Marantec Comfort 211 Brugervejledning

Mærke
Marantec
Model
Comfort 211
Type
Brugervejledning
FULL-SERVICE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR GARAGENTORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR SEKTIONALTORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR SCHIEBETORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR DREHTORE
ANTRIEBSSYSTEME
FÜR ROLLTORE
PARKSCHRANKEN
SYSTEME
ELEKTRONISCHE
STEUERUNGEN
PRODUKT-SERVICE
ZUBEHÖR
Comfort 211
Portåpnersystem for garasjeporter
N
Håndbok for montering og betjening
FULL-SERVICE
OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS
OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS
OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES
OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES
OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS
PARK BARRIER
SYSTEMS
ELECTRONIC
CONTROL UNITS
PRODUCT SERVICE
ACCESSORIES
2 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
1. Forklaring av symbolene
Forsiktig!
Fare for personskader!
Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner
som det er tvingende nødvendig å
overholde for å unngå personskader!
OBS!
Fare for materielle skader!
Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner
som det er tvingende nødvendig å
overholde for å unngå materielle skader!
Merknad / tips
Kontroll
Henvisning
i
Fotocelle
Portposisjon ÅPEN
Uten funksjon under pågående drift
Portposisjon LUKKET
Kontroll referansepunkt
Feil
Impulsgivning
Drift, nettspenning
Lukkekantsikring
Stopp
Eksterne kontrollelementer
Modulantenne
Symboler styring og motoraggregat Merknader
Merkeplate
Type:
Art.-nr.:
Produkt-nr.:
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 3
2. Innholdsfortegnelse
1. Forklaring av symbolene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Innholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3. Allmenne sikkerhetsinstrukser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4. Produktoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.1 Inkludert i leveringen av Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.2 Portvarianter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5. Forberedelse av monteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.1 Allmenne opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.2 Kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6. Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.1 Klargjøring av drivskinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.2 Montering av motoraggregat og drivskinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6.3 Montering vippeport (svingport) som svinger utover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6.4 Montering seksjonalporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
6.5 Montering av portåpnersystemet under taket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6.6 Opphevelse av forrigling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
6.7 Tilkopling for styringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7. Håndsender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.1 Betjening og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7.2 Koding av håndsenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
8. Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.1 Tilkopling av portåpnersystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.2 Oversikt over styringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8.3 Oversikt over displayfunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.4 Referansepunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8.5 Generelt om hurtigprogrammeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
8.6 Funksjonskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
9. Utvidete portåpnerfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9.1 Generelt om de utvidete drivfunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9.2 Forløpsskjema for utvidet programmering (eksempel for nivå 2, meny 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
9.3 Samlet oversikt over de programmerbare funksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
9.4 Oversikt over nivåenes funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
10. Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Statusmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.2 Feilmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.3 Utbedring av feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
11. Tillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.1 Strømløpsskjema Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.2 Oversikt over reservedeler for Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
11.3 Tekniske data Comfort 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
11.4 Produsenterklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
11.5 EF-samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
4 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
Må absolutt leses!
Målgruppe
Dette portåpnersystemet skal kun monteres, tilkoples og settes i drift av kvalifisert og opplært fagpersonale!
Kvalifisert og opplært fagpersonale i henhold til denne beskrivelsen er personer
- som kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter,
- med kunnskap om de gjeldende elektrotekniske forskrifter,
- opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr,
- med tilstrekkelig opplæring og tilsyn av autoriserte elektrikere,
- med evnen til å oppdage risikoer som kan forårsakes av elektrisitet,
- med kunnskap om bruken av EN 12635 (kravene til installasjon og bruk).
Garanti
For at garantien skal gjelde med henblikk på funksjon og sikkerhet, må instruksjonene i denne bruksanvisningen følges.
Ved misaktelse av advarslene kan det oppstå personskader og materielle skader. Produsenten påtar seg intet ansvar for
skader som måtte oppstå fordi disse instruksjonene ikke blir fulgt.
Batterier, sikringer og glødelamper er utelukket fra garantien.
For å unngå monteringsfeil og skader på porten og portåpnersystemet, er det tvingende nødvendig å gå fram i samsvar
med instruksjonene om montering i monteringsanvisningen. Produktet må ikke tas i bruk før man har satt seg inn i den
tilhørende monterings- og bruksanvisningen.
Monterings- og bruksanvisningen skal overleveres til operatøren av portanlegget og oppbevares.
Den inneholder viktige instruksjoner om betjening, kontroll og vedlikehold.
Produktet produseres i samsvar med de direktiver og standarder som er angitt i produsent- og samsvarserklæringen.
Produktet var i sikkerhetsteknisk forskriftsmessig tilstand ved levering fra fabrikken.
Kraftbetjente vinduer, dører og porter må kontrolleres av sakkyndig før første oppstart og etter behov, mens minst en
gang i året (med skriftlig dokumentasjon).
Forskriftsmessig bruk
Portåpnersystemet er utelukkende beregnet på åpning og lukking av garasjeporter.
Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.
Maksimal trekk- og presskraft må overholdes.
Krav til porten
Portåpnersystemet er egnet for:
- mindre og middels store garasjeporter med en portvekt på opptil 75 kg
(svarer omtrent til en portstørrelse på 3000 mm x 2250 mm ved en vekt på ca. 11- 15 kg/m
2
).
Porten må:
- bli stående uten holdestrøm (ved hjelp av fjærutligning),
- være lett bevegelig.
I tillegg til instruksjonene i denne bruksanvisningen må gjeldende allmenne sikkerhets- og
ulykkesforebyggende forskrifter overholdes! Våre standard salgs- og leveringsvilkår gjelder.
3. Allmenne sikkerhetsinstrukser
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 5
Instruksjoner om monteringen av portåpnersystemet
• Kontroller at porten befinner seg i en god mekanisk tilstand.
• Kontroller at porten blir stående i alle posisjoner.
• Forviss deg om at det er mulig å bevege porten lett mot posisjonene PORT ÅPEN og PORT LUKKET.
• Kontroller at porten kan åpnes og lukkes korrekt.
• Fjern alle komponenter som ikke er nødvendige fra porten (f.eks. tau, kjettinger, vinkler etc.).
• Sett alle innretningene ut av drift som ikke lenger behøves etter monteringen av portåpnersystemet.
• Det er tvingende nødvendig å kople portåpnersystemet fra strømforsyningen før det utføres til- eller
frakoplingsarbeider.
Kontroller at strømforsyningen er brutt under alle arbeider med tilkopling.
• Overhold de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på stedet.
• Det er tvingende nødvendig å legge nett- og styreledningene adskilt fra hverandre. Styrespenning er 24 V DC.
• Du må bare montere portåpnersystemet når porten er lukket.
• Monter alle impulsgivere og styringsinnretninger (f.eks. radiokodebryter) innen synsvidde fra porten og med sikker
avstand til portens bevegelige deler. Man må overholde en minstemonteringshøyde på 1,5 meter.
• Monter skilt som varsler om klemfare permanent på godt synlige steder.
• Kontroller at ingen av portens deler rager ut over offentlige gangveier eller offentlige gater etter monteringen.
Instruksjoner om igangsetting av portåpnersystemet
Operatørene av portanlegget eller deres stedfortredere må instrueres i betjeningen av anlegget etter at dette er satt i drift.
• Kontroller at barn ikke har anledning til å leke med portstyringen.
• Kontroller før porten setter seg i bevegelse, at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i portens faresone.
• Kontroller alle eksisterende nødkommando-innretninger.
• Du må aldri gripe inn i en port eller deler som er i bevegelse.
Instruksjoner om vedlikehold av portåpnersystemet
For å sikre en feilfri funksjon, må følgende punkter kontrolleres med jevne mellomrom, og eventuelle reparasjoner må
utføres. Portåpnersystemet skal alltid koples fri for spenning før det utføres arbeider på portanlegget.
• Kontroller hver måned at portåpnersystemet kjører i motsatt retning når porten støter mot en hindring.
Plasser i denne forbindelse en 50 mm høy/bred hindring i veien for porten, i samsvar med portens løperetning.
• Kontroller innstillingen av utkoplingsautomatikken ÅPEN og LUKKET.
• Kontroller alle de bevegelige delene til port- og portåpnersystemet.
• Kontroller portanlegget for slitasje eller skader.
• Kontroller manuelt at porten er lett bevegelig.
Instruksjoner om rengjøring av portåpnersystemet
Under rengjøringen må man ikke under noen omstendighet bruke: direkte vannstråle, høytrykksvasker, syrer eller luter.
Må absolutt leses!
3. Allmenne sikkerhetsinstrukser
6 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
4.1 Inkludert i leveringen av
Comfort 211
4. Produktoversikt
1 Motoraggregat Comfort 211
2 Opphengsplate
3 Portmedbringer
4.1 / 1
4.1 / 4
4.1 / 5
4.1 / 3
1
!#
!^
!fi
!\
„¯
2
3
!”
4 Opphengsklemme
5 Karmtilkoplingsplate
6 Låsekappe
7 Portmedbringervinkel (2x)
8 Skinneklemme (2x)
9 Koplingselement for port
10 Plateskruer 6,3 x 16 (6x)
11 Sekskantskrue M6 x 20 (2x)
12 Bolt A8 med SL-lås
13 Skrue 4,0 x 18 (2x)
14 Skrue 4,0 x 10 (4x)
15 Bolt 8 x 20
16 Låseklips (2x)
17 Leddbolt ø 6
18 Skrue 8,0 x 70 (4x)
19 U-skive A8 (4x)
20 Plugg U10 (4x)
Inkludert i standardleveringen
4
6
7
8
9
4.1 / 2
5
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 7
4. Produktoversikt
4.1 / 6
„”
„£
„fi
„#
„·
4.2 Portvarianter
4.2 / 1
Standardleveransen er egnet for følgende
portvarianter:
Vippeport (svingport) som svinger utover
4.2 / 2
Seksjonalport
„^
Vippeport som ikke svinger ut
4.2 / 3
4.1 / 8
„∏
21 Håndsender
22 Solskjermklips
23 Modulantenne
24 Overføringsplugg
25 Adapterhylse
26 Programmeringsstift
29 Drivskinne
4.1 / 7
„˜„\
27 Advarselsskilt opplåsing
28 Advarsels-klistremerke
I tillegg til det som er inkludert i standardleveringen,
kreves det følgende tilbehør for monteringen:
- Drivskinne
Drivskinner
Motoraggregatet kan kombineres med ulike
drivskinner.
For portvarianten nedenunder kreves det ekstrautstyr.
8 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
5.2 Kontroller
OBS!
For at en korrekt montering skal være
garantert, er det tvingende nødvendig
å utføre de følgende kontrollene før
arbeidene startes.
Inkludert i leveringen
• Kontroller at leveringen er komplett.
• Kontroller at de tilbehørsdeler som er nødvendige i
din monteringssituasjon, er for hånden.
Garasje
• Kontroller at det finnes et egnet strømuttak og en
forskriftsmessig bryterinnretning i garasjen.
Port
5. Forberedelse av monteringen
5.1 Allmenne opplysninger
Fremstillingene i denne anvisningen har ikke
nødvendigvis nøyaktig målestokk.
Dimensjonene er alltid angitt i millimeter (mm).
Følgende verktøy må stå til rådighet for en
forskriftsmessig montering:
5.1 / 1
10 13 10
13 2 ø 6 ø 10
ø 5
OBS!
På garasjer uten ekstra inngang:
For at det skal være mulig å gå inn i
garasjen hvis det oppstår en feil, må
garasjeporten utstyres med en
nødåpning.
Når det brukes et opplåsningssett:
• Kontroller at portlåsene fungerer korrekt. Portlåsene
må ikke under noen omstendighet settes ut av
funksjon.
Når det ikke brukes et opplåsningssett:
• Demonter portlåsene, eller sett dem ut av funksjon.
• Kontroller at porten som skal åpnes og lukkes,
oppfyller de følgende betingelser:
- Det må være mulig å bevege porten lett for hånd.
- Porten skal stanse automatisk i enhver posisjon.
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 9
6. Montering
6.1 / 1
6.1 / 2
6.1 Klargjøring av drivskinnen
• Trykk den røde låsestiften (A) inn til stopp i den røde
åpningen i føringssleiden.
• Trekk i trekksnoren (B) for å låse opp føringssleiden.
Føringssleiden er nå opplåst, og den kan forskyves fritt
på drivskinnen.
A
A
Henvisning:
Opplåsingsfunksjonen for føringssleiden
er beskrevet i punkt 6.6.
i
• Fjern den røde låsestiften (A).
• Sett portmedbringeren (C) med bolten (D) inn
i føringssleiden.
• Skru fast bolten (D) med to skruer.
C
D
6.1 / 3
4 x 18
Henvisning:
Ved bruk av en skinne med flere deler,
må den respektive anvisning følges.
i
6.1 / 4
• Skyv den røde låsekappen (E) over strammeskruen (F).
EF
Merk:
Låsekappen har til hensikt å beskytte
mot demontering med makt som
utføres av uvedkommende (innbrudd)
fra utsiden.
B
10 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
6. Montering
6.1 / 6
• Sikre leddbolten (H) med ytterligere et låseklips (G).
G
H
6.1 / 5
• Stikk låseklipset (G) inn på leddbolten (H).
• Kople karmtilkoplingsplaten (I) og endestykket for
skinnen (J) sammen med leddbolten (H).
I
G
H
H
J
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 11
6. Montering
6.2 Montering av motoraggregat og
drivskinne
• Stikk adapterhylsen (A) inn på girakselen (B) til stopp.
6.2 / 1
• Rett ut drivskinnen (C) parallelt med
motoraggregatets (F) overflate.
• Sett drivskinnen (C) i korrekt posisjon på
adapterhylsen (A).
• Senk drivskinnen (C) ned på motoraggregatet (F)
med et lett press.
OBS!
Drivskinnen (C) må monteres forsiktig
på motoraggregatet (F).
Man må ikke bruke makt, da i så fall
fortanningen kan bli skadet!
A
B
A
F
C
D
EE
6.2 / 2
4,0 x 10
Tips:
Når drivskinnen (C) er korrekt innrettet,
er det tilstrekkelig å trekke kort i
trekkelementet (rullekjede, tannrem
eller kulesnor) for å senke ned
drivskinnen (C).
• Stikk skinneklemmene (D) inn på drivskinnen (C).
• Skru fast skinneklemmene(D) og motoraggregatet (F)
med de fire skruene (E).
12 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
6.3 / 4
• Åpne porten.
• Beregn det høyeste punktet som porten vil nå under
hele portens bevegelse.
Portbladets overkant må ligge 10 - 50 mm under den
vannrette underkanten av drivskinnen i det høyeste
punktet på portens åpningsbane.
Drivskinnen må monteres parallelt med portens
styreskinner.
• Lukk porten.
10 - 50 mm
6. Montering
6.3 Montering på vippeport (svingport)
som svinger utover
• Kople de to portmedbringervinklene (A) til
koplingselementet for porten (B).
6.3 / 2
B
C
C
6.3 / 1
B
• Bor de nødvendige hullene i portbladets overkant
(ø 5 mm).
• Skru koplingselementet for porten (B) fast på
portbladets overkant med fire skruer (C).
A
• Beregn posisjonen for koplingselementet for porten
midt på portbladets overkant.
Merk:
Dersom det ikke er mulig å plassere
koplingselementet for porten i midten
(på porter hvor de utvendige håndtakene
er plassert i midten og ved lav takhøyde),
må koplingselementet for porten
monteres ca. 100 mm til venstre eller
til høyre for portens midte.
6,3 x 16
6.3 / 3
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 13
6.3 / 8
• Stikk portmedbringeren (G) inn i koplingselementet
for porten (B).
• Lås portmedbringeren (G) med bolten (H) og
SL-sikringen (I).
G
H
I
B
6.3 / 6
6.3 / 7
6. Montering
6.3 / 5
Forsiktig!
Portåpnersystemet må sikres mot å
falle ned fram til den er festet
(f.eks. ved hjelp av monteringshjelpen (E),
art.-nr. 66427).
• Legg motoraggregatet med drivskinnen i midten over
koplingselementet for porten på overkarmen.
• Sikre portåpnersystemet mot å falle ned.
Avhengig av de bygningsmessige forhold, finnes det to
metoder for å montere karmtilkoplingsplaten (F):
Feste på overkarmen
Feste til taket
• Monter karmtilkoplingsplaten (F) med den
festemåten som passer.
F
F
E
OBS!
For å sikre at porten åpnes og
lukkes forskriftsmessig, må
karmtilkoplingsplaten for drivskinnen
plasseres i midten over
koplingselementet for porten.
8,0 x 70
A8 / U10
8,0 x 70
A8 / U10
14 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
6. Montering
6.4 Montering på seksjonalporten
• Kople de to portmedbringervinklene (A) til
koplingselementet for porten (B).
6.4 / 2
6.4 / 1
B
B
C
D
C
• Bor de nødvendige hullene for de fire skruene (C) på
overkanten av portbladet (ø 5 mm).
• Skru koplingselementet for porten (B) fast på
portbladets overkant med fire skruer (C).
• Skru to skruer (D) så langt inn i koplingselementet
for porten at de ligger inntil portbladet.
A
• Beregn posisjonen for koplingselementet for porten
midt på portbladets overkant.
6.4 / 4
• Åpne porten.
• Beregn det høyeste punktet som porten vil nå under
hele portens bevegelse.
10 - 50 mm
Merk:
- Dersom det ikke er mulig å plassere
koplingselementet for porten i midten
(på porter hvor de utvendige
håndtakene er plassert i midten
og ved lav takhøyde), må
koplingselementet for porten monteres
ca. 100 mm til venstre eller til høyre
for portens midte.
- På seksjonalporter med torsjonsaksel
kan koplingselementet for porten
monteres over hele portens bredde.
M6 x 20
6,3 x 13
6.4 / 3
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 15
• Stikk portmedbringeren (G) inn i koplingselementet
for porten (B).
• Lås portmedbringeren (G) med bolten (H) og
SL-sikringen (I).
• Monter karmtilkoplingsplaten (F) med den
festemåten som passer.
6. Montering
Avhengig av de bygningsmessige forhold, finnes det to
metoder for å montere karmtilkoplingsplaten (F):
Feste på overkarmen
6.4 / 6
6.4 / 7
Feste til taket
6.4 / 5
Forsiktig!
Portåpnersystemet må sikres mot å
falle ned fram til den er festet
(f.eks. ved hjelp av monteringshjelpen (E),
art.-nr. 66427).
• Legg motoraggregatet med drivskinnen i midten over
koplingselementet for porten på overkarmen.
• Sikre portåpnersystemet mot å falle ned.
6.4 / 8
G
H
I
B
F
F
OBS!
For å sikre at porten åpnes og
lukkes forskriftsmessig, må
karmtilkoplingsplaten for drivskinnen
plasseres i midten over
koplingselementet for porten.
E
Portbladets overkant må ligge 10 - 50 mm under den
vannrette underkanten av drivskinnen i det høyeste
punktet på portens åpningsbane.
Drivskinnen må monteres parallelt med portens
styreskinner.
• Lukk porten.
8,0 x 70
A8 / U10
8,0 x 70
A8 / U10
16 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
6. Montering
6.5 / 4
6.5 Montering av portåpnersystemet
under taket
Portåpnersystemet festes til taket med et oppheng.
• Moner opphengsklemmen (A) på drivskinnen.
• Bøy låselaskene (B) ned.
• Skyv opphengsplaten (C) inn i opphengsklemmen (A).
C
• Bøy opphengsplaten (C) i samsvar med de
bygningsmessige forholdene.
6.5 / 3
• Skru opphengsplaten fast til taket.
15 - 30°
Henvisning:
Ved bruk av en skinne med flere deler,
må den respektive anvisning følges.
i
6.5 / 5
8,0 x 70
A8 / U10
A
A
6.5 / 1
300 mm
6.5 / 2
• Innrett drivskinnen parallelt med portens styreskinner.
C
B
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 17
6. Montering
6.6 Opphevelse av forrigling
• Begrens portens løpebane oppover ved egnede
byggetiltak.
• Kontroller at trekksnoren har en minstehøyde på
1,8 m.
• Monter skiltet “Advarsel oppheving av forrigling”
på trekksnoren.
Forsiktig!
Når låsen betjenes, kan det oppstå
ukontrollerte bevegelser av porten:
- Hvis portfjærene er svake eller
brukket.
- Hvis porten ikke befinner seg i
likevekt.
Når porten åpnes for hånd, kan
styresleiden komme til å kollidere med
motoraggregatet.
I opplåst tilstand er det kun tillagg å
bevege porten med redusert hastighet!
• Trekk trekksnoren (A) nedover til stopp for å oppheve
forriglingen av føringssleiden.
Forrigling
Oppheve forrigling
• Skyv den røde låsestiften (B) tilbake den vei pilen
viser.
• Start portåpnersystemet for å forbinde porten og
føringssleiden med hverandre igjen.
A
B
6.6 / 1
6.6 / 2
1
2
3
70
71
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
18 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
6. Montering
6.7 Tilkopling for styringen
OBS!
For å unngå skader på styringen:
- Det må bare koples potensialfrie
normalt åpen-kontakter til klemme
1 og 2 (C).
- Kortslutningspluggen (A) må ikke
stikkes inn i stikkontakten (D)!
Henvisning:
- En senere programmering av
fotocellen er beskrevet i punkt 9.4 /
nivå 8.
- Under monteringen av eksterne
kontrollelementer må de aktuelle
veiledninger og strømløpsskjemaene i
punkt 11.1 følges.
i
A Kortslutningsplugg
B XB10 Stikkontakt for “Eksterne
kontrollelementer”
Ved tilkopling av et element må
kortslutningspluggen (A) fjernes.
C Tilkopling av eksterne kontrollelementer uten
systemkabelopplegg må kun skje til
koplingsklemmene:
1 GND
2 Impuls
3 24 V DC, maks. 50 mA
70 GND
70 + 71 Totråds fotocelle
(kapslingsgrad IP 65)
D XP60 Stikkontakt for systemfotocelle eller
adapterledning for modulantenne
E Tilkopling modulantenne
S1 Ekstern impulsbryter (hvis for hånden)
6.7 / 1
A
BC D E
C
Merk:
Dersom en totråds fotocelle koples til
klemme 70+71, må den installeres før
det utføres en hurtigprogrammering.
Bare når dette er tilfelle, vil de
automatisk bli identifisert av styringen.
Forsiktig!
Fare for elektrisk støt:
Før det utføres arbeider på
kabelopplegget, må man forsikre seg
om at ledningene er fri for spenning.
Under arbeidene med tilkoplingen må
man forsikre seg om at ledningene
holdes fri for spenning (f.eks. forhindre
at spenningen kan bli slått på igjen).
1
Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761) 19
7.1 Betjening og tilbehør
E Håndsender, bakside
F Batteri 3V CR 2032
• Åpne baksiden av håndsenderen (E), f.eks. med en
mynt.
• Kontroller at polene vender riktig vei, når du skifter
ut batteriet (F).
Forsiktig!
Håndsendere skal holdes utilgjengelige
for barn!
Håndsenderen må bare betjenes når du
har kontrollert at det ikke befinner seg
verken personer eller gjenstander i
portens bevegelsesområde.
A
D
B
D
C
F
E
Solskjermklemme, egnet for å feste håndsenderen til
en solskjerm i bilen.
7.1 / 1
7.1 / 2
7.1 / 3
7. Håndsender
A Kontrolltast, stor
B Kontrolltast, liten
C Batteri - sendekontrollampe
D Overføringskontakt
Et annet portåpnersystem kan betjenes med den andre
kontrolltasten.
Oversikt
Tilbehør
Utskifting av batterier
Henvisning:
Programmeringen av håndsenderen
(fjernkontroll) på portåpnersystemet er
beskrevet i punkt 8.5.3.
i
20 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#72761)
7. Håndsender
7.2 Koding av håndsenderen
7.2.1 Overføring av kodingen
Merk:
Pluggforbindelsene på begge sider av
håndsenderen er identiske.
Merk:
På flerkanalsendere må kodingen
utføres separat for hver enkelt tast.
Denne funksjonen benyttes til å overføre kodingen av
en håndsender som allerede er programmert på
portåpnersystemet (master), til en annen håndsender.
• Kople de to senderne sammen ved hjelp av den
vedlagte overføringspluggen.
• Betjen hovedsenderen (master) og hold tasten
trykket.
LED-lampen i senderen lyser.
• Betjen ønsket tast på den nye håndsenderen som
skal kodes, mens du holder tasten på hovedenderen
(master) trykket.
LED-lampen blinker.
Etter 1 - 2 sekunder lyser LED-lampen til den nye
kodete senderen konstant.
Kodeprosessen er avsluttet.
Håndsenderen har fått overført kodingen fra
hovedsenderen (master).
• Fjern overføringspluggen.
Forsiktig!
Håndsenderen må bare betjenes når du
har kontrollert at det ikke befinner seg
verken personer eller gjenstander i
portens bevegelsesområde.
7.2.1 / 1
7.2.1 / 2
7.2.1 / 3
/