Petsafe Electric Pet Fence PBC 19-11924 Brugermanual

Mærke
Petsafe
Kategori
kæledyrs pleje
Model
Electric Pet Fence PBC 19-11924
Type
Brugermanual
www.petsafe.net 103
Tak, fordi du valgte PetSafe
®
. Gennem brug af vores produkter kan du få
din hund til at opføre sig bedre på mindre tid, end det vil tage med andre
træningsværktøjer. Kontakt venligst vores kundeservicecenter, hvis du har
spørgsmål til vores produkter. For en liste over kundeservicecentrenes
telefonnumre, besøg vores hjemmeside på www.petsafe net.
For at udnytte din produktgaranti optimalt bedes du registrere dit
produkt inden 30 dage på www.petsafe.net. Får du brug for at kontakte
et kundeservicecenter på et senere tidspunkt, kan vi servicere dig langt
hurtigere, hvis du har registreret dit produkt og gemt kvitteringen. Vigtigt:
PetSafe
®
vil under ingen omstændigheder videregive eller sælge dine
personlige oplysninger til andre. Du kan se de fulde garantibetingelser online
på www.petsafe.net.
_________________________________________________________________
Indholdsfortegnelse
Komponenter ..................................................................................... 105
Funktioner .......................................................................................... 105
Sådan fungerer PetSafe
®
luxus gøkontrolhalsbånd ................................ 106
Nøglefunktioner .................................................................................. 107
Tilpas gøkontrolhalsbåndet ................................................................. 108
Sådan indsættes og fjernes batteriet ..................................................... 111
Det kan du forvente af gøkontrolhalsbåndet ......................................... 113
Almindelig vedligeholdelse .................................................................. 114
Tilbehør ............................................................................................. 114
Ofte stillede spørgsmål ........................................................................ 115
Fejlfi nding .......................................................................................... 115
Brugsbetingelser og begrænsning af ansvar ........................................... 116
Komplians .......................................................................................... 118
Bortskaffelse af batterier ...................................................................... 119
104 www.petsafe.net
“I et studie på Tuskegee-universitetet i USA, hvor voksne internathunde
bar PetSafe
®
gøkontrolhalsbåndet 6 gange 30 min. i løbet af en 2-ugers
periode, konstaterede vi ingen langtidsbivirkninger. Og samtlige hunde
gøede mindre på andendagen.
Dr. Janet Steiss og Dr. Caroline B. Schaffer
Tuskegee University
www.petsafe.net 105
Komponenter
Funktioner
Med patenteret Perfect Bark
-teknologi sikres det, at din hund gøen er
den eneste lyd, der udløser korrektion
Automatisk justering af korrektionsniveau kaldt temperamentsindlæring
Ti niveauer af let-berøringskorrektion
• Slidstærkt, vandtæt modtagerhalsbånd
Tofarvet LED-indikator for høj/lav batteristand
Tænd/sluk-position for længere batteriliv
Brugervejledning
Batteri
(PetSafe
®
RFA-188)
PetSafe
®
luxus gøkontrol halsbånd
til storhund
106 www.petsafe.net
Sådan fungerer PetSafe
®
luxus
gøkontrolhalsbåndet
Der er to primære funktioner i PetSafe
®
luxus gøkontrolhalsbånd, som er
beregnet til at forkorte træningstiden og fremme god opførsel.
For det første har gøkontrolhalsbåndet en unik, patenteret sensor, der giver
markedets mest pålidelige gødetektion. For at skelne hundens gøen fra
den omgivende støj har gøkontrolhalsbåndet sensorer, der registrerer både
vibrationer og lyd (dobbelt detektion). Kontaktpunkterne afgiver kun en
statisk korrektion, når vibrationerne fra stemmebåndet og gølyden matcher
halsbåndets indprogrammerede kriterier for hundegøen.
For det andet har gøkontrolhalsbåndet et nyt
temperamentsindlæringssystem, der pt. afventer patent. Systemet
er effektivt til mange hunderacer og deres individuelle gømønstre.
Temperamentsindlæringssystemet indeholder software, der holder styr på
det antal korrektioner, der kræves for at reducere (og i de fl este tilfælde
afskaffe) generende gøen betydeligt.
Systemet har 10 niveauer statisk korrektion. Det begynder med
korrektioner på lavt niveau. Men hvis hunden fortsætter med sin
overdrevne gøen, intensiveres korrektionen for hvert bjæf, indtil
hundens gøen stopper. Når hunden har lært at gø mindre, reduceres
antallet af advarselskorrektioner. Gøkontrolhalsbåndet har en indbygget
sikkerhedsmekanisme, der gør, at gøkontrolfunktionen automatisk lukker
ned, hvis hunden gør mere end 15 gange inden for 1 min. og 20 sek.
Vigtigt:
Gøkontrolhalsbåndet skal tages af, inden du begynder at lege
med hunden. Leg kan få hunden til at gø, og det kan føre til, at
den begynder at kæde leg sammen med statiske korrektioner.
Din hund må aldrig have gøkontrolhalsbåndet på i mere end
8 timer i træk.
www.petsafe.net 107
Nøglefunktioner
Lydaktiveret sensor: Opfanger lyden
af hundens gøen.
Sensorprobe: Opfanger vibrationerne
fra hundens gøen. Bemærk: Sensorproben
kan ikke justeres.
Kontaktpunkter: Afgiver sikker statisk
korrektion.
Tofarvet LED: Viser højt/lavt
batteriniveau.
Lydaktiveret
sensor
Sensorsonde
Kontaktpunkter
Tofarvet LED
108 www.petsafe.net
Tilpas gøkontrolhalsbåndet
Vigtigt: Det er vigtigt for gøkontrolhalsbåndets effektivitet, at det
tilpasses og placeres korrekt. Kontaktpunkterne skal være i direkte
berøring med hundens hud på undersiden af halsen.
Følg nedenstående trin for at sikre, at
halsbåndet tilpasses korrekt:
1. Sørg for, at batteriet er slukket.
2. Din hund skal stå behageligt.
3. Centrer kontaktpunkterne på din hunds hals,
så de berører huden.
Bemærk: Det kan være nødvendigt
at trimme pelsen omkring
kontaktpunkterne, så der sikres
ensartet kontakt.
4. PetSafe QuickFit
-halsbåndet er designet
således, at du hurtigt kan påsætte og fjerne
gøkontrolhalsbåndet uden at ødelægge den
ønskede pasform.
a. Med låsespændet fastgjort, træk halsbåndet
gennem metalspændet og fastgørelseslåsen.
b. Træk oveskydende halsbånd gennem “C”-løkken
oven på låsespændet. Dette vil holde halsbåndet
på plads.
c. Når halsbåndet er tilpasset, bruger du ganske
enkelt låsespændet til at påsætte og fjerne
halsbåndet.
YES
NO
www.petsafe.net 109
5. Gøkontrolhalsbåndet skal sidde tæt, men løst
nok til, at du kan stikke en fi nger ind mellem
kontaktpunktet og hundens hals. Lad din
hund have halsbåndet på i fl ere minutter, og
tjek derefter pasformen igen. Tjek, hvordan
gøkontrolhalsbåndet sidder en gang til, når
hunden har vænnet sig til det.
6. Tilpas halsbåndet således:
a. Afmål 11 cm (4
1
/
2
") fra metalspændet og afmærk med en kuglepen.
b. Tag gøkontrolhalsbåndet af hunden og klip den overskydende
længde af.
_________________________________________________________________
Vigtigt: Du må ikke sætte en snor
i halsbåndet. Det kan forårsage, at
kontaktpunkterne trykkes ind mod hundens
hals med for stor kraft. Fastgør snoren i et
separat, ikke-metallisk halsbånd eller en sele
og sørg for, at dette halsbånd ikke trykker på
kontaktpunkterne.
110 www.petsafe.net
Vigtigt: For at sikre, at det altid er behageligt, sikkert og effektivt
at anvende produktet, skal du gøre følgende:
Check, om halsbåndet passer ved at stikke en fi nger ind mellem
kontaktpunktet og hundens hud. Halsbåndet må ikke stramme
om hundens hals.
Omhyggeligt undersøg hunden for tegn på udslæt og sår en gang
om dagen.
Får hunden sår eller udslæt, må du ikke anvende
gøkontrolhalsbåndet i et par dage.
Er sår/udslæt ikke forsvundet efter 48 timer, skal du kontakte
dyrlægen.
Afvaske hundens hals en gang om ugen med en vaskeklud og en
mild håndsæbe. Skyl grundigt efter.
Hunden kan udvikle tryksår, hvis ovenstående ikke overholdes.
Tryksår er en tilstand, hvor huden dør som følge af overdreven og
langvarig kontakt med kontaktpunkterne.
Systemet bør kun anvendes på hunde, der er mere end 6 måneder
gamle. Hvis din hund er skadet, eller dens mobilitet er hæmmet,
skal du kontakte en dyrelæge eller professionel træner før brug.
www.petsafe.net 111
Tænd/sluk batterimodul
PetSafe
®
gøkontrolhalsbåndet er pakket med batterimodulet i “OFF”-
position. Halsbåndet aktiveres ved at bruge en mønt til at dreje
batterimodulet med uret, indtil pilen fl ugter med “ON”-positionen.
Hvis PetSafe
®
gøkontrolhalsbåndet ikke skal bruges på hunden med det
samme, skal det blive i “OFF”-positionen.
Sådan indsættes og fjernes batteriet
Bemærk: Batteriet må ikke monteres, når hunden bærer gøkontrolhalsbåndet.
1. Sørg for, at trekanten på batteriet
og gøkontrolhalsbåndet er ud for
hinanden (A).
2. Brug en mønt til at dreje batteriet
med uret, indtil trekanten fl ugter
med “On”-positionen, hvis
hunden skal anvende halsbåndet
med det samme, og med “Off”-
positionen, hvis hunden ikke skal
anvende halsbåndet med det
samme (B).
3. Batteriet tages ud ved at dreje det
mod uret med en mønt (C, D).
Skær ALDRIG i batteriet, eller
forsøg at tvinge det op. Brugte
batterier skal bortskaffes på
forsvarlig vis.
AB
DC
112 www.petsafe.net
Gøkontrolhalsbåndet anvender udskiftelige PetSafe
®
-batterier (RFA-188).
Det er et unik batteri, som er designet til at gøre udskiftning nemmere og
give forøget beskyttelse mod indtrængende vand.
Der kan købes PetSafe
®
-batterier (RFA-188) til udskiftning af brugte
batterier hos de fl este forhandlere. Kontakt kundeservicecentret, eller
besøg vores hjemmeside på www.petsafe.net for at fi nde en forhandler i
nærheden af dig.
Batteriets levetid
Den gennemsnitlige levetid for batteriet er 3-6 måneder, afhængigt af
hvor ofte din hund gør. Det kan dog ske, at det første batteri ikke holder
ligeså længe som efterfølgende batterier, da det bruges mere i forbindelse
med hundens træning. Batteriet drejes til “OFF”-positionen, når
gøkontrolhalsbåndet ikke anvendes, for at spare på batteriet.
Tofarvet LED
Den tofarvede LED-indikator viser højt/lavt batteriniveau.
Højt batteriniveau afgiver 1 blink hvert 5. sekund med grønt LED.
Lavt batteriniveau afgiver 3 blink hvert 5. sekund med rødt LED. Hvis
der ikke er noget LED-lys, skal batteriet udskiftes.
www.petsafe.net 113
Det kan du forvente af
gøkontrolhalsbåndet
Vigtigt: Lad ikke hunden være alene de første gange, den får en
statisk korrektion.
Giv hunden gøkontrolhalsbåndet på og vent i nærheden, indtil hunden
gør. De fl este hunde vil hurtigt forstå, at gøkontrolhalsbåndet afbryder
deres trang til at gø. De vil derfor slappe af og holde op med at gø.
Da den statiske korrektion fra gøkontrolhalsbåndet kan være
overraskende, eller forskrække for hunden, vil nogle hunde gø mere i
begyndelsen.
I sjældne tilfælde kan en hund opbygge en cyklus med gø-korrektion-gø-
korrektion. Skulle det ske, skal du tale til din hund i et roligt, trøstende
tonefald for at berolige den. Efterhånden som hunden slapper af, vil den
forstå, at den ikke får nogen statiske korrektioner, hvis den lader være
med at gø. Det fåtal af hunde, der reagerer på denne måde, vil kun gøre
det første gang, de har gøkontrolhalsbåndet på.
Det bør være sådan, at din hunds gøen aftager inden for de første par
dage efter, I er begyndt at bruge gøkontrolhalsbåndet. På dette tidspunkt
er det vigtigt at huske, at indlæringsprocessen ikke er færdig. Hunde vil
“teste” den nye indlæring og derfor forsøge at gø mere. Det sker som
regel i den anden uge, hunden bærer gøkontrolhalsbåndet.
Hvis det sker, skal du være konsekvent og ikke ændre måden,
du anvender gøkontrolhalsbåndet på. Du skal give din hund
gøkontrolhalsbåndet på i alle situationer, hvor den skal være stille.
Hvis din hund ikke får gøkontrolhalsbåndet på, begynder den måske at
gø igen, og I har taget et par skridt baglæns i læreprocessen.
114 www.petsafe.net
Almindelig
vedligeholdelse
Kontrollér, at kontaktpunkterne slutter tæt
en gang om ugen.
Bemærk: Forsøg ikke at justere sensorproben,
som er indstillet fra producentens side.
Rengør kontaktpunkterne med alkohol
ugentligt.
Bemærk: Drej til “OFF”-positionen, før
kontaktpunkterne berøres.
Check hundens hals for irritation, og vask
halsen en gang om ugen.
________________________________________
Tilbehør
For at købe tilbehør til dit PetSafe
®
gøkontrolhalsbånd kontakt
kundeservicecentret, eller besøg vores hjemmeside på www.petsafe.net for
at fi nde en forhandler i nærheden af dig.
Komponent Varenummer
Batteri RFA-188
Låsespænde RFA-226
Hvis halsbåndet knækker, kontakt kundeservicecentret for vejledning.
www.petsafe.net 115
Ofte stillede spørgsmål
Holder min hund helt op
med at gø?
Når hunden bærer
gøkontrolhalsbåndet, stoppes
hundens gøen på en effektiv og
human måde. Hunden bør bære
halsbåndet på tidspunkter, hvor du
ønsker uønsket gøen stoppet.
Kan en anden hunds gøen
udløse gøkontrolhalsbåndet?
• Nej.
Er det sikkert og
humant at anvende
gøkontrolhalsbåndet?
Ja. Gøkontrolhalsbåndet er lavet til
at fange hundens opmærksomhed,
ikke at straffe den. Første gang,
hunden får en statisk korrektion,
kan den dog blive forskrækket.
Kan gøkontrolhalsbåndet
hjælp min hund?
Gøkontrolhalsbåndet er sikkert
at anvende og effektivt for alle
hunderacer og størrelser, men
anbefales dog til større
hunde, 18+ kg.
Må jeg sætte snoren fast
gøkontrolhalsbåndet?
Nej. Træk i snoren kan føre til, at
kontaktpunkterne bliver trykket
ind i hundens hals med for stor
kraft. Fastgør snoren i et separat,
ikke-metallisk halsbånd eller en
sele og sørg for, at dette halsbånd
ikke trykker på kontaktpunkterne.
116 www.petsafe.net
Fejlfi nding
Min hund bliver
ved med at gø (den
reagerer ikke på
statisk korrektion).
Stram gøkontrolhalsbåndet og/eller klip
hundens pels, hvor kontaktpunkterne berører
halsen, så der sikres god kontakt til huden.
• Udskift batteriet.
Hvis din hund stadig ikke reagerer, kontakt
kundeservicecentret.
Det grønne LED-
lys er holdt op med
at blinke, og der
er ikke noget rødt lys.
• Sørg for, at batteriet er korrekt isat.
• Udskift batteriet.
Hvis det grønne LED-lys stadig ikke blinker,
kontakt kundeservicecentret.
Brugsbetingelser og begrænsning af
ansvar
1. Brugsbetingelser
Anvendelse af produktet er betinget af din accept uden modifikation
af de betingelser, vilkår og bemærkninger, der er indeholdt heri. Din
anvendelse af produktet udgør din accept af sådanne betingelser, vilkår
og bemærkninger. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, vilkår
og bemærkninger, bedes du returnere produktet i ubrugt stand og i
originalemballagen. Returnering til et kundeservicecenter sker for egen
regning og risiko. Endvidere skal du vedlægge bevis for købet for at få
pengene refunderet.
2. Korrekt anvendelse
Dette produkt er beregnet til anvendelse sammen med kæledyr i
forbindelse med træning. Hundens temperament eller størrelse/vægt
gør muligvis produktet uegnet til anvendelse sammen med hunden
(se venligst “Sådan fungerer gøkontrolhalsbåndet” i nærværende
www.petsafe.net 117
betjeningsvejledning). Radio Systems Corporation
®
anbefaler, at
produktet ikke anvendes på aggressive dyr, og påtager sig intet ansvar
for at afgøre dyrets egnethed i enkelttilfælde. Hvis du er usikker på, om
produktet er velegnet til dit kældedyr, bedes du konsultere en dyrlæge
eller uddannet træner, inden du begynder at anvende produktet.
Korrekt brug inkluderer, uden undtagelse, gennemlæsning af hele
betjeningsvejledningen og samtlige advarsler.
3. Ingen ulovlig eller forbudt anvendelse
Dette produkt er kun beregnet til anvendelse med kæledyr. Denne
træningsanordning til kæledyr er ikke beregnet til at øve vold på, skade
eller provokere dyret eller andre levende væsener. Fejlagtig anvendelse af
produktet kan betragtes som en lovovertrædelse i anvendelseslandet.
4. Begrænset ansvar
Radio Systems Corporation
®
og nogen af dets associerede selskaber
kan aldrig være ansvarlig for (i) indirekte, punitive, hændelige og særlige
skader samt følgeskader og/eller (ii) tab og skader af enhver art, der
opstår som følge af, eller er forbundet med, fejlagtig anvendelse af
produktet. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar i forbindelse med
anvendelse af produktet i det fulde omfang, loven tillader. For at undgå
tvivlstilfælde skal intet i nærværende paragraf 4 begrænse Radio Systems
Corporation
®
s ansvar for menneskelig død og personskade, bedrageri og
afgivelse af urigtige oplysninger.
5. Ændringer til brugsbetingelser og vilkår
Radio Systems Corporation
®
forbeholder sig retten til lejlighedsvist at
ændre de betingelser, vilkår og bemærkninger, der vedrører anvendelsen
af dette produkt. Skulle sådanne ændringer blive varslet før produktet
tages i brug, vil de være bindende.
118 www.petsafe.net
Komplians
Dette udstyr opfylder EMC og lavstrøms direktiverne. Uautoriserede
ændringer eller modifi kationer til udstyret, der ikke er godkendt af
Radio Systems Corporation
®
er en overtrædelse af EU regulationer,
kan annulere brugerens tilladelse til at betjene udstyret og gøre
garantien ugyldig.
Overensstemmelsedeklarationen fi ndes på: http://www.petsafe.net/
customercare/eu_docs.php.
Canada
Dette klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med canadisk
ICES-003. Drift i Canada er afhængig af de følgende to betingelser:
(1) Anordningen må ikke forårsage interferens og (2) anordningen
skal modtage interferens, inklusiv interferens, der kan forårsage
uønsket drift. Modifi kation eller ændring kan ugyldiggøre brugerens
ret til at anvende udstyret.
Australien
Anordningen er i overensstemmelse med gældende EMC-krav, som
specifi ceret af ACMA (Australian Communications and Media
Authority).
119 www.petsafe.net
Bortskaffelse af batterier
Mange steder skal batterier bortskaffes i særlige beholdere. Undersøg,
hvad reglerne er i dit område, inden du smider brugte batterier ud. Se
venligst side 111 for instruktioner om, hvordan du tager batteriet ud af
produktet, så det kan bortskaffes separat. Anordningen anvender 1 stk.
3 volt lithium (160 mAH) batteri. Brug kun tilsvarende batterier ved
udskiftning.
Vigtigt genbrugsråd
Overhold venligst reglerne for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i
dit land. Dette udstyr skal genbruges. Hvis du ikke længere har brug for
udstyret, bør det ikke bortskaffes via den kommunale renovationsordning.
Afl evér det venligst der, hvor du købte det, så det kan blive sendt til vores
genbrugssystem. Kontakt venligst et kundeservicecenter for yderligere
oplysninger, såfremt dette ikke er muligt.
/