Ford 307 Brugermanual

Mærke
Ford
Kategori
biler
Model
307
Type
Brugermanual
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
12/43
Vervolgens controleren of het activeren van de uitschuifbare
trekhaak mechanisch goed werkt. De bediening staat in
handboek van de auto beschreven.
Elektrische leiding van de trekhaak met kabelklemmen (2x
O) op de bowdenkabel bevestigen. Bowdenkabel met grote
kabelklemmen (2x P) zoals afgebeeld op de dwarssteun van
de trekhaak en op de auto bevestigen.
In de vloerbekleding van de zijbekleding langs de markering
op de achterkant een rond gat, diameter 121mm, snijden.
Vervolgens het gat boven en beneden (markeringen) radiaal
ca. 15 mm recht insnijden. De sleuven dienen als
draaibeveiliging voor de afdekking.
Het voorste frame van de afdekking (AM5J-313A16-A*)
zoals afgebeeld van binnen in het gat in de vloerbekleding
plaatsen. Vervolgens het achterste frame van de afdekking
(AM5J-313A16-A*) op de achterkant van de vloerbekleding
aanbrengen en met het voorste frame vastklikken.
Vloerbekleding conform werkplaatshandboek inbouwen en
deksel zoals afgebeeld plaatsen.
Let op: voor het plaatsen van het deksel moet de sleutel
van het handwiel van het bedieningselement worden
getrokken!
Opmerking:
Op dit punt moet de installatie van het kabelset afgesloten
worden.
Gedemonteerde of losgemaakte onderdelen zoals in het
werkplaatshandboek beschreven monteren.
Indien aanwezig, antenne (X3) weer aansluiten en massaka-
bel op accu vastklemmen.
Instructies voor het gebruik:
De trekhaakkogel moet schoon gehouden en ingevet
worden (*).
(*) Uitzondering:
Bij gebruik van stabilisatoren die invloed op de
trekhaakkogel uitoefenen, volgens de aanwijzigingen
van de fabrikant van de stabilisatoren handelen.
Eveneens moet bij gebruik van een dergelijke stabilisator
de trekhaakkogel in regelmatige afstanden op slijtage
worden onderzocht.
Zodra op een willekeurige plaats een doorsnede van de
trekhaakkogel van 49,0 mm of kleiner is bereikt, mag de
trekhaak niet meer voor het trekken van aanhangwagens
worden gebruikt, evt. moet de trekhaak worden vervangen.
Het leeggewicht van de auto is na montage van de trekhaak
ca. 25,0 kg hoger
MONTERINGSVEJLEDNING –
UDTRÆKKELIGT ANHÆNGERTRÆK
Type: 307 388
D-værdi: 10,0 kN
Støttelast: 75 kg
Producent: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
EEG typegod.nr.: e13*94/20*3108
Anvendelsesområde: Ford C-Max 08/2010
Registreret
typebetegnelse: DXA
Bemærk:
Monteringen skal udføres i henhold til denne
monteringsvejledning.
Bilproducentens oplysninger angående trukket vægt og
kuglebelastning er afgørende for kørslen, idet tallene for
anhængertrækket ikke må overskrides.
Formel til beregning af D-værdien:
Den højest tilladte samlede vægt af kombinationen bil og
anhænger må ikke overskrides. Oplysningen om den
tilladte vægt for køretøj plus anhænger er angivet på bilens
typeskilt. Din Ford-forhandler er gerne behjælpelig.
Før anhængertrækket tages i brug, skal det el-byggesæt,
der hører til anhængertrækket, installeres.
Det anbefales, at el-sættet installeres, før anhængertrækket
monteres.
Omkring kontaktfladerne skal alle materialerne til tætning af
bunden, til rustbeskyttelse og til støjdæmpning fjernes. Om
nødvendigt skal der påføres korrosionsbeskyttelse iht. Fords
retningslinier.
Pas på: Sammen med det udtrækkelige anhængertræk
skal følgende levering desuden monteres (kit afdækning,
din Ford forhandler vil gerne hjælpe dig):
AM5J-313A16-A*
Pas på: Til køretøjer med 'keyless entry' funktion skal
følgende levering desuden monteres (kit antennefast-
gørelse, din Ford forhandler vil gerne hjælpe dig):
AM3M5J-10K015-A*
Fjern stelkablet fra batteriet. Løft køretøjet.
Afmontér bageste kofanger (X1) og prelenhed iht.
værkstedshåndbogen. Der er ikke mere brug for
prelenheden.
NL DK
XXXX kg
Trukket vægt [kg] x bilens totalvægt [kg] 9,81
Trukket vægt [kg] + bilens totalvægt [kg] 1000
x
= D [kN]
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
13/43
DK
Skru prelenhedens møtrikker (6x X2) fast igen på gevindene
på bagvægspladen og spænd dem med det foreskrevede
tilspændingsmoment.
Løsne antennen (X3), hvis en sådan findes, fra kofanger-
holderen. Der er ikke mere brug for fastgørelsesdele.
Skub sidedelene (B + C) på anhængertrækket ind i længde-
holderne, justér dem med modlejer (2x D) og drej skruerne
(4x E) håndfast ind.
Pas på: Fastskruningen af anhængertrækket på
karosseriet skal ske uden olie og fedt på skruer
og gevind!
Justér tværdrageren (A) på anhængertrækket med sidede-
lene (B + C) og drej skruerne med spændeskiver (4x F + 4x
G) håndfast ind.
Justér modlejerne (2x D) som vist, før skruerne (E) spændes.
Pas på: Modlejerne må ikke hvile på
pladeflangen!
Spænd først skruerne (4x E) på sidedelene med det
foreskrevede tilspændingsmoment.
Spænd herefter skruerne (4x F) på tværdrageren med det
foreskrevede tilspændingsmoment.
Fastgør antennen (X3), hvis en sådan findes, på topsiden af
tværdrageren på anhængertrækket med skumdel og kabel-
bindere (AM3M5J-10K015-A*) (se illustration).
Afmontér tæppe under sidebeklædningen bagest til højre
iht. værkstedsmanualen.
På Grand køretøjer: Fjern blindproppen i gulvområdet. Der
er ikke mere brug for blindproppen.
På Compact køretøjer: Bor et hul med en diameter på 28,5
mm ned i gulvpladen nedefra på det kørnede sted. Fjern
graterne efter boring af hullet og påfør korrossionsbeskyt-
telse i henhold til Fords retningslinjer.
Sæt dyvler til holder (3x I) ind i sidevæggens åbninger som
vist.
Anbring holderen (K1 eller K2) og fastgør den til sidevæggen
med skruer (3x H).
Før de elektriske ledninger og bowdenkablet til
afhængertrækket (A) indtil gummityllen gennem hullet i gulv-
pladen.
Fjern tilledningen (X4) fra 12V-stikdåsen bag ved den højre
sidebeklædning og forbind den med det passende topolede
stik på anhængertrækkets el-ledning.
Slut derefter det to-polede stik på anhængertrækkets el-led-
ning til 12 V-stikdåsen. Sæt det fire-polede stik til summeren
(lille kabeltværsnit) i på bagsiden af betjeningsenheden (L).
Pas på: Den sølvfarvede markering på håndhjulet og
pilen på huset skal vende som vist, for at bowdenkablet
(A) kan forbindes til betjeningsenheden (L).
Før herefter bowdenkablet helt ind i betjeningsenheden og
fastgør kablet ved at skubbe clipsen ind. Skub betjen-
ingsenheden (L) fast på holderen (K1 eller K2), til den falder i
hak.
Pas på: Kontrollér, at gummityllen sidder fast i gulv-
pladen!
Sæt kabelskoene på den frie el-ledning (A) ind i huset (N)
som vist og læg laskerne omkring. Sæt sikringen (M) i og
fastgør sikringsholderen (N) på bowdenkablet med kabel-
binder (O) som vist.
Kontrollér herefter, at det udtrækkelige anhængertræk
udløses mekanisk korrekt. Betjeningen er beskrevet i
køretøjets manual.
Fastgør el-ledningen til anhængertrækket på bowdenkablet
med kabelbindere (2x O). Fastgør bowdenkablet med store
kabelbindere (2x P) til anhængertrækkets tværdrager og til
køretøjet som vist.
Skær et cirkelrundt hul med en diameter på 121 mm i tæp-
pet i sidebeklædningen langs med prægningen på bagsiden.
Skær herefter hullet radialt ca. 15 mm lige ind foroven og
forneden (prægninger). Udskæringerne bruges som sikring
mod forkert drejning for afdækningen.
Sæt den forreste ramme på afdækningen (AM5J-313A16-A*)
indefra ind i hullet i tæppet. Anbring herefter afdækningens
bageste ramme (AM5J-313A16-A*) på tæppets bagside og
fastgør det hele med den forreste ramme.
Montér tæppet iht. værkstedsmanualen og sæt låget i som
vist.
Pas på: Før låget sættes i, skal nøglen til betjeningsen-
hedens håndhjul fjernes!
Henvisning:
Færdiggør installationen af el-byggesættet på dette tid-
spunkt.
Monter afmonterede eller løsnede dele iht. værkstedshånd-
bogen.
Tilslut antennen (X3), hvis den sådan findes, og fastgør
stelkablet til batteriet.
Anvisninger vedrørende brug:
Koblingskuglen skal holdes ren og smøres med fedt (*).
(*) Undtagelse:
Ved brug af stabiliseringsanordninger, der virker på
koblingskuglen, skal der gåes frem efter anvisningerne fra
producenten af stabiliseringsanordningerne. Hvis der
bruges stabiliseringsanordninger, skal koblingskuglen
undersøges regelmæssigt for slitage.
Så snart koblingskuglen et vilkårligt sted når en diameter
på 49,0 mm eller mindre, må anhængertrækket ikke længere
bruges til kørsel med anhænger. Om nødvendigt skal
anhængertrækket udskiftes.
Bilens egenvægt øges efter monteringen af
anhængertrækket med ca. 25,0 kg.
!
!
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
31/43
E M10x45 10.9 (4x)
G 10,5x25x3 (4x)
H 4,8x16 (3x)
F M10x40 10.9 (4x)
I 4,8x8,2x8,2 (3x)
64 ± 3Nm
64 ± 3Nm
Tighten slightly
Leicht anziehen
Apretar ligeramente
Serrer légèrement
Stringere leggermente
Apertar ligeiramente
Iets aanhalen
Spænd let
Skru lett til
GB
D
E
F
I
P
NL
DK
N
Dra åt lite lätt
Kiristä hiukan
Lehce utáhnout
Kissé húzza meg
Lekko dokręcić
Σίγγετε ελαρώς
Hafifçe s∂k∂n∂z
Слегка затянуть
A se strânge uμor
S
SF
CZ
H
PL
GR
TR
RUS
RO
/

Denne vejledning er også velegnet til