Abus FU8310 Betjeningsvejledning

Mærke
Abus
Kategori
panik knapper
Model
FU8310
Type
Betjeningsvejledning
28
Forord
Kære kunde.
Tak, fordi du har valgt at købe denne trådløse brandknap.
Dette apparat er et produkt, som er bygget iht. den nyeste
tekniske udvikling.
Produktet opfylder kravene i de gældende europæiske og
nationale retningslinjer. Overensstemmelsen er
dokumenteret, de pågældende erklæringer og dokumenter
befinder sig hos producenten.
Som bruger er du forpligtet til at følge denne
betjeningsvejledning for at bevare denne tilstand og sikre
en farefri brug! I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende
dig til din forhandler.
Overhold anvisningerne og henvisningerne i denne
vejledning! Hvis du ikke overholder denne
vejledning, bortfalder dit garantikrav! For
følgeskader påtager vi os intet ansvar!
Produktet må ikke forandres eller ombygges.
!
29
Batteriadvarselshenvisninger
Apparatet forsynes med jævnspænding af et 3 V-
litiumbatteri. For at garantere en lang levetid og undgå
brande og kvæstelser skal du overholde følgende
henvisninger:
Batteriet må ikke bortskaffes med
husholdningsaffaldet.
Batteriet må ikke udsættes direkte for en
varmekilde eller solindstråling og må ikke
opbevareres på et sted med meget høj
temperatur.
Batteriet må ikke brændes.
Batteriet må ikke komme i berøring med vand.
Batteriet må ikke skilles ad, stikkes i eller
beskadiges.
Batterikontakterne må ikke kortsluttes.
Batteriet må ikke komme i hænderne på små
børn.
Batteriet er ikke genopladeligt.
30
Indledning
Den trådløse brandknap FU8310 er et tilbehør (option) til
den trådløse alarmcentral Secvest. Med et tryk på en knap
kan du udløse en brandalarm. Afhængigt af indstillingen
alarmcentralen kan der ud over lydsignalet foretages et
opkald til en central.
Tekniske data
Spændingsforsyning: 3 V-litiumbatteri,
størrelse CR2477N
Batterilevetid: Ca. 24 måneder
Miljøklasse: II (-10 °C til +50 °C)
Rækkevidde: Indtil 50 m (afhængigt af
omgivelserne)
Sikkerhedsgrad: 2
Kabinetmateriale: Termoplastisk kunststof
Driftsfrekvens: 868,6625 MHz
Mål (HxBxD): 85 mm x 85 mm x 52 mm
31
Installation
Åbn kabinettet ved at løsne skruen under knappens dæksel
og tage kabinettets overside af. Løsn de tre andre skruer,
som forbinder knappen og sende-modtagenheden med
kabinettets bagside. Anbring nu bagsiden af knappens
kabinet på det planlagte sted (ideelt i indgangsområdet i
boliger, i soveværelser eller under diske).
Sæt det vedlagte litiumbatteri, størrelse CR2477N med 3 V
i.
Indlæring
1. Sæt det trådløse alarmanlæg Secvest i
indlæringsmodus. Brug her vejledningen til
alarmcentralen.
2. Udløs brandknappens sabotagekontakt for at sende en
sabotagemeddelelse til det trådløse alarmanlæg.
Alarmcentralen registrerer knappen og tildeler den
straks zoneegenskaben “brand”.
/