra-produkt (GN Netcom)
Denne garanti giver dig specifikke rettigheder, og du kan have andre rettigheder, der
varierer fra område til område
Brugeren må under ingen omstændigheder forsøge at udføre service, justeringer
eller reparationer af denne enhed, uanset om det ligger inden for garantien eller ej,
medmindre det er angivet i denne brugervejledning. Produktet skal returneres til
købsstedet, fabrikken eller et autoriseret servicecenter for at få udført sådant arbejde
Jabra (GN Netcom) påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der opstår
under forsendelsen. Alt reparationsarbejde på Jabra-produkter (GN Netcom) af
uautoriserede tredjeparter gør garantien ugyldig
Brugerne må ikke foretage ændringer eller modificere enheden nogen måde.
Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Jabra
(GN Netcom), gør brugerens tilladelse til at betjene udstyret ugyldig.
Bluetooth
Bluetooth®-varemærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug
af sådanne varemærker af Jabra foregår under licens. Andre varemærker og
varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.
Ordliste
13
1
Bluetooth: En radioteknologi, der sikrer, at enheder såsom mobiltelefoner og
headset kan tilsluttes på kort afstand uden brug af ledninger eller kabler (cirka 10
meter). Læs mere på www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiler: Forskellige måder, hvorpå Bluetooth-enheder kan kommunikere
med hinanden. Telefoner, der understøtter Bluetooth, er enten baseret på en
headset-profil, en håndfri profil eller begge. Før en enhed kan understøtte en
bestemt profil, skal producenten af telefonen implementere forskellige obligatoriske
funktioner i den software, der leveres med telefonen.
2
Parring: Metode, som bruges til at oprette en unik eller krypteret forbindelse mellem
to Bluetooth-enheder, så de kan kommunikere med hinanden. Bluetooth-enheder
fungerer kun, hvis de er blevet parret.
3
Adgangskode eller PIN-kode: En kode, der skal indtastes i en mobiltelefon, før den
kan parres med en Jabra BT500-adapter. Koden sikrer, at telefonen og Jabra BT130-
adapteren genkender hinanden og automatisk samarbejderStandbytilstand
.
4
Standbytilstand: Den tilstand, hvor Jabra BT130-headsettet passivt venter på et
opkald. Når du afslutter en samtale mobiltelefonen, går headsettet automatisk
i standbytilstand.
/