SportDOG SD-800E Brugervejledning

Mærke
SportDOG
Kategori
kæledyrs pleje
Model
SD-800E
Type
Brugervejledning
98 WWW.SPORTDOG.COM
Tak fordi du valgte SportDOG
®
Brand
®
. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt
og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med produktet, læs denne
brugervejledning grundigt. Hvis du har spørgsmål vedrørende produktets funktion, henvises der
til vejledningens Ofte stillede spørgsmål eller Fejlfi nding afsnittene, eller ring til vores kundeservicecenter.
Besøg vores hjemmeside på www.sportdog.com, for en liste over telefonnumre I dit område.
For at få den bedste beskyttelse ud af din garanti, registrer dit produkt inden 30 dage på www.sportdog.com.
Ved at registrere får du fuld produktgaranti og skulle du have brug for at kontakte kundeservicecentret, vil
vi kunne være dig behjælpelig hurtigere. Aller vigtigst, SportDOG
®
vil aldrig give eller sælge dine personlige
oplysninger til anden side. Den fulde garantierklæring er tilgængelig online på www.sportdog.com.
____________________________________________________________________________
INDHOLD
BESTANDDELE ................................................................................................................................................................99
SÅDAN VIRKER SYSTEMET ..........................................................................................................................................99
VÆSENTLIGE DEFINITIONER ...................................................................................................................................... 100
KLARGØRING AF FJERNSENDEREN .........................................................................................................................101
KLARGØRING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN .......................................................................................................102
TILPASNING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN .........................................................................................................104
FIND DET BEDSTE STYRKENIVEAU TIL DIT KÆLEDYR .........................................................................................105
PROGRAMMERING AF FJERNSENDEREN ............................................................................................................... 106
GENINDSTILLING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN ................................................................................................107
PROGRAMMERING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN TIL TO- ELLER TRE-HUNDS BETJENING .....................108
GENERELLE TRÆNINGSTIPS ...................................................................................................................................... 108
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL .....................................................................................................................................109
FEJLFINDING .................................................................................................................................................................110
TESTLYS’ VEJLEDNING ................................................................................................................................................ 111
BRUGSBETINGELSER OG BEGRÆNSET GARANTI ................................................................................................ 111
REGULERINGER .............................................................................................................................................................112
TILBEHØR .......................................................................................................................................................................112
BORTSKAFFELSE AF BATTERI ....................................................................................................................................113
TRÆNINGSVEJLEDNING
Besøg venligst vores hjemmeside på www.sportdog.com for at hente en detaljeret Træningsvejledning til
dette apparat eller kontakt vores kundecenter for at få yderligere assistance. Besøg vores hjemmeside på
www.sportdog.com, for en liste over telefonnumre i dit område.
DA
WWW.SPORTDOG.COM 99
BESTANDDELE
SÅDAN VIRKER SYSTEMET
SportDOG
®
SportTrainer
®
SD-800E er blevet påvist som sikker, komfortabel og effektiv til alle hunde der vejre
mere end 3,6 kg og mindst er 6 måneder gamle. Konsekvent, korrekt brug af dette produkt giver dig mulighed
for at håndhæve kommandoer og korrigere dårlig adfærd fra op til 700 meters afstand. Fjernbetjeningen
sender et signal,og aktiver halsbåndet til at levere en tone eller en harmløs stimulering. Ved ordentlig træning
lærer en hund at forbinde dette signal med en ordre. Lige som alle andre SportDOG
®
produkter, har denne
model også stimuleringsniveauer der kan indstilles således at du kan tilpasse stimuleringen til din hunds
temperament hvilket fjerne risikoen for over-irettesættelse.
VIGTIGT: SPORTTRAINER
®
SD-800E HAR ET OMFANG PÅ OP TIL 700 METER. AFHÆNGIG
AF HVORDAN DU HOLDER FJERNSENDEREN VARIERER DET MAKSIMALE OMFANG.
FOR AT OPNÅ KONSTANTE RESULTATER OVER LÆNGERE AFSTANDE SKAL DU HOLDE
FJERNSENDEREN I EN LODRET POSITION, VÆK FRA DIN KROP OG OVER DIT HOVED.
TERRÆN, VEJR, PLANTEVÆKST, TRANSMISSIONER FRA ANDRE RADIO APPARATER
OG ANDRE FAKTORER PÅVIRKER DET MAKSIMALE OMFANG.
ADVARSEL
Må ikke bruges på aggressive hunde. Dette produkt må ikke
anvendes på hunde, der er aggressive eller udviser tegn på aggressiv adfærd.
Aggressive hunde kan forårsage personskade eller i værste tilfælde død. Hvis du
er usikker på, om produktet er velegnet til din hund, bedes du konsultere en dyrlæge
eller uddannet træner.
1
2
3
4
5
6
7
8
100 WWW.SPORTDOG.COM
VÆSENTLIGE DEFINITIONER
FJERNSENDER: Sender radiosignalet til halsbåndsmodtageren. Den er vandtæt og kan komme under vand.
SENDER INDIKATORLYS: Angiver at der er blevet trykket på en knap og fungere også som svagt-batteri indikator.
STYRKEINDSTILLINGSKNAP: Leverer mange stimuleringsniveauer således at du kan tilpasse irettesættelsen til din
hunds temperament.
ØVERSTE KNAP: Denne knap er fabriksindstillet til at give uafbrudt stimulering.
NEDERSTE KNAP: Denne knap er fabriksindstillet til at afgive en kortvarig (stød) stimulering.
SIDEKNAP: Denne knap er fabriksindstillet til at afgive en hørbar tone.
HALSBÅNDSMODTAGEREN: Modtager radiosignalet fra fjernsenderen. Den er vandtæt og kan komme under vand.
TÆNDT/SLUKKET KNAP: Denne knap trykkes og holdes kortvarigt nede for at tænde og slukke for
halsbåndsmodtageren.
KONTAKTPUNKTER: Kontakterne som halsbåndsmodtageren afgiver stimuleringen gennem.
MODTAGER INDIKATORLYS: Indikerer at halsbåndsmodtageren er blevet tændt eller slukket og fungerer også som
svagt-batteriindikator.
OPLADNINGSJACK: Tilslutter opladeren. Selvom halsbåndsmodtageren og fjernsenderen er vandtætte uden
opladerlågene, skal lågene blive på plads når der ikke oplades for at holde snavs ude af åbningerne.
UAFBRUDT STIMULERING: Du kontrollerer både hvornår og hvor længe din hund får stimulering gennem
halsbåndsmodtagerens kontaktpunkter. Når en uafbrudt-stimuleringsknap bliver trykket nede i 8 sekunder eller
mere, “tidsspærrer” fjernsenderen. Det er derfor nødvendigt at slippe knappen og trykke på den igen før yderligere
stimulering kan gives.
KORTVARIG (STØD) STIMULERING: Når en knap er programmeret til kortvarig stimulering bliver stimuleringen givet i
5/100 sekunder ligegyldigt hvor længe knappen holdes nede.
HØRBAR TONE: Tonen er neutral og kan kobles til fl ere træningssituationer. Til at korrigere uønsket adfærd. Tonen
kan bruges af sig selv som en direkte stimulus eller i kombination med statisk stimulation, som en advarsel. Tonen
kan også bruges til følgende statiske stimulation, som en belønning for ønskelig adfærd.
OPLADNINGSJACK
(MED LÅG)
MODTAGER
INDIKATORLYS
KONTAKTPUNKTER
TÆNDT/SLUKKET
KNAP
HALSBÅNDSMODTAGER
FJERNSENDER
SENDER
INDIKATORLYS
STYRKE
INDSTILLI-
NGSKNAP
SENDER
ANTENNE
ØVERSTE
KNAP
NEDERSTE
KNAP
SIDE
KNAP
OPLADER
JACK
(MED LÅG)
WWW.SPORTDOG.COM 101
KLARGØRING AF FJERNSENDEREN
OPLADNING AF FJERNSENDEREN
1. Løft gummilåget som beskytter
fjernsenderens opladningsjacket.
2. Tilslut én af ladertilslutningerne til
fjernsenderens laderjack.
3. Slut opladeren til en stikkontakt.
4. Oplad fjernsenderen i
et døgn den første gang der oplades
Genopladninger tager kun 12 timer.
Obs.! Fjernsenderens indikatorlys blinker
efter 12 timers opladning. Den første gang
der oplades, skal man fortsætte med at
oplade i endnu 12 timer.
5. Når opladningen er færdig sættes
gummilåget tilbage på.
LADER STRØMSLUTTER AN-
BRAGT I FJERNSENDERENS
OPLADNINGSJACK
Obs.! Den gennemsnitlige batterilevetid mellem genopladninger er ca. 40 til 60 timer afhængig af
hvor ofte apparatet bruges.
SENDER INDIKATORLYS
FJERNSENDER FUNKTION INDIKATORLYS RESPONS
Uafbrudt stimulering eller hørbar tone alene
Den trykkede knap
Solid i farve
Kortvarig (stød) stimulerings knappen er blevet trykket Enkelt blink
Svagt batteri – En tilfældig knap er blevet trykket Blinker uafbrudt
TRIN
::
01
102 WWW.SPORTDOG.COM
KLARGØRING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN
OPLADNING AF
HALSBÅNDSMODTAGEREN
1. Løft gummilåget som beskytter
halsbåndsmodtagerens opladningsjack.
2. Tilslut én af ladertilslutningerne til
halsbåndsmodtagerens opladningsjack.
3. Slut opladeren til en stikkontakt.
4. Oplad fjernsenderen i 24 timer
den første gang den oplades.
Genopladninger tager kun 12 timer.
Obs.! Fjernsenderens indikatorlys
blinker efter 12 timers opladning. Den
første gang der oplades, skal man
fortsætte med at oplade i 12 timer mere.
5. Når opladningen er færdig sættes
gummilåget tilbage på.
LADERTILSLUTNINGEN TILSLUTTET
TIL HALSBÅNDSMODTAGEREN
OPLADNINGSJACK
SÅDAN TÆNDES HALSBÅNDSMODTAGEREN:
1. Tryk og hold tændt/slukket knappen nede
indtil modtager indikatorlyset tændes og
halsbåndsmodtageren bipper 5 gange.
2. Giv slip på tændt/slukket knappen.
Modtagerens indikatorlys blinker indtil
halsbåndsmodtageren slukkes. Det blinkende
lys viser at halsbåndsmodtageren er parat til at
modtage et radiosignal fra fjernsenderen.
TÆNDT/SLUKKET KNAP
SÅDAN SLUKKES HALSBÅNDSMODTAGEREN:
1. Tryk og hold tændt/slukket knappen nede indtil modtager indikatorlyset tændes og
halsbåndsmodtageren bipper 2 gange.
2. Giv slip på tændt/slukket knappen.
For at forlænge tiden mellem opladninger skal halsbåndsmodtageren slukkes når den ikke er i brug.
Obs! Den gennemsnitlige batterilevetid mellem genopladninger er 40 timer afhængigt af hvor ofte
apparatet bruges.
TRIN
::
02
WWW.SPORTDOG.COM 103
MODTAGER INDIKATORLYS
DRIFTSTILSTAND LYSDIODE
FARVE
LYSDIODE FUNKTION BATTERIETS
STATUS
HØJTTALER
FUNKTION
Apparatet er blevet
tændt via tændt/slukket
knappen
Grøn
Lysdioden er solid i farve
gennem bippesekvensen
Godt eller svagt Bipper 5 gange
Apparatet er blevet
slukket via tændt/
slukket knappen
Grøn
Lysdioden er solid i farve
gennem bippesekvensen
God Bipper 2 gange
Apparatet er blevet
slukket via tændt/
slukket knappen
Rød
Lysdioden er solid i farve
gennem bippesekvensen
Svag Bipper 2 gange
Apparatet er tændt Grøn
Lysdioden blinker én gang i
sekundet
God Ikke i brug
Apparatet er tændt Rød
Lysdioden blinker én gang i
sekundet
Svag Ikke i brug
Apparatet giver
uafbrudt eller stigende
stimulering
Rød
Lysdioden er solid i farve så
længe at knappen bliver trykket
Godt eller svagt Ikke i brug
Apparatet giver
kortvarig stimulering
Rød
Lysdioden blinker hurtigt en gang
ligegyldigt hvor længe knappen
trykkes
Godt eller svagt Ikke i brug
Apparatet giver en tone Ikke-
anven-
delig
Ikke-anvendelig
Godt eller svagt Apparatet bipper så
længe som knappen
trykkes
Apparatet lades
< 12 timer
Rød
Lysdioden er solid
Apparatet lades
> 12 timer
Grøn
Lysdioden blinker én gang i
sekundet
GENOPLADELIGE BATTERIER
• De genopladelige nikkel-metal hydrid (NiMH) batterier er ikke følsomme m.h.t. hukommelse og behøver derfor
ikke at blive tømte før de oplades.
• Batterierne er delvist ladede fra fabrikken men behøver en hel opladning før de sættes i brug (24 timer).
• Husk - Batterier skal altid holdes på afstand af fl ammer.
• Når apparatet opbevares i længere perioder skal man huske regelmæssigt at oplade batterierne helt (12 timer).
Dette bør foretages hver 4’de til 6’tte uge.
• Overordentlig genopladning kan føre til forkortet batterilevetid. Efter den første opladning er det ikke anbefalet at
batteriet efterlades tilsluttet i mere end 12 timer.
• Hvis dit udstyr ikke er blevet opladet i lang tid er det muligt at du vil fi nde at batterilevetiden er forkortet de første
par gange du bruger det igen. Derefter vender batterilevetiden tilbage til tidligere ydeevne.
• Du bør forvente hundredvis af genopladninger af dine batterier. Imidlertid mister alle batterier ydeevne med tiden
i forhold til hvor mange genopladninger de er blevet udsat for. Dette er normalt. Hvis din driftstid falder til det
halve af den originale levetid så kontakt kundecenteret for at købe et nyt batteri.
• Batterierne bør vare i en 3- til 5-års periode. Når et batteri skal udskiftes kan du bestille en ny pakke ved at
ringe til vores kundecenter. Halsbåndsmodtageren og fjernsenderen skal ikke åbnes før du har modtaget
udskiftningsbatterierne.
104 WWW.SPORTDOG.COM
TILPASNING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN
FORSIGTIG
Det er vigtigt at halsbåndet passer rigtigt. Hvis halsbåndet har været på for længe,
eller det sidder for stramt, kan det forårsage skade på huden. Det kaldes “liggesår”, eller på latin:
decubitus-ulcere, eller tryknekrose.
• Lad ikke halsbåndet sidde på hunden i mere end 12 timer i døgnet.
• Når det er muligt, bør halsbåndet fl yttes på kæledyrets hals for hver 1 time eller to.
• Kontrollér om det passer, så der ikke udøves for kraftigt tryk. Følg anvisningerne i
denne manual.
• Kom aldrig en snor i det elektroniske halsbånd. Det vil forøge trykket på kontakterne.
• Når der bruges et separat halsbånd til en snor, må der ikke udøves tryk på det
elektroniske halsbånd.
• Tør hundens hals og halsbåndets kontakter af en gang om ugen med en fugtig klud.
• Tjek kontaktområdet en gang om dagen for at se om der er tegn på udslæt eller sår.
• Hvis der er udslæt eller sår, må halsbåndet ikke bruges, før huden er helet.
• Hvis tilstanden varer længere end 48 timer, bør du konsultere din dyrlæge.
Der er mere information om “liggesår” og tryknekrose på vores hjemmeside.
Overholdes disse foranstaltninger, er dit kæledyr uden for fare og har det godt. Millioner af kæledyr
er ok med rustfrie stålkontakter på. Nogle kæledyr er overfølsomme over for kontakttryk. Det kan
godt være at dit kæledyr kan tåle halsbåndet, når der er gået nogen tid. Hvis det er tilfældet,
behøver du ikke tage hensyn til disse forsigtighedsregler. Det er vigtigt at tjekke det sted hvor
halsbåndet sidder hver dag. Hvis der forekommer rødme eller sår, må halsbåndet ikke bruges, før
huden er helet fuldstændigt.
VIGTIGT: Kontaktpunkterne skal have direkte kontakt med din hunds hud.
For at sikre korrekt tilpasning bør disse skridt følges:
1. Medens din hund står op (3A), anbringes halsbåndsmodtageren således
at kontaktpunkterne er i midten på undersiden af din hunds hals og rører
dens hud (3B). Hvis din hund har en lang eller tyk pels kan du studse
hårene omkring kontaktpunkterne for at sikre jævn kontakt.
2. Halsbåndsmodtageren skal tilpasses så den er tætsluttende men stadig løs
nok til at man kan få én fi nger ind mellem remmen og din hunds hals (3C).
3A
3. Lad din hund have halsbåndet på i nogle minutter
før tilpasningen tjekkes igen. Tjek tilpasningen igen
efterhånden som din hund bliver mere komfortabel med
halsbåndsmodtageren.
3B
3C
TRIN
::
03
WWW.SPORTDOG.COM 105
FIND DET BEDSTE STIMULERINGSNIVEAU
TIL DIT KÆLEDYR
VIGTIGT: Man skal altid begynde på det laveste niveau og så arbejde sig opad.
Fjerntræneren har 8 forskellige stimuleringsniveauer. Dette giver dig mulighed for at vælge den
stimulering der er bedst til dit kæledyr.
Når du har anbragt modtagerhalsbåndet på dit kæledyr er på tide at fi nde det
stimuleringsniveau som passer bedst til det. Dette kaldes anerkendelsesniveauet.
En lille forandring i dit kæledyrs opførsel, såsom at det ser sig nysgerrigt omkring, kradser på sit
halsbånd eller bevæger ørene viser det anerkendelsesniveau som bedst passer til dyret.
Følg skridtene nedenfor for at fi nde dit kæledyrs anerkendelsesniveau:
1. Sæt fjernsenderens styrkeindstillingsknap til det første niveau og tryk på den øverste knap i 1
til 2 sekunder.
2. Hvis dit kæledyr ikke reagerer skal du gentage dette stimuleringsniveau et par gange mere før
du begynder på det næste niveau.
3. DIN KÆLEDYR BØR IKKE VOKALISERE ELLER GÅ I PANIK NÅR DET FÅR STIMULERINGEN.
HVIS DETTE SKER ER STIMULERINGSNIVEAUET FOR HØJT OG DU SKAL VENDE TILBAGE DET
FORRIGE NIVEAU OG GENTAGE PROCESSEN.
4. Gå igennem stimuleringsniveauerne indtil dit kæledyr reagerer pålideligt på stimuleringen.
5. Hvis dit kæledyr stadig ikke reagerer når du er nået til det 8. niveau skal du tjekke
modtagerhalsbåndets tilpasning. Hvis din hund har en lang eller tyk pels, skal du udskifte
kontaktpunkterne med det længere par. Vend derefter tilbage til det 1’ste styrkeniveau og
gentag processen. Hvis dette stadig ikke giver noget resultat er det nødvendigt at studse dit
kæledyrs hår omkring kontaktpunkterne.
Hvis, efter alle disse skridt er blevet udført, dit kæledyr stadig ikke reagerer på stimuleringen,
skal du henvise til “Testlys’ vejlednings” afsnittet.
Efter at du har taget disse skridt, hvis din hund stadig ikke viser at den kan føle stimuleringen, så
kontakt venligst kundecenteret eller besøg vores hjemmeside på www.sportdog.com.
TRIN
::
04
106 WWW.SPORTDOG.COM
PROGRAMMERING AF FJERNSENDEREN
Obs.! Senderen er fra fabrikken stillet til tilstand 1. Fjernsenderens tilstand kan ændres til at
passe til din art eller træningsstil.
SÅDAN ÆNDRES TILSTANDEN:
1. Ved henvisning til fortegnelsen nedenfor, tilpas styrke indstillingsknappen til
den ønskede tilstand.
2. Drej fjernsenderen.
3.
Brug en pen eller en papirclips til at trykke tilstandsknappen
ned og udløse den. Medens tilstandsknappen er trykket ned vil
senderens indikatorlys være af en solid farve. Når den udløses
blinker det i den valgte tilstand.
F.eks., hvis den 5. tilstand ønskes skal styrke
indstillingsknappen drejes til tilstand 5. Medens
tilstandsknappen er trykket ned er sender indikatorlyset
solidt og når knappen bliver udløst blinker sender
indikatorlyset fem gange.
Bemærk: Løbende simulering vil ikke transmittere i mere end otte uafbrudte sekunder, uanset hvor
længe der trykkes på knappen. Frigiv og tryk igen på knappen for at genaktivere.
TILSTAND
ØVRE KNAP
FUNKTION
NEDRE KNAP
FUNKTION
SIDEKNAP
FUNKTION
# HUNDE
1 Kontinuerlig stimulering uden
hørbar tone.
Stimuleringsniveau indstillet
med skive.
Hak -
Stimuleringsniveau
Indstillet med skive
Kun hørbar tone 1
2 Kontinuerlig stimulering uden
hørbar tone.
Stimuleringsniveau indstillet
med skive.
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau 2
trin højere end indstillet
med skive.
Kun hørbar tone 1
3 Kontinuerlig stimulering uden
hørbar tone.
Stimuleringsniveau indstillet
med skive.
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau 3
trin højere end indstillet
med skive.
Kun hørbar tone 1
4 Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau indstillet
med skive. Når knappen
frigives er der 1 sekunds
forsinkelse efterfulgt af
en hørbar tone, der varer
i 1 sekund. Hvis knappen
trykkes igen før 1 sekunds
forsinkelse, leveres den
hørbar tone ikke.
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau 3
trin højere end indstillet
med skive.
Kun hørbar tone 1
5 Hund nr. 1
Kun hørbar tone
Hund nr. 2
Kun hørbar tone
Hund nr. 3
Kun hørbar tone
3
TRIN
::
05
WWW.SPORTDOG.COM 107
TILSTAND
ØVRE KNAP
FUNKTION
NEDRE KNAP
FUNKTION
SIDEKNAP
FUNKTION
# HUNDE
6
Hund nr. 1
Hørbar tone i 1 sekund,
derefter lav kontinuerlig
stimulering uden hørbar
tone. Lavt stimuleringsniveau
indstillet med skive.
Hund nr. 2
Hørbar tone i 1 sekund,
derefter lav kontinuerlig
stimulering uden
hørbar tone. Lavt
stimuleringsniveau
indstillet med skive.
Hund nr. 3
Hørbar tone i 1 sekund,
derefter lav kontinuerlig
stimulering uden
hørbar tone. Lavt
stimuleringsniveau
indstillet med skive.
3
7
Hund nr. 1
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau indstillet
med skive.
Hund nr. 2
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau
indstillet med skive.
Hund nr. 3
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau
indstillet med skive.
3
8
Hund nr. 1
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau indstillet
med skive. Når knappen
frigives er der 1 sekunds
forsinkelse efterfulgt af
en hørbar tone, der varer
i 1 sekund.
Hvis knappen
trykkes igen før 1 sekunds
forsinkelse, leveres den
hørbar tone ikke.
Hund nr. 2
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau
indstillet med skive. Når
knappen frigives er der
1 sekunds forsinkelse
efterfulgt af en hørbar
tone, der varer i 1
sekund.
Hvis knappen
trykkes igen før 1
sekunds forsinkelse,
leveres den hørbar tone
ikke.
Hund nr. 3
Kontinuerlig stimulering
uden hørbar tone.
Stimuleringsniveau
indstillet med skive. Når
knappen frigives er der
1 sekunds forsinkelse
efterfulgt af en hørbar
tone, der varer i 1
sekund.
Hvis knappen
trykkes igen før 1
sekunds forsinkelse,
leveres den hørbar
tone ikke.
3
GENINDSTILLING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN
For at genindstille halsbåndsmodtageren til at fungere med en ny fjernsender eller for at
omprogrammere en ny halsbåndsmodtager til at fungere med din nuværende fjernsender:
1. Sluk for halsbåndsmodtageren.
2. Tryk og hold tændt/slukket knappen nede. Modtagerens indikatorlys tændes og slukkes
efter 4-5 sekunder. Hvis tændt/slukket knappen udløses for tidligt begynder modtagerens
indikatorlys at blinke som normalt. Hvis dette sker så begynd igen og gentag processen.
3. Efter modtagerens indikatorlys er blevet slukket, udløses tændt/slukket knappen.
4. Tryk og hold den øverste knap på fjernsenderen indtil modtagerens indikatorlys blinker
5 gange. Du skal muligvis holde begge apparater 0.5-1m fra hinanden før dette sker. Når
modtagerens indikatorlys har blinket 5 gange er halsbåndsmodtageren blevet genindstilt
og begynder at blinke som normalt. Hvis modtagerens indikatorlys ikke blinker 5 gange så
begynd igen og gentag processen
TRIN
::
06
108 WWW.SPORTDOG.COM
PROGRAMMERING AF HALSBÅNDSMODTAGEREN TIL TO-
ELLER TRE-HUNDS BETJENING
Når senderen er stillet til tilstand 5, 6, 7 eller 8, kan SportDOG
®
halsbåndsmodtageren stilles til
at reagere på fjernsenderens øverste-, nederste- eller sideknapper. SportDOG
®
Add-A-Dog
®
modtager(e) skal købes for at træne fl ere hunde.
1. Programmering af fjernsenderen til tilstand 5, 6, 7 eller 8.
2. Programmering af den første halsbåndsmodtager.
A. Sluk for halsbåndsmodtageren.
B. Tryk og hold tændt/slukket knappen nede. Modtagerens indikatorlys tændes og slukkes
igen efter 4-5 sekunder. Hvis tændt/slukket knappen udløses for tidligt begynder
modtagerens indikatorlys at blinke som normalt. Hvis dette sker så begynd igen og
gentag processen
C. Efter modtagerens indikatorlys er blevet slukket, udløses tændt/slukket knappen.
D.Tryk og hold den øverste knap på fjernsenderen nede indtil modtagerens indikatorlys
blinker 5 gange. Du skal muligvis holde begge apparater 0.5-1m fra hinanden før dette sker.
Hvis modtagerens indikatorlys ikke blinker 5 gange så begynd igen og gentag processen
3. Programmer den anden halsbåndsmodtager ved brug af A. til D. ovenfor, men ved brug af den
nederste knap i stedet for den øverste knap.
4. Programmer den tredje halsbåndsmodtager ved brug af A. til D. ovenfor, men ved brug af
sideknappen i stedet for den øverste knap.
____________________________________________________________________________
GENERELLE TRÆNINGSTIPS
FØR DU TRÆNER DIN HUND MED DETTE PRODUKT:
Du vil få størst succes med fjerntræneren, hvis du altid husker at lære din hund en ordre, før du
forsøger at forstærker ordren med fjerntræneren. Du skal også huske på de følgende tips:
• Afret én dårlig opførsel eller lær din hund én lydighedsordre ad gangen. Hvis du går for hurtigt
frem med træningen, kan din hund blive forvirret.
• Vær konsistent. Giv din hund en tone og/eller stimulering for hver dårlig opførsel.
Du må ikke afrette din hund for meget. Brug så få stimuleringer som muligt til at træne din hund.
• Hold din hund fra situationer hvor du ved den opfører sig dårligt, medmindre du kan holde øje
med den og bruge SportTrainer
®
SD-800E til at give en tone eller stimulering.
Hvis du bemærker en situation hvor din hund gentagende gange opfører sig dårligt, brug denne
situation til træning. Dette vil drastisk forøge dine chancer for succes.
Hvis din hund har en frygtsom reaktion til tonen eller stimuleringen (specielt de første par
gange) skal du ikke blive bekymret. Fang dens opmærksomhed med en enkel og relevnt ordre,
såsom “sit”.
Brug aldrig SportTrainer
®
SD-800E til at irettesætte eller afrette aggressiv opførsel. Hvis din hund
udviser en sådan opførsel, skal du kontakte en professionel hundetræner. Aggression i hunde
skyldes mange faktorer - det kan være en lært opførsel eller det kan skyldes frygt. En anden
faktor, der kan bidrage til aggression i hunde er social dominans. Alle hunde er forskellige.
TRIN
::
07
WWW.SPORTDOG.COM 109
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Er stimuleringen sikker for min hund? Selvom stimulering er ubehageligt er det harmløst for din hund.
Elektroniske træningsapparater kræver samvirke og træning
fra ejerens side for at opnå de ønskede resultater.
Hvor gammel skal en hund være før
man kan bruge SportTrainer
®
SD-800E?
Din hund skal være i stand til at lære basale lydighedsordre,
såsom “Sit” eller “Bliv”. Systemet bør kun anvendes på hunde,
der er mere end 6 måneder gamle. Hvis din hund er skadet,
eller dens mobilitet er hæmmet, skal du kontakte en dyrelæge
eller professionel træner før brug.
Når min hund er blevet trænet
og adlyder mine befalinger skal
den så blive ved med at have
halsbåndsmodtageren på?
Det skal den sikkert ikke selvom den muligvis er nødt til
at have halsbåndsmodtageren på i ny og næ til yderligere
bekræftelse.
Er halsbåndsmodtageren vandsikker? Ja. Hvis engang det genopladelige batteri skal udskiftes skal
man sikre at o-ringen og o-rings rillen ikke er snavset eller har
smuds i sig.
Kan jeg bruge SportTrainer
®
SD-800E
til mere end en hund?
Ja, SportDOG
®
Add-A-Dog
®
halsbåndsmodtagere skal købes
og fjernsenderen skal stilles til tilstand 5, 6, 7 eller 8.
Kan jeg bruge SportTrainer
®
SD-800E
til aggressive hunde?
Vi anbefaler ikke at vores produkter bruges til aggressive
hunde. Vi anbefaler at du kontakter din lokale dyrlæge eller
professionelle træner for at fastslå om din hund er aggressiv.
Får jeg præcist 700-meters omfang
med SportTrainer
®
SD-800E?
Det omfang du får med SportTrainer
®
SD-800E afhænger af
terræn, vejr, plantevækst så vel som transmissioner fra andre
radio apparater. For at få det maksimale omfang, skal du
venligst henvise til “Sådan virker systemet” afsnittet af denne
vejledning.
Hvor længe kan jeg uafbrudt give min
hund stimulering?
Den maksimale tid du kan trykke på den uafbrudte
stimuleringsknap og give din hund en uafbrudt stimulering er
8 sekunder. Efter otte sekunder tidsspærrer fjernsenderen og
uafbrudt-stimuleringsknappen skal udløses og trykkes ned
igen.
Hvad skal jeg gøre hvis min hunds
hals bliver rød og irriteret?
Denne tilstand, tryknekrose, er fordi kontaktpunkterne irriterer
huden. Undlad at bruge modtagerhalsbåndet i nogle dage.
Hvis det fortsætter mere end 48 timer, bør du konsultere din
dyrelæge. Når huden er normal igen, sæt modtagerhalsbåndet
på og overvåg hudens tilstand.
Kan jeg sætte en snor på SportTrainer
®
SD-800E?
En snor MÅ IKKE sættes på SportTrainer
®
SD-800E. Du kan
sætte et andet ikke-metal halsbånd på din hund og sætte en
snor på. Sørg for, at det andet halsbånd ikke lægger press på
kontaktpunkterne.
110 WWW.SPORTDOG.COM
FEJLFINDING
Svarene til disse spørgsmål burde hjælpe dig med at løse et hvilket som helst problem som du kan
få med dette system. Hvis de ikke gør det så kontakt venligst vort kundecenter eller besøg vores
hjemmeside på www.sportdog.com.
Min hund reagerer ikke når jeg
trykker på en knap.
• Bekræft at halsbåndsmodtageren er blevet tændt.
• Hvis dit omfang er blevet reduceret siden den første gang
du brugte det, så tjek venligst om batteriet er svagt enten i
fjernsenderen eller halsbåndsmodtageren.
• Mange faktorer kan have en indvirkning på det omfang du får
med SportTrainer
®
SD-800E. For at se en liste af disse faktorer
bedes du henvise til “Sådan virker systemet.”
• Du kan bekræfte at halsbåndsmodtageren giver stimulering
til din hund ved at anbringe testlyset, inkluderet med dit
udstyr, på halsbåndsmodtageren. Henvis venligst til “Testlys’
vejledninger” afsnittet for at få fl ere detaljer.
• Forøg styrke indstillingen. Henvise til “Find det bedste
stimuleringsniveau til din hund” for at få mere information.
• Bekræft at halsbåndsmodtagerens kontaktpunkter er
anbragt tæt ved din hunds hud. Henvis til “Find det bedste
stimuleringsniveau til dit kæledyr” for at få mere information.
• Hvis du bemærker at din driftstid falder til ca. det halve af den
originale tid skal batteriet til din halsbåndsmodtager udskiftes.
Kontakt kundecenteret for at købe et nyt et.
Halsbåndsmodtageren kan ikke
tændes.
• Bekræft at halsbåndsmodtageren er blevet ladet. Du skal
sikre at den første opladning varer i 24 timer. Fremtidige
opladninger tager kun 12 timer.
Halsbåndsmodtageren reagerer ikke
til fjernsenderen.
• Bekræft at halsbåndsmodtageren er blevet tændt. Henvis til
“Sådan tændes og slukkes halsbåndsmodtageren.”
• Henvis til “Genindstilling af halsbåndsmodtageren.”
WWW.SPORTDOG.COM 111
TESTLYS VEJLEDNING
1. Sådan tændes halsbåndsmodtageren.
2. Pres testlys’ kontakterne mod kontaktpunkterne.
3. Tryk en stimuleringsknap på fjernsenderen.
4. Testlyset blinker.
Obs.! Testlyset blinker klarere ved højere stimuleringsniveauer.
5. Sluk halsbåndsmodtageren.
Gem testlyset til senere brug.
Obs.! Hvis testlyset ikke blinker så genoplad batteriet og test igen. Hvis indikatorlyset stadig ikke blinker,
så kontakt kundecenteret.
____________________________________________________________________________
BRUGSBETINGELSER OG BEGRÆNSET GARANTI
1. Brugsbetingelser
Brugen af dette produkt er afhængig af din uforbeholdne accept af de betingelser, vilkår og
bekendtgørelser indeholdt heri. Brugen af dette produkt antyder accept af alle sådanne betingelser,
vilkår og bekendtgørelser. Såfremt du ikke ønsker at acceptere disse betingelser, vilkår og
bekendtgørelser, skal det ubrugte produkt returneres i dets originale emballage for egen bekostning og
risiko, til det relevante kundeservicecenter sammen med købskvitteringen, for at få fuld refundering.
2. Korrekt anvendelse
Dette produkt er beregnet til at blive brugt sammen med kæledyr, der skal trænes. Din hunds specefi kke
temperament eller størrelse/vægt er måske ikke passende til dette produkt (se “Sådan virker systemet” i
denne brugervejledning). Radio Systems
®
Corporation anbefaler, at dette produkt ikke anvendes, hvis dit
kæledyr er aggressivt og accepterer intet ansvar for fastsættelse af individuel egnethed. Hvis du er i tvivl
om at dette produkt er passende til dit kæledyr, konsulter din dyrelæge eller certifi ceret træner før brug.
Korrekt anvendelse omfatter, uden begrænsninger, gennemlæsning af hele brugervejledningen samt
særlige advarsler.
3. Ingen ulovlig eller forbud anvendelse
Dette produkt er kun beregnet til brug med kæledyr. Denne træningsanordning er ikke beregnet
til at skade eller provokere. At bruge dette produkt på en måde, det ikke er tilsigtet, kan resultere
iovertrædelse af stats eller lokal lov.
4. Begrænser ansvar
Radio Systems
®
Corporation eller dets datterselskaber skal på ingen måde være ansvarlig for (i) nogen
form for indirekte, strafbar, tilfældig, særlig eller påfølgende skade og/eller (ii) nogen form for tab eller
erstatningskrav, der opstår på grund af eller i forbindelse med misbrug af dette produkt. Køber påtager
sig al risici og ansvar for brugen af dette produkt. For at undgå tvivl, skal intet i denne paragraf 4
begrænse Radio Systems
®
Corporation’s ansvar for menneske dødsfald, person skade, bedrageri eller
ulovlig forvanskning.
5. Ændringer til brugsbetingelser og vilkår
Radio Systems
®
Corporation reserverer retten til at ændre brugsbetingelser, vilkår og bekendtgørelser,
der regulerer dette produkt fra tid til anden. Skulle sådanne ændringer blive varslet før produktet tages i
brug, vil de være bindende.
112 WWW.SPORTDOG.COM
REGULERINGER
Dette udstyr er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse med EU elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC), lavspændings og R&TTE direktiver. Før dette udstyr anvendes udenfor EU, check med de relevante
lokale R&TTE myndigheder. Uautoriseret ændringer eller modifi kationer til udstyret, der ikke er godkendt
af Radio Systems
®
Corporation, er en overtrædelse af EU R&TTE regulationer, kan ugyldiggøre brugerens
tilladelse til at betjene udstyret og ugyldiggøre garantien.
De Verklaring van Conformiteit kan worden gevonden op: http://www.sportdog.com/eu_docs.php.
CANADA
Denne anordning er i overensstemmelse med canadiske industri regulationer. Drift er afhængig af de
følgende to betingelser: (1) denne anordning må ikke forårsage interferens, og (2) denne anordning skal
modtage interferens, inklusiv interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Dette klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med canadisk ICES-003.
AUSTRALIEN
Denne anordning er i overensstemmelse med gældende EMC krav, som specifi ceret af ACMA (Australian
Communications and Media Authority).
____________________________________________________________________________
TILBEHØR
For at købe yderligere tilbehør til din SportDOG
®
SportTrainer
®
SD-800E kan du kontakte kundecenteret eller
besøge vores hjemmeside på www.sportdog.com for at fi nde en lokal forhandler. Besøg vores hjemmeside på
www.sportdog.com for at se en liste over vores kundecentres telefonnumre.
KOMPONENT DELNUMMER
SportTrainer
®
Add-A-Dog
®
Modtagere SDR-FSE
Universal oplader adapter SDT00-12304
Udskiftningshalsbånd - Neger SAC00-10816
Udskiftningshalsbånd - Grønt SAC00-10817
Udskiftningshalsbånd - Appelsin SAC00-10815
Udskiftningshalsbånd - Rød SAC00-11820
Medium isoleret stifter RFA-262
Udskiftningsbatterierne - Fjernsenderen SDT00-11911
Udskiftningsbatterierne - Halsbåndsmodtageren SDT00-11907
SportDOG
®
Snor RFA-173
7,62 cm (3”) Antenne SAC00-12543
WWW.SPORTDOG.COM 113
BORTSKAFFELSE AF BATTERIER
Mange steder skal batterier bortskaffes i særlige beholdere. Undersøg, hvad reglerne er i dit område, inden
du smider brugte batterier ud. Se venligst nedenfor for instruktioner om, hvordan du tager batteriet ud af
produktet, så det kan bortskaffes separat.
Modtagerhalsbåndet anvender 1 stk. 4,8 V, 120 mAH nikkel-metalhybrid-batteri (NiMH). Fjernkontrolenheden
anvender 1 stk. 7,2 V, 250 mAH nikkel-metalhybrid-batteri (NiMH). Kontakt venligst et kundeservicecenter
vedrørende ekstra batterier. Besøg vores hjemmeside på www.sportdog.com for en liste over
kundeservicecentrenes telefonnumre.
FØLG VENLIGST NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER FOR FJERNELSE AF BATTERIER, DER IKKE LÆNGERE
SKAL ANVENDES:
• Fjern skruerne med en stjerneskruetrækker nr. 1.
• Fjern husets bagbeklædning eller dæksel.
• Tag det gamle batteri ud. Bemærk: Vær forsigtig ved udtagning af det gamle batteri: tag ordentligt fat i
forbindelsesstikket, så ledningen ikke beskadiges. Afkort ikke batteriets ledninger, da det kan medføre brand
eller eksplosion.
Bemærk: Disse instruktioner vedrører ikke reparationer og udskiftning af batteriet. Det kan medføre brand
eller eksplosion, hvis det eksisterende batteri udskiftes med et batteri, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
Radio Systems
®
Corporation. Kontakt venligst et kundeservicecenter, så du ikke uforsætligt annullerer
din garanti. Besøg vores hjemmeside på www.sportdog.com for en liste over kundeservicecentrenes
telefonnumre.
ADVARSEL
DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION HVIS BATTERIET ERSTATTET MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER IHT. VEJLEDNINGEN.
____________________________________________________________________________
VIGTIGT GENBRUGSRÅD
Respekter venligst dit eget lands elektrisk og elektronisk udstyrs affaldsregler. Dette apparat skal
genbruges. Hvis du ikke længere har brug for dette apparatet skal du ikke placere det i det normale
affaldssystem. Returner det venligst til der hvor du købte det således at det kan blive anbragt i vores
genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt så kontakt venligst kundecenteret for
yderligere oplysninger.
/